Akce školy a prázdniny

PLÁNOVANÉ AKCE ŠKOLY PLÁNOVANÉ NA ROK 2020/21

S ohledem na současnou situaci, uvádíme pouze všeobecný přehled plánovaných akcí a programů. Jejich realizace bude závislá na aktuální epidemiologické situaci.

 

Výchovně vzdělávací programy:

1. - 5. ročník

adaptační kurz

návštěva knihovny

bobřík informatiky

plavání

výtvarné soutěže

Vánoční koncert v kostele

recitační soutěž

matematická olympiáda

Cvrček, Klokan

testování ČŠI

hodiny AJ s rodilým mluvčím

zdravé zoubky

beseda s policií

beseda s hasiči

návštěva divadla

Antropos

Technické muzeum

 

Výukové programy v CVČ Linka, CVČ Lipka 1. - 5. ročník

 

Preventivní programy zajištěné PPP Sládkova – Dobrodružná cesta, Prevence kouření 3., 4. ročník

 

Podpora zdravého životního stylu – vaření se Zdravou5, kurz první pomoci 1. -5. ročník

 

Sportovní aktivity – Plavání, bruslení s Kometou, florbalový turnaj, plavecké závody, Česko sportuje 1. - 5. ročník

 

Švp – 1. - 5. ročník

Setkání s rodiči - Vánoční jarmark, hry pro rodiče a žáky, podzimní a jarní dílničky, rozlučka s páťáky 1. - 5. ročník

 

Výlety hrazené z projektu Moudrý učitel, spokojené děti III –1. - 5. ročník

 


 

 

Tabule ZŠ

Testujeme pouze v pondělí.

Prezenční výuka žáků 3., 4.a 5. ročníku - lichý týden

Prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku - sudý týden

 

 

Tabule MŠ

7. 5. MŠ uzavřena

Testujeme pouze v pondělí..

MŠ navštěvují děti s povinným předškolním vzděláváním (t.j. poslední rok před nástupem do ZŠ)

a dále děti řazené do ,,skupiny,, Z.

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098