Členové a kontakty

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

Mgr. Lucie Minaříková - výchovný poradce

Kontakt: lucie.minarikova@zs-troubsko.cz

tel: +420 733 537 658

konzultační hodiny: úterý 11.00 - 12.00 hod.

                          

Členové školního poradenského pracoviště:

Mgr. Veronika Trepešová– preventista patolog. jevů

Kontakt : veronika.trepesova@zs-troubsko.cz

tel: +420 733 537 658

konzultační hodiny: pondělí 13.30 – 14.30 hod

 

Mgr. Romana Kamínková –  speciální pedagog

Kontakt: romana.kaminkova@zs-troubsko.cz

tel: +420 733 537 658

konzultační hodiny: středa 13.00 - 14.00 hod.

 

Mgr. Michaela Krátká - speciální pedagog

Kontakt: michaela.kratka@zs-troubsko.cz

tel: +420 733 537 658

konzultační hodiny: středa 10,00 - 10,45 hod.

 

Mgr. Nikola Stračárová - speciální pedagog

Kontakt: nikola.stracarova@zs-troubsko.cz

tel: +420 733 537 658

konzultační hodiny: úterý 7.00 - 8.00 hod.

 

 

Tabule ZŠ

 5.12. Bystrouška – vánoční dílny

         5.roč.

7.12. Bacha v síti 5.roč.

8.12. Bystrouška – vánoční dílny

         3.roč.

12.12. Bystrouška – vánoční dílny

         4.roč.

15.12. Bystrouška – vánoční dílny

          1.roč.

21.12. Bystrouška – vánoční dílny

           2.roč.

 

 

 

Tabule MŠ

4. 12. Výlet na zámek Valtice – prohlídka s Mikulášskou nadílkou

5. 12. Andílci a čerti  – tematický den v MŠ

14. 12. Vánoční besídka od 16:30 h

18. 12. Divadlo u firmy Kunovsky

 

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098