Příspěvky učitelů

Letošní jaro se nám přiblížilo a všichni už se těšíme na hřejivé sluneční paprsky, zpěv ptáků a kvetoucí stromy. My ve škole ještě navíc očekáváme s napětím dokončení stavby nové budovy základní školy a nové třídy mateřské školy. Stavba započala v 17. dubna loňského roku a jistě si většina z vás povšimla svižného tempa stavební firmy, která tento projekt vysoutěžila. Nyní už je sice velká část stavebních prací hotová, ale nás ještě čeká ta neméně důležitá a z našeho pohledu velice lákavá etapa. Tou je zařizování interiéru. Ve třídách bude nový nábytek na míru i vybavení nejmodernější IT technologiemi. Samozřejmě také mnoho nových krásných pomůcek, tak aby v září mohli do lavic zasednout školáci a nic nebránilo běžnému provozu školy.

 

Pro naše současné žáky se již blíží poslední čtvrtletí školního roku. Za dosavadní období se toho mnoho naučili a také hodně dozvěděli nejen z klasické výuky, ale i z návštěv výukových programů. Jednotlivé ročníky absolvovaly workshopy i programy v Lipce, Lince, Bystroušce nebo Lužánkách. Rovněž nemalá pozornost je věnována prevenci patologických jevů a organizaci programů věnovaných této tématice. Na projektové dny, výlety, návštěvy divadla, výstav a muzeí se nám daří zajišťovat prostředky z projektů EU tak, že rodiče žáků neplatí na tyto akce buď nic nebo platí jen zcela výjimečně. Rádi pravidelně navštěvujeme místní knihovnu. Krom těchto aktivit se i letos aktivně zúčastníme matematické soutěže Klokan, školní soutěže v anglickém jazyce, Bosonožského běhu, recitační a výtvarné soutěže i celorepublikového testování žáků. Navíc, tak jako každoročně, využijeme  nezávislé testování SPKŠ k ověření úrovně vzdělání a studijních předpokladů našich žáků.

 

Přejeme tedy všem krásné jaro plné sluníčka.

 

                                                           Mgr. Ivana Kašparová – ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

 

 

 

IT pomůcky: nejen zábava, ale i vzdělání

 

Na Základní škole Troubsko se snažíme rozvíjet dovednosti našich žáků v oblasti informatiky a techniky. K tomu využíváme moderní a hravé pomůcky, jako jsou 3D tiskárna, Lego Education Spike Essential sady, roboty Photon a Ozoboty.

 

3D tiskárna nám umožňuje vytvářet různé předměty z plastu podle našich návrhů. Žáci se tak učí pracovat s 3D modelovacími programy a poznávají principy tisku.

 

S Lego Education Spike Essential sadami se učíme dovednostem STEAM, gramotnosti, matematice a sociálně-emocionálnímu učení. Sady mají kostky, minifigurky, motory, senzory a chytrý hub, který programujeme pomocí bloků s ikonami.

 

S roboty Photon a Ozoboty se učíme programování a logice. Ozoboti jsou miniaturní roboti, kteří se pohybují po černé čáře a čtou barevné kódy, které určují jejich chování. Roboti Photon reagují na dotek, zvuk, světlo a pohyb a mají emoce a osobnost. Tyto roboty ovládáme a programujeme s tabletem nebo telefonem a různými jazyky.

 

Tyto IT pomůcky nám pomáhají vytvářet zajímavé a motivující výukové aktivity, které rozvíjejí kreativitu, týmovou spolupráci a řešení problémů. Připravujeme tak naše děti na budoucnost, kde budou potřeba tyto dovednosti.

 

S pozdravem

 

     Mgr. Jan Januš - zástupce ředitelky pro ZŠ Troubsko

 

 

 

Zprávičky z naší školičky

 

Zimní období v mateřské škole se neslo v duchu sportu a pohádek. Podnikali jsme dlouhé vycházky, pozorovali přírodu, mávali vlakům, stavěli sněhuláky, dováděli ve sněhu a cvičili v Sokolovně. Některé děti začaly navštěvovat plavecký kurz.

 

Společně jsme si povídali o dětských knížkách českých i zahraničních autorů, hráli tematické hry, dramatizovali jednoduché pohádky, vyrobili si vlastní pexeso, pomocí kterého jsme rozvíjeli zrakové vnímání a krátkodobou paměť. Toto kouzelné období jsme zakončili karnevalem.

 

Nezapomněli jsme však ani na zdravý životní styl a během projektového dne ZkusToZdravě zavítali do říše zvířátek a seznámili se s příběhem Zdravíka a Jedlíka. Děti se dozvěděly, co je pro naše tělo dobré a zdravé, a které věci nám naopak škodí. Na toto téma také navázalo divadlo Úsměv s představením „Bába chřipka“.

 

Během výchovně vzdělávacího procesu se zaměřujeme na všechny složky osobnosti. Sportujeme, malujeme, zpíváme a rytmizujeme, rozvíjíme matematické dovednosti i předčtenářskou gramotnost, komunikační schopnosti i sluchové vnímání – zkrátka připravujeme děti na budoucí vstup do základní školy. Dále také v rámci přípravy probíhají edukativně stimulační skupiny.

