Příspěvky učitelů

Letošní školní rok ve škole a ve školce

Nastupuje léto a školní rok se blíží ke svému konci. Určitě se všichni shodneme, že byl poněkud odlišný od předešlých let. Přestože se děti velkou část roku vzdělávaly doma, zvládli probrat veškeré učivo, které do daného ročníku spadá. Za větší či menší účasti rodičů se připravovaly do výuky, plnily zadané úkoly a výzvy od svých učitelů. Dnes bych Vám ráda přiblížila, jakým způsobem výuka probíhala.

Ze dne na den online učitelem

Už je to déle než rok, kdy musely školy přejít na tzv. distanční vzdělávání. V naší škole jsme prakticky ihned spustili online výuku – vzdělávání, které probíhá za pomoci digitálních technologií a softwarových nástrojů. Online výuka probíhá synchronně tzn., že žáci s učitelem jsou propojeni na určité komunikační platformě v reálném čase a společně pracují na stejném úkolu.

Tato změna postihla všechny účastníky výuky. Žáci si museli zvyknout na jiný a poněkud nestandardní typ výuky, který je zvlášť pro menší děti velice náročný. Učitelé museli na tuto změnu ihned zareagovat a každý si našel nějakou metodu, jak své žáky vzdělávat online např. sdílením předem připravených materiálu (prezentace, dokumenty), sdílením online cvičení, tvorba vlastních cvičení, tvorba vzdělávacích her a únikových her, které u děti sklízí velký úspěch.

Školní zralost a připravenost

Zahájení školní docházky je důležitou událostí v životě dítěte. Nástupem do školy završí dítě svůj dosavadní vývoj a vstupuje do nové životní etapy.

Je důležité si uvědomit, že děti stejného věku mohou být různě fyzicky, mentálně či sociálně vyspělé. Rozdílné jsou také podmínky, které dětem poskytuje rodina.

Školní připravenost zahrnuje předpoklady rozumové, citově-sociální, pracovní a tělesné. Tyto kompetence dítě získává procesem učení a sociální zkušeností (v rodině, širším okolí, ve školce…). Jedná se například o dostatečné sebevědomí, zvídavost, schopnost jednat s určitým cílem, schopnost sebeovládání, schopnost pracovat s ostatními, schopnost komunikovat a schopnost spolupracovat.

Při posuzování školní zralosti, se zaměřujeme na tělesný a zdravotní vývoj dítěte a na poznávací funkce. Je třeba, aby dítě mělo dobře vyvinutou hrubou i jemnou motoriku a grafomotoriku, dále by měla být rozvinuta řeč s bohatou slovní zásobou. Deficity v těchto oblastech často působí potíže při osvojování čtení a psaní. Předškolák by měl chápat množství do šesti a měl by být vytvořen základ tzv. předčíselných představ. Dalšími oblastmi, které se podílí na bezproblémovém zvládnutí školní docházky jsou pracovní předpoklady, návyky, sebeobsluha, úroveň zralosti osobnosti (emocionálně-sociální).

Pokud Vás zajímá více informací, najdete je na stránkách Ministerstva školství ČR pod heslem „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“.

Zápis do prvního ročníku ZŠ

K letošnímu zápisu do první třídy, který proběhl v dubnu, se přihlásilo celkem 33 dětí. Je to za posledních (dohledatelných) 23 let nejvyšší počet zájemců o vzdělávání v naší škole. Tak jako každoročně, tak i v letošním roce někteří z nich požádali o odklad. Nemalou úlohu při rozhodování o odkladu školní docházky hraje i skutečnost, že si děti letos školky a tím předškolního vzdělávání mnoho neužijí, a tak se dá předpokládat, že některé bude čekat v první třídě o trošku více práce. Zápis, tak jako tomu bylo i vloni, probíhal prostřednictvím DS nebo písemnou formou, když zákonný zástupce doručil do školy vyplněné dokumenty do přistavené schránky.

Všichni se na budoucí prvňáčky těšíme a doufáme, že příští školní rok se s nimi budeme setkávat ve škole při prezenční výuce a společně si vynahradíme mnohé aktivity, které při distančním vzdělávání nejsou možné.

Školní družina

Přihlašování žáků do školní družiny probíhá online formou přes webové stránky školy. Rodiče mohou děti závazně hlásit v období od 12. 5. do 25. 6. 2021. Poté bude přihlašování uzavřeno.

