Tabule ZŠ
Tabule MŠ
Kontakty

ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
datová schránka  ID rbimii3
ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní družina:
797 971 790
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Členové a kontakty

Školní poradenské pracoviště » Členové a kontakty

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

Mgr. Iva Dobšíková – preventista patolog. jevů

Kontakt : iva.dobsikova@zs-troubsko.cz

tel: +420 733 537 658

konzultační hodiny: pondělí 07.30 - 08.00 hod.

                                   čtvrtek 08.00 – 09.00 hod

 

Členové školního poradenského pracoviště:

Mgr. Dagmar Šťastná - výchovný poradce, logoped

Kontakt: dagmar.stastna@zs-troubsko.cz

tel: +420 733 537 658

konzultační hodiny: pondělí 10.45 - 12.00 hod.

                                     čtvrtek  08.45 – 09.40 hod

 

Mgr. Eva Arnoštová –  speciální pedagog

Kontakt: eva.arnostova@zs-troubsko.cz

tel: +420 733 537 658

konzultační hodiny: pondělí 10.45 - 12.00 hod.

                                     čtvrtek 08.00 – 10.00 hod