Tabule ZŠ

25. 10. Halloweenské strašení

 

Tabule MŠ

22. 10. Legohrátky

 

 

Kontakty

ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
datová schránka  ID y7iz55
ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní družina:
797 971 790
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Příspěvky učitelů

Příspěvky žáků a učitelů » Příspěvky učitelů

ZÁŘÍ 2019

 

Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a opět jsme se sešli ve školních lavicích. Letošní léto ve škole bylo poklidné – žádné velké úpravy neproběhly. Jednalo se spíše o méně náročné rekonstrukce nábytku, herních prvků či doplnění nového nábytku do některých tříd. S ohledem na trvalý nárůst žáků došlo k menším v řadách pracovníků. V základní škole nastoupila Mgr. Daniela Horáková jako třídní učitelka třetího ročníku, od druhého pololetí loňského roku pokračuje p. učitel Vojtěch Klement a Mgr. Veronika Trepešová. Máme rovněž nové asistenty paní Mgr. Evu Arnoštovou a Bc Zdeňka Béma. Ve školní výdejně nám obědy vydává paní Jaromíra Bellová.

S nástupem nového školního roku přicházejí k žákům, rodičům i jejich učitelům nová očekávání. Nejvíce rozzářené oči mají prvňáčci, kteří poprvé zažívají usednutí do školní lavice a budou muset postupně prokázat, do jaké míry se naučili samostatnosti a zodpovědnosti, jak se dovedou soustředit, zvládnout neúspěch, jak umějí vyjít s dětmi i dospělými.Rodiče se během školní docházky svých dětí dozvídají hodně sami o sobě, o svém vztahu k autoritám, o vlastních ambicích, prioritách, ale i o úzkostech a potřebě být úspěšným. Také v průběhu školního roku rodiče zjišťují, kolik svobody a zodpovědnosti jsou ochotni v dnešní uspěchané době svému dítěti dát, vnímají, jak si s tím dítě poradí. Celý proces školního vzdělávání, kde nejdůležitější roli hraje učitel, rodič a žák a pocit, který dítě prožije během školních let, výrazně ovlivní jeho pozdější sebepojetí a sebepřijetí dospělého v dalším životě. Jedině ze šťastných a spokojených dětí mohou vyrůst dospělí, kteří mají zdravé sebevědomí, váží si sami sebe a vědí, co od svého života očekávají. Všichni usilujeme o to, aby naše děti vyrůstaly ve šťastném a láskyplném prostředí domova. Staráme se o to, aby škola byla v jejich životě místem, kam se budou těšit a kde budou rády, nejen kvůli svým kamarádům, učitelům, ale i všem novým vědomostem a dovednostem, kterým se s tu nadšením naučí.

I v letošním roce máme pro naše školáky připraveno nejen klasické učení, zkoušení a poměřování znalostí, ale i mnoho podnětných výukových programů. Ty jsme schopni dětem nabízet díky dotačním programům, o které každoročně žádáme a máme v jejich získávání vysokou úspěšnost. V září se děti mohou těšit na adaptační pobyt a výukový program v Permoniu a již tradiční Zahradní slavnost s vystoupením dětí ze ZŠ a MŠ. Od října mimo pořady v Lince a Lipce i tvořivé dílny pro rodiče s dětmi v rámci ŠD.

                                                           Mgr. Ivana Kašparová – ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

 

 

 

Zprávičky z naší školičky

 

Na nový školní rok jsme se v naší mateřské škole pečlivě připravovali. Všichni zaměstnanci se zapojili do úklidu a výzdoby celé budovy a těšili se na příchod nejen stávajících, ale i nových dětí. I přes veškerou snahu p. učitelek se objevila troška slziček, ale brzy se již děti začaly seznamovat s prostředím školy, novými hračkami a s nadšením se také zapojovaly do pěveckých, tanečních, sportovních i tvořivých aktivit, které pro ně byly připraveny.

Seznámily se s novými kamarády a také s pravidly, která jsou potřeba v početném dětském kolektivu dodržovat.

Na vycházkách jsou vedeny k vnímání krás přírody a také se učí orientovat v blízkém okolí mateřské školy.

