Třídní nástěnka

Domácí úkol 19.2. (na prázdniny) 
ČJ - vyplnit formulář: https://forms.gle/De6ovRyBb5jwgrkm8 (učebnice s. 120, cv. 7)
VL - úkol z pondělí - pracovní sešit s. 6 a 7 

 

Obsah výuky 19.2.
ČJ - opakování: určování životnosti u rodu mužské
       zápis do sešitu: vzory pro rod mužský
      učebnice s. 120, cv. 6
      počítačové zkratky pro zkopírování textu (označit text, Ctrl+c a vložit text: Ctrl + v) a pro háčky nad písmeny n,t,d (Shift + klávesa vedle zpět. Obojí pak pustím a zmáčknu písmeno, které chci mít s háčkem)

M - slovní a logické úlohy, opakování násobení a dělení
    pracovní sešit s. 7, cv. 4 a 5
     

 

Domácí úkol 17.2.:

– dodělat: M - pracovní sešit s. 7, cv. 1
+ Procvičit si online za zítřejší test: https://www.umimematiku.cz/pocitani-rimska-cisla-2-uroven/881

 

Obsah výuky 17.2.:
ČJ - test na určování vzorů rodu sředního a ženského
      opakování - pravopis i/y v koncovkách podstatných jmen rodu ženského

M - opakování nového učiva - postup při písemném násobení dvojciferným číslem
     opakování římských číslic - pracovní list (uveď římskými číslicemi: rok svého narození, rok 1994, číslo domu, tvou výšku, tvou váhu, poslední trojčíslí tvého telefonního čísla, číslo bot, počet dnů v roce, letopočet příštího roku) 

Najdi chybné zápisy římských čísel :
104=CIV               120 = CVVV         531 = DXXXV        1609 = MDCIX
70 = LXV               860 = DCCCLX     45 = VC                1999 = MCMXCI
6 = IV                    48 = ILVII           700 = DMM            56 = LVI
321 = CCCXXXI      17 = XVII             80 = LXXX             102 = CII    
770 =DCCCVII       91 = XCI              1290 = MCCIC           4 = VI

Geometrie - opakování: rovnoběžníky a pravoúhelníky (zápis definice do sešitu)
                - pracovní sešit s. 34, cv. 1, 2 a 3

 

Domácí úkol: 16.2. 

 

Procvičovat určování vzorů: 
https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-vzory-zenskeho-rodu-2-uroven/1175

 

Domácí úkol 15.2. (na pondělí po prázdninách) 

VL - pracovní sešit - dodělat strany 6 a 7

 

Domácí úkol 12.2.
Procvičit římské číslice na odkazu: https://www.umimematiku.cz/pexeso-rimske-cislice-2-uroven/1053

 

Domácí úkol 10.2.:  
učebnice s. 116, cv. 9 – tužkou do učebnice 

 

 

Domácí úkol 9.2.
ČJ – dokončit v sešitě, učebnice s. 115, cv. 7 (úkoly b, c, e)

Obsah výuky 9.2.

ČJ – vzory rodu ženského
        vyhledávání podstatných jmen a určování mluvnických kategorií (pád, číslo, rod a vzor)
       učebnice s. 115, cv. 7 – za DÚ dodělat

M – zápis větších čísel pomocí římských číslic
        učebnice s. 69, cv. 1, 2 a 3 (kdo stíhal, tak ještě 4, 5 a 6)
        pracovní sešit s. 5, cv. 2, 3, 4 a 5

AJ – zvířata ze ZOO, poslech a překlad, přídavná jména
        pracovní sešit s.35, cv. 1 (překlad a vyplnění), cv. 2 – poslech
        pracovní sešit s. 36 – cv. 1 a 2
        učebnice s. 28 – poslech a práce s nahrávkou – Karneval zvířat
        Zápis do slovníčku (birds = ptáci, beautiful = krásný, peck = klovat, strong = silný, clever = chytrý)

 

Domácí úkol 8.2. 

