Info o školní družině

Vážení rodiče,

  • platba školného za zájmové vzdělávání - měsíc listopad 2020 pro 1. a 2. ročník bude krácena na poloviční částku; 3.-5. ročník se úplata promíjí.
  • platba školného za zájmové vzdělávání - měsíc říjen 2020 bude krácena na poloviční částku vzhledem k epidemiologickým opatřením. 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

obecné informace pro školní rok

Provoz ŠD od 6,30 do 16,30 hod. Příchod do ranní družiny do 7,35 hod. /V 7,40 hod se již otvírá škola pro všechny žáky/. 

 

Omlouvání žáků písemně na samostatný list papíru /omluvenky se zakládají/. Omluvenky píší POUZE rodiče, zákonní zástupci, popř. další soudem stanovené osoby.

Prosíme rodiče o vyzvedávání žáků dle Rámcového režimu ŠD /viz. webové stránky školy - ŠD - infomace ŠD/.

Žáci se vyzvedávají v obvyklých časech nejvhodnější doba od 12,00 do 12,15 hod; od 13,15 do 13,30 hod a následně od 15,00 do 16,30 hod. /V případě nevyzvednutí dítěte bez upozornění ze strany rodičů, zák. zástupců postupuje vychovatel/ka následovně:

  1. Kontaktuje rodiče /nutné telefonní číslo AKTUÁLNÍ/. V případě, že rodiče, zák. zástupci  nejsou zastiženi dále
  2. Informuje ředitelku školy
  3. Kontaktuje OSPOD /Policii ČR/, kde se rozhodne o případném dalším postupu a spolupráci s umístěním žáka.

Pro děti doporučujeme náhradní oblečení /pro případ drobné nehody, elasťáky, náhradní ponožky, spodní prádlo, tričko/ pláštěnku. ŠD chodí na vycházky téměř za každého počasí. Další záleží na uvážení rodičů/.

Nevhodné do ŠD jsou drahé předměty /mobily, tablety, šperky apod./ Za nevhodné jsou považovány i další zdraví a život ohrožující předměty a látky.

Za případné ztráty nenese organizace odpovědnost. Všechny další osobní věci je dobré označit včetně pastelek apod.

Pokud dítě trpí zdravotní, psychickou indispozicí je vhodné informovat vychovatele.

Pro žáky účastnící se zájmového vzdělávání  je platný Vnitřní řád školní družiny jakož i Řád školy /viz webové stránky školy/.

 

Tabule ZŠ

29.11. Vánoční focení

15.12. Vánoční koncert v kostele pro žáky ZŠ a MŠ

Tabule MŠ

28. 11. Edukativně-stimulační skupinky

 

15.12. Vánoční koncert v kostele pro žáky ZŠ a MŠ

 

28. 11. - Skanzen Strážnice – vánoční program "Veselme se, radujme se"

 

 1. 12. Divadlo Kejkle s Mikulášskou nadílkou

 

5. 12. Andílci a čerti – tematický den v MŠ

 

12. 12. Agentura Jana – Ježkova dobrodružství – taneční pohádka

 

14. 12. Vánoční besídka – od 16:00 h

 

15. 12. Vánoční koncert v kostele

 

21. 12. Vánoční program s divadelním představením u firmy Kunovský

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098