Tabule ZŠ

4.3.Testování žáků (I.-V.ročník)

6.3. Rozmarýnek (III.ročník)

12.3. Recitační soutěž- městské kolo

12.3. Den vody- soutěž ŠD

12.3. Exotická zvířata- ŠD

19.3. Rodilý mluvčí

20.3. Cvrček, Klokan- matem. soutěž

25.3. Jak roste les - Jezírko (IV. a V.ročník)

25.3. Turnaj v desk. hrách ( vybraní ž.)

31.3. Velikonoční dílny - Linka (I.-III. ročník)

Tabule MŠ
4.3. Karneval plný smíchu
10.3. Edukativně stimulační skupinky
12.3. Zdraví dětem
16.3. Dům přírody v Moravském krasu
19.3. Plazi v MŠĚ
23.3. Slavíme Světový den vody.
24.3. Edukativně stimulační skupinky


 
Kontakty

ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
datová schránka  ID y7iz55
ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní družina:
797 971 790
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Akce školky

Mateřská škola » Akce školky

Co nás čeká v Březnu

 

4. 3. Karneval plný smíchu

10. 3. Eduk.-stim. skupiny 16:15-17h

12. 3. Zdraví dětem

16. 3. Dům přírody v Mor. krasu

19. 3. Plazi v MŠ

23. 3. Svět. den vody - vítáme jaro

24. 3. Eduk.-stim. skupiny 16:15-17h

 

Karneval plný smíchu

Kdy:     4. 3.  dopoledne

Kde:    v MŠ

Co nás čeká:  Karnevalová show, kterou nás provede Fešák Píno a Bóňa Bon Bóňa

S sebou:        kostým a dobrou náladu

 

 

Proběhlé akce:

Adventní doba v MŠ

Dobu adventní jsme zahájili o týden dříve vánočním jarmarkem. Děti tam potěšily diváky krásným vystoupením, během kterého ztvárnily biblický příběh o narození Ježíše a mladší děti zatancovaly a zarecitovaly několik vánočních básniček. Měli jsme spoustu práce s výrobou dekorací, které jsme na jarmarku prodávali.  V dalších dnech jsme navštívili Skanzen Strážnice, kde jsme se zúčastnili programu pro děti z MŠ nazvaného Radujme se, veselme se. V jednotlivých chaloupkách se děti seznámily s tradicemi a zvyky provázejícími dobu adventní. Přenesli jsme se do doby před sto lety a společně ochutnali tradiční oplatky, ozdobili perníčky, zazpívali si koledy a poslouchali vyprávění babiček o tom, jak to bylo dříve.

Mikuláš s Andělem a čertem k nám zavítal o týden dříve a my jsme mohli se pod vedením divadla Kejkle připravit na příchod MIkuláše k nám domů. 5. prosince si děti zahrály na Andílky a čerty a zopakovaly si naučené písničky a říkanky. Vánoční koncert v kostele a vánoční čarování s kouzelníkem Katonas nás posunulo blíže k Vánocům a my jsme již v mateřské škole přivítali rodiče a společně jsme si zazpívali koledy vyrobili malý dáreček a poseděli u výborného cukroví. Dětem se rozzářila očka, když uviděly kopu dárků pod stromečkem ve třídě. Děkujeme všem, kteří nám přispěli sponzorským darem a umožnili dětem tuto radost udělat. Rozšířili jsme hlavně stavebnice, o které se děti neustále přetahují, rozbitou kuchyňku nahradili novou, panenkám pořídíli nové šaty a klukům auta a pirátskou loď. Samozřejmě nechyběla ani spousta didaktických pomůcek pro rozvoj kognitivních dovedností dětí.

 

 

Říjen v MŠ

Začátkem října jsme navštívili Minifarmu Popovice, kde se děti prožitkovou formou seznámily s domácími zvířátky. Mohly si vyhřebelcovat poníky, podojit kozu, pohladit králíčky a dokonce jsme společnými silami vyrobili také sýr. V dalších dnech jsme se na školní zahradě zachovali jako správní ochránci zvířat a zachránili ježka, který se uvelebil na trávníku vedle našeho dopravního hřiště.

Také behěm dopoledních činností v mateřské škole rozvíjíme kognitivní dovednosti zábavnou formou. Pomoci multisenzorického přístupu jsme se seznamovali s ovocem a zeleninou. Děti si mohly ovoce a zeleninu nejen prohlédnout, přivonět a osahat, ale také si vyrobily ovocný talíř, či mrkvový salát. Na toto téma jsme navázali také projektovým dnem "Plody podzimu", během kterého se uskutečnila na zahradě MŠ společná akce s rodiči "Dýňování".

Při "Legohrátkách" děti rozvíjely matematické představy. Ve skupinkách byly nuceni do vzájemné spolupráce a pomoci kreativního přístupu tvořily po vzájemné domluvě nejrůznější stavby.

Září v MŠ

 Jako každý rok se měsíc září nesl ve znamení adaptace nově přijatých dětí do mateřské školy. Děti se seznamovaly s novým prostředím, navazovaly nová přátelství. Společně si užívaly hraní ve třídě i na školní zahradě. Učily se chodit na procházky v kolektivu. Společně jsme si stanovili základní pravidla vzájemného soužití v MŠ i mimo areál školky.

17. září nás navštívilo divadlo Úsměv s milým představením o koťátku, které zapomnělo, jak si říci hospodyni o jídlo. V pohádce vystupovalo mnoho domácích zvířátek a děti se dozvěděly také něco o jejich životě. Tato klasická pohádka zaujala i nejmladší děti a všechny se radostně zapojovaly do příběhu.

20. zaří proběhla Zahajovací zahradní slavnost pod vedením divadla Sandry Riedlové. Věříme, že malý i velcí účastníci této party se dobře pobavili a vzájemně se více seznámili smiley.

26. září jsme uspořádali dětem Projektový den nazvaný "Kolečkiáda". Během tohoto dne si děti zábavnou formou zopakovaly základní pravidla silničního provozu a bezpečného pohybu v okolí vozovky. Vyzkoušely si jízdu na odrážedle nebo koloběžce a následně bezchybně projely vytyčenou dráhu. V cíli je čekala občerstvovací stanice a malá odměna za úspěšné absolvování jízdy smiley.