Třídní nástěnka

VÍTEJTE VE ŠKOLE RYTÍŘŮ JEDI!

 

PROBRANÉ UČIVO ve dnech 19.10. - 23.10.

Český jazyk

Učebnice: str. 52 - opakujeme vyjmenovaná slova, pocvičujte řady vyjmenovaných slov

Pracovní sešit: str. 15, zkontrolujte doma pracovní sešity i sešity do čj- dodělejte opravy, pokud je na stránce dole v rohu tečka, je strana celá hotová :)

České dějiny očima Psa: dočteno! K posledním dvěma kapitolám naleznete v MS Teams v týmu Český jazyk odkazy v chatu na kvízy. 

 

Anglický jazyk

Učebnice: str. 21 - přivlastňovací zájmena, tvorba otázek se slovesem TO BE

Pracovní sešit: str. 19, cv. 3

Slovníček: vypsat slovíčka i s překladem z učebnice str. 8, 9, 10, 11

 

Matematika

Učebnice: 

Pracovní sešit:

 

Vlastivěda

Učebnice: str. 18 - provedli jsme zápisy do sešitu

Pracovní sešit: str. 15

 

Přírodověda

Učebnice: Botanické a zoologické zahrady (uč.str.42-43).

Pracovní sešit: doplnění cvičení od str.4.

Prezentace: 15.12. a 17.12. prezentace - Podnebné pásy

 

Třídní a školní akce:

  • 4.11. Třídní schůzky - v 16:30

 

 

Seznam používaných variabilních symbolů (VS) v naší organizaci v roce 2020:

 

VS pro platbu školného a stravného se uvádí evidenční číslo dítěte, které přidělí ved.ŠJ

Platbu provést do 20 v měsíci a nově vyúčtování proběhne až po ukončení docházky dítěte do naší školy nebo na vyžádání rodiče ( kontrola bude možná v nově nastaveném systému rodičem kdykoliv).

U NÁSLEDUJÍCÍCH VS NEZAPOMEŃTE DO POPISU PLATBY UVÉST JMÉNO DÍTĚTE ZA KTERÉ PLATBU PROVÁDÍTE

 

  • pro platbu záloha na ŠVP je VS 2020009  (platby od ledna 2020 – prosinec 2020)
  • pro platbu do třídního fondu je VS  2020001   (platby od ledna 2020 – prosinec 2020)
  • pro poskytnutí sponzorského daru naší organizaci je  VS  2020005     (platby od ledna 2020 – prosince 2020)
  • pro platbu záloha na plavání ZŠ  VS 2020015    (platby od ledna 2020 – prosinec 2020)                                                                               

Platby zasílejte na číslo účtu: 181574256/0300

 

Tabule ZŠ

Od 4. 1. 2021 - žáci 1. a 2.ročníku- prezenční výuka dle stálého rozvrhu

                       žáci 3. - 5.ročníku distanční výuka dle rozvrhu (totožný jako na podzim 2020)

22.2.-26.2. jarní prázdniny

 

Tabule MŠ

22.2.-26.2. jarní prázdniny - omezený provoz

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098