Tabule ZŠ
Tabule MŠ
Kontakty

ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
datová schránka  ID rbimii3
ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní družina:
797 971 790
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Školní jídelna

Vážení rodiče !

Zkontrolujte si stav konta na vašem účtu (www.strava.cz) a pozastavte platby na školné a stravné.

Další pokyny a informace k platbám Vám budou sděleny po zahájení školní docházky.

Vyúčtování přeplatků stravného bude provedeno, dle naší vyhlášky a to

po ukončení docházky dětí do naší školy a školky, nebo na žádost zákonného zástupce dítěte.  

Pokud ředitelka školy rozhodne o prominutí školného, tato částka Vám bude připsána na konto stravného.