Výtvarné soutěže v ŠD

Během školního roku se žáci družiny účastnili několika soutěží s výtvarným zaměřením. Jednalo se o soutěže v rámci MAP Šlapanice. Zde se účastnili žáci 1. a 3. ročníku. Velice úspěšná byla Anežka Procházková (1. B), která se svojí kresbou obsadila krásné 2. místo. Anežce děkujeme za vzornou reprezentaci. Další soutěží, které se žáci účastnili byla „Voda štětcem a básní“. Zde se účastnil především 1. ročník. Věříme v naše tajná želízka v ohni a držíme pěsti. Někteří z žáků měli možnost vyzkoušet i soutěž s OD IKEA a zahrát si na malého designéra.

Předpokládané kroužky v rámci ŠD ve školním roce 2021/2022: Polytechnický 1krát za 14 dnů, keramický + výtvarný 1krát za 14 dnů, sportovní 1krát týdně, základy moderní gymnastiky pro 1. a 2. třídu. Tyto kroužky budou realizované v rámci ŠD od 13,30 do 15,00 hod.

Zprávičky z naší školičky

Ani v době, kdy byly vládním nařízením uzavřeny mateřské školy, jsme nezaháleli a snažili jsme se být s našimi dětmi v kontaktu. Paní učitelky připravovaly různé tematické soubory (např. jaro, Velikonoce, domácí zvířátka a jejich mláďátka apod.), kde si děti mohly procvičit grafomotorické, matematické, výtvarné i pracovní dovednosti. Tyto soubory v rámci distanční výuky posílaly dětem domů.                                                                                                                                                                              Děti se také mohly spolu s rodiči zúčastnit „Jarní stezky“, jejíž úkoly byly vyvěšené na plotě naší MŠ. Po jejich správném splnění děti vyluštily příslušnou tajenku.                                                                                                                                                            V polovině dubna jsme se opět sešli v mateřské škole, i když jen s omezeným počtem dětí, které se musely pravidelně testovat. Všechny byly statečné a neobvyklou situaci velice dobře zvládly. V současné době jsme již v plném provozu, děti se opět setkaly se svými kamarády, které dlouho neviděly a na které se moc těšily. S nadšením se zapojují do všech aktivit v mateřské škole a doufáme, že tento stav se již nezmění.

Některým dětem nevyhovuje, co dostávají na oběd….

Stát školní stravování dotuje, proto poměrně přesně určuje, jak by mělo vypadat složení školních obědů. Není to ale tak, že by vyžadoval vařit jen podle schválených receptur, my jako kuchařky můžeme sestavovat receptury samy s ohledem na plnění spotřebního koše a s ohledem na nutričně vyváženou stravu.

Připravit chutnou a nutričně vyváženou stravu tak, aby chutnala co nejvíce strávníkům, je hodně těžké a sestavit jídelníček, nám dá hodně přemýšlení.

 Za dobu mého působení ve školní jídelně (27 let) mohu zhodnotit, jak se v průběhu času mění chutě dětí. Dříve měly v oblibě např. omáčky jako rajská, koprová, svíčková atd. také po dukátových buchtičkách se jen zaprášilo. Neoblíbené, oproti dnešní době, naopak byly špagety a jiné těstoviny, jen u některých jídel se nic nezměnilo. To se týká spíše nechutě k rybím pokrmům. V současnosti klasická jídla mají úspěch cca u 50 % strávníků a moderní „zdravá“ jídla např. kuskus, jáhly, pohanka, bulgur atd., které samozřejmě také do jídelníčku zahrnujeme, děti moc rády nemají. Také je problém s ovocem a zeleninou, kterou připravujeme na různé způsoby, nebo podáváme čerstvou. Je vidět, že většina strávníků není na některá jídla zvyklá. Dětí se často ptáme, co máme uvařit k obědu. Z reakcí je zřejmé, že většina miluje stravu typu rychlého občerstvení (smažená jídla, hranolky, pizza, hamburgery).

Samozřejmě naši snahu připravit chutnou a pestrou stravu nevzdáváme a věříme, že jednou budou rády vzpomínat na naši školní kuchyni.

 

Pro inspiraci pro rodiče uvádíme jeden z našich receptů:                                                                 

Krůtí prsa s lilkem a cuketou, jasmínová rýže.

