Úvod


PODÍVEJTE SE S NÁMI DO MŠ ZDE.

PODÍVEJTE SE S NÁMI DO ZŠ ZDE.

PODÍVEJTE SE S NÁMI DO ŠD ZDE.


 

Dle rozhodnutí Vlády ČR ze dne 6. 4. 2021 se v pondělí 12. 4. 2021 do základních škol vracejí žáci prvního stupně v rotačních cyklech a rovněž děti, které plní povinné předškolní vzdělávání v MŠ. Jako první se do školních lavic vrátí žáci 3., 4. a 5. ročníku. Žáci 1. a 2. ročníku  nastoupí 19. 4. 2021. 

Školní družina pro žáky prezenční výuky od 12. 4. 2021 funguje v obvyklém režimu.

Bližší informace k provozu ZŠ a MŠ - testování ZDE.

Videonávod k použití testu Singclean ZDE.

Testujeme se, aby ve škole bylo bezpečno ZDE.

                                                                                                          Mgr. Ivana Kašparová

 


Letní tábory a kurzy ZDE.


 

 

 

Vážení klienti,
na základě usnesení vlády ze dne 26. února 2021 dojde 1. března 2021 k uzavření všech školských zařízení (mateřských a základních škol, dětských skupin) s výjimkou školských zařízení působících při zdravotnických zařízeních a pro děti členů integrovaného záchranného systému. Rodičům i nadále zůstává nárok na ošetřovné v případě uzavřeného vzdělávacího zařízení. Výše ošetřovného činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu, přičemž výše je min. 400 Kč za den.
Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě ZDE.

Česká správa sociálního zabezpečení

 

Od pondělí 1. března jsou všichni žáci 1.- 5. ročníků ZŠ vyučováni distančně dle stálých rozvrhů. Výuka je povinná, rovněž plnění a odevzdávání zadaných úkolů. Jakoukoliv nepřítomnost ve výuce je zákonný zástupce povinen vyučujícímu bez zbytečných průtahů omluvit. Žák je povinen si zameškané učivo doplnit dle pokynů vyučujícího.

Děkujeme, že i Vy nám pomáháte dodržovat vládní opatření.

Plné znění vládního opatření: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM

 Mgr. Ivana Kašparová

 

 

PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA BRNO

Vážení rodiče,
pokud hledáte  jiné možnosti, jak výchovně působit na své dítě, připojte se na Rodičovské on-line setkání.
Naleznete zde možnost výměny zkušeností, úlevu i podporu.
Termíny jsou v  středu v 15:00hodin- nutno se předem zaregistrovat- odkaz a kontakt ZDE.

Pedagogicko-psychologická poradna Brno.

 

OŠETŘOVNÉ PRO RODIČE ŽÁKŮ ZŠ a MŠ

Rodiče, kteří pečují o dítě z důvodu uzavření ZŠ a MŠ mají nárok na ošetřovné.

Více informací naleznete ZDE.

Česká správa sociálního zabezpečení

 

OBMUDSMAN DĚTEM

Informace o tom, kdy a s jakým problémem může ombudsman pomoci ZDE.

Ombudsman Stanislav Křeček

 


Rozvrhy pro distanční výuku 1.- 5. ročníku - do odvolání

naleznete na tomto odkazu:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OScM5BYwqplZXZ1k33woIXOTZO7g-pkp6xh59lN3bmc/edit#gid=466138701

On-line ŠD pro 1.-5. ročník bude po-čt od 13,30 hod.

                                                                                                                            Mgr. Ivana Kašparová

 


Funkční období členů školských rad ZDE.

Přehledné informace k rozlišení infekcí naleznete na tomto odkazu: Covid & chřipka

 

Zásady ochrany osobních údajů ZDE.

Děkujeme všem sponzorům, kteří se rozhodli nám jakoukoliv formou přispět na nákup učebních pomůcek, didaktických materiálů, knížek a dárků pro děti.

Tabule ZŠ

Od pondělí 1. března je ZŠ uzavřena.

12. 4. prezenční výuka žáků 3., 4.a 5. ročníku (1. a 2.ročník pokračují v distanční výuce)

19. 4. prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku (3., 4. a 5. ročník distanční výuka)

V dalších týdnech bude probíhat takto nastavena rotační výuka.

 

Tabule MŠ

Od pondělí 1.března je MŠ uzavřena.

12.4. se vracejí do MŠ děti s povinným předškolním vzděláváním (t.j. poslední rok před nástupem do ZŠ)

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098