Příspěvky učitelů

 

PODZIM 2022 VE ŠKOLE A VE ŠKOLCE

Pomalu nám odchází podzim a krásně zbarvené listí již zhnědlo a opadalo. Je stále více mlhavých i mrazivých rán, večery se prodlužují a ráno nás sluníčko vítá zase o něco později. Ve škole jsme uzavřeli první čtvrtletí a s potěšením si připomenuli, co vše se nám již podařilo. Děti mají za sebou tři měsíce výuky. Čtvrtletní práce jsou napsán. Od září se rozdalo hodně jedniček, ale pochopitelně se objevují i známky poněkud horších. Díky kreativitě a pracovitosti pedagogů si žáci učivo osvojují zábavnou formou a činnostně. To vede k větší fixaci nových poznatků a umožňuje jejich lepší aplikaci při řešení konkrétních úkolů. Letos se nám učí výrazně lépe. Nejsme svazováni ani testováním nebo karanténami, takže děti mohou bez omezení navštěvovat školní výuku i programy školní družiny. Odpoledne si tedy mohou zahrát deskové hry, malovat a tvořit ve výtvarném kroužku, zkusit práci s hmotou v keramickém kroužku nebo rozvíjet znalosti v kroužku IT. Jako každoročně nabízíme i sportovní a pohybové aktivity a hudební školu J. Babáka.

Provoz školy a zajištění pomůcek, výukových materiálů a aktivit pro žáky je nákladná záležitost. Díky podpoře zřizovatele, Obci Troubsko, a mnohým dotačním výzvám, které se nám daří získávat, máme všechny třídy vybaveny dataprojektory, vizualizéry a notebooky nebo tablety pro žáky. V září letošního roku jsme opět získali další dotaci z Evropské unie. Tentokrát s názvem Operační program Jan Ámos Komenský.  Z takto získaných prostředků budeme pořizovat jak pomůcky, knihy a výukový materiál, tak i organizovat besedy, divadla, dílny nebo projektové dny. Pro letošní rok toho máme již hodně naplánováno a ledacos jsme již zvládli. Žáci navštívili Planetárium, Vidu, Anthropos. Rádi poseděli v Knihovně Jiřího Mahena nebo si poslechli zajímavosti o životě lišky i o práci a životě s vodícím psem.

Kromě zajímavých besed a návštěv mají naši žáci možnost zúčastnit se různých soutěží a utkání. Při nich si porovnají svoji zdatnost v různých vzdělávacích oblastech. V říjnu proběhlo školní kolo Olympiády v matematice, kterého se zúčastnilo celkem 10 žáků pátého ročníku. Čtyři z nich postoupili do dalšího kola. Počátkem listopadu jsme zorganizovali školní kolo Bobříka informatiky a v prosinci se děti začnou připravovat na třídní kolo v recitační soutěži. Od září se během hodin tělesné výchovy děti seznamují s různými sportovními disciplínami. Od počátku listopadu probíhá ve všech ročnících testování fyzické zdatnosti pod záštitou MŠMT. V rámci tohoto šetření si žáci vyzkouší člunkový běh, skok daleký z místa, vytrvalostní člunkový běh a leh-sed. Výsledky budou zpracovány a závěry by nám měly nastínit, jak je na tom současná dětská populace s pohybovými dovednostmi.

Za všechny děti a zaměstnance Vám přeji poklidnou adventní dobu, krásné vánoční svátky a do nového roku pevné zdraví a hodně sil a optimismu.

                                                               Mgr. Ivana Kašparová – ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

 

Zprávičky z naší školičky

Období adaptace uteklo jako voda, a my s dětmi se snažíme nezahálet. Rozvíjíme jejich znalosti, co se týče slušného chování a denního života. Zaměřujeme se na všechny oblasti rozvoje osobnosti. Běžný režim dětem zpestřujeme organizováním různých vzdělávacích akcí.

V říjnu se na zahradě mateřské školy uskutečnila akce Dýňování, kde si děti s pomocí rodičů vydlabaly své dýně, které nám poté zdobily zahradu školky a navodily podzimní atmosféru. Na začátku listopadu jsme se společně vydali navštívit VIDA! science centrum, kde bylo pro děti připravené divadelní představení s následnou exkurzí centra. Také k nám do školky zavítalo divadlo Úsměv s pohádkou Míček Flíček. V prvních listopadových dnech nemohlo chybět povídání o Dušičkách, ale také Halloweenský den v MŠ, kdy se děti převlékly do různých kostýmů.

