Žáci s vadami řeči

Prevence řečových vad u dětí 

     V dnešní hektické době se bez komunikačních dovedností neobejdeme. Řeč je pro člověka nejen nástrojem komunikace a poznávání, má také emocionální význam, v psychoterapii se slovo stává léčebným prostředkem. Bývá měřítkem úspěšnosti v kariéře jedince i v mezilidských vztazích.

     Mnozí z rodičů si kladou otázky, zda jejich dítě zaostává v mluvení za svými vrstevníky, či je vývoj jeho řeči v pořádku. Nebo už nastal čas navštívit odborníka – v tomto případě logopeda? Je proto důležité zaměřit se na správný řečový vývoj dítěte už v nejnižším věku.

     V řečovém vývoji můžeme u dítěte kolem 10. měsíce registrovat začátky rozvoje pasivní slovní zásoby (dítě začíná „rozumět“ řeči dospělých). Většinou kolem 1. roku dítěte se objevují první slova. Ve dvou letech zná dítě přibližně 50–300 slov. Dále následuje období otázek: „Co je to?“, „Proč?“, případně „Kdy?“ Při nástupu do školy je slovní zásoba jedince kolem 3000 slov.

     Vývoj řeči je však u každého dítěte individuální. Je to složitý proces, ovlivněný mnoha faktory. Z vnitřních faktorů jsou nejdůležitější vrozené předpoklady, hlavně zdravý vývoj sluchu, zraku, dále také celkový fyzický a duševní vývoj dítěte. Z vnějších činitelů je to celkový vliv prostředí a výchovy, množství a přiměřenost podnětů. V neposlední řadě také správný řečový vzor.

     Kdy je tedy vhodné navštívit logopeda? Jestliže váš potomek navštěvuje mateřskou školu, je pravděpodobné, že vás na chyby v řeči upozorní paní učitelky. Zpravidla vám dají i kontakty na logopedickou poradnu. Mateřská škola je vhodným prostředím nejen pro rozvoj řeči dítěte. Děti zde navazují nové kontakty, učí se komunikovat s cizími lidmi. Co však dělat, když dítě školku nenavštěvuje? Do čtyř let podporujte dítě v komunikaci. Nesnažte se opravovat jeho chyby v artikulaci. Avšak bude-li dítě v pěti letech vyslovovat více hlásek špatně, neváhejte a vyhledejte odbornou pomoc. Známé přísloví – čím dříve, tím lépe je v tomto případě na místě. Není ovšem správné myslet si, že je tím pro nás věc vyřešena. Korekce řeči je dlouhodobý proces, který vyžaduje naši spolupráci. Nestačí pravidelné návštěvy u specialisty, se svým dítětem budeme také pravidelně doma procvičovat úkoly, které nám zadá. Přitom se řídíme osobními dispozicemi dítěte – snadná unavitelnost, krátkodobá pozornost. Důležitá je ovšem důslednost a časté procvičování (2–3 minuty 20krát denně).

     Snažíme se, aby dítě mělo ke komunikaci kladný vztah. Je dobré, aby si postupně zvykalo na to, že brzy půjde do školy, kde se od něj komunikace bude vyžadovat. Proto je velmi důležité posilovat sebedůvěru dítěte.  

 

 

Tabule ZŠ

27.5. SVČ Lužánky Stolařina - 3.roč.

29.5. SVČ Lužánky Stolařina č.2 - 4.roč.

29.5. Den fascinace rostlinami 2024 - 1.,2.,3.,5.ročník

31.5. Koncert v sále JAMU 1.-5.roč.

Tabule MŠ

20. 5. Fotografování tříd + dětí odcházejících do základní školy na tablo

 

22. 5. Divadlo Šikulka v MŠ

 

28. 5. Výlet do Strážnice - Abeceda řemesel 

 

29. 5. Den fascinace rostlinami v místním výzkumném ústavu

 

7. 6. Školní výlet do Permonia

 

13. 6. od 16 h Rozloučení s předškoláky

 

 

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098