Nyní si již děti pilně připravují taneční vystoupení na naši tradiční Zahradní slavnost, která proběhne v druhé polovině září na školní zahradě.

V následujících týdnech nás čeká spousta dalších zajímavých akcí a aktivit, o které se s vámi rádi podělíme v dalším čísle Hlasatele.

 

Za kolektiv MŠ Troubsko

                                                                       Hana Kroupová

 

 

KVĚTEN 2019

Přichází léto a s ním se blíží dny plné sluníčka a prázdninové pohody. Ve škole se uzavírá klasifikace, děti se těší na výlety a všichni bilancujeme, jaký to vlastně tento školní rok byl. I vám nabízíme alespoň stručný přehled toho, co se u nás odehrálo.

 

Realizace hodin Pedagogické intervence a Předmětu speciálně pedagogické péče v ZŠ

Pedagogické intervence jsou nařízené ze školského poradenského zařízení a slouží k posílení výuky žáků v těch oborech, kde žák selhává (jazyk, matematika atd.). Nejčastěji toto podpůrné opatření zajišťuje třídní učitel žáka.

Předmět speciálně pedagogické péče taktéž nařizuje školské poradenské zařízení a má pomoci v zajištění reedukace (nápravy) speciálních vzdělávacích potřeb žáků v širokém rejstříku obtíží od poruch učení až po možnosti rehabilitace důsledků postižení žáka. Toto podpůrné opatření zajišťuje speciální pedagog.

Mgr. Dagmar Vašíková

 

Čtenářský klub

Již druhým rokem funguje na naší škole čtenářský klub. Jeho činnost je financována z projektu „Moudrý učitel, spokojené děti II“. Scházíme se každý týden na hodinu a půl v prostorách klubu, ale třeba i v krásném prostředí zdejší farní zahrady. Tento čas je rozdělen na kratší tematické úseky proložené různými hrami či drobnými pohybovými aktivitami. Naši klubovou skupinu tvoří 14 dětí, které jsou různého věku a rozdílných čtenářských dovedností. Děti pracují pod odborným vedením kmenové pedagožky školy. Navázali jsme také spolupráci s knihovnou v Bystrci na Vondrákově ulici, kde se nám několikrát za rok ochotně věnují.

Činnost klubu zaměřujeme i na děti, které se čtení obávají, protože v něm v běžné třídě příliš nevynikají. V bezpečném prostředí klubu, kde nikdo neznámkuje jejich výkon, mají možnost si kluci i holky knížky prohlížet, polehoučku číst, naslouchat předčítání – čtení je jim představeno jako prostředek k širokému spektru zábavných činností. Chceme podpořit děti při budování jejich vlastních pevných čtenářských návyků. Snažíme se jim čas strávený nad knihou představit jako dobrodružství, zábavu, nenásilné poučení.

Díky finanční podpoře je klub vybaven celou řadou současných dětských titulů především z oblasti beletrie. Snahou je, aby naši čtenáři – knihomolové – vnímali svoji účast v klubu jako něco výjimečného, prestižního. Snad se nám to bude dařit i v dalším školním roce.

Všem přejeme krásné léto, kdy i čtení knihy může být nevšedním zážitkem.

Mgr. Romana Kamínková

 

Soutěže na ZŠ Troubsko

První květnový pátek proběhla na ZŠ Troubsko “Týmová vědomostní soutěž“, které se zúčastnili žáci od prvního do pátého ročníku. Podle věku se soutěžilo ve čtyřech kategoriích. Žáci byli rozděleni do pětičlenných týmů, které měly za úkol splnit devět nelehkých disciplín. Hravou a interaktivní formou si žáci procvičili učivo českého jazyka, matematiky, ale také například environmentální výchovy. Zvítězily ty týmy, kterým se podařilo v co nejkratším čase správně splnit všechny soutěžní disciplíny.

