Třídní dohoda

 

Pravidla III. třídy

 

Pomáháme si

Hlásíme se o slovo

Dohodneme se

Nasloucháme si

Plníme své úkoly

Udržujeme pořádek

Chováme se slušně

Chráníme si zdraví

Jsme pravdomluvní

Důvěřujeme své paní učitelce

Tabule ZŠ
Tabule MŠ

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098