Třídní nástěnka

3.třída

 

třídní učitelka: Mgr. Veronika Trepešová

 

Společně na jedné lodi!

V letošním školním roce se vydáme na společnou cestu. Z žáků se stanou námořnící a vyplujeme naproti všem dobrodružštvím, která nás zajisté na naší dlouhé cestě čekají. Ahoj!

 

 

 

VARIABILNÍ SYMBOLY:                                                                                                                                                                                                             

Seznam používaných variabilních symbolů (VS) v naší organizaci v roce 2023:                            

VS pro platbu školného a stravného se uvádí evidenční číslo dítěte, které přidělí ved.ŠJ.

Platbu provést do 20. dne v měsíci a nově vyúčtování proběhne až po ukončení docházky dítěte do naší školy nebo na vyžádání rodiče (kontrola bude možná v nově nastaveném systému rodičem kdykoliv).

 

U NÁSLEDUJÍCÍCH VS NEZAPOMEŇTE DO POPISU PLATBY UVÉST JMÉNO DÍTĚTE ZA KTERÉ PLATBU PROVÁDÍTE

·         pro platbu do třídního fondu je VS  2023001 (platby od ledna 2023–prosinec 2023)

·         pro poskytnutí sponzorského daru naší organizaci je VS  2023005 (platby od ledna 2023 – prosince 2023)

·         pro platbu záloha na ŠVP je      VS 2023009 (platby od ledna 2023–prosinec 2023)

·         pro platbu záloha na plavání MŠ VS 2023012 (platby od ledna 2023–prosinec 2023)

·         pro platbu záloha na plavání ZŠ VS 2023015 (platby od ledna 2023–prosinec 2023)

·         Platby zasílejte na číslo účtu: 181574256/0300 

Tabule ZŠ

 5.12. Bystrouška – vánoční dílny

         5.roč.

7.12. Bacha v síti 5.roč.

8.12. Bystrouška – vánoční dílny

         3.roč.

12.12. Bystrouška – vánoční dílny

         4.roč.

15.12. Bystrouška – vánoční dílny

          1.roč.

21.12. Bystrouška – vánoční dílny

           2.roč.

 

 

 

Tabule MŠ

4. 12. Výlet na zámek Valtice – prohlídka s Mikulášskou nadílkou

5. 12. Andílci a čerti  – tematický den v MŠ

14. 12. Vánoční besídka od 16:30 h

18. 12. Divadlo u firmy Kunovsky

 

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098