Velmi úspěšní byli naši žáci také na výtvarné soutěži pořádané ZŠ Labská v Brně. Na krásném druhém místě se umístil Tomáš Korbička a třetí místo obsadila Sára Kanioková. Ačkoli oba tvořili na téma „Putování s kometou“, každý ho pojal originálně. Tomášovo dílo nás přeneslo do vesmíru, Sářino zase do hokejového prostředí. Oběma umístěným gratulujeme!

Mgr. Lucie Škurková

 

Otevřená zahrada

Dne 24. dubna jsme se společně se 4. a 5. třídou zúčastnili vzdělávacího výukového programu Odpadkový koš vypráví, který proběhl v Otevřené zahradě v Brně. Výukový program byl zaměřen na třídění a recyklaci odpadu v domácnosti. Na úvod si děti povídaly o tom, co o odpadech ví, jak se správně třídí a jestli doma taky třídí. Pak následovala běhací hra, kdy děti roztřídily odpadkový koš jednoho majitele. Následně proběhlo krátké zamyšlení nad tím, co může odpadkový koš o svém majiteli vypovědět. Poté děti roztřídily odpad do popelnic k tomu určených a v úplném závěru byly seznámeni s procesem zpracovávání komunálního odpadu.

 

Angličtina na škole

Díky projektu Evropské unie – MAP rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II probíhá jednou do měsíce výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím. Žáci 4. a 5. třídy tak mají možnost komunikovat s rodilým mluvčím, procvičit si aktivně slovní zásobu a komunikační dovednosti. V průběhu výuku pracují žáci s pracovními listy, které dostanou od rodilého mluvčího.

Vojtěch Klement

 

Florbalový turnaj

 

V sobotu 27. 4. 2019 se konal 2. ročník florbalového turnaje Tuřany 2019 pod záštitou obce Troubsko. Paní starostka Mgr. Markéta Bobčíková turnaj slavnostně zahájila vhozením míčku do hry.

Čekala nás nelehká úloha, obhájit vítězství z loňského roku. Hned v úvodním zápase jsme se utkali s největším rivalem o prvenství s mužstvem Šaratic. Po soustředěném výkonu jsme je porazili 4:0. Následovalo utkání s Ostopovicemi, kde se nám úvod vůbec nepovedl a prohrávali jsme již 0:2 a 1:3. Podařilo se nám skóre srovnat a v poslední minutě vstřelit vítěznou branku. Vzhledem k tomu, že zápas mezi Šaraticemi a Ostopovicemi skončil nerozhodně 2:2, bylo jasné, že jsme titul obhájili. Do posledního zápasu tak kluci nastoupili již bez emocí, a to se projevilo také v počtu vstřelených branek. Zvítězili přesvědčivě 11:1 a odnesli si po zásluze pohár a zlaté medaile.

Kromě již zmíněných ocenění byli z každého týmu odměněni tři hráči, kteří zaujali svými výkony. Dále byl odměněn pohárem nejlepší brankář, objev turnaje a nejlepší střelec. Trofej pro nejlepšího střelce dostal hráč našeho týmu – Kristián Čech.

V neděli 19.5. 2019 se žáci naší školy zúčastnili 4. ročníku florbalového turnaje o pohár Kroužků jihomoravského kraje. V obou kategoriích jsme velmi přesvědčivě zvítězili ve všech zápasech. Mladší kategorie se skórem 32. 4 a starší kategorie se skórem 28. 1. Navíc v obou kategoriích jsme získali cenu za nejlepšího střelce turnaje. v kategorii mladších to byl Jakub Otoupalík, ve starší kategorii Kristián Čech.

                                                                                                           Mgr. Pavel Zemach

 

 

                                                                                                                                                                    

A na co se můžeme těšit v příštím roce?

