Třídní nástěnka

 

        

 

      Vítejte ve třídě 2.A plné lesních píditelů !

              tř.učitelka Romana Kamínková

 

      V letošním školním roce budeme společně objevovat zákonitosti LESA.

      Zkusíme nacházet odpovědi na otázky např. proč opadává modřín, na co je smůla,

      za jak dlouho vyroste zápalka, proč na podzim hrají listy všemi barvami,

      kdo je lesník a kdo myslivec, jak se chovat v lese...

     

      LES, jen tři písmena, která znamenají mnoho. Mnoho odlišného. Pro každého.

      Co všechno si lze pod tím krátkým slovem představit? Zelenou barvu, vůni, stromy, stín, klid, chlad, houby, borůvky, krmelec, mech,

      jehličí, bzukot hmyzu, pavučiny, výlet, šišky...      A my směle vykročíme naplňovat tyto představy...  

 

       

                                                                                                                                                                                                                                        VARIABILNÍ SYMBOLY:                                                                                                                                                                                                             

Seznam používaných variabilních symbolů (VS) v naší organizaci v roce 2023:                            

VS pro platbu školného a stravného se uvádí evidenční číslo dítěte, které přidělí ved.ŠJ.

Platbu provést do 20. dne v měsíci a nově vyúčtování proběhne až po ukončení docházky dítěte do naší školy nebo na vyžádání rodiče (kontrola bude možná v nově nastaveném systému rodičem kdykoliv).

 

U NÁSLEDUJÍCÍCH VS NEZAPOMEŇTE DO POPISU PLATBY UVÉST JMÉNO DÍTĚTE ZA KTERÉ PLATBU PROVÁDÍTE

·         pro platbu do třídního fondu je VS  2023001 (platby od ledna 2023–prosinec 2023)

·         pro poskytnutí sponzorského daru naší organizaci je VS  2023005 (platby od ledna 2023 – prosince 2023)

·         pro platbu záloha na ŠVP je      VS 2023009 (platby od ledna 2023–prosinec 2023)

·         pro platbu záloha na plavání MŠ VS 2023012 (platby od ledna 2023–prosinec 2023)

·         pro platbu záloha na plavání ZŠ VS 2023015 (platby od ledna 2023–prosinec 2023)

·         Platby zasílejte na číslo účtu: 181574256/0300 

 

Dokumenty

Řády a směrnice naleznete zde: https://www.zs-troubsko.cz/rady-a-smernice.html

Dokumenty ke stažení naleznete zde: https://www.zs-troubsko.cz/dokumenty.html 

 

Tabule ZŠ

 5.12. Bystrouška – vánoční dílny

         5.roč.

7.12. Bacha v síti 5.roč.

8.12. Bystrouška – vánoční dílny

         3.roč.

12.12. Bystrouška – vánoční dílny

         4.roč.

15.12. Bystrouška – vánoční dílny

          1.roč.

21.12. Bystrouška – vánoční dílny

           2.roč.

 

 

 

Tabule MŠ

4. 12. Výlet na zámek Valtice – prohlídka s Mikulášskou nadílkou

5. 12. Andílci a čerti  – tematický den v MŠ

14. 12. Vánoční besídka od 16:30 h

18. 12. Divadlo u firmy Kunovsky

 

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098