Příspěvky učitelů

JARO 2022 VE ŠKOLE A VE ŠKOLCE

 

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023

 

Vážení rodiče, milí předškoláci, srdečně Vás zveme k zápisu do první třídy naší základní školy.        Zápis s tématem Čtyřlístku proběhne v úterý 12. dubna 2022 v budově školy na ulici Školní 11 v Troubsku. Zájemci se budou moci od 15.3. registrovat v našem systému. Odkaz bude zpřístupněn na našich internetových stránkách http:/zs-troubsko.cz/ na úvodu i v sekci Zápis do ZŠ pro školní rok 2022/2023. Zde naleznete i veškeré podrobnější informace k průběhu zápisu a potřebné dokumentaci.

 

Na veškeré Vaše dotazy rádi odpovíme na adrese:  ivana.kasparova@zs-troubsko.cz.           Těšíme se na všechny, kteří za námi přijdou.

 

                                                           Mgr. Ivana Kašparová – ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

 

 

 

Recitační soutěž

 

Recitační soutěž je tradiční akcí naší školy a součástí náplně předmětu Český jazyk. Do soutěže se formou třídních kol, zapojují všichni žáci školy.  Recitace patří mezi klasické formy uměleckého vyjádření, recitátor při přípravě trénuje paměť, jazykový cit a hlasový projev. Při přednesu kultivovaně vystupuje a překonává svoji trému. Kdo se s těmito úkoly vypořádá nejlíp, postupuje do školního kola.

 

Ukázalo se, že dobrých recitátorů je na škole mnoho a třídní učitelé neměli jednoduchou práci.

 

Ti nejlepší z nejlepších se zúčastní recitační soutěže 17. 3. 2022 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.

 

Jsou to:

 

Kategorie 0.        1. ročník: Václav Svoboda, Vanessa Čermáková

 

Kategorie 1.   2., 3. ročník: Ela Balabánová, Daniel Boháč

 

Kategorie 2.   4., 5. ročník: Šimon Bauer, Radek Lichka

 

Všem soutěžícím držíme pěsti a přejeme hodně úspěchů.

 

                                                                                                          Mgr. Iva Dobšíková

 

 

 

Novinka ve škole                                                                                                                    

 

Vizualizér…slovo, které jde vyslovit napoprvé jen docela obtížně. Zkuste si to. A tušíte, co se za ním skrývá? My z 2.A už ano. Je to náš nový významný pomocník ve výuce. Nabízí řadu promyšlených funkcí. Paní učitelka se jej učí šikovně ovládat, abychom měli vyučovací hodiny zajímavé a učilo se nám snadněji a zábavně. My si jej podle tvaru přejmenovali na E.T. mimozemšťan. Umí mnohé. Dokáže nasnímat fotku, list papíru s textem, různé předměty, funguje například jako mikroskop. Vše se zobrazí podle potřeby na tabuli. Umožňuje paní učitelce nachystat pro nás spoustu materiálů, se kterými pak zaujatě pracujeme. Běháme plnit úkoly zobrazené na tabuli jako o život. Máme radost, jak nám to jde.

 

                                                                                                           Mgr. Romana Kamínková

 

 

 

Plavání

 

 

 

V letošním školním roce se žáci 1.- 4. ročníku Základní školy Troubsko zúčastnili plaveckého kurzu. 

 

Celkem 90 žáků pravidelně jezdilo autobusem společnosti Toros do plaveckého areálu v Brně – Kohoutovicích. 

 

Děti se v malém i velkém bazénu naučily základy plavání, techniku potápění a skoků do vody. Na závěr kurzu proběhla soutěž

 

o nejrychlejšího plavce a žáci obdrželi „mokré vysvědčení". Za odměnu si mohli vyzkoušet plavání v "divoké řece" a jízdu na toboganu.

 

Dětem se plavecký kurz moc líbil a chtěli bychom tímto poděkovat Obci Troubsko, která tento plavecký kurz i dopravu financovala.