 

V září jsme pro všechny naše děti i rodiče naplánovali Zahradní slavnost. Následovat bude Keramická dílna pro rodiče s dětmi a Předvánoční tvoření. Samozřejmě vystoupení dětí na Vánočním jarmarku spojené s prodejem výrobků. I na jaře se na vás budeme těšit při tvoření a pečení. Školní rok zakončíme tradičním Rozloučením.  V rámci výuky zařazujeme, jako již pravidelně výuková programy a projekty z Linky, Lipky, Písečníku, Rozmarýnku, Bystroušky. Neopomene knihovnu, divadlo Radost i anglické divadlo. Do školy za námi přijede Policie, Hasiči, Zdravotníci i Dentální hygiena. Z projektů plánujeme financovat např. adaptační program v září, před Vánocemi návštěvu Rožnova pod Radhoštěm, na jaře Strážnice aj. Školní družina pro děti v rámci svého programu připraví např. Den Země, Vítání jara, Čarodějnice, páteční celoodpolední výlety mimo Brno atd. Jako každoročně se budeme účastnit vědomostních soutěží v AJ, Klokánka v matematice, testování ze společnosti SCIO, recitační soutěže a pro letošní velký úspěch si zopakujeme celoškolní kvíz v českém jazyce a matematice, nespočet výtvarných soutěží. Opět budeme bojovat v soutěži Česko sportuje a na florbalových turnajích, kde se našim žákům výborně daří.  Pokračovat bude projekt Moudrý učitel, Recyklohraní, Mléko a ovoce do škol, Celé Česko čte dětem, Rodiče vítáni, Zdravá pětka, Zkus to zdravě, Pomozte jídlem a láskou. Mimo těchto stěžejních aktivit máme ještě naplánovány drobnější akce v rámci výuky, ale to už ponecháme dětem jako překvapení v průběhu školního roku.

Všem dětem, rodičům a čtenářům přejeme krásné prožití letních dnů, hodně sluníčka a pohody. V září se těšíme neshledanou.

Za všechny děti a zaměstnance ZŠ a MŠ Troubsko Mgr. Ivana Kašparová

 

 

Zprávičky z naší školičky

 

Jaro jsme přivítali společně s oslavou Světového dne vody. Nemohli jsme toto období zahájit lépe než pohybovými hrami na školní zahradě. Počasí nám přálo, a tak jsme trávili hodně času venku. Společně jsme uklidili zahradu po zimě a zasadili si semínka Aksamitníků. Nejprve jsme pozorovali, jak postupně raší z hlíny, pravidelně jsme je zalévali a nyní již čekáme, až je budeme moci přesadit do záhonku před vstupem do mateřské školy.

Na našich vycházkách si neustále všímáme změn, které probíhají v přírodě. Navštívili jsme Lamacentrum Hády, kde jsme si mohli pohladit a nakrmit lamy, ovce, králíky, kozy a pozorovat 14 dní stará kůzlátka. Děti si prohloubily pozitivní vztah k živým tvorům, dostaly se do přímého kontaktu se zvířaty, což samo o sobě bývá nezapomenutelným zážitkem.

Jarní období provází velikonoční svátky, které jsme oslavili nejen výrobou krásných dekorací, ale vypravili jsme se také do Skanzenu Strážnice, kde jsme se přenesli do doby našich prababiček a pradědečků a děti si mohly prohlédnout a vyzkoušet, jak se prováděly přípravy na tyto svátky dříve.

Na konci měsíce dubna jsme si připomněli Filipojakubskou noc a ve školce se objevil rej čarodějnic a čarodějů. Splněním různých úkolů si všichni vysloužili spoustu myších dobrot a kouzelných lektvarů.

V mateřské škole však nezapomínáme ani na přípravu našich budoucích školáků a od konce února zde probíhají Edukativně-stimulační skupinky. Zde děti za přítomnosti rodičů procvičují dovednosti potřebné pro vstup do základní školy.

Díky dotacím z Evropské unie můžeme pro děti organizovat spoustu projektových dnů, během kterých se děti setkávají s různými odborníky. V měsíci dubnu jsme si během projektového dne “Jeho veličenstvo kniha” vyrobili vlastní knihu a odvezli ji do soutěže. S napětím očekáváme vyhlášení výsledků. I kdybychom se neumístili na předních místech, naučili jsme se vyrábět vlastní papír, vymýšlet a tvořit knihu a poznali jsme, kolik to dá práce.

Projektový den Aranžování květin prověřil poznatky dětí o pěstování okrasných rostlin a naučil je vyrobit si pod vedením lektorky drobné aranžmá, které následující den děti darovaly maminkám na besídce k jejich svátku.

