Tabule ZŠ
Tabule MŠ
Kontakty

ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
datová schránka  ID rbimii3
ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní družina:
797 971 790
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Aktuálně

Školní poradenské pracoviště » Aktuálně

Plánované akce na školní rok 2019/2020

 

Výchovně vzdělávací programy:

1. - 5. ročník

adaptační kurz pro první ročníky

návštěva knihovny J. Mahena

představení v divadle Radost a Polárka

Mikuláš- Peklo Čertovina

Vánoční koncert v kostele

recitační soutěž

matematická olympiáda

hodiny AJ s rodilým mluvčím

návštěva Anthroposu

návštěva VIDA! Sciencce centrum

 

Výukové programy v CVČ Linka, CVČ Lipka 1. - 5. ročník

 

Preventivní programy zajištěné PPP Sládkova – Dobrodružná cesta, Prevence kouření 3., 4. ročník

 

Podpora zdravého životního stylu – vaření se Zdravou5, kurz první pomoci 1. -5. ročník

 

Sportovní aktivity – Evropský týden sportu, bruslení s Kometou, florbalový turnaj, plavecké závody, Česko sportuje 1. - 5. ročník

 

Švp – 1. - 5. ročník

 

Týdenní projekt Městečko v CVČ Linka 5. ročník

 

Setkání s rodiči -. Zahradní slavnost, Vánoční jarmark, hry pro rodiče a žáky, podzimní a jarní dílničky, rozlučka s páťáky 1. - 5. ročník

 

Výlety hrazené z projektu Moudrý učitel, spokojené děti II – Mikuláš - Peklo Čertovina, Permonium 1. - 5. ročník