 

Stejně tak jako se děti připravují na vstup do ZŠ, připravujeme se my na Zápis dětí do Mateřské školy Troubsko pro školní rok 2024/2025, který proběhne v první polovině května (stanoveno dle zákona). Přesný termín, způsob zápisu a podrobnější informace naleznete v měsíci dubnu na stránkách školy www.zs-troubsko.cz v sekci Zápis do MŠ. Zde také ve složce Dokumenty ke stažení si můžete vytisknout Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

Přejeme pokojné prožití velikonočních svátků.

 

 Mgr. Kateřina Kamenická – zástupkyně  ředitelky pro MŠ Troubsko

 

 

 

V naší základní škole se v letošním roce vzdělává téměř 130 žáků. Stávající budova je obsazena do posledního místečka a na chodbách je o přestávkách vždy živo. Kolektiv pedagogů, složený z aktivních a tvůrčích lidí připomíná během dne pohyb včel v úle. S úsměvem a pohodou řeší starosti běžného dne a s uvědoměním si zodpovědnosti za zdravý psychický i fyzický vývoj dětí pro žáky připravují veškeré aktivity, které jim usnadní získávání  a posléze i aplikaci velkého množství nových poznatků. Obohacení života našich dětí podtrhuje rozmanitý program vzdělávacích aktivit. Děti se mohou těšit na zajímavé zážitky, včetně návštěvy Anthroposu, kde se seznamují s různými kulturami. Adaptační pobyt poskytl prostor pro upevnění vztahů a rozvoj dovedností. Stejně jako programy v Lipce, Lince nebo Bystroušce. Navíc nově letos paní knihovnice Lenka Krásná v knihovně Troubsko otevírá našim žákům dveře do světa příběhů. Zážitkovou vědu mohou žáci objevovat prostřednictvím návštěvy Hvězdárny, zatímco Jogohrátky podporují fyzický a duševní rozvoj. Náš cíl je poskytovat dětem nejen vzdělání, ale také nezapomenutelné zážitky pro celoživotní vzpomínky.

 

Jistě jste si povšimli, jak se nová budova naší základní školy s vervou vztyčila u hlavní příjezdové komunikace do obce. Stavba úspěšně pokračuje, a již nyní můžeme očekávat moderní třídy, které poskytnou žákům prostorné a inspirativní učební prostředí. Zajímavý design oken a venkovních prostor přináší do školního prostředí nový rozměr estetiky a pohodlí. Těšíme se na otevření a věříme, že nová budova bude místem, kde se naše děti budou nejen učit, ale také tvořit a objevovat.

 

Vánoce jsou za dveřmi a já bych ráda všem čtenářům popřála za všechny žáky, děti i zaměstnance krásné Vánoční svátky, bohatého Ježíška a vše nejlepší do nového roku. Hlavně zdraví, štěstí, pohodu a lásku v srdci, která dokáže i šedivé dny rozjasnit.

 

Mgr. Ivana Kašparová – ředitelka ZŠ a ,Š Troubsko

 

Předvánoční čas

 

Letošní začátek školního roku byl pro mě po několika letech velmi odlišný.  V září jsem z pozice třídního učitele nastoupil na novou pozici zástupce ředitelky. Jsem rád, že jsem dostal příležitost se na této pozici podílet na rozvoji školy a na tom, aby se naši žáci cítili dobře a měli dobré podmínky pro vzdělávání. Tato pozice mi přináší spoustu nového. Budu se snažit, abych svou práci vykonával co nejlépe. Mým cílem je, abychom s paní ředitelkou Mgr. Ivanou Kašparovou všechny povinnosti i případné překážky dobře zvládli a byli oporou celé škole.

 

Jsem rád, že i jako zástupce můžu nadále vést kroužek informatiky pro žáky ze 4. a 5. tříd, protože tento obor je i mým koníčkem. Baví mě zprostředkovávat informace o novinkách ze světa IT a seznamovat s nimi žáky.

 

V předvánočním čase přeji všem žákům, rodičům a obyvatelům obce Troubsko, aby prožili krásný zbytek adventního času v kruhu svých nejbližších a aby nový rok 2024 přinesl všem mnoho úspěchů.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jan Januš  - zástupce ředitelky základní školy v Troubsku

 

 

 

 

 

Informace ze školní družiny

 

Výlet ŠD do Galerie Skleněnka s návštěvou Zahradní železnice v Drásově a další

 

V měsíci říjnu se vypravila část žáků školní družiny na exkurzi do Galerie Skleněnka v Březině u Tišnova. Děti zhlédly jednak malou expozici skleněných výrobků, výrobu skleněné figurky. Z připravených korálků si vyrobily náhrdelníky pro sebe nebo své blízké. Někteří vyráběli květiny z předpřipravených polotovarů. Děti také překvapilo kouzlo čarovných korálků a skleněných džbánků. Protože nám počasí přálo, byla i příležitost pro skotačení na zahradě, která je součástí překrásného statku. Byl zde prostor pro míčové aktivity, houpačky, koloběžky. Čas strávený v prostředí statku rychle ubíhal a před námi byla ještě další cesta. S paní sklářkou jsme se loučili pozdravem typickým pro sklářskou dílnu. Víte jak? …no přece „na skleněnou“. Těšíme se, že se opět uvidíme při společných družinových, vánočních dílničkách tentokráte v Troubsku.