Podzimní dny se pomalu chýlí ke konci a děti se začaly těšit na Vánoce. Na zimní období jsme se začali připravovat povídáním o sv. Martinovi a pranostikách s ním spojených. Následně nastalo nacvičování koled, básniček, divadelního představení a tanečků na vánoční besídku. Děti se už nemohou dočkat, co jim letos Ježíšek nadělí pod stromeček a netrpělivě si o tom ve školce povídají.

Přejeme vám pokojný a radostný adventní čas, pohodové chvíle prožité s rodinou a v roce 2023 hodně zdraví, štěstí a lásky.

za děti, pedagogy a provozní pracovníky MŠ

 

Pár slov ze školní jídelny

 

Brzy nám začne předvánoční čas, a tak nám dovolte, pro navození pohodové nálady, podělit se s Vámi o fajn recept na vánoční skořicový věnec.

Upečením vánočního skořicového věnce, buď uděláte příjemnou změnu nebo si ho upečete navíc k tradiční vánočce.

Tento věnec nejen ozdobí Váš sváteční stůl, ale i výborně chutná.

 

Těsto: 

1 kostka droždí

110 g cukr krupice

200 ml teplého mléka

necháme vzejít kvásek,

přidáme:

4 žloutky

125 g másla

250 g polohrubé mouky

250 g hladké mouky

špetka soli, trošku rumu,

necháme vykynout.

Z vykynutého těsta vyválíme plát těsta jak na roládu a ten následně natřeme touto směsí:

100g másla

3 lžíce cukru

3 kávové lžičky skořice,

Připravený plát smotáme jako roládu, kterou podélně rozřízneme a smotáme do věnce. Na závěr upečeme.

 

Za kolektiv pracovníků školní jídelny, Vám přeji krásné prožití svátků Vánočních.

 

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 VE ŠKOLE A VE ŠKOLCE 

Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a opět jsme se sešli ve školních lavicích. Letošní léto ve škole bylo poklidné, jelikož po velké rekonstrukci, která proběhla v létě 2020 je ve škole vše v pořádku a funkční. Takže jsme jen doplňovali, vylepšovali a zdobili. S ohledem na trvalý nárůst žáků jsme pořídili nové lavice, židle a skříně. Ve třídách, jako každoročně pedagogové chystali pro děti překvapení v podobě námětové celoroční hry. Takže prvňáčci se setkali s Ferdou Mravencem a včelkami, na druháky čekal Detektiv Vrťapka a kočičky. Pro žáky třetího ročníku si nová paní učitelka Mgr. Marta Egberts připravila hru o sovách. Ve čtvrté třídě vládne tajemný Harry Potter a na naše nejstarší žáky Avangers.

V letošním roce došlo k několika změnám v řadách pracovníků. V základní škole, kromě nové paní učitelky ve třetí třídě – Mgr. Martě Egberts, od konce školního roku pokračuje ve druhé třídě pan asistent Petr Jaroušek.

V mateřské škole se s námi po dlouhých 43 letech rozloučila naše svědomitá, pracovitá, zodpovědná a velice lidská a přátelská paní učitelka Hana Kroupová. Snad není v Troubsku člověka, který by se s ní za svůj život nesetkal, a to jak v roli dítěte, tak v roli rodiče nebo i prarodiče. Za všechny, kteří měli toto potěšení, že se starala o ně nebo o jejich děti bych jí chtěla za odvedenou práci moc poděkovat a popřát spousty a spousty šťastných let, pevné zdraví a hodně radosti z vnoučat. Naše řady tedy ve školce rozšířila paní učitelka Tereza Rozmarinová a paní učitelka Stanislava Škrdla. Jako asistentka pokračuje od jara paní Silvie Vavrušová.

