Novinky a informace

Od 13.9. do 17.9.2021 neuvidíte na portálu strava.cz skladbu jídelníčku (a to z důvodu tech.problému), odhlašování je možné.

Skladbu jídelníčku můžete vidět na stránkách školy v sekci 'Jídelníček'.

Omlouváme se, k nápravě by mělo dojít do 17.9.2021.

 

Od 1.9.2021 dochází k těmto změnám:

- je stanovena nová výše stravného v souvislosti se změnou finančních limitů na nákup potravin pro školní jídelny

(podrobné informace najdete v sekci pokyny k platbám školného a stravného)

- odhlášení dítěte ze stravy je možné den před nepřítomností dítěte a to do 9,00 hod. (dříve bylo do 12,00 hod.)

 

 

 Vážení rodiče,

 Zkontrolujte si, prosím, stavy svých kont na portálu www.strava.cz.

 Někteří z vás mají vysoké přeplatky a ty Vám pokryjí náklady na stravné a školné nejen do

 konce školního roku 2020/2021, ale vystačí i na zálohové platby pro nový školní rok.

 Prosím, přizpůsobte si zadání trvalých příkazů v novém školním roce 2021/2022 dle Vašich přeplatků.

 V případě potřeby volejte 773 678 695.

26.4.2021 

Tomanová Svatava – ved. ŠJ

 

Vyúčtování stravného se provádí po ukončení docházky do ZŠ a MŠ Troubsko, nebo po odhlášení ze školního stravování.

 

POZOR!

od 1.9.2020 z důvodu situace COVID 19 se mění výdejní místo pro děti ZŠ.

Oběd si můžete vyzvednou v budově MŠ od 11.00 - 11.30 hod. ovšem po předchozím zavolání nejpozději  do 10 hod.  

Další dny absence, kdy strávník neodhlásí stravu se mu k ceně za potraviny připočítají veškeré věcné náklady.

 

Výši finančního zůstatku vidíte na svém účtu na portálu www.strava.cz, dle toho lze přizpůsobit platby tak, aby tam bylo dostatek financí na stravu a školné následujícího měsíce.

 

Tabule ZŠ

24.5.  Vida! Science  centrum - 4.ročník

27.5.  Jungle park 2B

31.5.  Focení tříd

7.6.    Třídní schůzky

12.6.  Vítání občánků na OÚ

13.-17.6. - škola v přírodě

20.6.  Koncert žáků HŠ J. Babáka -14,15h pro žáky školy, 16,00h pro rodiče

22.6. Divadlo - 4.ročník

30.6. Ukončení školního roku

Od 18.7.-31.8. přerušen provoz školní družiny

 

Tabule MŠ
16. 5.  16:00 – 17:00 Edukativně stimulační skupiny
17. 5.  Screening zraku
18. 5.  Den fascinace rostlinami
23. 5.  16:00 – 17:00 Edukativně stimulační skupiny
30. 5.  16:00 – 17:00 Edukativně stimulační skupiny

  

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098