 

Cesta pokračovala do nedalekého Drásova, kde nás v Zahradní železnici přivítal přednosta stanice. Vyslechli jsme něco z historie železniční dopravy, podívali se do mini železničního depa. A odměnou pro všechny byla jízda vláčkem po zahradě. Společně jsme prožili krásné odpoledne s prostorem pro dovednostní rozvoj i hru. A dokonce jsme si objednali super počasí.

 

Družina plánuje i další výlety či družinové akce. Například výlet do Moravského krasu v době adventu. Do družiny zavítá kouzelník. Na předvánoční notu nás naladí přípravy na jarmark, korálkové dílničky s výrobou ozdob na vánoční stromek, „Vánoční turnaj v piškvorkách“ společně s rodiči. Rodiče jsou o akcích informováni prostřednictvím mailů (informace jsou zveřejňovány také na webových stránkách školy společně s fotografiemi ze ŠD). Už teď se těšíme na další společné akce.

 

Za kolektiv ŠD při ZŠ a MŠ Troubsko vedoucí vychovatelka – Bc. Dana Vlachová

 

 

 

Zprávičky z naší školičky

 

Přestože počasí venku se nestihlo rozloučit s krásnými slunečnými dny, barevné listy ze stromů téměř opadaly a připomněly nám blížící se zimní období. Krátké dny a prodlužující se večery nás připravují na nejkrásnější čas v roce – dobu adventní. Děti si mezi sebou začínají šeptat vánoční přání a my je vedeme k vzájemné lásce a přátelství, které by však mělo vytrvat po celý rok. Povídání o Sv. Martinovi a s tím spojenými pranostikami navodilo mírně sváteční atmosféru a povzbudilo nás k zahájení nácviku divadelního představení, tanečků a koled, které děti předvedou na vánoční besídce. Koledy si můžete přijít s dětmi zazpívat při rozsvícení vánočního stromu na vánočním Jarmarku.

 

Těšíme se na období, které nás zavede zpátky do dětských let a my se spolu s dětmi budeme moci radovat z nadcházejících svátků. Pojďte se těšit s námi! Zapomeňte na shon, úklid a nákupy a užijte si dobu adventní i vánoční se svými blízkými.

 

Přejeme pokojné a radostné prožití svátků vánočních v kruhu rodinném a v roce 2024 kromě zdravíčka a lásky přejeme sluníčko nejen na obloze, ale také v srdíčku nás všech.

 

 

 

Za kolektiv MŠ Troubsko Mgr. Kateřina Kamenická – zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání

 

 

 

 

Prázdniny ve škole

 

Dva měsíce utekly jako voda a letos jsme je využili k dostavbě modernizaci našich budov. Jistě jste si povšimly, že v areálu MŠ nám za prázdniny ,,vyrostla,, hrubá stavba pavilonu ZŠ a proběhly (a ještě do srpna 2024 budou probíhat) úpravy a dostavba jedné třídy stávající mateřské školy.

 

Rádi bychom touto formou poděkovali paní starostce a zastupitelům obce za veškerou podporu naší školy a školky, a to jak morální, tak ve velké míře i finanční.

 

 

 

Naši učitelé

 

Řady pedagogických pracovníků pro letošní rok doplnili v základní škole Mgr. Michaela Krátká jako třídní učitelka pátého ročníku a speciální pedagožka, dále Mgr. Monika Mikelová jako třídní učitelka druhého ročníku a Mgr. at Mgr. Nikola Stračárová jako učitelka TV a speciální pedagožka. Nově ve funkci zástupce ředitelky školy pro první stupeň do funkce nastoupil Mgr. Jan Januš.

 

V mateřské škole nám nastoupila paní učitelka Monika Matušová a setkáte se s ní v oddělení mladších dětí dětí.

 

 

 

Škola, rodiče a děti

 

S nástupem nového školního roku přicházejí k žákům, rodičům i jejich učitelům nová očekávání. Nejvíce rozzářené oči budou mít prvňáčci, kteří poprvé zažijí usednutí do školní lavice a budou muset postupně prokázat, do jaké míry se naučili samostatnosti a zodpovědnosti, jak se dovedou soustředit, zvládnout neúspěch, jak umějí vyjít s dětmi i dospělými. V letošním roce je školním rokem povede Mgr. Lucie Minaříková a Mgr. Vojtěch Klement.

 

Rodiče se během školní docházky svých dětí dozvídají hodně sami o sobě, o svém vztahu k autoritám, o vlastních ambicích, prioritách, ale i o úzkostech a potřebě být úspěšným.