 

Martina Blažková – as. ped. a vychovatelka

 

 

 

 

 

Karnevalové veselí ve ŠD

 

Ve čtvrtek 24. února se naše školní družina proměnila v překrásné pohádkové bytosti. Ve třídách se nám začali pohybovat piráti, princezny, navštívil nás i Harry Porter se svojí kamarádkou. Cestu si k nám našel i Spider – man. Děti se proměnily doslova k nepoznání. Všechny masky byly opravdu překrásné. Jen velmi těžce by se hodnotila nejkrásnější maska. V rámci méně tradičního odpoledne jsme společně hledali otázky ukryté po škole, které nás uváděli do světa masopustních tradic a karnevalů.

 

Některé děti si vyzkoušely hry pro rozvoj motorických dovedností. Na hřišti potom bylo připraveno několik společných soutěží pro rozvoj vzájemné kooperace. V rámci zájmového vzdělávání jsme společně tvořili masky, záložky do knih, výzdobu školy k tomuto neobvyklému veselí.

 

Na závěr masopustního veselí byly předány drobné odměny. V jídelně čekalo malé překvapení v podobě rautu.

 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat rodičům za drobné dárečky a mlsání pro naše děti.

 

 

 

Divadelní představení

 

V rámci magického dne 22. 2. 2022 naši školu příjemně překvapili žáci čtvrtého oddělení školní družiny. Připravili si divadelní vystoupení podle známé pohádky „Mrazík“. Samostatně vytvořili i kulisy, které jsou nedílnou součástí každého divadla. Svých rolí se zhostili opravdu s velkou odpovědností a nadšením. Nezapomenutelná jsou obsazení některých rolí, která vyloudila na našich mladších i starších divácích veselý smích jako například babička – vypravěčka v podání Sáry Kaniokové, Nastěnka, kterou přesvědčivě zahrála Pavlína Paterová. Marufušku, která působila velmi přesvědčivě ztvárnila Tereza Holcapflová. Velmi zaujala rovněž role Mrazíka v podání Jana Adámka a Ivánka v podání Ondřeje Chaloupky. Baba Jaga, kterou ztvárnil Antoní Haiser, okouzlila všechny diváky stejně jako Martin Hurych v roli Dědečka hříbečka. Loupežníci i,, děvušky,, dodaly představení autentičnost a celkově byl výsledek velmi zdařilý. Čtvrtému oddělení náleží velká pochvala. Za své vystoupení byli odměněni drobným, dobrovolným příspěvkem, který žáci proměnili ve sladkou odměnu.

 

Za kolektiv vychovatelů ŠD   Bc.Dana Vlachová, ved. vych.

 

 

 

Zprávičky z naší školičky

 

Letošní školní rok je stále ovlivněný probíhající pandemií a velkou nemocností dětí. Do poloviny února byly v rámci ochrany zdraví dětí i zaměstnanců organizovány pouze akce, u kterých nebylo potřeba přítomnosti třetích osob.  Svátek Tří králů oslavily paní učitelky s dětmi návštěvou kostela. Zimní olympijské hry děti aktivně prožívaly výrobou vlajek, pochodní a vlastní organizací ZOH v MŠ. Děti si vyzkoušely pomoci cvičení s novinami imitaci bruslení, lyžování, sáňkování. Na zahradě byly pro ně připraveny soutěže napodobující biatlon (běh s hodem na terč), curling (umístění balónku do středu kruhu), slalom (jízda na koloběžkách). Dále byly dětem běžné dny v MŠ zpestřeny pravidelnou návštěvou tělocvičny. Zde se také uskutečnil na konci února projektový den nazvaný Duhohrátky, během kterého děti na základě pohybových aktivit rozvíjely kreativní a logické myšlení při plnění daných úkolů – procvičily konstruktivní dovednosti při stavbě věže, třídily a přenášely cvičební kameny dle barvy a počtu, stohovaly kameny dle vzoru, tvořily ornamenty, procvičily orientaci v prostoru s vyhýbáním a rychlou reakci na signál. Celé dopoledne se neslo v duchu kooperace a spolupráce. Následovaly další projektové dny, které byly zaměřeny na rozvoj kreativity, polytechnických dovedností a logického myšlení. Pomoci speciální výtvarné pomůcky si děti vyrobily netradiční obrázek, z konstruktivních stavebnic tvořily dle předlohy i vlastní fantazie geometrické útvary, dopravní prostředky, domy, palmy, věže, figurky.

