Akce školy a prázdniny

PLÁNOVANÉ AKCE ŠKOLY PLÁNOVANÉ NA ROK 2022/23

S ohledem na současnou situaci, uvádíme pouze všeobecný přehled plánovaných akcí a programů. Jejich realizace bude závislá na aktuální epidemiologické situaci.

 

Výchovně vzdělávací programy:

1. - 5. ročník

adaptační kurz

návštěva knihovny

bobřík informatiky

plavání

výtvarné soutěže

Vánoční koncert v kostele

recitační soutěž

matematická olympiáda

Cvrček, Klokan

testování ČŠI

hodiny AJ s rodilým mluvčím

zdravé zoubky

beseda s policií

beseda s hasiči

návštěva divadla

Antropos

Technické muzeum

 

Výukové programy v CVČ Linka, CVČ Lipka 1. - 5. ročník

Preventivní programy zajištěné PPP Sládkova – Dobrodružná cesta, Prevence kouření 3., 4. ročník

Podpora zdravého životního stylu – vaření se Zdravou5, kurz první pomoci 1. -5. ročník

Sportovní aktivity – Plavání, bruslení s Kometou, florbalový turnaj, plavecké závody, Česko sportuje 1. - 5. ročník

Švp – 1. - 5. ročník

Setkání s rodiči - Vánoční jarmark, hry pro rodiče a žáky, podzimní a jarní dílničky, rozlučka s páťáky 1. - 5. ročník

 

Organizace školního roku

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022. Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022. Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023. Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Brno-venkov 13. 3. – 19. 3. 2023

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023. Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023. Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023. Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Zápis ke vzdělávání             

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době

od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2.května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

 

 


 

 

Tabule ZŠ

29.11. Vánoční focení

15.12. Vánoční koncert v kostele pro žáky ZŠ a MŠ

Tabule MŠ

28. 11. Edukativně-stimulační skupinky

 

15.12. Vánoční koncert v kostele pro žáky ZŠ a MŠ

 

28. 11. - Skanzen Strážnice – vánoční program "Veselme se, radujme se"

 

 1. 12. Divadlo Kejkle s Mikulášskou nadílkou

 

5. 12. Andílci a čerti – tematický den v MŠ

 

12. 12. Agentura Jana – Ježkova dobrodružství – taneční pohádka

 

14. 12. Vánoční besídka – od 16:00 h

 

15. 12. Vánoční koncert v kostele

 

21. 12. Vánoční program s divadelním představením u firmy Kunovský

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098