 

Rodiče také v průběhu školního roku zjišťují, kolik svobody a zodpovědnosti jsou ochotni v dnešní uspěchané době svému dítěti dát, vnímají, jak si s tím dítě poradí. Celý proces školního vzdělávání, kde nejdůležitější roli hraje učitel, rodič a žák a pocit, který dítě prožije během školních let, výrazně ovlivní jeho pozdější sebepojetí a sebepřijetí dospělého v dalším životě. Jedině ze šťastných a spokojených dětí mohou vyrůst dospělí, kteří mají zdravé sebevědomí, váží si sami sebe a vědí, co od svého života očekávají.

 

Psycholožka a spisovatelka Diana Loomans vyslala směrem k rodičům následující slova, která stojí za zamyšlení:

 

„Kdybych měla své dítě vychovávat znovu, vybudovala bych pro něj nejdříve sebeúctu a pak teprve dům. Prstem bych více malovala a míň hrozila. Méně bych ho opravovala a víc si s ním povídala. Nedívala bych se na hodinky, ale prostě bych se dívala. 

 

Nestarala bych se tolik o učení, ale prostě bych se starala. Chodila bych víc na procházku a pouštěla víc draků na provázku.

 

Přestala bych si hrát na vážnou, ale vážně bych si víc hrála.

 

Proběhla víc polí a viděla víc hvězd. Víc bych ho objímala, a méně bych s ním válčila. Viděla bych častěji v žaludu dub.

 

Nebyla bych jen přísná, ale i přístupná. 

 

Neučila bych ho lásce k síle, ale naučila bych ho síle lásky.“

 

Chtějme tedy, aby naše děti vyrůstaly ve šťastném a láskyplném prostředí domova, chtějme a postarejme se o to, aby škola byla v jejich životě místem, kam se budou těšit a kde budou rády, nejen kvůli svým kamarádům, učitelům, ale i všem novým vědomostem a dovednostem, kterým se s tu nadšením naučí.

 

Přejeme všem krásný barevný podzim prožitý ve zdraví a pohodě

 

                                                                 Mgr. Ivana Kašparová – ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

 

 

 

Zprávičky z naší školičky

 

 

 

Léto se chýlí ke konci a my opět vítáme nové děti v mateřské škole. Seznamujeme se a těšíme se, co nás čeká v netradičním školním roce, neboť stále probíhá dostavba mateřské školy. Spousta dětí rádo pozoruje stavební stroje z okna, a proto pevně věříme, že I tento rok společně zvládneme s úsměvem. Plánujeme pro děti spoustu výletů a výprav do blízkého I vzdálenějšího okolí, návštěvu divadel a muzeí. Krok za krokem projdeme celým světem, proletíme vesmírem, poplujeme po moři a po cestě se dozvíme spoustu zajímavých informací o zvířátkách, rostlinách, lidech, zemích I planetách. Neopomeneme zpívat, cvičit, tancovat a hrát spoustu zajímavých her.  Budeme rozvíjet všechny složky osobnosti a zkoumat přírodu I různé předměty. Zahrajeme si na divadlo I na objevitele. Dětem nabídneme spoustu podnětů, ale budeme se snažit, aby se rozhodovaly samostatně, kterou činnost si v daný okamžik zvolí. Jak se nám I dětem bude dařit tyto cíle naplňovat, Vás budeme opět informovat příště. Pokud však půjdete po ulici Školní, nezapomeňte si prohlédnout fotografie na naší nástěnce.

 

Přejeme příjemné babí léto

 

Za kolektiv MŠ Mgr. Kateřina Kamenická

 

Základní škola

Letošní jaro bylo pro školu ve znamení velkých změn. V dubnu se podařilo zřizovateli zahájit plánovanou přístavbu jedné nové třídy mateřské školy a dostavbu nového pavilonu, ve kterém budou umístěny třídy pro základní školu, družina a jídelna. Stavení práce probíhají ve svižném tempu a všichni se zájmem sledujeme, jak se na staveništi rýsují nové obrysy budovy.

Po několikaleté pauze zaviněné přísnými hygienickými opatřeními jsme se letos zúčastnili i meziškolních soutěžích. Jeden římský básník a myslitel před mnoha a mnoha lety řekl: "Neučíme se pro školu, ale pro život." A každý z nás se vzdělává, jak nejlépe dokáže, podle svých schopností a možností. Někdo je rychlý v počítání příkladů, někdo krásně čte či maluje, jiný má naopak velké vědomosti o přírodě či historii, a tak bych mohla pokračovat donekonečna. A každého z vás bych touto cestou mohla jistě za něco, co mu ve škole jde, pochválit. Rádi bychom pochválili a poděkovali děti, které naši školu reprezentovaly na soutěži v anglickém jazyce:

1.ročník: Miroslav Cipro, Adam Kubuš

2.ročník: Roman Vácha

3.ročník: Naomi Nohálová

4.ročník: Tomáš Gach

5.ročník: Sára Kanioková

Tyto děti se rády učí angličtinu a měly odvahu své vědomosti v tomto cizím jazyce porovnat v soutěži i s jinými dětmi z Brna. Soutěžily ve třech disciplínách – v poslechu, ve čtení a psaní. Na medailových místech se ve velkém počtu soutěžících sice neumístily, ale přesto byly všichni moc šikovní. Přejeme jim i vám ostatním, ať se vám při studiu – nejen angličtiny – daří a máte z učení a objevování radost.

