Třídní nástěnka

Letošním školním rokem provede prvňáčky Bob a Bobek společně s kouzelníkem Pokustónem.

Děti budou plnit úkoly, které jim Bob s Bobkem nachystají a za každý splněný úkol si vybarví část kouzelného klobouku. Za všechny splněné úkoly dostanou děti malou odměnu.

Úspěšné vykroční do školního roku 2023/2024!

 

 

VARIABILNÍ SYMBOLY:                                                                                                                                                                                                             

Seznam používaných variabilních symbolů (VS) v naší organizaci v roce 2023:                            

VS pro platbu školného a stravného se uvádí evidenční číslo dítěte, které přidělí ved.ŠJ.

Platbu provést do 20. dne v měsíci a nově vyúčtování proběhne až po ukončení docházky dítěte do naší školy nebo na vyžádání rodiče (kontrola bude možná v nově nastaveném systému rodičem kdykoliv).

 

U NÁSLEDUJÍCÍCH VS NEZAPOMEŇTE DO POPISU PLATBY UVÉST JMÉNO DÍTĚTE ZA KTERÉ PLATBU PROVÁDÍTE

·         pro platbu do třídního fondu je VS  2023001 (platby od ledna 2023–prosinec 2023)

·         pro poskytnutí sponzorského daru naší organizaci je VS  2023005 (platby od ledna 2023 – prosince 2023)

·         pro platbu záloha na ŠVP je      VS 2023009 (platby od ledna 2023–prosinec 2023)

·         pro platbu záloha na plavání MŠ VS 2023012 (platby od ledna 2023–prosinec 2023)

·         pro platbu záloha na plavání ZŠ VS 2023015 (platby od ledna 2023–prosinec 2023)

·         Platby zasílejte na číslo účtu: 181574256/0300 

 

 

Družina

Vedoucí školní družiny je Dana Vlachová, e-mail: dana.vlachova@zs-troubsko.cz ; telefon na školní družinu je: +420 797 971 790

Hlavní vychovatel pro I.B je Zdeněk Bém; e-mail: zdenek.bem@zs-troubsko.cz 

 

Jídelna, strava

Vedoucí školní jídelny je Svatava Tomanová, e-mail: jidelna@zs-troubsko.cz; telefon: +420 773 678 695

Stránky k odhlašování obědů, přehledu stravy: https://www.strava.cz/strava/

Obědy lze odhlásit pouze elektronicky a to na nadcházející den, pouze do 9:00. Kdo by tedy nechtěl ve středu oběd, může si jej odhlásit do zítřejší 9. hodiny ranní.

 

Dokumenty, kontakty

Řády a směrnice naleznete zde: https://www.zs-troubsko.cz/rady-a-smernice.html

Dokumenty ke stažení naleznete zde: https://www.zs-troubsko.cz/dokumenty.html 

 

Kontakty na ostatní zaměstnance školy naleznete zde: https://www.zs-troubsko.cz/pedagogicti-zamestnanci.html

Tabule ZŠ

13.10. 2A,2B - Dopravní výchova

20.10. 2A, 2B - Ekologické středisko Hlídka

Tabule MŠ

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098