Hlavní úkoly

  • Koordinace poskytování poradenských služeb ve škole
  • Konzultační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče v oblasti prevence rizikových jevů chování
  • Příprava a realizace Preventivního programu školy
  • Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti prevence rizikových jevů chování učitelům
  • Spolupráce s různými poradenskými a preventivními zařízeními a institucemi, které zajišťují sociálně–právní ochranu dětí a mládeže – PPP, SPC, OSPOD, Policie ČR
  • Práce s žákovskými kolektivy metodami, které pozitivně ovlivňují klima tříd i celé školy
  • Spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
  • Sledování rizik vzniku a projevů rizikových forem chování ve škole a návrh možností jejich řešení
  • Pomoc při organizování veletrhu středních škol na naší škole
  • Konzultant vytváření IVP

 

Tabule ZŠ

 5.12. Bystrouška – vánoční dílny

         5.roč.

7.12. Bacha v síti 5.roč.

8.12. Bystrouška – vánoční dílny

         3.roč.

12.12. Bystrouška – vánoční dílny

         4.roč.

15.12. Bystrouška – vánoční dílny

          1.roč.

21.12. Bystrouška – vánoční dílny

           2.roč.

 

 

 

Tabule MŠ

4. 12. Výlet na zámek Valtice – prohlídka s Mikulášskou nadílkou

5. 12. Andílci a čerti  – tematický den v MŠ

14. 12. Vánoční besídka od 16:30 h

18. 12. Divadlo u firmy Kunovsky

 

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098