 

Nezapomínáme však ani na rozvoj všech složek osobnosti. Sportujeme, malujeme, zpíváme a rytmizujeme, rozvíjíme matematické dovednosti i předčtenářskou gramotnost, komunikační schopnosti i sluchové vnímání – zkrátka připravujeme děti na budoucí vstup do základní školy, kterou u příležitosti dne otevřených dveří v ZŠ také navštívily. Zhlédly nádherné divadelní představení Mrazík, které si pro ně připravili žáci ze základní školy a seznámily se s prostředím ZŠ Troubsko.

 

Stejně tak jako se děti připravují na vstup do ZŠ, připravujeme se my na Zápis dětí do Mateřské školy pro školní rok 2022/2023, který proběhne v první polovině května (stanoveno dle zákona). Přesný termín, způsob zápisu a podrobnější informace naleznete v měsíci dubnu na stránkách školy www.zs-troubsko.cz v sekci Zápis do MŠ. Vše bude upraveno dle aktuální epidemiologické situace. Na stránkách školy také naleznete v sekci Dokumenty ke stažení Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

Přejeme příjemné jarní dny a pokojné prožití velikonočních svátků!

 

 

 

za kolektiv MŠ Troubsko   Mgr. Kateřina Kamenická

 

PODZIM 2021 VE ŠKOLE A VE ŠKOLCE

 

Máme tu závěr podzimu se všemi krásami barevně zářících listnatých stromů i tajemnem mlhavých rán. Ve škole již počátku září pracujeme ze všech sil a snažíme se s dětmi nejen procvičit a rozšířit učivo, které jsme v loňském roce probírali distančně, ale zároveň jim i co nejefektivnější formou předávat poznatky nové. Snažíme se rovněž dětem školní dny zpestřit a zpříjemnit, jak jen je to v rámci epidemiologických opatření možné. V září absolvovali žáci čtvrtého a pátého ročníku preventivní program s názvem Dobrodružná cesta, zaměřený mimo jiné i na posílení vztahů a spolupráce mezi dětmi ve třídě. V první části se děti pohybovaly na pomyslných lodích a plnily různá zadání a posléze si ve skupinkách zahrály hry. Samozřejmě nesměla chybět reflexe, postřehy z aktivit a návrhy, jak je možné vztahy mezi sebou nadále vylepšovat. V říjnu si žáci třetího ročníku užily dobrodružné odpoledne i večer plný soutěží a her v rámci stmelovacích aktivit projektového dne. Druháčci se vydali na besedu do knihovny v Bystrci a třeťáci na projektový den k Podskalnímu mlýnu.

 

V listopadu jsme se zaměřili, mimo běžnou výuku, na přípravu výrobků na Vánoční jarmark i na nácvik hudebního vystoupení, které si připravují žáci pátého ročníku. Do Vánoc bychom ještě rádi absolvovali dva projektové dny, během nichž by si děti měly samy sestavit robotickou ruku a naučit se ji ovládat. Rovněž nás čeká Bobřík informatiky pro žáky páté třídy a nácvik na třídní kola recitační soutěže, která bude probíhat od prvního do pátého ročníku v únoru. Následovat bude testování žáků, matematická soutěž Klokan a Cvrček, preventivní programy, dětské dílny a mnohé další aktivity, jejichž cílem je děti zajímavou a nenásilnou formou podporovat v rozvoji, posilovat jejich zdravé sebevědomí a rozšiřovat obzory ve vzdělání. Věříme, že nám bude epidemiologická situace přát a budeme moci dětem tyto aktivity dopřát v co nejméně omezeném počtu.

 

Za všechny děti a zaměstnance Vám přeji poklidnou adventní dobu, krásné vánoční svátky a do nového roku pevné zdraví a hodně optimismu a sil při zvládání všech životních situací

 

                                                               Mgr. Ivana Kašparová – ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

 

 

 

 

 

Zprávičky z naší školičky

 

V měsíci září a říjnu, kdy dny ještě připomínaly končící léto, trávily děti velkou část dne na školní zahradě, kde si vyzkoušely spoustu zajímavých sportovních aktivit. Naučily se nové pohybové hry, zahrály si fotbal, házely s míčem, cvičily dle daných instrukcí, běhaly a jezdily na koloběžkách a odrážedlech. Nadšení malíři zdokonalovali své dovednosti malbou na chodník či tabuli. Podnikli jsme delší vycházku k rybníku, kde jsme si popovídali o životě u vody.Toto období je také obdobím sklizně ovoce a zeleniny, a tak se děti zapojením všech smyslů snažily zapamatovat názvy nejpoužívanějších druhů. Vše si dobře prohlédly i ochutnaly. Děti ze třídy Koťat upekly s paní učitelkou jablečný štrůdl. Zvládly vše na jedničku, aktivně se zapojovaly do přípravy i konzumace. Děti ze třídy Medvíďat se nadchly pro dramatizaci pohádky O veliké řepě. Projevily se jako výborní herci a vzorní diváci. Poté se velice nasmály při hře Na horkou bramboru.