Z dotací Evropské unie jsou hrazeny nejen projektové dny v mateřské škole, ale I mimo mateřskou školu (např. již zmiňovaná návštěva Skanzenu Strážnice či Lamecentra Hády).  Jejich čerpání bude také pokračovat v následujícím školním roce a my se těšíme, že budeme moci dětem zorganizovat spoustu odborně zaměřených dnů a ukázat jim několik zajímavostí i ve vzdálenějších místech od jejich bydliště.

Nyní nás ještě čeká třídenní výlet do nedaleké Kuřimské Nové Vsi a společný výlet na zámek Milotice. Před ukončením školního roku se rozloučíme s dětmi nastupujícími do základní školy. Děkujeme zřizovateli za věnování triček a knih dětem na památku.

Přejeme Vám příjemné a pohodové léto a těšíme se na viděnou na našich společných podzimních akcích, o kterých Vás určitě budeme ještě informovat. Září každoročně zahajujeme zahradní slavností společně se základní školou. V říjnu se můžete k nám přidat při Dýňování, koncem listopadu začínáme Advent vánočním jarmarkem.

Tak nezapomeňte a přijďte se za námi podívat!

Za MŠ Troubsko Mgr. Kateřina Kamenická

 

BŘEZEN 2019

Jarní sluníčko příjemně hřeje a láká do přírody.  Pro děti se zdá být náročnější sedět v lavicích, učit se a psát domácí úkoly. A tak se snažíme jim výuku obohatit a zpestřit. Zde tedy alespoň stručný náčrt naší činnosti.

Přejeme všem čtenářům krásné jarní dny, dobrou náladu a spoustu příjemných zážitků s rodinou a přáteli při jarních vycházkách či sportu.

                                               Za děti a zaměstnance ZŠ a MŠ Troubsko Mgr. Ivana Kašparová

 

 

RECYKLOHRANÍ VE ŠKOLE

 

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

 

V rámci programu žáci z celé školy plní jednotlivé úkoly. Prvňáčci se zapojili do výroby baterkoužroutů, druháci vytvořili reklamu na třídění baterií, pátá třída sepsala krásné příběhy o osudech vysloužilých elektrospotřebičů. Ostatní třídy pilně pracují na splnění dalších úkolů. Do soutěží se zapojujeme i jako celá škola, např. soutěž “Věnuj mobil a pojeď do ZOO“, v rámci, které se nám podařilo nasbírat neuvěřitelných 454 telefonů.

 

Bc. Veronika Trepešová

 

 SPORT

 

     Také v letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu „Česko sportuje“. Děti všech ročníků plní podmínky „Olympijského diplomu“ /celkem 8 disciplín/ a „Olympijského odznaku všestrannosti /celkem 10 disciplín/.

     Zatím jsme v každém roce održeli „Zlatý certifikát“ a spoustu zlatých, stříbrných i bronzových odznaků, což svědčí o dobré úrovni pohybových dovedností dětí.

     Nedávno jsme se zúčastnili celoměstského finále v plavání, kde náš žák Kryštof Mikauš získal hned 2 zlaté medaile, ale ani ostatní se ve velmi těžké konkurenci neztratili, o čemž svědčí 3 čtvrtá místa.

     V dubnu a květnu nás čekají dva turnaje ve florbalu, na kterých obhajujeme 1. resp. 2. místo. Věřím, že se medailově prosadíme také na „Bosonožském běhu“, kde je každým rokem větší a větší konkurence.

     Tak nám držte palce.

 

Mgr. Pavel Zemach

 

 

DĚTSKÁ SCÉNA 2019 – RECITAČNÍ SOUTĚŽ V KNIHOVNĚ JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ

Ve čtvrtek 14. března 2019 se 6 vybraných dětí ZŠ Troubsko zúčastnilo recitační soutěže Dětská scéna 2019 v knihovně Jiřího Mahena na Kobližné v Brně.  Tyto děti byly vybrány ve školním kole recitační soutěže. Zúčastnila se: Sofie Chaloupková a Eliška Navrátilová z 1. třídy, Jan Adámek a Radek Lichka ze 2. třídy, Tereza Valešová ze 4. třídy a Adriana Kamenická z 5. třídy ZŠ Troubsko.  Ocenění si přivezla Eliška Navrátilová za výběr textu a přirozený projev.

