Poruchy chování

Poruchy chování nezřídka souvisejí s emocionální deprivací dítěte, někdy mohou mít původ fyziologický, zapříčiněný drobným poškozením mozku v prenatálním nebo perinatálním období. V takovém případě se jedná o specifické vývojové poruchy chování. 

Projevy poruch chování mohou být zaměňovány se symptomy, se kterými se setkáváme u dětí s ADHD, jako jsou nesoustředěnost, emoční nestabilita, vznětlivost, agresivní reakce. Vyžadují ovšem jiný přístup. 

Role rodiny a role školy

Učitelé si často stěžují, pokud jde o poruchy chování, na nevychovanost dnešních dětí -  je však třeba rozlišovat, zda jde o „pouhou“ nevychovanost, nebo je problematické chování žáka či žákyně způsobeno hlubšími problémy. Ty mohou souviset s ranými traumaty, nedostatkem lásky, komplikovanými rodinnými vztahy, násilím v rodině nebo například bezhraniční výchovou, která neposkytuje dítěti pocit bezpečí.

Ať už problémy s chováním dítěte mají jednu nebo více příčin, a porozumění jim je důležité, pro další osobnostní rozvoj dítěte je podstatné, jak se k situaci dospělí v jeho okolí postaví. Základní fakt, který je třeba si uvědomit, je, že zásadně neplatí ono dichotomické rozdělení, které praví, že rodina vychovává a škola vzdělává. Z praxe se naopak potvrzuje, že školy, kterým se daří čelit výchovným problémům a budovat přátelské klima, chápou vzdělávání jako výchovně vzdělávací proces, na kterém je třeba v ideálním případě spolupracovat i s rodinou. 

 

Tabule ZŠ

29.11. Vánoční focení

15.12. Vánoční koncert v kostele pro žáky ZŠ a MŠ

Tabule MŠ

28. 11. Edukativně-stimulační skupinky

 

15.12. Vánoční koncert v kostele pro žáky ZŠ a MŠ

 

28. 11. - Skanzen Strážnice – vánoční program "Veselme se, radujme se"

 

 1. 12. Divadlo Kejkle s Mikulášskou nadílkou

 

5. 12. Andílci a čerti – tematický den v MŠ

 

12. 12. Agentura Jana – Ježkova dobrodružství – taneční pohádka

 

14. 12. Vánoční besídka – od 16:00 h

 

15. 12. Vánoční koncert v kostele

 

21. 12. Vánoční program s divadelním představením u firmy Kunovský

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098