Krůtí prsa                   1000 g

Cibule                         100 g

Česnek                        30 g

Olej olivový                200 ml

Sůl dle chuti

Lilek                           400 g

Cukety                        400 g

Smetana                      200 ml

Slanina                        200 g

Bylinková marináda (připravíme z uvedeného olivového oleje + směs bylinek dle chuti)

Postup přípravy:

Krůtí maso nasolíme a vložíme do připravené bylinkové marinády, necháme v lednici hodinu i víc odležet. Maso dáme do pekáče, přidáme cibuli, slaninu, utřený česnek, zalijeme vývarem, přikryjeme alobalem a v troubě dusíme 30 min. Po třiceti minutách pekáč vyjmeme z trouby a přidáme na kolečka nakrájený lilek a cuketu, zalejeme smetanou a znovu vložíme do trouby péct cca na 15 min. Podáváme s jasmínovou rýží.

 

 

Závěrem bych ráda popřála všem čtenářům krásné léto prožité ve zdraví.

                                   Za děti, žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ Troubsko Mgr. Ivana Kašparová

JARO 2021

Naše škola je od počátku ledna v omezeném provozu. Žáci prvních a druhých ročníků navštěvují školu prezenčně. Sice nemohou probíhat klasické hodiny tělesné a hudební výchovy, ale i přes to jsme rádi, že se s dětmi můžeme učit přímo ve škole. Žáci třetích, čtvrtých a pátých ročníků se stále učí distančně.

Školní družina

Fungování školní družiny je v čase koronavirovém omezeno pouze na přítomnost žáků účastnících se prezenční výuky. V tuto chvíli i za podmínek zachování homogenních skupin. Bezpečnost a hygiena ve školní družině se řídí platnými nařízeními.

Žákům naší družiny je rovněž umožněno dobrovolné setkávání v on-line prostředí s využitím Teamsů. Každý den kromě pátku je k dispozici některá p. vychovatelka nebo p. vychovatel. Bohužel běžné činnosti zájmového vzdělávání jsou touto formou poněkud omezeny.

V rámci on-line prostředí fungují i deskové hry a angličtina.

Současná situace, nařízení, se kterými se učíme žít, pracovat i chápat nám bohužel neposkytuje více prostoru na běžné sportovní aktivity či výlety. Vzhledem k tomuto preferujeme častý pobyt venku, a to téměř za každého počasí. Při běžných aktivitách se věnujeme obvyklým pracovně-výtvarným, soutěžním, spontánním činnostem. (Některé činnosti či výrobky si můžete prohlédnout na webových stránkách školy).

Ve školní družině se nyní učíme pracovat s keramickou hlínou a téměř každý žák si již odnesl malý výrobek. Jiní žáci se také pokoušeli zdolat své první šití a vytvořili tak pěknou Valentýnku. Ocenit musíme i některé tvořivé prvňáčky a jejich nadšení pro práci.

Ze školní družiny všechny zdravíme.

                                                                                                                         Kolektiv vychovatelů ŠD.

Zprávičky z naší školičky

Letošní školní rok je velmi ovlivněný probíhající pandemií. Snažíme se děti i zaměstnance chránit, a tak minimalizujeme přítomnost třetích osob v MŠ. Proto organizujeme pouze akce, které jsme schopny zabezpečit v kruhu pedagogů a dětí. Radujeme se z krásných zimních dnů, hrajeme si ve třídě i venku, dramatizujeme pohádky a příběhy. Kromě dramatizace nezapomínáme ani na rozvoj ostatních složek osobnosti. Sportujeme, malujeme, zpíváme a rytmizujeme, rozvíjíme matematické dovednosti i předčtenářskou gramotnost, komunikační schopnosti i sluchové vnímání – zkrátka připravujeme děti na budoucí vstup do základní školy.

 

Zápis do mateřské školy

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 v obci Troubsko proběhne ve stanoveném termínu v první polovině měsíce května. Vzhledem k současné situaci nejsme schopni naplánovat přesný termín I formu zápisu. Budeme Vás zavčas informovat na internetových stránkách školy www.zs-troubsko.cz, kde si také v sekci DOKUMENTY můžete stáhnout Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

K zápisu budete dále potřebovat:

  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rodný list dítěte
  • vyplněnou příhlášku včetně potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte (povinné očkování )

Místo trvalého bydliště dětí bude ověřeno hromadně mateřskou školou ve spolupráci

se zřizovatelem.

Na stránkách školy v sekci Mateřská škola – Informace k zápisu naleznete Kritéria pro přijímání dětí

k předškolnímu vzdělávání do MŠ Troubsko pro školní rok 2021/2022.