S nástupem nového školního roku přicházejí k žákům, rodičům i jejich učitelům nová očekávání. Nejvíce rozzářené oči mají prvňáčci, kteří poprvé zažívají usednutí do školní lavice a budou muset postupně prokázat, do jaké míry se naučili samostatnosti a zodpovědnosti, jak se dovedou soustředit, zvládnout neúspěch, jak umějí vyjít s dětmi i dospělými. Rodiče se během školní docházky svých dětí dozvídají hodně sami o sobě, o svém vztahu k autoritám, o vlastních ambicích, prioritách, ale i o úzkostech a potřebě být úspěšným. Také v průběhu školního roku rodiče zjišťují, kolik svobody a zodpovědnosti jsou ochotni v dnešní uspěchané době svému dítěti dát, vnímají, jak si s tím dítě poradí. Celý proces školního vzdělávání, kde nejdůležitější roli hraje učitel, rodič a žák a pocit, který dítě prožije během školních let, výrazně ovlivní jeho pozdější sebepojetí a sebepřijetí dospělého v dalším životě. Jedině ze šťastných a spokojených dětí mohou vyrůst dospělí, kteří mají zdravé sebevědomí, váží si sami sebe a vědí, co od svého života očekávají. Všichni usilujeme o to, aby naše děti vyrůstaly ve šťastném a láskyplném prostředí domova. Staráme se o to, aby škola byla v jejich životě místem, kam se budou těšit a kde budou rády, nejen kvůli svým kamarádům, učitelům, ale i všem novým vědomostem a dovednostem, kterým se s tu nadšením naučí.

I v letošním roce máme pro naše školáky připraveno nejen klasické učení, zkoušení a poměřování znalostí, ale i mnoho podnětných výukových programů. Ty jsme schopni dětem nabízet díky dotačním programům, o které každoročně žádáme a máme v jejich získávání vysokou úspěšnost.

V září se děti mohou těšit na adaptační pobyt v ZOO Hodonín. Určitě naší pozornosti neunikne ani Planetárium, Anthropos, Vida nebo programy v knihovně J. Mahena. Rádi bychom navázali na tradici z minulých let, kdy jsme organizovali akce pro rodiče a děti. Také máme v plánu zapojit naše děti do meziškolních soutěží, které prakticky vymizely kvůli nákaze Covid – 19, jelikož panovala přísná hygienická opatření. Pokud se tedy situace stabilizuje, rádi bychom zapojili žáky do Olympijského víceboje, Bobříka informatiky, soutěž v plavání, recitační soutěže, Matematického klokana, SPKŠ testování 3. a 5. ročníku, Výtvarné soutěže a Anglické soutěže. Tak nám držte palce.

Přejeme všem čtenářům krásny slunečný podzim, pevné zdraví a pohodu

                                                                                                                                 Mgr. Ivana Kašparová – ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

 

 

Školní družina

S novým školním rokem zahájila činnost i školní družina jako školské zařízení, které poskytuje zájmové vzdělávání žákům naší školy. Potěšující zprávou je, že jsme kapacitně naplněni. Bohužel v letošním školním roce jsme nemohli poprvé vyhovět všem zájemcům o zájmové vzdělávání /ZV/.   Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti žáků v době mimo vyučování. Je přednostně určena nejmladším žákům.

V rámci ZV opět plánujeme různorodé akce nejen pro žáky školy, ale i příznivce z řad rodičovské veřejnosti. V říjnu nás například čekají Podzimní dílny, které se v uplynulých letech nekonaly v souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací. Pevně věříme, že nám bude přáno a uskutečníme i družinové výlety za poznáním. /O dalších akcích ŠD budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy či vývěsky u školy/.

Velice nás těší slova uznání a díků rodičů či prarodičů, kteří oceňují naši činnost. Velmi si toho vážíme. Doufáme, že i v nadcházejícím školním roce budou děti opět na školní družinu budou těšit.

                                                               Kolektiv ŠD při ZŠ a MŠ Troubsko

 

Zprávičky z naši školičky

Po letních dovolených a relaxaci se všechny učitelky a provozní pracovnice mateřské školy sešly koncem srpna na přípravném týdnu před zahájením dalšího školního roku. Všichni zaměstnanci se zapojili do úklidu a výzdoby celé budovy a těšili se na příchod nejen stávajících, ale i nových dětí. I přes veškerou snahu p. učitelek se objevila troška slziček, ale brzy se již děti začaly seznamovat s prostředím školy, novými hračkami a s nadšením se také zapojovaly do pěveckých, tanečních, sportovních i tvořivých aktivit. Poznávaly nové kamarády a učily se pravidla, která jsou potřeba v početném dětském kolektivu dodržovat.