 

Na procházkách děti pozorovaly práci na poli a změny v přírodě. Učily se poznávat stromy a rostliny, které lze spatřit v okolí MŠ. Běžné dny byly dětem zpestřeny organizací tematických dnů. První byl zaměřen na barvy a znaky podzimu, práci s přírodninami a nazvaný "Padá listí žluté, hnědé". Děti se vydováděly během her a tvoření. Druhý tematický den se pod titulkem "Halloween v MŠ" zabýval svátky podzimu. Děti mohly přijít v kostýmech nebo v daných barvách. Dozvěděly se o slavení svátků Dušičky a Halloween, proběhla přehlídka masek, výuka tanečku a nezapomněli jsme ani na dlabání dýní. Koncem měsíce byla vyhlášena výstava doma vyrobených dekorací z přírodnin. Chválíme všechny děti, které nezapomněly a své rodiče zapojily. Společně vytvořili úžasné výrobky. Nyní se již připravujeme na blížící se dobu adventní a věříme, že si ji i navzdory nemocem a vydaným opatřením všichni užijeme. Přejeme všem pokojné prožití doby předvánoční ve zdraví a lásce.

 

Za kolektiv MŠ

 

Mgr. Kateřina Kamenická – zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ Troubsko pro předškolní vzdělávání

 

 

 

HURÁ DO ŠKOLY A DO ŠKOLKY 2021/22 

 

 Letní prázdniny plné slunce a pohody již dávno skončily a začal nový školní rok. Všichni jsme jeho zahájení očekávali s napětím. Tak jak se mění epidemiologická opatření, tak se mění i pokyny, podle kterých se musíme ve škole řídit. I proto jsme byli v napětí až do konce srpna. S radostí jsme v září přivítali pozastavení screeningového testování školáků i to, že můžeme vyučovat bez výrazných omezení.

 

Prvního září jsme slavnostně zahájili společně s paní starostkou Mgr. Markétou Bobčíkovou a Mons. Františkem Koutným, kteří navštívili všechny třídy ve škole. Letos jsme poprvé otevřeli celkem sedm tříd a vzdělává se v nich rekordních 106 žáků. Dalším rekordem je, že poměr mužů a žen mezi učiteli se vyrovnal a je 50:50.Na všechny děti čekalo ve třídě hned několik milých překvapení. Jednak nové učebnice, pracovní sešity, pomůcky a drobné dárečky, ale hlavně lákavá celoroční hra. Úkolem je děti motivovat, povzbudit, podpořit jejich kreativitu a poukázat na jejich dobré morálně volní vlastnosti. Podpořit snahu pomoci jiným, být trpělivý a empatický. Prvňáčci budou celý rok sledovat počínání Ferdy Mravence a zažívat lesní dobrodružství. Druháčci půjdou cestou včeliček v úlu nebo po stopách Indiánů na ostrově. Třeťáci se vydají na vesmírnou výpravu po galaxii a žáci čtvrtého ročníku budou navštěvovat školu čar a kouzel podobně jako Harry Potter. V pátém ročníku se děti budou zdokonalovat v pravidlech chování, a to nejen v silničním provozu. I pro letošní rok máme v plánu dětem nabídnou vzdělávací programy z Linky, Lipky a Lužánek. Dále připravujeme preventivní programy proti kouření, šikaně a různým druhům závislostí. Již počátkem září proběhl krátký adaptační výlet do ZOO Jihlava pro všechny žáky a doufáme, že nebyl poslední.