                                                                                                              Mgr. Kateřina Kamenická

ZIMA 2020

Letošní začátek školního roku byl sice deštivý, ale zato radostný, protože se děti mohly vrátit do lavic. Hned první týden školáci trávili mimo budovu. Žáci třetího až pátého ročníku společně odjeli na adaptační pobyt do Svojanova u Moravské Třebové. Zde se mohli navzájem blíže seznámit či prohloubit své dosavadní vztahy. V rámci pobytu si zahráli mnoho kolektivních her. Program, určený na stmelení tříd, se jim velmi líbil. Děti z prvního a druhého ročníku rovněž absolvovaly stmelovací aktivity. Nejprve v Lednicko-valtickém areálu a posléze i v rámci her na hřišti i mimo něj v Troubsku. Po návratu se s plným nasazením, společně se svými učiteli, dali do práce. Jako pomyslný Damoklův meč nad námi totiž visela hrozba omezení výuky při nepříznivé epidemiologické situaci. Z tohoto důvodu jsme již od počátku září připravovali děti na možnou distanční výuku. Pořídili jsme další (již třetí) sadu 10 notebooků, které je možno dětem zapůjčit. Samozřejmostí je vybavení novou technikou i pro učitele. Naštěstí se dá využít nabídek dotačních programů z EU, takže nemusíme zatěžovat rozpočet školy. Dalším krokem bylo přidělení přístupových hesel do Microsoft Teams, se kterými pracujeme a na kterých probíhala výuka již na jaře. Tato aplikace se nám velmi osvědčila. Je v ní možno nejen sdílet prezentace k probíranému učivu, používat tabuli, sestavovat testy, kvízy, ale i umožnit dětem se ve vyučovací hodině přihlásit, posílat splněné úkoly, psát doplňující informace a mnoho dalších možností pro zpestření výuky. Nemalé úsilí jsme směřovali na intenzivní přípravu žáků prvních ročníků. Seznamovali jsme je s aplikací formou krátkých vstupů v době výuky, ale i ve speciálních krátkých kurzech nad rámec běžné výuky v odpoledním čase. Děti se naučily přihlásit do aplikace, orientovat se na klávesnici i pracovat s pedagogem přes monitor. Naše příprava se ukázala jako opodstatněná. Díky ní jsme hned první den uzavření školy promlouvali ke svým žákům online dle stálého (i když upraveného) rozvrhu. Příprava na online výuku má svá specifika a je časově dost náročná. Rovněž příprava testů, kvízů, doplňovacích cvičení nebo her je jiná než pro běžnou výuku. Naši učitelé jí věnují hodně času tak jako i vyhodnocování a kontrole splněných úkolů. Rovněž na rodiče a mnohdy i prarodiče je kladen větší tlak a je třeba z jejich strany výrazné spolupráce a pomoci pro zvládnutí nového učiva. Děkujeme tedy všem za spolupráci, vstřícnost a úsilí, se kterým s námi spolupracují a tím zvyšují a zkvalitňují úroveň vzdělání svých dětí při distanční výuce.

S radostí jsme přivítali návrat dětí z prvního a z druhého ročníku zpět do lavic od 18. listopadu. První dny byly poněkud odlišné od těch, které jsme prožívali s dětmi počátkem října. Přeci jen je třeba nějakého času na adaptaci. Nyní si děti i učitelé užívají možnosti přímé vzájemné komunikace, a ne hovorů, do monitoru, . Společně věříme, že se do zimních prázdnin setkáme se všemi našimi žáky v přímém kontaktu a ve zdraví si užijeme Vánoce.

Ráda bych popřála všem našim dětem, rodičům, prarodičům i milým čtenářům krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně pevné zdraví, pohodu a optimismus.

Za veškeré zaměstnance a děti ze ZŠ a MŠ Troubsko Mgr. Ivana Kašparová

 

Zprávičky z naší školičky

Počasí venku se již rozloučilo s krásnými slunečnými dny, barevné listy ze stromů téměř opadaly a připomněly nám blížící se zimní období. My jsme před vypuknutím druhé vlny pandemie zvládli s dětmi podniknout několik výprav do vzdálenějšího okolí, během kterých jsme navštívili jeskyni Pekárna, Papouščí farmu Bošovice, hrad Veveří a farmu Jalový dvůr. Děti se mohly na základě vlastního prožitku seznámit nejen se zvířátky, ale také se pohádkovou a zábavnou formou dozvěděly něco málo o historii místa, kde žijí.

