Logopedie

Logopedický ebook

Logopedka Mgr. Jana Chamrádová popisuje v ebooku, jak začít s nápravou výslovnosti včas. Ke stažení zde: http://www.skolazvesela.cz/ebook-logopedie-free/

 

Pořad Logohrátky

Nyní můžete trénovat logopedii i prostřednictvím pořadu vysílaného na "Déčku". Online ke shlédnutí zde: http://decko.ceskatelevize.cz/logohratky

 

Vážení rodiče,

pokud máte zájem účastnit se individuální logopedické péče Vašeho dítěte, oslovte p. učitelku Kamenickou a domluvte se na termínu návštěvy. Velmi ráda zodpoví všechny Vaše dotazy a ukáže Vám, jak s dítětem pracovat, jaké využívat pomůcky, jaká již proběhla péče a jaké pokroky Vaše dítě dělá.

V případě zájmu je možné se dohodnout o zasílání stručných informací o průběhu logopedické péče a postupech, jak pracovat doma s dítětem, mailem – opět po osobní domluvě.

 

Zásady při procvičování

  • Cvičte s dítětem několikrát denně v krátkých 5 minutových intervalech (využijte chvilky při cestě do školky, ze školky, v autě, mezi návštěvami apod.)
  • Buďte dětem dobrým řečovým vzorem, mluvte pomalu, srozumitelně, vysvětlujte
  • Chvalte, chvalte a zase chvalte za každý sebemenší úspěch
  • Dítě nenapomínejte, že mluví nesprávně, nezesměšňujte před ostatními. Buďte trpěliví, nezvyšujte hlas, netrestejte dítě, pokud mu něco nejde. 
  • Vymyslete předem dohodnutou odměnu za splněné úkoly a dohodu dodržte – dítě se tedy snažíme motivovat. Ale motivujeme i sebe, abychom byli důslední, trpěliví a poskytovali správný řečový vzor.
  • Neustále opakujte již naučené hlásky – procvičujeme v básničkách, písničkách a při spontánním projevu neupozorňujeme na chybu, ale po dítěti správně zopakujeme slovo.
  • Děti se často snaží vyslovovat novou hlásku přehnaně a nahlas (například moc tlačí, křičí, stále opakují slovo, aniž by si uvědomovali, jak novou hlásku tvoří a jak ji říkají). Proto cvičte tiše, bez velkého úsilí.

 

Dyslálie

Dyslálie je nejčastější narušení komunikační schopnosti. Jedná se o neschopnost používat jednotlivé hlásky či skupiny hlásek v komunikačním procesu. Porucha se projevuje vynecháváním, zaměňováním, nahrazováním nebo nepřesným vyslovováním hlásek. Hláska je tvořena na jiném místě nebo jiným způsobem, než stanovuje fonetická spisovná norma. Tato porucha narušuje i plynulost řeči, spojování hlásek do slabik, slov a vět.

Je důležité si uvědomit, že dítě nemůže umět všechna hlásky hned. Každé dítě je jedinečné a vyvíjí se individuálně a proto je důležité respektovat přirozený vývoj artikulace a nepožadovat po dítěti výkony, pro které ještě není zralé. Proto nejprve vyvozujeme hlásky méně náročné na artikulaci a až později ty náročnější.

V následující tabulce můžete zjistit, v kolika letech má dítě začít tvořit určité hlásky a jak se má rozvíjet jeho slovní zásoba.

 

Věk

Rozvoj slovní zásoby

Vývoj výslovnosti

do 1 roku

Dítě rozumí jednoduchým pokynům a začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší

M B P
A E I O U
D T N J

do 2,5 let

Tvoří jednoduché věty, od 2 let se ptá "co to je", rozlišuje svou slovní zásobu.

K G H CH
V F
OU AU

do 3,5 let

Mluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se "proč", rozšiřuje dále slovní zásobu. Začíná se tvořit verbální (slovní) paměť.

Zvládá
N D T L (i artikulačně)
Bě Pě Mě Vě

do 4,5 let

Dokončuje se gramatická stavba vět, dítě již chápe děj a umí ho vyprávět.

Ň Ď Ť
Vyvíjí se Č Š Ž

do 6,5 let

Dítě chápe složité děje, má již velkou slovní zásobu, gramaticky zvládá jednoduchá souvětí.

C S Z R Ř
kombinace
ČŠŽ a CSZ

 

V průběhu odstraňování dyslalie rozlišujeme 4 etapy:

1.      Přípravná cvičení – je třeba u dítěte připravit mluvní orgány. Do mluvních orgánů řadíme jazyk, rty, tváře, dolní čelist a měkké patro. Procvičujeme motoriku (obratnost) těchto orgánů. K řeči také potřebujeme umět správně dýchat a hlavně s dechem pracovat. Zařazujeme tedy i dechová cvičení. Využíváme formu hry, abychom dítě motivovali.

2.       Vyvození hlásky – jde o stěžejní etapu a lze k ní přistoupit až po důsledných přípravných cvičeních! Využívají se k vyvození hlásek různé metody, které volíme individuálně. Pokud je hláska vyvozena vadně a následně i vadně fixována je náprava mnohem složitější! Hlásku vyvozujeme izolovaně (samostatně) a až poté ve slabikách.

3.      Fixace hlásky – hlásku fixujeme ve spojení s dalšími hláskami v různých pozicích a spojeních. S dítětem vyslovujeme různá slova, pomocí obrázků a opět využíváme různé hry.

4.      Automatizace správné výslovnosti – v této etapě se snažíme pomocí básniček, vyprávění apod. o to, aby nacvičená hláska byla vyslovována správně naprosto samovolně a byla součástí aktivního slovníku dítěte.

 

Tabule ZŠ

27.5. SVČ Lužánky Stolařina - 3.roč.

29.5. SVČ Lužánky Stolařina č.2 - 4.roč.

29.5. Den fascinace rostlinami 2024 - 1.,2.,3.,5.ročník

31.5. Koncert v sále JAMU 1.-5.roč.

Tabule MŠ

20. 5. Fotografování tříd + dětí odcházejících do základní školy na tablo

 

22. 5. Divadlo Šikulka v MŠ

 

28. 5. Výlet do Strážnice - Abeceda řemesel 

 

29. 5. Den fascinace rostlinami v místním výzkumném ústavu

 

7. 6. Školní výlet do Permonia

 

13. 6. od 16 h Rozloučení s předškoláky

 

 

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098