Členové a kontakty

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

Mgr. Dagmar Šťastná - výchovný poradce, logoped

Kontakt: dagmar.stastna@zs-troubsko.cz

tel: +420 733 537 658

konzultační hodiny: úterý 12.30 - 13.30 hod.

                          

Členové školního poradenského pracoviště:

Mgr. Iva Dobšíková – preventista patolog. jevů

Kontakt : iva.dobsikova@zs-troubsko.cz

tel: +420 733 537 658

konzultační hodiny: čtvrtek 12.00 – 13.00 hod

 

Mgr. Romana Kamínková –  speciální pedagog

Kontakt: romana.kaminkova@zs-troubsko.cz

tel: +420 733 537 658

konzultační hodiny: pátek 9.40 - 10.40 hod.

                                

 

Tabule ZŠ

Od 18.7.- 31.8. přerušen provoz školní družiny

 

Tabule MŠ
 Od 18.7.- 31.8. přerušen provoz mateřské školy


  

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098