 

S velkou radostí jsme přivítali nabídku využívat obecní knihovnu při výuce a pro čtenářský klub. K soutěžení, relaxaci a hrám rádi využíváme nabídky pana faráře a navštěvujeme farní zahradu. Sportovat naše děti chodí na nové multifunkční hřiště s umělým povrchem a do Sokolovny, ve které nám rovněž vycházejí vstříc a pořizují sportovní vybavení a náčiní tak, aby se děti mohly zdokonalovat ve všech sportovních disciplínách.

 

 

 

Nyní se všichni těšíme na barevný podzim a doufáme, že jej budeme moci ve zdraví strávit ve škole.

 

                                                Mgr. Ivana Kašparová – ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

 

 

 

 Zprávičky z naší školičky

 

 Na nový školní rok jsme se v naší mateřské škole pečlivě připravovali. Všichni zaměstnanci se zapojili do úklidu a výzdoby celé budovy a těšili se na příchod nejen stávajících, ale i nových dětí. I přes veškerou snahu p. učitelek se objevila troška slziček, ale brzy se již děti začaly seznamovat s prostředím školy, novými hračkami a s nadšením se také zapojovaly do pěveckých, tanečních, sportovních i tvořivých aktivit, které pro ně byly připraveny.Seznámily se s novými kamarády a také s pravidly, která jsou potřeba v početném dětském kolektivu dodržovat. Na vycházkách jsou vedeny k vnímání krás přírody a také se učí orientovat v blízkém okolí mateřské školy. Neustále je třeba dodržovat zvýšená hygienická opatření, vstup třetí osoby je doporučen pouze v nezbytných případech, proto budeme pro děti pořádat a organizovat pouze tematické dny, během kterých se zaměříme vždy na určitou oblast a prožitkovou formou je s tímto tématem podrobněji seznámíme. Rádi bychom také vyjeli do blízkého okolí a pozorovali změny přírody v lese a na poli. Celým následujícím rokem nás bude provázet motto „Pojďte s námi do pohádky, projdeme se pamětí…” a o tom, jak se nám bude žít v jaké (samozřejmě české) pohádce, Vás budeme informovat příště. Takže na shledanou v pohádce!!!

 

                         Mgr. Kateřina Kamenická – zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2020/21 VE ŠKOLE A VE ŠKOLCE

 

Nastupuje léto a školní rok se blíží ke svému konci. Určitě se všichni shodneme, že byl poněkud odlišný od předešlých let. Přestože se děti velkou část roku vzdělávaly doma, zvládli probrat veškeré učivo, které do daného ročníku spadá. Za větší či menší účasti rodičů se připravovaly do výuky, plnily zadané úkoly a výzvy od svých učitelů. Dnes bych Vám ráda přiblížila, jakým způsobem výuka probíhala.

 

Ze dne na den online učitelem

 

Už je to déle než rok, kdy musely školy přejít na tzv. distanční vzdělávání. V naší škole jsme prakticky ihned spustili online výuku – vzdělávání, které probíhá za pomoci digitálních technologií a softwarových nástrojů. Online výuka probíhá synchronně tzn., že žáci s učitelem jsou propojeni na určité komunikační platformě v reálném čase a společně pracují na stejném úkolu.

 

Tato změna postihla všechny účastníky výuky. Žáci si museli zvyknout na jiný a poněkud nestandardní typ výuky, který je zvlášť pro menší děti velice náročný. Učitelé museli na tuto změnu ihned zareagovat a každý si našel nějakou metodu, jak své žáky vzdělávat online např. sdílením předem připravených materiálu (prezentace, dokumenty), sdílením online cvičení, tvorba vlastních cvičení, tvorba vzdělávacích her a únikových her, které u děti sklízí velký úspěch.

 

Školní zralost a připravenost

 

Zahájení školní docházky je důležitou událostí v životě dítěte. Nástupem do školy završí dítě svůj dosavadní vývoj a vstupuje do nové životní etapy.

 

Je důležité si uvědomit, že děti stejného věku mohou být různě fyzicky, mentálně či sociálně vyspělé. Rozdílné jsou také podmínky, které dětem poskytuje rodina.

 

Školní připravenost zahrnuje předpoklady rozumové, citově-sociální, pracovní a tělesné. Tyto kompetence dítě získává procesem učení a sociální zkušeností (v rodině, širším okolí, ve školce…). Jedná se například o dostatečné sebevědomí, zvídavost, schopnost jednat s určitým cílem, schopnost sebeovládání, schopnost pracovat s ostatními, schopnost komunikovat a schopnost spolupracovat.