V současné době se dny zkracují a prodlužující se večery nás připravují na nejkrásnější čas v roce – dobu adventní. Děti si mezi sebou začínají šeptat vánoční přání a my je vedeme k vzájemné lásce a přátelství, které by však mělo vytrvat po celý rok. Povídání o Sv. Martinovi a s tím spojenými pranostikami navodilo mírně sváteční atmosféru a povzbudilo nás k zahájení nácviku vánočních básniček a koled. V letošním roce je vzhledem k probíhající pandemii vše tak trochu jiné, ale my i přesto se snažíme si s dětmi každý den naplno užívat.

Těšíme se na období, které nás zavede zpátky do dětských let a my se společně budeme moci radovat z nadcházejících svátků. Pojďte se těšit s námi! Zapomeňte na shon, úklid a nákupy a užijte si dobu adventní i vánoční se svými blízkými.

Přejeme pokojné, radostné a ve zdraví prožité vánoční svátky a v roce 2021 kromě zdravíčka a lásky přejeme sluníčko nejen na obloze, ale také v srdíčku nás všech.

Za děti, pedagogy a provozní pracovníky MŠ Troubsko

Mgr. Kateřina Kamenická

PODZIM 2020

Prázdniny skončily a nový školní rok začal ve svižném tempu. Koncem srpna naše škola ožila. Již od konce května zde totiž probíhala rozsáhlá rekonstrukce budovy. Během třech měsíců byla zrekonstruována kanalizace, elektrické vedení, síťové rozvody, bezpečnostní a kamerový systém a nezapomnělo se ani na nová sociální zařízení pro žáky a zázemí pro zaměstnance. Došlo i na zavedení kabeláže pod nové omítky a výmalbu všech prostor. Velké poděkování patří zřizovateli školy, Obci Troubsko, která rekonstrukci organizovala a financovala. A právě koncem srpna jsme se pustili do úklidu a následně do výzdoby tříd. Prvního září jsme tak začali sice v dešti, ale ve třídách i chodbách vše zářilo novotou a čistotou.

Současná výuka se neustále modernizuje, a tak jsme rádi, že díky dotačním projektům, které se daří úspěšně realizovat, jsme mohli všechny třídy vybavit dataprojektory, promítacími plátny a notebooky. Pro žáky máme k dispozici jak klasickou učebnu s počítači, tak i mobilní s tablety. I v letošním roce nabízíme mnoho kroužků. Oblíbené jsou zejména všechny sportovní. Navíc nově se mohou děti realizovat v keramice, jelikož z dotace jsme pořídili vlastní keramickou pec. Čtenářský kroužek, deskové hry a kroužek ICT samozřejmě nebudou scházet. Jsme rádi, že našim dětem nabízíme i možnost hry na hudební nástroje prostřednictvím hudební školy J. Babáka. Mohou se učit hrát na klavír, elektronické varhany, kytaru i flétnu.

Už se všichni těšíme na barevný podzim a doufáme, že ho prožijeme ve tvůrčí, radostné a pohodové atmosféře. Přejeme všem slunečné dny a pevné zdraví.

                                                                                                              Mgr. Ivana Kašparová

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Uplynulý školní rok byl poněkud zvláštní, a tak jsme se snažili co nejlépe připravit na ten nadcházející. Doufáme, že bude lepší a veselejší.

K stávajícím dětem nastoupily děti nové, některé s velkým očekáváním, některé s obavami, co je v neznámém prostředí čeká. Téměř všechny se ale brzy adaptovaly a seznámily se s novými kamarády i s paními učitelkami. S velkým zájmem se již zapojují do všech školních činností.

Stejně jako v jiných školách i v té naší mateřince máme samozřejmě zavedena zvýšená hygienická opatření, díky kterým jsou omezené společné akce rodičů a dětí. Budeme se ale snažit zpestřit dětem pobyt v MŠ podle aktuální situace zábavnými programy a pozvanými divadelními představeními.  Doufáme, že se nám podaří zorganizovat také výlety do přírody.                                        

Chtěli bychom velmi poděkovat všem rodičům za jejich pochopení a vzornou spolupráci při dodržování daných opatření, která nejsou vždy příjemná.

                                                                                                              Za MŠ Hana Kroupová

 

Komentáře

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098