Info pro rodiče

Organizace dne:

Celodenní provoz mateřské školy probíhá v době od 6:30 hod – 16:30 hod

Děti se schází od 6:45h v první třídě Koťátek, 7:15 - 7:45 h rozdělení do tříd.

Příchod dětí je stanoven do 8:15 hod, kdy se objekt mateřské školy zamyká (pozdější příchod např. z důvodu návštěvy lékaře se řeší osobní domluvou s učitelkou ve třídě nebo zápisem do sešitu v šatnách jednotlivých tříd)

7:15 – 8:45 h Dopolední blok č. 1

(spontánní hry, výtvarné a pracovní činnnosti, cílené vzdělávací činnosti k danému tématu - individuální práce, pohybové aktivity)

8:45 – 9:15 h Příprava na svačinu, dopolední svačina

9:15 – 11:45h Dopolední blok č. 2

(komunitní kruh, didakticky zacílené činnosti - záměrné, spontánní učení, smyslové hry, prožitkové učení, pobyt venku - zpravidla 2 hodiny dle počasí a dalších vnějších vlivů)

11:45 – 12:30 h Příprava na oběd, oběd, příprava na odpočinek

12:30 – 14:15 h Odpočinek, individuální činnosti a aktivity pro nespící děti

14:15 – 14:45 h Hygiena, odpolední svačina, spontánní hry a zájmové činnosti

14:45 - 15:45 h Odpolední blok

(pokračování didakticky cílených činností, spontánní hry, společenské hry, individuální práce s dětmi ..., za příznivého počasí - hry a činnosti na školní zahradě)

15:45 – 16:30h Hry v 1. třídě Koťátek až do odchodu domů

Děti se v době od 15:15 do 15:45 hod scházejí v první třídě popř. na školní zahradě, z níž si rodiče děti vyzvedávají

Odchod dětí domů po obědě je stanoven na dobu od 12:20 - 12:40 h

Odchod dětí odpoledne domů je stanoven na dobu od 15:00 hod. (po dohodě s pedagogy kdykoliv) Rodič je povinen vyzvednout si své dítě nejpozději v 16:30 hod, kdy končí provozní doba. V případě porušení tohoto ustanovení bude sepsán záznam. Po třech opakujících se záznamech jde již o vážné porušování školního řádu, které je důvodem k vyloučení dítěte z docházky do mateřské školy.

 

Vzájemná komunikace

Vážení rodiče,

v zájmu zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu předškolního vzdělávání Vašich dětí se na Vás obracíme s žádostí o dodržování níže popsaného postupu komunikace mezi pedagogy a rodiči.

  • běžné záležitosti ohledně pobytu a vzdělávání Vašeho dítěte v mateřské škole je nejefektivnější řešit přímo s paní učitelkou kmenové třídy, ta Vaše dítě velmi dobře zná, protože s ním tráví spoustu času. Zná také jeho chování i reakce při různých aktivitách jak individuálních tak skupinových
  • pokud byste řešili vážnější problém, můžete kontaktovat paní zástupkyni ředitelky
  • v případě závažných problémů, kontaktujte prosím paní ředitelku
  • dále bychom z důvodu nenarušování programu pro děti rádi apelovali na dodržování  komunikace pomocí SMS zpráv, kterými můžete vyřizovat všechny běžné požadavky (omlouvání dítěte, odhlašování obědů, pozdější příchody či dřívější odchody). V případě nezbytného telefonického kontaktu, prosíme o využívání doby mezi 7 a 8 hodinou ranní, popřípadě po odpočinku dětí tj. od 14:30 hodin.

Děkujeme za pochopení

 

 

Tabule ZŠ

 5.12. Bystrouška – vánoční dílny

         5.roč.

7.12. Bacha v síti 5.roč.

8.12. Bystrouška – vánoční dílny

         3.roč.

12.12. Bystrouška – vánoční dílny

         4.roč.

15.12. Bystrouška – vánoční dílny

          1.roč.

21.12. Bystrouška – vánoční dílny

           2.roč.

 

 

 

Tabule MŠ

4. 12. Výlet na zámek Valtice – prohlídka s Mikulášskou nadílkou

5. 12. Andílci a čerti  – tematický den v MŠ

14. 12. Vánoční besídka od 16:30 h

18. 12. Divadlo u firmy Kunovsky

 

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098