 

Při posuzování školní zralosti, se zaměřujeme na tělesný a zdravotní vývoj dítěte a na poznávací funkce. Je třeba, aby dítě mělo dobře vyvinutou hrubou i jemnou motoriku a grafomotoriku, dále by měla být rozvinuta řeč s bohatou slovní zásobou. Deficity v těchto oblastech často působí potíže při osvojování čtení a psaní. Předškolák by měl chápat množství do šesti a měl by být vytvořen základ tzv. předčíselných představ. Dalšími oblastmi, které se podílí na bezproblémovém zvládnutí školní docházky jsou pracovní předpoklady, návyky, sebeobsluha, úroveň zralosti osobnosti (emocionálně-sociální).

 

Pokud Vás zajímá více informací, najdete je na stránkách Ministerstva školství ČR pod heslem „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“.

 

Zápis do prvního ročníku ZŠ

 

K letošnímu zápisu do první třídy, který proběhl v dubnu, se přihlásilo celkem 33 dětí. Je to za posledních (dohledatelných) 23 let nejvyšší počet zájemců o vzdělávání v naší škole. Tak jako každoročně, tak i v letošním roce někteří z nich požádali o odklad. Nemalou úlohu při rozhodování o odkladu školní docházky hraje i skutečnost, že si děti letos školky a tím předškolního vzdělávání mnoho neužijí, a tak se dá předpokládat, že některé bude čekat v první třídě o trošku více práce. Zápis, tak jako tomu bylo i vloni, probíhal prostřednictvím DS nebo písemnou formou, když zákonný zástupce doručil do školy vyplněné dokumenty do přistavené schránky.

 

Všichni se na budoucí prvňáčky těšíme a doufáme, že příští školní rok se s nimi budeme setkávat ve škole při prezenční výuce a společně si vynahradíme mnohé aktivity, které při distančním vzdělávání nejsou možné.

 

Školní družina

 

Přihlašování žáků do školní družiny probíhá online formou přes webové stránky školy. Rodiče mohou děti závazně hlásit v období od 12. 5. do 25. 6. 2021. Poté bude přihlašování uzavřeno.

 

Výtvarné soutěže v ŠD

 

Během školního roku se žáci družiny účastnili několika soutěží s výtvarným zaměřením. Jednalo se o soutěže v rámci MAP Šlapanice. Zde se účastnili žáci 1. a 3. ročníku. Velice úspěšná byla Anežka Procházková (1. B), která se svojí kresbou obsadila krásné 2. místo. Anežce děkujeme za vzornou reprezentaci. Další soutěží, které se žáci účastnili byla „Voda štětcem a básní“. Zde se účastnil především 1. ročník. Věříme v naše tajná želízka v ohni a držíme pěsti. Někteří z žáků měli možnost vyzkoušet i soutěž s OD IKEA a zahrát si na malého designéra.

 

Předpokládané kroužky v rámci ŠD ve školním roce 2021/2022: Polytechnický 1krát za 14 dnů, keramický + výtvarný 1krát za 14 dnů, sportovní 1krát týdně, základy moderní gymnastiky pro 1. a 2. třídu. Tyto kroužky budou realizované v rámci ŠD od 13,30 do 15,00 hod.

 

Zprávičky z naší školičky

 

Ani v době, kdy byly vládním nařízením uzavřeny mateřské školy, jsme nezaháleli a snažili jsme se být s našimi dětmi v kontaktu. Paní učitelky připravovaly různé tematické soubory (např. jaro, Velikonoce, domácí zvířátka a jejich mláďátka apod.), kde si děti mohly procvičit grafomotorické, matematické, výtvarné i pracovní dovednosti. Tyto soubory v rámci distanční výuky posílaly dětem domů.                                                                                                                                                                              Děti se také mohly spolu s rodiči zúčastnit „Jarní stezky“, jejíž úkoly byly vyvěšené na plotě naší MŠ. Po jejich správném splnění děti vyluštily příslušnou tajenku.                                                                                                                                                            V polovině dubna jsme se opět sešli v mateřské škole, i když jen s omezeným počtem dětí, které se musely pravidelně testovat. Všechny byly statečné a neobvyklou situaci velice dobře zvládly. V současné době jsme již v plném provozu, děti se opět setkaly se svými kamarády, které dlouho neviděly a na které se moc těšily. S nadšením se zapojují do všech aktivit v mateřské škole a doufáme, že tento stav se již nezmění.

