Příspěvky žáků a učitelů

První měsíc nového školního roku uběhl, jako mávnutím čarovného proutku. Všichni jsme již přivykli pracovnímu režimu s pravidelnou výukou a domácí přípravou. Mnozí si pochvalují přesný řád, který nám školní docházka ukládá, a ani si neuvědomí, že každý rok se ledacos změní a zmodernizuje. A tím nemyslím jen to hmatatelné a materiální (o tom Vás pravidelně informujeme). Vlastně už ani nevnímáme, co vše se za posledních šest let změnilo jak ve stylu výuky, tak i v celkovém přístupu ke vzdělání a výchově na naší škole. Tak Vám, milí čtenáři, nabízím alespoň malé ohlédnutí za změnami, které jsou pro naše žáky a jejich správný rozvoj rovněž velice důležité.

Jistě se shodneme, že klima školy tvoří především kvalitní a empatičtí pedagogové. Jsme rádi, že v posledních letech se daří náš pedagogický sbor stabilizovat a splňujeme požadavky MŠMT na 100% kvalifikovanost. Z důvodu nárůstu počtu žáků jsme se na ZŠ posunuli z původních 6 pedagogických pracovníků na současných 12.

Samozřejmostí je, že pedagogové musí pracovat podle kvalitního plánu. Takže jsme vytvořili nový školní vzdělávací program a od něj se odvíjí potřeba, aby každý pedagog pravidelně vypracovával tematické plány k jednotlivým předmětům. Jelikož dokonalá znalost cizího jazyka se stává potřebou, zavedli jsme výuku anglického jazyka od první třídy a navýšili jsme, v rámci možností, počet hodin ve vyšších třídách. Rovněž jsme upravili výuku čtení a psaní v 1. ročníku. Přešli jsme od genetické metody  k analyticko-syntetické. S potřebou předávat žákům stále nové aktuální informace jsme provedli kompletní výměnu veškerých výukových materiálů, učebnic i pracovních sešitů. Přímo povinností pedagogů je střídání různých metod a forem práce. Proto často zařazujeme výuku ,,v terénu,,. Zde se děti poutavou formou a za pomoci praktických cvičení seznamují s tématy obtížně pojímatelných jen z učebnice. Aby pedagogové byli pravidelně informováni o nových poznatcích, které budou dětem předávat i o nových možnostech zpestření a posílení výuky, jsou podporováni v účasti na seminářích a školeních. Navíc mají vyčleněný čas na samostudium.

Naše škola se začala zaměřovat na podporu zdravého životního stylu a sportu. O tom svědčí účast žáků v mnoha projektech (Zdravá pětka, Česko sportuje a Hravě žij zdravě). A nejedná se jen o formální účast. Musíme být pyšní na naše žáky, kteří se pravidelně umisťují na prvních stupních při sportovních utkáních jak ve florbalu, tak i v horolezení. Velkým úspěchem bylo loňské první místo v celorepublikovém projektu Olympijský víceboj, kde pravidelně soupeří stovky škol.

Dále jsme našim žákům rozšířili škálu kroužků. Obzvláště nabídka hudebních oborů a sportu je na vysoké úrovni.

Pomoc při řešení výchovných či vzdělávacích problémů v posledních letech nabízí kvalitní výchovný poradce přímo na naší škole. Pro prevenci patologických jevů, předcházení šikaně nebo závislosti na omamných látkách pravidelně zajišťuje náš preventista vzdělávací programy pro děti.

S rozvojem nových IT technologií jsme i my přešli k systému elektronického objednávání stravy a naši žáci a jejich rodiče si zvykají na elektronické žákovské knížky. Funkční a přehledné internetové stránky obsahují jak povinnou dokumentaci, tak i informace o průběhu vzdělávání a akcích školy. Vše v souladu s GDPR. V celorepublikovém srovnání jsme se umístili mezi prvními šesti školami (a to i mezi mateřskými, základními a středními školami).

Celý průběh výchovy, vzdělávání i chodu celé organizace je zaštítěn povinnými směrnicemi a řády, které se pravidelně aktualizují.

I přes tyto obšírné změny si zakládáme na statusu školy rodinného typu, kde individuální a empatický přístup k dětem, který propojen s úzkou spoluprací s rodiči je pro nás prioritou.

                                                          

Mgr. Ivana Kašparová-ředitelka ZŠ a MŠ

 

 

PRVŇÁČCI

 

Letošní datum 3. září bylo dlouho očekávaným dnem pro všechny děti, ze kterých se stali školáci - prvňáci. Nejinak tomu bylo i pro děti z Troubska a Omic.

