Třídní nástěnka

 Celoroční hra - Indiáni na ostrově

 Náš první den začneme seznámením se s papouškem Alfrédem, který nás bude celým rokem provázet. Druhý den se o papouškovi děti dozví, jak se dostal na pustý ostrov. Třetí den děti papoušek poprosí o pomoc při průzkumu ostrova. Tento den si také vytvoříme třídní pravidla.

Celý rok s námi bude plyšový papoušek, který se stane zároveň i třídním maskotem. Hra bude sloužit k motivaci žáků a hlavně ke zpestření školních dní. Při hře budeme s papouškem děti vést ke spolupráci. Také je budeme motivovat ke skvělým výkonům při výuce a k budování dobrých mezilidských vztahů uvnitř i mimo třídu.

Seznam používaných variabilních symbolů (VS) v naší organizaci v roce 2021:

VS pro platbu školného a stravného se uvádí evidenční číslo dítěte, které přidělí ved.ŠJ

Platbu provést do 20 v měsíci a nově vyúčtování proběhne až po ukončení docházky dítěte do naší školy nebo na vyžádání rodiče ( kontrola bude možná v nově nastaveném systému rodičem kdykoliv).

U NÁSLEDUJÍCÍCH VS NEZAPOMEŃTE DO POPISU PLATBY UVÉST JMÉNO DÍTĚTE ZA KTERÉ PLATBU PROVÁDÍTE

  • pro platbu záloha na ŠVP je VS 2021009  (platby od ledna 2021 – prosinec 2021)
  • pro platbu do třídního fondu je VS  2021001   (platby od ledna 2021 – prosinec 2021)
  • pro poskytnutí sponzorského daru naší organizaci je  VS  2021005     (platby od ledna 2021 – prosince 2021)
  • pro platbu záloha na plavání ZŠ  VS 2021015    (platby od ledna 2021 – prosinec 2021)                                                                               

Platby zasílejte na číslo účtu: 181574256/0300

 

Tabule ZŠ

Od 18.7.- 31.8. přerušen provoz školní družiny

 

Tabule MŠ
 Od 18.7.- 31.8. přerušen provoz mateřské školy


  

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098