Třídní dohoda

 

Pravidla III. třídy

 

Pomáháme si

Hlásíme se o slovo

Dohodneme se

Nasloucháme si

Plníme své úkoly

Udržujeme pořádek

Chováme se slušně

Chráníme si zdraví

Jsme pravdomluvní

Důvěřujeme své paní učitelce

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098