Třídní nástěnka

 Celoroční hra - Cesta lesem

Lesní třída má ráda les a vše, co s ním souvisí. Proto to u nás jako v lese trochu vypadá - výzdoba třídy lesní tématikou.

Soutěžíme celý školní rok ve třídní hře Cesta lesem, ve které sbíráme body za plnění úkolů a snažíme se dozvědět se o lese i něco navíc.

Vedeme si Lesní kroniku, kam zakládáme listy s přečtenými knihami a máme svou Lesní hymnu.

Lesu zdar!!!! :)

 Velká taneční výzva: Nauč se v termínu od 10.5. - 20.5. taneček ppdle čísel.K tanci si můžeš si vymyslet kostým, masku nebo účes. Až budeš ve škole, předvedeš, co jsi natrénoval/a. Pomůže ti: https://w20.20w.youtube.com/…2ng

Seznam používaných variabilních symbolů (VS) v naší organizaci v roce 2021:

VS pro platbu školného a stravného se uvádí evidenční číslo dítěte, které přidělí ved.ŠJ

Platbu provést do 20 v měsíci a nově vyúčtování proběhne až po ukončení docházky dítěte do naší školy nebo na vyžádání rodiče ( kontrola bude možná v nově nastaveném systému rodičem kdykoliv).

U NÁSLEDUJÍCÍCH VS NEZAPOMEŃTE DO POPISU PLATBY UVÉST JMÉNO DÍTĚTE ZA KTERÉ PLATBU PROVÁDÍTE

  • pro platbu záloha na ŠVP je VS 2021009  (platby od ledna 2021 – prosinec 2021)
  • pro platbu do třídního fondu je VS  2021001   (platby od ledna 2021 – prosinec 2021)
  • pro poskytnutí sponzorského daru naší organizaci je  VS  2021005     (platby od ledna 2021 – prosince 2021)
  • pro platbu záloha na plavání ZŠ  VS 2021015    (platby od ledna 2021 – prosinec 2021)                                                                               

Platby zasílejte na číslo účtu: 181574256/0300

Tělesná výchova v době nouzového stavu

Přestože tělesná výchova byla na školách zrušena, žáci byli po celou dobu distanční výuky k pohybu vedeni pomocí různých her a protahovacích cvičení. Během prezenční výuky jsme chodili na vycházky, na kterých jsme hráli různé závodivé a kondiční hry. Hodně dbám na protažení, protože je znát nedostatek pohybu a žáci jsou velmi zkrácení.

Doporučuji trávit co nejvíce času na čerstvém vzduchu, například jízda na kole, kolečkových bruslích, procházky s rodiči, trampolína, shyby, dřepy, kliky, lehy sedy.

Před každým výkonem a po něm je třeba se řádně protáhnout.

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098