Aktuálně

Plánované akce na školní rok 2021/2022

Veškeré aktivity a programy jsou vázány na aktuální informace z MŠMT a Mzd  v souladu s platnými epidemiologickými opatřeními.

 

Výchovně vzdělávací programy:

1. - 5. ročník

adaptační kurz

návštěva knihovny

bobřík informatiky

plavání

výtvarné soutěže

recitační soutěž

matematická olympiáda

Cvrček, Klokan

testování ČŠI

 

Výukové programy v CVČ Linka,

 

Preventivní programy zajištěné PPP Sládkova

 

Podpora zdravého životního stylu – vaření se Zdravou 5, kurz první pomoci 1. -5. ročník

 

Sportovní aktivity – Evropský týden sportu, bruslení s Kometou, florbalový turnaj, plavecké závody, Česko sportuje 1. - 5. ročník

 

Švp – 1. - 5. ročník

 

Setkání s rodiči - Vánoční jarmark, hry pro rodiče a žáky, podzimní a jarní dílničky, rozlučka s páťáky 1. - 5. ročník

 

 

 

 

 

 

Tabule ZŠ

22.-23. Projekt. den ve škole 1.A a 4.roč.

27. 10. a 29. 10. podzimní prázdniny

9.11. Třídní schůzky - 16,30h

21.11. Vánoční jarmark - v 18h vystoupení žáků ZŠ

Tabule MŠ
 25.10. Halloween ve školce

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098