Samozřejmě v našem Školním vzdělávacím programu jsou zakotveny dílčí vzdělávací cíle, které se zaměřují na rozvoj celé osobnosti dítěte. V tomto školním roce jsme Školní vzdělávací program doplnily v Ročním plánu o výchovu ke zdraví a o vedení k morálním zásadám, na základě, kterých naučíme děti pravidlům slušného chování v různých životních situacích. Jako pomůcku jsme si zvolily knihu "Dědečku, vyprávěj".

Tento článek vzniká v polovině září a my máme za sebou první akce. Výukový program Dental prevention byl zaměřen na správné čištění zoubků, divadlo Koráb přeneslo děti do pohádky O Budulínkovi a poté jsme se už všichni mohli těšit na Zahajovací zahradní slavnost, muzikoterapeutické hrátky, tematické dny a dopolední výlety, které nás během podzimních dnů čekají.

                                                                                                                                                   za kolektiv MŠ Mgr. Kateřina Kamenická

 

 

Školní jídelna Troubsko

Začal nový školní rok, a tak začínáme i my v kuchyni s elánem a také s očekáváním, jací budou naši noví strávníci. Co v letošním školním roce bude dětem nejvíc chutnat? A co naopak nebude mít ohlas?

V České republice neexistují předepsané receptury pro školní stravování. Jsou jen některé, které se obecně doporučují, ale ani ty jídelna nemusí používat. Nelze však zjednodušeně říci, že jídelna si může vařit, co chce. Tak jako v mnoha jídelnách, tak i my hledáme a vymýšlíme nové receptury, kterými bychom strávníky upoutali.

Musíme se vejít do stanovených finančních limitů, současně musíme splnit spotřební koš a dodržovat pestrost stravy. Splnit současně všechny požadavky není jednoduché.

Zařazujeme i potraviny, které nejsou u dětí příliš populární, ale z hlediska plnění výživových norem, je nutnost jejich zařazování do jídelníčku. Zvyšující se ceny potravin, nás v dnešní době, dost omezují, a i když naše školní jídelna zatím cenový limit na stravu nezvýšila, obáváme se, že se zdražování nevyhneme.

Svačinky pro děti MŠ připravujeme s ohledem na jejich věk, a to jak svým složením, tak velikostí porce. Přednost mají svačinky připravené z čerstvých surovin.

Svačina by měla ideálně kombinovat všechny tři základní živiny – sacharidy, bílkoviny a kvalitní tuky. Součástí by měly být i zdroje vitaminů, minerálních látek a vlákniny v podobě ovoce nebo zeleniny.

Zapomínat bychom neměli ani na nápoje k obědu a ke každé svačině. Střídáme čaje ovocné, bylinkové, fresh nápoj, mošt a k dispozici po celý den je čistá voda. Podáváme také bílou kávu, mléčné nápoje, koktejly. Vyhýbáme se příliš slazeným nápojům.

Za celý tým kuchyně Vám a Vašim dětem, přejeme úspěšný nový školní rok.

                                                                  Svatava Tomanová – vedoucí kuchyně

 

 

 

 

Komentáře

Tabule ZŠ

29.11. Vánoční focení

15.12. Vánoční koncert v kostele pro žáky ZŠ a MŠ

Tabule MŠ

28. 11. Edukativně-stimulační skupinky

 

15.12. Vánoční koncert v kostele pro žáky ZŠ a MŠ

 

28. 11. - Skanzen Strážnice – vánoční program "Veselme se, radujme se"

 

 1. 12. Divadlo Kejkle s Mikulášskou nadílkou

 

5. 12. Andílci a čerti – tematický den v MŠ

 

12. 12. Agentura Jana – Ježkova dobrodružství – taneční pohádka

 

14. 12. Vánoční besídka – od 16:00 h

 

15. 12. Vánoční koncert v kostele

 

21. 12. Vánoční program s divadelním představením u firmy Kunovský

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098