Akce školky

Co nás čeká v červnu

 

  

 Proběhlé akce:

Letošní školní rok je velmi ovlivněný probíhající pandemií. Snažíme se děti i zaměstnance chránit, a tak minimalizujeme přítomnost třetích osob v MŠ. Proto organizujeme pouze akce, které jsme schopny zabezpečit v kruhu pedagogů a dětí. Radujeme se z krásných dnů, hrajeme si ve třídě i venku, dramatizujeme pohádky a příběhy. Kromě dramatizace nezapomínáme ani na rozvoj ostatních složek osobnosti. Sportujeme, malujeme, zpíváme a rytmizujeme, rozvíjíme matematické dovednosti i předčtenářskou gramotnost, komunikační schopnosti i sluchové vnímání – zkrátka připravujeme děti na budoucí vstup do základní školy.Také si připomínáme známé tradice náležející k danému ročnímu období a slavíme svátky.

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098