Třídní nástěnka

Výuka 6.11.

Opakování matematických operací (po čtveřicích žáků, kdo zrovna nepočítal se mnou dostal zadanou samostatnou práci).

Domácí úkol:
M – pracovní sešit str. 16, cv. 3,4 a 9
HV – poslat na mail referát o písničce (fotku nebo přepsat) 

 

Zadání samostatné práce:

Matematika:

-        Pracovní sešit: s. 18, cv. 10, 11, 12, 13 a 14

 

Český jazyk:
               - učebnice s. 53, cv. 2

(opiš doplněná slova do sešitu školního)

-        Učebnice s. 54, cv. 3
(napiš do sešitu synonyma k podtrženým slovů)

 

Procvičování online:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-10000/mesicnanky/priklady1.htm

 

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/zaokrouhlovani/psi-zapisnik/priklady1.htm

 

Výuka 5.11. 2020

Český jazyk:
Opakování vyjmenovaných slov po B
Pracovní sešit: kontrola DÚ str. 18, cv. 6
Učebnice: str. 51 cv. 4 (dodělání cvičení z minula), cv. 5
Youtube: Příběh na vyjmenovaná slova po B: https://www.youtube.com/watch?v=5tt1Y0wOLJg
Procvičování na internetu: https://www.umimecesky.cz/cviceni-vyjmenovana-slova-b

 

Český jazyk:
česká přísloví a rčení
Práce s pracovním listem (doplňování chybějících částí přísloví)

Matematika:
Opakování sčítání a odčítání pod sebou s přechodem přes desítku.
Nové učivo: násobení pod sebou (jednociferným činitelem)
Učebnice: str. 36 – poučka, společné počítání příkladů
Pracovní sešit: str. 17, cv. 1, 2 a 4 (kdo stihl, tak i cvičení 6 a 7)
Video pro vyvození učiva:
https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-34/

Výuka 4.11. 2020

Český jazyk:
Opakování vyjmenovaných slov po B a S
Učebnice: str. 49, str. 50 cv. 3 a str. 51 cv. 4 (ústně)
Youtube: Písně na vyjmenovaná slova po B a S (text v Souborech v Teams)
https://www.youtube.com/watch?v=wgoBUUnefCY
https://www.youtube.com/watch?v=oYdWW2EXDXA

Geometrie:
Opakování pojmů: rovina, tělesa, stěny těles
Zápis v geometrii: rovina, přímka, polopřímka, úsečka, délka úsečky
Učebnice: str. 114 celá, str. 115 – rýsování kružítkem (některé učebnice mají jiné číslování stránek, takže to mají na stránkách 116 a 117)

Matematika:
Opakování sčítání a odčítání pod sebou s přechodem přes desítku.
Učebnice: str. 35 cv. 1 a 3 – počítání pod sebou (některé učebnice mají jiné číslování stránek, takže to mají na str. 37)
Pracovní sešit: str. 16 cv. 1 a 2
Procvičování na internetu: https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-10000

 

 

 

 

Seznam používaných variabilních symbolů (VS) v naší organizaci v roce 2019:

VS pro platbu školného a stravného se uvádí evidenční číslo dítěte, které přidělí ved.ŠJ

Platbu provést do 20 v měsíci a nově vyúčtování proběhne až po ukončení docházky dítěte do naší školy nebo na vyžádání rodiče ( kontrola bude možná v nově nastaveném systému rodičem kdykoliv).

U NÁSLEDUJÍCÍCH VS NEZAPOMEŃTE DO POPISU PLATBY UVÉST JMÉNO DÍTĚTE ZA KTERÉ PLATBU PROVÁDÍTE

 

  • pro platbu záloha na ŠVP je VS 2019009  (platby od ledna 2019 – prosinec 2019)
  • pro platbu do třídního fondu je VS  2019001   (platby od ledna 2019 – prosinec 2019)

 

  • pro poskytnutí sponzorského daru naší organizaci je  VS  2019005     (platby od ledna 2019 – prosince 2019)

 

  • pro platbu záloha na plavání ZŠ  VS 2019015    (platby od ledna 2019 – prosinec 2019)                                                                               

 

Platby zasílejte na číslo účtu: 181574256/0300

 

Tabule ZŠ

Od pondělí 1. března je ZŠ uzavřena.

 

Tabule MŠ

Od pondělí 1.března je MŠ uzavřena.

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098