Tabule ZŠ

24. 9. Bruslení (4..a 5.roč.)

24.9. Zahradní slavnost (vystoupení dětí ZŠ a MŠ, divadlo KORÁB ( hry, soutěže...).

V 16,30h před Sokolovnou ( při dešti v KD).

25.9. Adaptační program (1.-5.ročník)

27.9. Evropský týden sportu

 

 

Tabule MŠ

20. 9. Pohádka Tři prasátky

24.9. Zahradní slavnost (vystoupení dětí ZŠ a MŠ, divadlo KORÁB ( hry, soutěže...). V 16,30h před Sokolovnou ( při dešti v KD).

Kontakty

ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
ZŠ - ředitelství:
+420 733 537 658
ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Projekty

Základní škola » Projekty

 

Moudrý učitel, spokojené děti

 

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl

02.3.68.1 - Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

02.3.68.2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001651

Výzva

02_16_022 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3

Aktivity projektu

I/1.1 – Školní asistent - personální podpora MŠ

I/2.3a – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (Čtenářská pregramotnost)

I/2.6 – Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

II/1.1 - Školní asistent - personální podpora ZŠ

II/3.1 – Čtenářský klub pro žáky ZŠ

II/3.2 – Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

661 720,00

Dotace EU

562 461,99

Podíl poskytnuté dotace EU

85 %

Státní rozpočet

99 258,01

Podíl poskytnuté dotace SR

15%

Doba realizace

01/2017 – 12/2018

 


Od září 2017 mají všichni žáci základních a středních škol nárok na neochucené mléčné výrobky ZCELA ZDARMA, a to cca 4 ks / měsíc a ochucené mléko a mléčné výrobky ČÁSTEČNĚ DOTOVANÉ, které budou cenově zvýhodněny tak jako dosud.


LAKTEA, o.p.s., má schválené výrobky pro dodávky do škol v rámci projektu Mléko do škol.

Nabídka dotovaných výrobků od září 2017 je:

Distributor ACCOM Czech, a.s. / Bohušovická mlékárna, a.s.

 • mléko polotučné, 250 ml ... ZDARMA
 • mléko polotučné, 330 ml ... ZDARMA
 • jogurt bílý, 150 g ... ZDARMA
 • plátkový sýr Eidam, 100 g ... ZDARMA
 • žervé smetanové, 80 g ... ZDARMA
   
 • ochucené mléko s banánovou příchutí, 250 ml ... cena bude stanovena MF ČR
 • ochucené mléko s jahodovu příchutí, 250 ml ... cena bude stanovena MF ČR
 • ochucené mléko s vanilkovou příchutí, 250 ml ... cena bude stanovena MF ČR
 • ochucené mléko s čokoládovou příchutí, 250 ml ... cena bude stanovena MF ČR
 • žervé s pažitkou, 80 g ... cena bude stanovena MF ČR

Distributor MADETA, a.s.

 • mléko polotučné, 250 ml ... ZDARMA
 • mléko polotučné, 330 ml ... ZDARMA
 • jogurt bílý, 150 g ... ZDARMA
 • jogurt bílý, laktóza 0,01 %, 150 g ... ZDARMA
 • jogurt bílý, selský, BIO, 150 g ... ZDARMA
 • plátkový sýr Eidam 30 %, 100 g ... ZDARMA
 • žervé smetanové, 80 g ... ZDARMA
   
 • čerstvé mléko, čokoládové, 250 ml ... cena bude stanovena MF ČR
 • čerstvé mléko, jahodové, 250 ml ... cena bude stanovena MF ČR
 • čerstvé mléko, karamelové, 250 ml ... cena bude stanovena MF ČR
 • ochucené mléko s jahodovu příchutí, 250 ml ... cena bude stanovena MF ČR
 • ochucené mléko s vanilkovou příchutí, 250 ml ... cena bude stanovena MF ČR
 • ochucené mléko s kakaovou příchutí, 250 ml ... cena bude stanovena MF ČR
 • jogurtové mléko s brusinkovou příchutí, 200 ml ... cena bude stanovena MF ČR
 • jogurtové mléko s jahodovu příchutí, 200 ml ... cena bude stanovena MF ČR
 • cottage s pažitkou, 150 g ... cena bude stanovena MF ČR
 • žervé s pažitkou, 80 g ... cena bude stanovena MF ČR
   

 

 

RODIČE VÍTÁNI

Naše škola zpracovala materiály v rámci projektu EU peníze školám v oblasti šablony III/2 DUMy.
Byly vypracovány materiály pro následující tematické oblasti:
Vlastivěda, Přírodověda ( interaktivní testy)
Přírodověda, Vlastivěda (zaměření na učivo 4.a 5.ročník)
Český jazyk (zaměření na učivo 1.a 2.roč )
Český jazyk (zaměření na učivo 4.roč.)
Matematika- (materiály byly ověřeny ve 4.roč ve šk. roce 2010/2011 a 2011/2012 a 1.,2.,3.,4. a 5.roč. ve školním roce 2012/2013)
Prvouka- (materiály byly ověřeny ve 4.roč ve šk. roce 2010/2011 a 2011/2012 a 1.,2.,3.,4. a 5.roč. ve školním roce 2012/2013)
Jedná se o materiály pro předměty: Český jazyk,Matematika, Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda.
K dispozici je emailový kontakt školy, kde na požádání poskytneme DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze základních škol v ČR- zstroubsko@seznam.cz

 

PROJEKT ,,KLOKANŮV KUFR,,

Již na konci loňského školního roku jsme se zapojili do projektu Klokanův kufr, díky kterému Mateřská škola získala komplexní metodickou pomůcku – kufr , který obsahuje názorné manipulační pomůcky ze dřeva či laminovaného papíru uložené v dílčích menších kufřících věnovaných oblastem jako je motorika, zrak, sluch atd. Tento projekt vytváří odbornou aplikaci k uznávané metodice „Diagnostika dítěte předškolního věku“ brněnských autorek Mgr. Jiřiny Bednářové a PhDr. Vlasty Šmardové. V současné době začínáme pracovat s touto pomůckou nejen v mateřské škole, ale také behěm logopedické intervence, což je pro děti velmi přínosné a zajímavé.

