Školní jídelna

OZNÁMENÍ PRO STRÁVNÍKY – POZOR ZMĚNA OD 1.3.2024

 

 

Vážení rodiče a strávníci,

 

Od 1.3.2024 dochází ke změně ve stravovacím systému a to v termínu odhlašování a přihlašování stravy.

 

Na základě rozhodnutí Školní jídelny Svážná,

nastavujeme odhlášování a přihlašování obědů v termínu    48 hod. předem. Objednávky nebudou končit den předem do 9.00 hod., ale budou končit  dva dny předem do 9,00 hod.

 

Prakticky to tedy  znamená,

že oběd na 1.3.2024 můžete odhlásit nebo přihlásit nejpozději                      do 28.2. 2024 9,00 hod.

 

 

 

Tomanová Svatava – ved. ŠJ

 

 

 

 

 

 

Obědy pro děti ZŠ si můžete vyzvednout v budově ZŠ,                              nově v čase od 11.25 - 11.45 hod., není nutné volat !  

 

Prosíme rodiče,

o shovívavost při výdeji stravy do jídlonosičů. První děti v ZŠ přijdou do jídelny v 11,45 hod. 

Paní kuchařka přijíždí s dováženými obědy a není možné přesně určit čas jejich příjezdu, nezáleží to na nás...

Ihned musí vše nachystat k výdeji, tak aby dodržela veškeré postupy  nastavené dle hygienických požadavků, a v tom čase si i vy rodiče chodíte pro stravu do jídlonosičů, takže je to hodně organizačně, ale i fyzicky a psychicky náročné.

Děkujeme za pochopení 

ved. ŠJ Tomanová Svatava 

 

Dobrý den,

Vážení strávníci, upozorňujeme, že od 1.1.2023 dojde ke zdražení obědů !

Nová výše zálohy na leden 2023 

MŠ od 3-6 let                    987 Kč + 500 Kč školné

MŠ od 7 let                     1050 Kč     školné neplatí

ZŠ od 7 do 10                 630 Kč + 200 školné (děti co navštěvují družinu)

ZŠ od 11 let                    714 Kč  + 200 školné (děti co navštěvují družinu)

 

Tomanová Svatava - ved. ŠJ

 

Tabule ZŠ

 23.2. Lipka - Cesta do Ekvádoru 5.ročník

 

 

 

Tabule MŠ

 ·       21. 2. 5. Lekce plaveckého výcviku

 

·       26. 2. Divadlo Úsměv “Bába chřipka”

 

·       26. 2. 15:30 – 16:15 h  Edukativně stimulační skupiny 

 

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098