                                                                                                           Miroslava Jelínková

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ A MŠ TROUBSKO

Školní družina jako součást školy poskytuje zájmové vzdělávání žákům podle vlastního vzdělávacího programu, který jim umožňuje výrazně se profilovat podle zájmů a potřeb žáků.  Školní družina slouží výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti žáků v době mimo vyučování. Je přednostně určena nejmladším žákům. Podílí se na rozvoji a upevňování kompetencí významných pro další uplatnění žáků v životě.

V naší školní družině se o žáky ve třech oddělení starají kvalifikované vychovatelky, některé s dlouholetou praxí. Zájmové vzdělávání, jak již bylo uvedeno výše probíhá podle školního vzdělávacího programu a měsíčních plánů. V letošním školním roce se podařilo čerpat dotace z fondu EU. Slouží především k projektovým dnům ve i mimo školní družinu. Jako takové se musí shodovat s poměrně striktně nastavenými pravidly.

Pro příklad uvádíme „Projektový den v Moravském krasu a Strážnici“. Další projektové dny v rámci ŠD jsou plánovány na měsíc duben, květen i červen.  Projektové dny, které již proběhly byly „Přírodniny mezi námi, Hallowenské náměty a hry, Adventní tvoření, Zima kolem nás, Společenské hry, Za tradicí řemesel – keramika“. V měsíci březnu je plánovaný projekt „Den vody“. Další budou průběžně následovat do konce školního roku.

Žáci, kteří se do projektu zapojují pracují s velkým zaujetím a při práci jsou velmi zruční, vnímaví i zvídaví.

Touto cestou bychom také chtěli poděkovat OÚ Troubsko za spolupráci a rodičům za trpělivost vzhledem k organizaci a práci ŠD.

Bc. Dana Vlachová – vedoucí vychovatelka

 

VÍTÁNÍ JARA

Ve čtvrtek 7. března 2019 se děti ze všech oddělení školní družiny Základní školy Troubsko vypravily vynést Moranu a společně přivítaly blížící se jaro. Během týdne se vyráběla Morana z vrbových proutků, ozdobená vyfouknutými vajíčky a barevným oblečením.

Vítání jara vyšlo na den, kdy bylo slunečné počasí. Procházelo se obcí ke kostelu, kde děti řekly básničku, kterou se pro tuto příležitost naučily. Morana se symbolicky hodila dolů z kopce, a nakonec do ohniště.

Děti se tímto rozloučily se zimou a do školy se vracely s dobrou náladou.

Miroslava Jelínková

 

PÁR SLOV ZE ŠJ TROUBSKO

Naší prioritou je poskytnout strávníkům nutričně hodnotnou, vyváženou a pestrou stravu.  K tomu nám pomáhá spotřební koš, kde sledujeme podávané množství jednotlivých surovin jako je např. mléko, mléč. výrobky, ovoce, zelenina, maso, luštěniny, ale také cukry a tuky, kde je naší snahou používat je v menším množství. Důležitou roli v sestavování jídelníčku tvoří i pestrost podávané stravy. Zařazujeme i netradiční suroviny jako bulgur, kuskus, meli-melo, quinoa, černou a červenou čočku, pohanku, jáhly, špaldu. Omezujeme množství použité soli při přípravě jídel, k dochucování máme raději bylinky, zahušťujeme luštěninovými moukami. Základ polévek a omáček je z čerstvé zeleniny, pečeme buchty a vyrábíme dezerty, vaříme knedlíky, nepoužíváme polotovary vše připravují naše paní kuchařky.   Důležitý je i pitný režim dítěte, ačkoliv voda nepatří mezi živiny, její dostatečný přísun je pro správné fungování těla nezbytný. Děti mají k dispozici dostatek pitné vody, kvalitní ovocný či bylinný čaj a mléko a dle finančních možností také Fresh nápoje, které děláme samy, máme „frešovač“. V teplých dnech se podává sirup s 50 % nebo 100% obsahem ovoce.   Jsme rádi, že vedení Obce Troubsko nás i nadále v tomto trendu podporuje. V nejbližších dnech přibyde do naší kuchyně nový robot na zpracování zeleniny a ovoce.