V pátek 22.4.2022 se vybraní žáci za podpory svých fandících spolužáků zúčastnili Bosonožského běhu. Poprvé od roku 2019 tak mohli znovu poměřit své síly, stanout na stupních vítězů, či svým pořadím přispět k celkovému bodování škol. Pochvalu a uznání si zaslouží všichni reprezentanti ZŠ Troubska, obzvláště ale v kategorii druhých tříd Rebeka Kamenická (2.B) za 1. místo a Ela Balabánová (2.A) za 3. místo, a také Sofie Lošťáková za 3. místo v kategorii třetích tříd. Celkově se ZŠ Troubsko umístilo na 4. místě. Velké dík patří i fandícím spolužákům, kteří svým povzbuzováním a krásnými plakáty pomohli závodícím k nejlepším výkonům. Těšíme se na další ročník, kdy budeme moci znovu poměřit své síly.

Všechny školáky navíc čeká testování Cvrček, pravidelné ověřování znalostí ze strany ČŠI a navíc SPKŠ diagnostika, kterou jsme si sami již několik let objednali. V minulých letech jsme měli výsledky ve všech zmiňovaných šetřeních vynikající. Toto zmiňovala i ČŠI při své podzimní hloubkové kontrole. Důkazem kvalitní výuky na naší škole je i to, že máme velmi vysokou úspěšnost v přijímacím řízení na víceletá gymnázia. V letošním roce se takřka všichni zájemci o toto studium na gymnázia dostali.

V průběhu celého školního roku jsme pokračovali v projektech z EU. I když splnění všech požadovaných podmínek k možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU není jednoduché, tak vynaložená námaha stojí za to. Jen letos jsme mohli dětem nabídnout divadla, besedy, muzea, výstavy, projektové dny i poznávací a vzdělávací programy, stejně jako výlety, pomůcky a učební materiály za více než 180 000,-Kč. Tím jsme samozřejmě nejen šetřili peníze škole, ale i rodičům. Využití dotace také umožňuje tyto programy nabídnout i těm dětem, pro jejichž rodiče by byly tyto investice v současné době velkou komplikací. A zážitkové učení, praktická zkušenost a rozvoj podnikavosti a kritického myšlení je pro nastupující generaci dětí opravdu zásadní.

A za pár dnů hurá na prázdniny. Od září se na vás budeme těšit v pozměněné sestavě. Po prázdninách se již nebudeme pravidelně vídat s dlouholetou pracovnicí paní Mgr. Ivou Dobšíkovou a panem Mgr. Pavlem Zemachem, kteří se loučí po zaslouženě odpracovaných letech. Kromě dvou nových p. učitelek – Mgr. Moniky Mikelové a Mgr. Michaely Krátké, nově nastupuje na pozici zástupce ředitelky školy Mgr. Jan Januš.

Přejeme všem krásné a pohodové léto.

Za všechny zaměstnance ZŠ a MŠ Troubsko Mgr. Ivana Kašparová – ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

 

Školní družina

Školní rok uběhl jako voda, i my, ve školní družině se dostáváme do finále. V období od 4. do 26. 5. 2023 probíhalo přihlašování do školní družiny na příští rok 2023/2024.

Během školního roku se nám, společně s kolektivem vychovatelů a dětmi, podařilo uskutečnit některé akce. Z větších uvádíme: Seznamovací vycházku k rybníků v Popůvkách, sportovní dny, podzimní dílny, čarodějnické veselí u táboráku, klání ve společenských hrách. Letos se nám podařilo uskutečnit, díky dotacím, výlet do sklárny, ZOO v Bošovicích, knihařství. Na závěr školního roku se plánuje opět sportovní den, vycházka i výlet za tajemstvím čaje.

Během školního roku se snažíme průběžně obnovit herní zázemí ŠD (nové hry, pomůcky pro estetickou činnost, drobné sportovní náčiní). Žáci školní družiny se pravidelně účastní soutěže ve společenských hrách. Dále se pravidelně účastníme výtvarné soutěže s MAP a Povodím Moravy.

Touto cesto bychom chtěli poděkovat rodičům za spolupráci i drobné dárky. Pastelky, výkresy i další předměty k tvoření včetně her, které udělají radost nejen dětem, ale i pedagogům působících v ŠD. O to více nás potom mrzí, když některé děti zachází se školními pomůckami nevhodným způsobem.

Přejeme všem krásné nadcházející prázdniny, plná sluníčka, pohody a radosti.

Kolektiv vychovatelů ŠD při ZŠ Troubsko Bc. Dana Vlachová – vedoucí vychovatelka

 

 

Školní jídelna

….. a začaly stavební práce na naší mateřské škole, vlastně zatím spíše bourací práce …..

