Třídní nástěnka

CESTOVÁNÍ ČASEM

V letošním školním roce budeme cestovat do minulosti, podíváme se do přítomnosti i do budoucnosti. Naše cesta bude rozdělena na čtyři části, stejně jako jsou rozdělená čtvrtlečí školního roku. Abychom se mohli posunout dál v čase, bude nutné vypátrát indície a splnit zadaný úkol. Budeme luštit šifry a získávat bonusové body. Začínáme ve Starověkém Egyptě, kde je úkolem dostat se z pyramidy na mořské dno. Po propátrání krás podmořského světa se přesuneme do Evropy s partou "youtůberů". Celé putování uzavřeme v budoucnosti ve vesmíru.

Myslíte, že se nám povede získat potřebné artefakty a vyluštit indície?

 

 

VARIABILNÍ SYMBOLY:                                                                                                                                                                                                             

Seznam používaných variabilních symbolů (VS) v naší organizaci v roce 2023:                            

VS pro platbu školného a stravného se uvádí evidenční číslo dítěte, které přidělí ved.ŠJ.

Platbu provést do 20. dne v měsíci a nově vyúčtování proběhne až po ukončení docházky dítěte do naší školy nebo na vyžádání rodiče (kontrola bude možná v nově nastaveném systému rodičem kdykoliv).

 

U NÁSLEDUJÍCÍCH VS NEZAPOMEŇTE DO POPISU PLATBY UVÉST JMÉNO DÍTĚTE ZA KTERÉ PLATBU PROVÁDÍTE

·         pro platbu do třídního fondu je VS  2023001 (platby od ledna 2023–prosinec 2023)

·         pro poskytnutí sponzorského daru naší organizaci je VS  2023005 (platby od ledna 2023 – prosince 2023)

·         pro platbu záloha na ŠVP je      VS 2023009 (platby od ledna 2023–prosinec 2023)

·         pro platbu záloha na plavání MŠ VS 2023012 (platby od ledna 2023–prosinec 2023)

·         pro platbu záloha na plavání ZŠ VS 2023015 (platby od ledna 2023–prosinec 2023)

·         Platby zasílejte na číslo účtu: 181574256/0300 

Tabule ZŠ

13.10. 2A,2B - Dopravní výchova

20.10. 2A, 2B - Ekologické středisko Hlídka

Tabule MŠ

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098