      Ráno vypadalo v každé rodině podobně. Rodiče si vzali na tento slavnostní den dovolenou, děti nemohly dospat, slavnostní oblečení, aktovka na záda a jde se /nebo jede se/. 

      Před školou se sešli rodiče, děti i paní učitelky. Všichni se společně odebrali do Katolického domu, kde 20 prvňáčků oficiálně přivítala paní ředitelka, paní starostka a pan farář. Děti dostaly knížku, která jim tento slavnostní den bude připomínat a od třídních učitelek na krk "medaili" Mise 1. třída začíná.

      Následovala společná cesta do školy, první vyučovací hodina ve třídě 1. anebo 1. B, hodinka hraní ve školní družině /rodiče měli v této době první třídní schůzku/  a pak už plni dojmů hurá domů všechno rodičům, babičkám i dědečkům povykládat, jaké to v té velké škole bylo.

      Přejeme všem dětem z prvních tříd, aby se jim ve škole líbilo, aby se toho hodně naučily a jednou na tu "Misi 1. třída" v dobrém vzpomínaly.

                                              

Mgr. Eliška Krejčová - učitelka třídy 1.B

 

NAJÍT SI ČAS SPORTOVAT

 

- to je motto letošního čtvrtého ročníku Evropského týdne sportu, do kterého se už podruhé zapojí naše škola. V prvním ročníku jsme soutěžili ve skákání přes švihadlo, letos si zahrajeme kuličky, které patří mezi nejstarší sporty v historii lidstva. Hrávali je svého času i Caesar či Romulus Augustus. Novodobá historie kuliček v České republice se začíná psát v roce 1999, kdy byl založen Český kuličkový svaz a jsou pravidelně pořádány turnaje ve hraní kuliček.

27. září 2018 se tedy zapojíme do Evropského týdne sportu a vyzkoušíme si, jak dobře si umíme zacvrnkat.

                                                    Mgr. Iva Dobšíková - - učitelka třídy 1.a, 4.roč., preventista

 

 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Měsíc září je každoročně, a to nejen pro nově přijaté děti, měsícem plným nových dojmů, přátelství, ale někdy i slziček. Děti se seznamují s novými kamarády, hledají si své místo v kolektivu. V novém prostředí mají největší radost z poznávání nových hraček. V tu chvíli se většinou zapomene i na smutek po mamince a tatínkovi. Letos se děti velice těšily na chvíli, kdy budou moci vyběhnout na zahradu a vydovádět se na nově vybudovaných 3D prolézačkách. V polovině září nám nově zasazená tráva dovolila zahájit hry na školní zahradě i na těchto prvcích. 20. září zavítalo do naší mateřské školy divadlo Koráb s představením „Pohádka pro 3+1 prasátka“. Všechny děti jsme museli pochválit za vzorné chování během divadla. Veselí se střídalo s napětím a prasátka i vlk si získali právem u dětí velký potlesk.                                                                Divadlo Koráb nás také provedlo naší Zahradní párty, která se vzhledem k nepříznivému počasí konala v sále Katolického domu. Děti z mateřské i základní školy se ale nenechaly odradit a s nadšením předvedly tanečky a písničky, které se již naučily. Nechyběly zde ani soutěže v tanci, či s balonky a bublinová show.                                                                                          V následujících dnech a týdnech nás čeká spousta dalších zážitků, o které se s vámi rádi podělíme zase příště.

                                                                                  Hana Kroupová- učitelka MŠ

 

Tabule ZŠ

24.5.  Vida! Science  centrum - 4.ročník

27.5.  Jungle park 2B

31.5.  Focení tříd

7.6.    Třídní schůzky

12.6.  Vítání občánků na OÚ

13.-17.6. - škola v přírodě

20.6.  Koncert žáků HŠ J. Babáka -14,15h pro žáky školy, 16,00h pro rodiče

22.6. Divadlo - 4.ročník

30.6. Ukončení školního roku

Od 18.7.-31.8. přerušen provoz školní družiny

 

Tabule MŠ
16. 5.  16:00 – 17:00 Edukativně stimulační skupiny
17. 5.  Screening zraku
18. 5.  Den fascinace rostlinami
23. 5.  16:00 – 17:00 Edukativně stimulační skupiny
30. 5.  16:00 – 17:00 Edukativně stimulační skupiny

  

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098