Členové a kontakty

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

Mgr. Iva Dobšíková – preventista patolog. jevů

Kontakt : iva.dobsikova@zs-troubsko.cz

tel: +420 733 537 658

konzultační hodiny: pondělí 07.30 - 08.00 hod.

                                   čtvrtek 08.00 – 09.00 hod

 

Členové školního poradenského pracoviště:

Mgr. Dagmar Šťastná - výchovný poradce, logoped

Kontakt: dagmar.stastna@zs-troubsko.cz

tel: +420 733 537 658

konzultační hodiny: pondělí 10.45 - 12.00 hod.

                                     čtvrtek  08.45 – 09.40 hod

 

Mgr. Eva Arnoštová –  speciální pedagog

Kontakt: eva.arnostova@zs-troubsko.cz

tel: +420 733 537 658

konzultační hodiny: pondělí 10.45 - 12.00 hod.

                                     čtvrtek 08.00 – 10.00 hod

 

 

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098