Novinky a informace

Od 13.9. do 17.9.2021 neuvidíte na portálu strava.cz skladbu jídelníčku (a to z důvodu tech.problému), odhlašování je možné.

Skladbu jídelníčku můžete vidět na stránkách školy v sekci 'Jídelníček'.

Omlouváme se, k nápravě by mělo dojít do 17.9.2021.

 

Od 1.9.2021 dochází k těmto změnám:

- je stanovena nová výše stravného v souvislosti se změnou finančních limitů na nákup potravin pro školní jídelny

(podrobné informace najdete v sekci pokyny k platbám školného a stravného)

- odhlášení dítěte ze stravy je možné den před nepřítomností dítěte a to do 9,00 hod. (dříve bylo do 12,00 hod.)

 

 

 Vážení rodiče,

 Zkontrolujte si, prosím, stavy svých kont na portálu www.strava.cz.

 Někteří z vás mají vysoké přeplatky a ty Vám pokryjí náklady na stravné a školné nejen do

 konce školního roku 2020/2021, ale vystačí i na zálohové platby pro nový školní rok.

 Prosím, přizpůsobte si zadání trvalých příkazů v novém školním roce 2021/2022 dle Vašich přeplatků.

 V případě potřeby volejte 773 678 695.

26.4.2021 

Tomanová Svatava – ved. ŠJ

 

Vyúčtování stravného se provádí po ukončení docházky do ZŠ a MŠ Troubsko, nebo po odhlášení ze školního stravování.

 

POZOR!

od 1.9.2020 z důvodu situace COVID 19 se mění výdejní místo pro děti ZŠ.

Oběd si můžete vyzvednou v budově MŠ od 11.00 - 11.30 hod. ovšem po předchozím zavolání nejpozději  do 10 hod.  

Další dny absence, kdy strávník neodhlásí stravu se mu k ceně za potraviny připočítají veškeré věcné náklady.

 

Výši finančního zůstatku vidíte na svém účtu na portálu www.strava.cz, dle toho lze přizpůsobit platby tak, aby tam bylo dostatek financí na stravu a školné následujícího měsíce.

 

Tabule ZŠ

22.-23. Projekt. den ve škole 1.A a 4.roč.

27. 10. a 29. 10. podzimní prázdniny

9.11. Třídní schůzky - 16,30h

21.11. Vánoční jarmark - v 18h vystoupení žáků ZŠ

Tabule MŠ
 25.10. Halloween ve školce

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098