 

 

PROJEKT,, ZVYŠOVÁNÍ KVALITY,, EU- PENÍZE ŠKOLÁM

Od 1. 4. 2011 je naše škola zapojena do projektu „Zvyšování kvality“ v rámci programu „EU peníze školám“. V prosinci loňského roku byla podána žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Projekt byl schválen MŠMT ČR v lednu 2011 a škola stala se příjemcem dotace na projekt „Zvyšování kvality“ v celkové výši 496 084,- Kč.

Cílem projektu je rozvoj výuky čtenářské, informační a matematické gramotnosti, výuky cizích jazyků a ICT. Tyto cíle budou naplněny vytvářením inovovaných materiálů pro výuku. Vzdělávání pedagogů v daných oblastech pak bude sloužit jako doplněk, který umožní ještě zvýšit efektivitu celého projektu. Hlavním cílem projektu je tedy zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ, a to jak v oblasti metodické (zvýšení kvalifikace učitelů a inovace výuky), tak v oblasti materiální (možnost nákupu pomůcek a vybavení školy). V průběhu 3 let se vyučující smluvně zapojí do vybraných klíčových aktivit vytvářením inovativních materiálů, které musí i následně ověřit přímo ve výuce. Další informace najdete na stránkách MŠMT http://www.eupenizeskolam.cz/.

Zveřejnění informací o digitálních učebních materiálech (DUM)

ZŠ Troubsko zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro 4. a 5. ročník. Přehled a ukázky některých DUMů najdete ke stažení pod tímto článekm.

Zájemci z řad pedagogických pracovníků ze ZŠ v ČR mohou požádat o poskytnutí dalších DUMů na  e-mailové adrese: zs.troubsko@seznam.cz

 

TVOŘIVÁ ŠKOLA

Od června 2005 je naše škola zapojena do sítě Tvořivých škol. Jedná se o občanské sdružení jehož cílem je

1. Ve vztahu k systému vzdělávání

 1. inovace systému základního vzdělávání v ČR
 2. zavádění a rozvoj moderních metod a forem činnostního učení
 3. postupné vytváření a šíření Modelového školního vzdělávacího programu Tvořivá škola
 4. vytváření sítě Tvořivých škol zaměřených na využití činnostního učení v praxi a vytváření školních vzdělávacích středisek činnostního učení
 5. vzdělávání školních lektorů činnostního učení, další vzdělávání učitelů, jejich seznámení s tradičním a zároveň moderním způsobem vzdělávání, kariérní a profesní růst učitelů
 6. rozvoj praktické části studia na pedagogických fakultách v ČR

2. Ve vztahu k výuce

 1. celkové zvyšování kvality vzdělávání dětí a mládeže, vnitřní proměna škol
 2. aktivní zapojení žáků do výuky a jejich motivace pro celoživotní učení
 3. rozvoj samostatnosti, odpovědnosti, tolerance a kritického myšlení žáků
 4. integrace dětí z etnických skupin a žáků s individuálními potřebami
 5. rozvoj spolupráce učitelů a základních škol navzájem
 6. rozvoj spolupráce učitelů a rodičů žáků

Jedním z hlavních principů Tvořivé školy je tzv. činnostní učení, jehož základy položil Jan Amos Komenský. Systém českého činnostního učení byl rozvinut a v praxi ověřen reformní pedagogikou české činné školy 30. let 20. století.

Dnešní podoba českého činnostního učení, tak jak ji předkládá vzdělávací program Tvořivá škola, vychází z této tradice, ze současných pedagogicko-psychologických výzkumů učení a vzdělávání, ze současných dokumentů, které se zabývají problematikou základního vzdělávání, jakož i ze zkušeností nejlepších učitelů z praxe.

Naše škola se stala jedním z partnerů spolupracujících na realizaci projektu „Modelový školní vzdělávací program – Tvořivá škola“ a v rámci tohoto projektu škola vypracoval svůj vlastní Školní vzdělávací program. Bližší informace o celém projektu naleznete na stránkách sdružení www.tvorivaskola.cz

 

A.S.A.- SBĚR

Po úspěchu z minulých let se naše škola opět zapojila do dalšího, již 12. ročníku „Soutěže s panem Popelou“, kterou pořádá firma A.S.A., spol. s r.o. Jedná se o ekologickou soutěž zaměřenou na sběr starého papíru pro základní a mateřské školy. Podrobnější informace (včetně průběžných výsledků) najdete na stránkách firmy http://www.asa-cz.cz

 

JménoVelikostDatum
icopodminky-zivota.pdf

Ukázka DUMU Podmínky života

321.76 KB2014-05-22 13:11
icosablony-III-2-DUM.xls

Přehled DUMŮ

189.50 KB2014-05-22 13:12
icovyznam-casti-kvetoucich-rostlin.pdf

Ukázka DUMU Význam částí kvetoucích rostlin

239.65 KB2014-05-22 13:12