Tabule ZŠ
Tabule MŠ
Kontakty

ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
datová schránka  ID rbimii3
ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní družina:
797 971 790
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Hlavní úkoly

Školní poradenské pracoviště » Hlavní úkoly

  • Koordinace poskytování poradenských služeb ve škole
  • Konzultační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče v oblasti prevence rizikových jevů chování
  • Příprava a realizace Preventivního programu školy
  • Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti prevence rizikových jevů chování učitelům
  • Spolupráce s různými poradenskými a preventivními zařízeními a institucemi, které zajišťují sociálně–právní ochranu dětí a mládeže – PPP, SPC, OSPOD, Policie ČR
  • Práce s žákovskými kolektivy metodami, které pozitivně ovlivňují klima tříd i celé školy
  • Spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
  • Sledování rizik vzniku a projevů rizikových forem chování ve škole a návrh možností jejich řešení
  • Pomoc při organizování veletrhu středních škol na naší škole
  • Konzultant vytváření IVP