Novinky a informace

Zkušebně od 1.11.2022 zařazujeme jednou týdně místo polévky předkrm.

Tato varianta je dle vyhlášky 107/2005 Sb. možná. 

Věříme, že tuto změnu strávníci uvítají. 

 

Dobrý den,

Vážení strávníci, upozorňujeme, že od 1.1.2023 dojde ke zdražení obědů !

Nová výše zálohy na leden 2023 

MŠ od 3-6 let                    924 Kč + 500 Kč školné

MŠ od 7 let                     1050 Kč     školné neplatí

ZŠ od 7 do 10                 630 Kč + 200 školné (děti co navštěvují družinu)

ZŠ od 11 let                    714 Kč  + 200 školné (děti co navštěvují družinu)

 

Tomanová Svatava - ved. ŠJ

Vyvěšeno 20.10.2022

 

 

 

Dobrý den,

vážení rodiče, provoz ŠJ začíná pro MŠ 1.9.2022 a pro ZŠ 2.9.2022 .

zkontrolujte si konta na www.strava.cz a nezapomeňte, poslat zálohu za stravné a školné !

Do 20.9.2022 je potřeba poslat zálohu na měsíc říjen !

Cena školného i obědů zatím zůstavá stejná.

Dle výsledků hospodaření s ohledem na rostoucí ceny potravin, je možné, že i naše školní jídelna stravu zdraží.

 

Vyvěšeno 29.8.2022

 

 

 

Vyúčtování stravného se provádí po ukončení docházky do ZŠ a MŠ Troubsko, nebo po odhlášení ze školního stravování.

 

POZOR!

od 1.9.2020 z důvodu situace COVID 19 se mění výdejní místo pro děti ZŠ.

Oběd si můžete vyzvednou v budově MŠ od 11.00 - 11.30 hod. ovšem po předchozím zavolání nejpozději  do 10 hod.  

Další dny absence, kdy strávník neodhlásí stravu se mu k ceně za potraviny připočítají veškeré věcné náklady.

 

Výši finančního zůstatku vidíte na svém účtu na portálu www.strava.cz, dle toho lze přizpůsobit platby tak, aby tam bylo dostatek financí na stravu a školné následujícího měsíce.

 

Tabule ZŠ

29.11. Vánoční focení

15.12. Vánoční koncert v kostele pro žáky ZŠ a MŠ

Tabule MŠ

28. 11. Edukativně-stimulační skupinky

 

15.12. Vánoční koncert v kostele pro žáky ZŠ a MŠ

 

28. 11. - Skanzen Strážnice – vánoční program "Veselme se, radujme se"

 

 1. 12. Divadlo Kejkle s Mikulášskou nadílkou

 

5. 12. Andílci a čerti – tematický den v MŠ

 

12. 12. Agentura Jana – Ježkova dobrodružství – taneční pohádka

 

14. 12. Vánoční besídka – od 16:00 h

 

15. 12. Vánoční koncert v kostele

 

21. 12. Vánoční program s divadelním představením u firmy Kunovský

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098