Vedeoucí školní jídelny- Svatava Tomanová

 

                                                                                                                   

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

 

Měsíc únor se nesl v duchu pohádek a masopustu. Povídali jsme si o dětských knížkách českých i zahraničních autorů, hráli jsme tematické hry, dramatizovali jednoduché pohádky, vyrobili si vlastní pexeso, pomocí kterého jsme rozvíjeli zrakové vnímání a krátkodobou paměť. Navštívilo nás divadlo Barborka s představením Kouzelný kolotoč pohádek, při kterém si děti zazpívaly známé písničky a prožily několik krátkých příběhů. Toto kouzelné období jsme zakončili karnevalem. Společně jsme strávili dopoledne plné soutěží, tance a legrace. Masky byly nádherné a děti si tento den velice užily. Domů si odnesly kromě zážitků, také malou odměnu.

Nezapomněli jsme však ani na zdraví životní styl a během projektového dne Zkus To Zdravě zavítali do říše zvířátek a seznámili se s příběhem Zdravíka a Jedlíka. Děti se dozvěděly, co je pro naše tělo dobré a zdravé, a které věci nám naopak škodí.

Díky projektu Evropské unie se zapojujeme do sítě technických školek. Děti ze třídy Medvíďat se zúčastnily workshopu a pod vedením lektorů si vyrobily krásnou plachetnici z balsy. Tvoření nebylo jednoduché, ale všechny děti samostatně obkreslovaly, řezaly, lepily i vrtaly. Byly moc šikovné.

Pomalu se hlásí jaro a my se už těšíme, jak vyběhneme ven a budeme si hrát na prolézačkách, pískovišti, jezdit na koloběžkách a odrážedlech. Naše řidičské schopnosti jsme si začátkem měsíce března prověřili na dopravním hřišti, kde jsme si zopakovali základní pravidla silničního provozu a vše si vyzkoušeli také v praxi.

Chtěli bychom moc poděkovat firmě pana Petra Bednáře za dodání a výměnu atestovaného písku do našeho pískoviště.

Sluníčko začíná čím dál víc hřát, a tak přejeme všem prozářené a veselé jarní dny.

 

 

 ÚNOR 2019

Pololetí máme za sebou a naši prvňáčci si radostně odnesli domů své první vysvědčení se spoustou jedniček. Pěkné známky určitě potěší a to nejen děti, ale i rodiče a zaslouží si pochvalu. Je však třeba si připomenout, že pro život je rovněž velmi důležitá snaha, vytrvalost a vůle se učit a na sobě pracovat. Jedním z našich úkolů ve škole je, tyto vlastnosti u dětí rozvíjet.

Krom klasické výuky připravujeme pro děti různé projekty. Ti starší rozvíjí své jazykové schopnosti v hodinách konverzace s rodilým mluvčím. Technickou zdatnost podporujeme v technických dílnách v Lince. Mladší žáci mají možnost získávat nové podněty a zkušenosti jak při projektových dnech, tak i v rámci individuální přípravy s vyučujícími, kteří se jim věnují i v odpoledních hodinách. Pro podporu soutěživosti a hravosti nabízíme všem dětem účast v různých soutěžích. Druhé pololetí ve škole začínáme celoškolní soutěží v recitaci. Žáci vyšších ročníků budou moci porovnat své fyzické schopnosti s vrstevníky z brněnských škol při plavecké soutěži a ti, kteří raději přemýšlí, než sportují se mohou zúčastnit matematické olympiády a vědomostních soutěží. Pro malé umělce máme připraveno hned několik soutěží ve tvoření. Koncem jara čekají všechny naše žáky Scio testy pro čtenáře a porovnání úrovně praktických zkušeností pro život.