 

Některým dětem nevyhovuje, co dostávají na oběd….

 

Stát školní stravování dotuje, proto poměrně přesně určuje, jak by mělo vypadat složení školních obědů. Není to ale tak, že by vyžadoval vařit jen podle schválených receptur, my jako kuchařky můžeme sestavovat receptury samy s ohledem na plnění spotřebního koše a s ohledem na nutričně vyváženou stravu.

 

Připravit chutnou a nutričně vyváženou stravu tak, aby chutnala co nejvíce strávníkům, je hodně těžké a sestavit jídelníček, nám dá hodně přemýšlení.

 

 Za dobu mého působení ve školní jídelně (27 let) mohu zhodnotit, jak se v průběhu času mění chutě dětí. Dříve měly v oblibě např. omáčky jako rajská, koprová, svíčková atd. také po dukátových buchtičkách se jen zaprášilo. Neoblíbené, oproti dnešní době, naopak byly špagety a jiné těstoviny, jen u některých jídel se nic nezměnilo. To se týká spíše nechutě k rybím pokrmům. V současnosti klasická jídla mají úspěch cca u 50 % strávníků a moderní „zdravá“ jídla např. kuskus, jáhly, pohanka, bulgur atd., které samozřejmě také do jídelníčku zahrnujeme, děti moc rády nemají. Také je problém s ovocem a zeleninou, kterou připravujeme na různé způsoby, nebo podáváme čerstvou. Je vidět, že většina strávníků není na některá jídla zvyklá. Dětí se často ptáme, co máme uvařit k obědu. Z reakcí je zřejmé, že většina miluje stravu typu rychlého občerstvení (smažená jídla, hranolky, pizza, hamburgery).

 

Samozřejmě naši snahu připravit chutnou a pestrou stravu nevzdáváme a věříme, že jednou budou rády vzpomínat na naši školní kuchyni.

 

 

 

Pro inspiraci pro rodiče uvádíme jeden z našich receptů:                                                                 

 

Krůtí prsa s lilkem a cuketou, jasmínová rýže.

 

Krůtí prsa                   1000 g

 

Cibule                         100 g

 

Česnek                        30 g

 

Olej olivový                200 ml

 

Sůl dle chuti

 

Lilek                           400 g

 

Cukety                        400 g

 

Smetana                      200 ml

 

Slanina                        200 g

 

Bylinková marináda (připravíme z uvedeného olivového oleje + směs bylinek dle chuti)

 

Postup přípravy:

 

Krůtí maso nasolíme a vložíme do připravené bylinkové marinády, necháme v lednici hodinu i víc odležet. Maso dáme do pekáče, přidáme cibuli, slaninu, utřený česnek, zalijeme vývarem, přikryjeme alobalem a v troubě dusíme 30 min. Po třiceti minutách pekáč vyjmeme z trouby a přidáme na kolečka nakrájený lilek a cuketu, zalejeme smetanou a znovu vložíme do trouby péct cca na 15 min. Podáváme s jasmínovou rýží.

 

Závěrem bych ráda popřála všem čtenářům krásné léto prožité ve zdraví.

 

                                   Za děti, žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ Troubsko Mgr. Ivana Kašparová

 

 

 

Komentáře

Tabule ZŠ

24.5.  Vida! Science  centrum - 4.ročník

27.5.  Jungle park 2B

31.5.  Focení tříd

7.6.    Třídní schůzky

12.6.  Vítání občánků na OÚ

13.-17.6. - škola v přírodě

20.6.  Koncert žáků HŠ J. Babáka -14,15h pro žáky školy, 16,00h pro rodiče

22.6. Divadlo - 4.ročník

30.6. Ukončení školního roku

Od 18.7.-31.8. přerušen provoz školní družiny

 

Tabule MŠ
16. 5.  16:00 – 17:00 Edukativně stimulační skupiny
17. 5.  Screening zraku
18. 5.  Den fascinace rostlinami
23. 5.  16:00 – 17:00 Edukativně stimulační skupiny
30. 5.  16:00 – 17:00 Edukativně stimulační skupiny

  

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098