Tabule ZŠ
Tabule MŠ
Kontakty

ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
datová schránka  ID rbimii3
ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní družina:
797 971 790
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Info o školní družině

Školní družina » Info o školní družině

ŠKOLNÍ DRUŽINA

obecné informace pro školní rok

Provoz ŠD od 6,45 do 16,15 hod. Příchod do ranní družiny do 7,35 hod. /V 7,40 hod se již otvírá škola pro všechny žáky/

Omlouvání žáků písemně na samostatný list papíru /omluvenky se zakládají/. Omluvenky píší POUZE rodiče, zákonní zástupci, popř. další soudem stanovené osoby.

Žáci se vyzvedávají v obvyklých časech nejvhodnější doba od 12,00 do 12,15 hod; od 13,00 do 13,15 hod a následně od 14,30 do 16,15 hod. /V případě nevyzvednutí dítěte bez upozornění ze strany rodičů, zák. zástupců postupuje vychovatel/ka následovně:

  1. Kontaktuje rodiče /nutné telefonní číslo AKTUÁLNÍ/. V případě, že rodiče, zák. zástupci  nejsou zastiženi dále
  2. Informuje ředitelku školy
  3. Kontaktuje OSPOD /Policii ČR/, kde se rozhodne o případném dalším postupu a spolupráci s umístěním žáka.

Pro děti doporučujeme náhradní oblečení /pro případ drobné nehody, elasťáky, náhradní ponožky, spodní prádlo, tričko/ pláštěnku. ŠD chodí na vycházky téměř za každého počasí. Další záleží na uvážení rodičů/.

Nevhodné do ŠD jsou drahé předměty /mobily, tablety, šperky apod./ Za nevhodné jsou považovány i další zdraví a život ohrožující předměty a látky.

Za případné ztráty nenese organizace odpovědnost. Všechny další osobní věci je dobré označit včetně pastelek apod.

Pokud dítě trpí zdravotní, psychickou indispozicí je vhodné informovat vychovatele.

Pro žáky účastnící se zájmového vzdělávání  je platný Vnitřní řád školní družiny jakož i Řád školy /viz webové stránky školy/.