Tabule ZŠ
Tabule MŠ
Kontakty

ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
datová schránka  ID rbimii3
ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní družina:
797 971 790
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Akce školy a prázdniny

Základní škola » Akce školy a prázdniny

PLÁNOVANÉ AKCE ŠKOLY

ZÁŘÍ

Zahradní slavnost

Adaptační program -1.ročník

Adaptační program 1.-5. ročník

Rodilý mluvčí

 

ŘÍJEN

Lipka

Hasiči ve školer

Aranžování pro rodiče s dětmi

29. -30. 10.- Podzimní prázdniny

Rodilý mluvčí

Výlet ŠD

 

LISTOPAD

Třídní schůzky

Linka

Helloween

Keramika pro rodiče s dětmi

Rodilý mluvčí

 

PROSINEC

Mikuláš ve skanzenu

Vánoční jarmark

Linka

Koncert v kostele 1.-5.ročník

23.12 .- 3. 1. - Vánoční prázdniny

Rodilý mluvčí

 

LEDEN

Rodilý mluvčí

 Polytechnika v ŠD

Dentální hygiena (1.-5. roč.)

9.1. Třídní schůzky

 

ÚNOR

 Rodilý mluvčí v ZŠ (4. a 5. ročník)

 Recitační soutěž.- Školní kolo 1-5.ročník

PPP-Kouření(4.ročník)

PPP-Dobrá cesta(5.ročník)

Plavecké závody(vybraní žáci)

 

BŘEZEN

Rodilý mluvčí 4. a 5. ročník

Keramická dílna- ŠD

Preventivní program 4. ročník

Testování žáků (I.-V.ročník)

Rozmarýnek (III.ročník)

Recitační soutěž- městské kolo

Den vody- soutěž ŠD

Exotická zvířata- ŠD

Cvrček, Klokan- matem. soutěž

Jak roste les - Jezíreko (IV. a V.ročník)

Turnaj v desk. hrách ( vybraní ž.)

Velikonoční dílny - Linka (I.-III. ročník)

DUBEN

Rodilý mluvčí (4.a 5.roč.)

 Radost

 CVČ Linka- Velikonoční dílny (1.-5.roč.)

Zápis do 1.roč.

Den Země- výsadba třešní

9.- 10. 4. Velikonoční prázdniny

Čarodějnice 

 

KVĚTEN

Hravé učení I.-V.

Rodilý mluvčí IV.-V.

 Výlet ŠD

Florbal. turnaj

Zdravá pětka I.-II.

Zdravá pětka III.-V.

 

 

Česko sportuje-celá škola - celý rok

Škola v přírodě- celá škola

 

Ředitelské volno:

Ředitelka školy vyhlašuje podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, 24.6.-30.6.2020 ředitelské volno.

V těchto dnech nebude v provozu školní družina.

Mgr. Ivana Kašparová- ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

 

Prázdniny:

Podzimní prázdniny: 29.10. 2019 a 30.10.2019

Vánoční prázdniny: 23.12.2019 – 5.1.2020

Pololetní prázdniny: 31.1.2020

Jarní prázdniny: 17.2.2020 – 23.2.2020

Velikonoční prázdniny: 9.4.2020 - 10.4.2020

Hlavní prázdniny: 1.7.2020 – 31.8.2020