Školní jídelna

Pokud máte malý zůstatek na kontě,  prosím, pošlete zálohu na měsíc září!

 

Děkuji Tomanová

 

 

Dobrý den,

Vážení strávníci, upozorňujeme, že od 1.1.2023 dojde ke zdražení obědů !

Nová výše zálohy na leden 2023 

MŠ od 3-6 let                    987 Kč + 500 Kč školné

MŠ od 7 let                     1050 Kč     školné neplatí

ZŠ od 7 do 10                 630 Kč + 200 školné (děti co navštěvují družinu)

ZŠ od 11 let                    714 Kč  + 200 školné (děti co navštěvují družinu)

 

Tomanová Svatava - ved. ŠJ

 

Tabule ZŠ

13.10. 2A,2B - Dopravní výchova

20.10. 2A, 2B - Ekologické středisko Hlídka

Tabule MŠ

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098