Ve školní družině si všichni žáčci užili odpoledne s deskovými hrami. Měli k dispozici jak školní hry, tak i ty, které si mohli přinést z domu.  Rozdělili se do několika stanovišť a během odpoledne si všechna stanoviště prostřídali.

Zatím se zima stále drží své vlády, a tak užíváme chladných dnů a někdy i sněhu. Už teď se ale začínáme těšit na jaro. Po delší odmlce si budeme moci užít i našeho nového školního hřiště. Přejeme všem čtenářům krásné dny a pohodové jaro.

                                                                                                                                                                                                                                           Mgr. Ivana Kašparová ředitelka ZŠ a MŠ TroubskO

 

 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Po povánoční době a oslavě svátku Tří králů jsme se již plně věnovali zimnímu období, které často provází i různá nachlazení a nemoci. 10. ledna nás navštívilo Divadlo Úsměv s poučným představením "Jak se pejsek rozstonal". Děti se dozvěděly, jak předcházet nachlazení a jak správně užívat léky, pokud je to nutné.

V dalším týdnu jsme se zúčastnili výukového programu ve VIDA! science centru. Děti byly rozděleny do tří skupin podle věku. Nejmladší skupinka se zapojila do příběhu včeliček, se kterými sbírala a vyráběla med a následně svíčky z vosku. Starší děti získaly spoustu informací o kamenech a nejstarší děti se ponořily do světa velryb. Společně jsme si po svačince prošli expozici a následovala Vědecká show o vzduchu.

Díky sněhové nadílce v první polovině měsíce jsme se vyřádili během zimních radovánek.  Na školní zahradě vyrostl sněhulák velký jako děti.

Závěr měsíce se nesl v duchu muzikoterapie pod vedením paní Hradecké. Během projektového dne v MŠ se děti hravou formou seznámily s netradičními etnickými hudebními nástroji z celého světa. Příběh byl koncipován komorně a děti byly do něj plně zapojeny – tancovaly, hrály na nástroje a zpívaly, učily se relaxovat. V programu byl kladen důraz na rozvoj představivosti jako kompenzace současného vlivu moderních technologií na děti. Skrze tento společný prožitek dochází též k upevnění pozitivních vztahů ve skupině.

Nezapomněli jsme ani na zkoumání vody a provedli jsme různé pokusy.

Nyní se pomalu přesouváme do světa pohádek, o kterém Vám budeme vyprávět zase příště.

Za kolektiv mateřské školy

                                               Mgr. Kateřina Kamenická – zástupce ředitele pro MŠ

 

 

 


ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Měsíc září je každoročně, a to nejen pro nově přijaté děti, měsícem plným nových dojmů, přátelství, ale někdy i slziček. Děti se seznamují s novými kamarády, hledají si své místo v kolektivu. V novém prostředí mají největší radost z poznávání nových hraček. V tu chvíli se většinou zapomene i na smutek po mamince a tatínkovi. Letos se děti velice těšily na chvíli, kdy budou moci vyběhnout na zahradu a vydovádět se na nově vybudovaných 3D prolézačkách. V polovině září nám nově zasazená tráva dovolila zahájit hry na školní zahradě i na těchto prvcích. 20. září zavítalo do naší mateřské školy divadlo Koráb s představením „Pohádka pro 3+1 prasátka“. Všechny děti jsme museli pochválit za vzorné chování během divadla. Veselí se střídalo s napětím a prasátka i vlk si získali právem u dětí velký potlesk.                                                                Divadlo Koráb nás také provedlo naší Zahradní párty, která se vzhledem k nepříznivému počasí konala v sále Katolického domu. Děti z mateřské i základní školy se ale nenechaly odradit a s nadšením předvedly tanečky a písničky, které se již naučily. Nechyběly zde ani soutěže v tanci, či s balonky a bublinová show.                                                                                          V následujících dnech a týdnech nás čeká spousta dalších zážitků, o které se s vámi rádi podělíme zase příště.

                                                                                  Hana Kroupová- učitelka MŠ

 

L

 

 

Komentáře