Jak již bylo zmíněno, v dubnu začala výstavba nové třídy MŠ a nové budovy pro třídy ZŠ. Dostavba se pochopitelně dotýká i stávající školní kuchyně, která se poněkud rozšíří a tím se podaří i navýšit její kapacitu. V průběhu vyklízení prostor, které pro nás bylo celkem hektické a náročné, jsme si ani nestačily uvědomit, že odchází i kus našeho života tráveného v těchto prostorách školní kuchyně. Při pohledu na bourání všeho, co nás obklopovalo, nás přepadla menší nostalgie a také obava, jak to budeme ve ztížených podmínkách zvládat dál…. Díky, laskavému povzbuzení paní starostky a vydatné pomoci p. Urbánka jsme přípravy na nastávající změnu rychle zvládly. S tím souviselo i zajištění náhradního dovozu stravy, které se podařilo domluvit v Prima jídelně na Svážné. Přípravu přesnídávek a svačinek zajišťuje naše paní kuchařka. Již nyní se těšíme na novou, větší kuchyni, modernější vybavení, které bude šité na míru našim kuchařským potřebám i na nové kolegy nebo kolegyně, kteří s námi budou vařit. Jsme přesvědčeni, že se nám bude v rozšířené a modernizované kuchyni líbit a nadále budeme vařit pro naše děti s elánem a nadšením.

Za zaměstnance školního stravovacího provozu Svatava Tomanová – vedoucí stravování

 

Zprávičky z naší školičky

 

Jaro jsme přivítali společně s oslavou Světového dne vody. Divadlo Šikulka dětem připomnělo, co se děje v přírodě v těchto dnech a jak je dobré se k prostředí kolem nás chovat. Na vycházkách jsme si neustále všímali změn, které probíhaly v přírodě. Pozorovali jsme první květinky, učili se jejich názvy, sledovali ptáky. Navštívili jsme divadlo Koráb a všichni se pobavili u úsměvné pohádky “Sněhurka a sedm trpajzlíků”. Koncem března se skupinka dívek z naší mateřské školy zúčastnila turnaje v deskových hrách. Dívky si vedly skvěle a v konkurenci dvanácti týmů se umístily na 3. místě. Gratulujeme Adélce Belákové, Adélce Kubištové, Janičce Smutné a Terezce Turečkové a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Jarní období provází velikonoční svátky, které jsme oslavili nejen výrobou krásných dekorací, ale byli jsme pozváni také na místní farmu rodiny Doležalovy, kde jsme si mohli pohladit malá kůzlátka, nakrmit kozy, pozorovat kuřátka a rybičky. Děti si prohloubily pozitivní vztah k živým tvorům, dostaly se do přímého kontaktu se zvířaty, což samo o sobě bývá nezapomenutelným zážitkem. Děkujeme moc za milé a vřelé pozvání.

17. dubna započaly na zahradě mateřské školy stavební práce týkající se dostavby mateřské i základní školy. Počasí nám stále moc nepřálo, a tak jsme většinu času venku trávili vzhledem k podmáčené zahradě na vycházkách do blízkého okolí.

Na konci měsíce dubna jsme si připomněli Filipojakubskou noc a ve školce se objevil rej čarodějnic a čarodějů. Splněním různých úkolů si všichni vysloužili spoustu myších dobrot a kouzelných lektvarů.

Nezapomněli jsme ani na přípravu našich budoucích školáků a od konce února pokračovali Edukativně-stimulační skupinky. Zde děti za přítomnosti rodičů procvičovaly dovednosti potřebné pro vstup do základní školy.

Jelikož stavební práce probíhají mílovými kroky i my se snažíme s dětmi splnit všechny povinnosti, které nás do konce školního roku čekají. V polovině května proběhlo pod vedením divadla Koráb pasování předškoláků. Velice děkujeme zřizovateli za krásná trička a knížky, které obdržely děti jako vzpomínku na léta prožitá v mateřské škole.

Nyní nás ještě čeká výlet na zámek Lysice, návštěva výukového programu “Den fascinace rostlinami” v místním výzkumném ústavu a spousta menších výletů do blízkého okolí.

Přejeme Vám příjemné a pohodové léto a těšíme se na viděnou na našich společných podzimních akcích, o kterých Vás budeme zavčas informovat na našich webových stránkách

 

Za MŠ Troubsko Mgr. Kateřina Kamenická -zástupce ředitelky pro předškolní vzdělávání

 

 

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZŠ

Zápis do prvního ročníku základní školy Troubsko pro školní rok 2023/2024 proběhne ve čtvrtek 13.4.2023 od 14,00h – 16,30h. Zájemci budou mít možnost si elektronicky zarezervovat termín (odkaz bude zveřejněn na našich stránkách, rodiče dětí v naší MŠ Troubsko obdrží odkaz mailem) od pondělí 20.3. do středy 5.4. 2023. pozdější rezervace online nebude možná (pouze po telefonické domluvě – doplnění nezarezervovaných termínů na čísle 777 227 051).

Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi

       Mgr Ivana Kašparová – ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

 

PROJEKT DESKOVÉ HRY – OČIMA ŽÁKŮ Z PÁTÉ TŘÍDY

Na začátku ledna jsme začali po skupinkách vyrábět deskové hry. V každé skupince se objevovaly různé zajímavé nápady a různá témata na zpracování. Někteří zvolili sportovní tematiku, jiní vědomostní a někteří se zaměřili na zábavou formu a zpracovali hru směřovanou ke sledování filmů a seriálů na Netflixu. Hry byly na výrobu velmi náročné. Někdo musel vyrábět kartičky, jiní dělali herní plán a figurky se také neudělali sami. Navrhovat návody ke hře byla obzvlášť těžká práce. Museli jsme je navrhnout tak, aby z nich ostatní pochopili pravidla hry. V informatice jsme se museli naučit pracovat ve Wordu, v českém jazyce jsme návod dávali dohromady a ve výtvarce a pracovních činnostech jsme hry vyráběli. Celý projekt zabral několik hodin, ale s výsledky práce jsme spokojeni a nyní ve třídě trávíme čas i tím, že hrajeme námi vyrobené deskové hry.

                                                                                               Mgr. Veronika Trepešová,5.roč.

 

ROZUMÍME PENĚZŮM

V polovině února se žáci druhého až čtvrtého ročníku zúčastnili programu Rozumíme penězům od SVČ Rosice. Program byl rozdělený na tři vzdělávací bloky. V první části se seznámili s pojmem hodnota peněz a jaký vztah mají peníze k vykonané práci. Druhá část programu byla věnována mincím, bankovkám a bance. Žáci se také podrobně seznámili s tím, jakým způsobem funguje bankomat. V poslední části tvořili rodinný rozpočet a ukázali si některé možnosti, jak v rámci domácnosti ušetřit finance. Na konci programu pak každý žák dostal certifikát. 

                                                                                                          Mgr. Vojtěch Klement, 2.B

 

LET’S PLAY IN ENGLISH!

Aneb pojďme si hrát v angličtině! Ano, vždyť už sám učitel národů Jan Ámos Komenský prosazoval myšlenku „škola hrou.“ A tak i my s dětmi si ve škole nejen v hodinách angličtiny často „hrajeme.“

Cílem výuky cizího jazyka není jen žáky naučit slovíčka či větné fráze, ale děti do výuky vtáhnout, vyvolat v nich chuť a motivaci učit se angličtinu více. A nebát se mluvit!

Na naší škole se snažíme, aby si děti k anglickému jazyku i přes jeho náročnost vytvořily pozitivní vztah. Protože právě ten je základem následného úspěchu. Děti pracují s učebnicemi a pracovními sešity z anglického nakladatelství Oxford, ale tyto pomůcky jsou jen našim základním vodítkem. My, učitelé angličtiny, sázíme často na vlastní kreativitu, množství didaktických her, anglických písniček a aktivit spojených i s pohybem. A tak se nezřídka stává, že děti po zazvonění školního zvonku, oznamujícího přestávku, zakončují výuku se slovy „Už zvoní? My si chceme ještě hrát!“

A aby děti viděly, že toto učení má kromě radosti i opravdový smysl, zapojila se naše škola do brněnské soutěže v anglickém jazyce – Eglish star. Z každého ročníku budou vybrány děti, které naši školu budou reprezentovat v oblasti poslechu, psaní, čtení a anglického rozhovoru. Touto cestou jim přejeme hodně štěstí. Good luck!

         Mgr. Marta Egberts, 3.ročník

  

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Dne 15.2. 2023 se na Základní škole Troubsko uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Na školní kolo soutěže postoupili reprezentanti z řad 1. až 5. ročníků, kteří byli nominování z kola třídního.

Žáci všech ročníků si vybrali pěkné, tradiční, ale i novodobé a originální básně a svými výkony tak ohromili celou porotu, která musela pečlivě a rozvážně vybrat vítěze každé kategorie.

V nulté kategorii proti sobě zasoutěžili žáci 1. tříd a vítězi této kategorie se stala Dora Gallinová s básní Výlet od Jiřího Slívy a Stanislav Dubský s ptačí básní Datel. Ačkoliv se jednalo o žáky 1. ročníků předvedli takřka dokonalé výkony a obě první místa si odnesli svou výhru do třídy 1. A.

V první kategorii žáků 2. a 3. ročníků, kde vítězové postupují do kola městského se umístil Marek Adámek s básní Turistická příhoda s detektivní zápletkou ze třídy 2. B a druhou postupující vítězkou se stala Ela Balabánová ze třídy 3. A s básní Prosba od Jana Skácela. Tato kategorie byla početně velmi zastoupená a velmi bohatá na recitační výkony.

Ani v poslední kategorii se nenechali soutěžící svými výkony zahanbit. Ve druhé kategorii svou recitaci předvedli žáci 4. a 5. ročníků. Postupujícími se stala žákyně 4. A Veronika Adámková s básní ze sbírky Jana Nerudy a dalším úspěšným postupujícím recitátorem této kategorie se stal Tomáš Balabán z 5. A, který obhájil postupující pozici z loňského roku s básní Trampoty z roboty od básnířky Jany Divišové.

Všichni přítomní soutěžící a diváci měli zároveň možnost vybrat ze svých pohledů nejlepšího recitátora na základě sympatií a v této kategorii se rovněž na vítězné pozici umístil žák 5. A Tomáš Balabán.

Porota, ale i přítomní diváci se tak shodli na nejlepším kandidátovi, který si tak domů odnesl ocenění ze dvou již zmíněných kategorii.

Tímto všem vítězům recitační soutěže ještě jednou gratulujeme a zároveň děkujeme zúčastněným za hojnou účast a brilantní řečnické projevy.

Na závěr bych tímto všem postupujícím vítězům 1. a 2. kategorie popřála hodně štěstí a sil do dalšího kola, kde svůj výkon předvedou před porotou a utkají se s vybranými vítězi Základních škol okresu     Brno – město a Brno – venkov.

Věříme, že svůj úspěch obhájí.

         Mgr. Lucie Minaříková, 2. A

 

NÁRAMKY PŘÁTELSTVÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Naše škola se zapojila do projektu Náramky přátelství. Tvořilo se v nejen rámci pracovních činností v pátém ročníku, ale i v rámci zájmového vzdělávání v ŠD. „Pletení, drhání, háčkování apod“ si zopakovali i někteří pedagogové školy.

Co je cílem projektu? Nashromáždit 19 000 náramků jakožto symbolu tolerance a přátelství. Upletené náramky budou zaslány s názvem organizace (školy) do Slovinské republiky. Náramky budou vystaveny a následně předány zařízení Rajhenburške zanke. Projekt je možno sledovat na facebookové stránce @projektzapestniceprijateljstva.

      Za ZŠ a MŠ Troubsko Dana Vlachová, vedoucí vychovatelka

 

KARNEVAL V ŠD

Karnevalové veselí dorazilo i do školní družiny. Úterní odpoledne se nám družina proměnila v pohádkové bytosti, fotbalisty, a další moderní příšerky.

V rámci odpoledne žáci hledali ukryté pohádky, luštili hádanky, zarecitovali společně básničku. Nechyběl ani rej masek.

Někteří žáci si vyrobili svoje vlastní „karnevalové vizitky“. Masky dětí byly nádherné. Ovšem nejdůležitější bylo, že všichni přišli s dobrou náladou.

    Kolektiv vychovatelů ŠD 

 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Po vánočních prázdninách jsme se opět vrátili do naší mateřské školy. Některé děti se nemohli dočkat, jiné si na školku musely zase trochu zvyknout. Nejdříve nás ve školce čekala vánoční nadílka, kterou si děti moc užily. Následně jsme oslavili Tři krále, při té příležitosti jsme navštívili kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde nám pan farář ukázal betlém a pověděl nám příběh o Třech králích. Navštívil nás kouzelník Katonas či divadlo Barborka.

V únoru některé děti začaly navštěvovat plavecký kurz. Také k nám zavítal Slávek Boura se svými Logohrátky. Na tematický den „Pojďte s námi do pohádky“ se děti převlékly do kostýmů princů, princezen, pirátů a jiných. Navštívili jsme Hvězdárnu a planetárium Brno, kde jsme zhlédli pohádku „Se zvířátky o vesmíru“, ale také jsme se podívali na noční oblohu, hvězdy a planety. Ani nás ve školce nemohl minout svátek svatého Valentýna, děti přišly do školky v červeném či růžovém oblečení a vyráběly různá valentýnská přání. Na konci měsíce nás navštívilo Duo Eden s vystoupením pejsků a opiček.

Nezapomínáme však ani na rozvoj všech složek osobnosti. Sportujeme, malujeme, zpíváme a rytmizujeme, rozvíjíme matematické dovednosti i předčtenářskou gramotnost, komunikační schopnosti i sluchové vnímání – zkrátka připravujeme děti na budoucí vstup do základní školy. Dále také v rámci přípravy probíhají edukativně stimulační skupiny, které navštěvují některé děti s rodiči.

Stejně tak jako se děti připravují na vstup do ZŠ, připravujeme se my na Zápis dětí do Mateřské školy Troubsko pro školní rok 2023/2024, který proběhne v první polovině května (stanoveno dle zákona). Přesný termín, způsob zápisu a podrobnější informace naleznete v měsíci dubnu na stránkách školy www.zs-troubsko.cz v sekci Zápis do MŠ. Zde také ve složce Dokumenty ke stažení si můžete vytisknout Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Přejeme příjemné jarní dny a pokojné prožití velikonočních svátků.   Za kolektiv MŠ Troubsko Tereza Rozmarinová

 

 

 

 

Komentáře

Tabule ZŠ

27.5. SVČ Lužánky Stolařina - 3.roč.

29.5. SVČ Lužánky Stolařina č.2 - 4.roč.

29.5. Den fascinace rostlinami 2024 - 1.,2.,3.,5.ročník

31.5. Koncert v sále JAMU 1.-5.roč.

Tabule MŠ

20. 5. Fotografování tříd + dětí odcházejících do základní školy na tablo

 

22. 5. Divadlo Šikulka v MŠ

 

28. 5. Výlet do Strážnice - Abeceda řemesel 

 

29. 5. Den fascinace rostlinami v místním výzkumném ústavu

 

7. 6. Školní výlet do Permonia

 

13. 6. od 16 h Rozloučení s předškoláky

 

 

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098