Do pátku doplnit zápis v sešitě vlastivědy (jaký je náš současný: prezident, premiér, 3 ministři+ ministerstva o které se starají)  

Domácí úkoly 5.2.
pracovní sešit s. 4, cv. 3 a 4
dodělat a poslat na email sloh (dopis králi)

 

Obsah výuky 5.2.
Opakování AJ 
- spojky next to, between, opposite, zvířata ZOO, zápis do slovníčku
Opakování ČJ - určování rodu, vzory rodu středního, vzory rodu ženského, skloňování podstatných jmen středního a ženského rodu
Opakování M - násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000. Postupy při pamětném dělení 

 

Domácí úkol 4.2
Dodělat kdo nestihl: M - učebnice s. 67, cv. 2 
+ M - Pracovní sešit s. 4, cv.1, 2 a 5 

M - kontrola DÚ (pracovní sešit s. 3, cv. 3, 4 a 5)
       učebnice s. 64 - poučka - krácení nul při dělení
       učebnice s. 67, cv. 1, 2 a 3

ČJ - vzory rodu ženského - opakování, pravopis i/y u podstatných jmen rodu ženského 
         pracovní sešit s. 33, cv. 2
         učebnice s. 114, cv. 5 (tužkou do učebnice)
         přavádění podstatných jmen do rodu ženského do zadaného tvaru (pádu)

 

ČJ sloh - jak nadepisujeme obálku
              oslovení a rozloučení v dopise
              dopis králi - vyberte si krále nebo historickou postavu, o které jsme se učili ve vlastivědě a napište jí dopis. Instrukce jsou v poznámkovém bloku.

 

 

Domácí úkol 3.2.
M - pracovní sešit 2 (fialový), s. 3, cv. 3, 4 a 5

 

Obsah výuky 3.2.

ČJ - opakování vzorů rodu středního a pravopis i/y (slova, které patří k určitému vzoru mají v pádech stejné koncovky jako jejich vzor. U vzorů stavení a moře píšeme pouze měkké i. U vzoru město píšeme v 7.p. č. mn. tvrdé y (s městy - stejně jako: s koly, se slovy, s děly, atd.)
      kontrola DÚ - pracovní sešit s. 33, cv. 5
      učebnice s. 112, cv. 3 (do sešitu)
      vyvození pravopisu i a y  ve slovech rodu ženského - tabulka v učebnici na s. 113 a poučka na s. 114

M - kontrola DÚ - pracovní sešit 2 (fialový) s. 3, cv. 1 a 2
      učebnice s. 65, cv. 7
      dělení 10, 100, 1 000
      učebnice s. 66, cv. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 (1 a 2 zpaměti, 3 tužkou do učebnice, 4 a 6 ústně, 5 - zápis do školního sešitu)

Geometrie - kontrola DÚ ( s. 48, cv. 1,2 a 4)
                  pracvoní sešit 1 (žlutý) - s. 48 cv. 3 - obvod obrazce
                  učebnice s. 127 - osa a střed úsečky, vysvětlení postupu (nové učivo)
                  učebnice s. 127 cv. 1 a 2

 

Domácí úkoly 2.2. 

ČJ - Pracovní sešit s. 33, cv. 5 
M - Pracovní sešit 2 - NOVÝ (růžový)– s.3, cv. 1 a 2 - ( pracovní sešit byl rozdán na začátku školního roku)

 

Obsah výuky 2.2.:

ČJ - opakování vzorů rodu střeního (město, moře, kuře, stavení), a vzorů rodu ženského (žena, růže, píseň, kost). Skloňování
       pracovní sešit s. 32, cv. 4
       pracovní sešit s. 33, cv. 1
      učebnice s. 111 a 112, cv. 2 ( b) tužkou do učebnice)

M - kontrola DÚ, opakování zaokrouhlování na desetitisíce a statisíce
      Opakování: násobení 10, 100 a 1000, dělení 10, 100 a 1000
      učebnice s. 65 - cv. 2 a 5 (zápis slovní úlohy do sešitu), cv. 3 a 5 (tužkou do učebnice), cv. 1 a 6 ústně
AJ - opakování: spojky: next to, between, opposite
      opakování: názvy zvířat v ZOO
      učebnice: s. 27, cv. 1 -  poslech a čtení a tvorba vět (do sešitu)
      učebnice s. 28 - poslech a překlad
      pracovní sešit s. 44, cv. 2

 

Domácí úkoly 1.2. 

M - Učebnice s. 64, cv. 5 (do sešitu domácího – zaokrouhli na desetitisíce i statisíce) 

 VL – na příští pondělí - Nový pracovní sešit s.4, cv. 1, 2 a 4 

 

Obsah výuky 1.2.

 ČJ - opakování vzorů rodu středního (město, moře, kuře, stavení)
        skloňování vzorů a slov, které jej mají jako vzor (uč. s. 106 - tabulka)
        opakování: vzor město má v 7. p. č. mn. tvrdé y (s městy - stejně jako: s letadly, s koly, s slovy)
                         vzor moře a stavení píšeme vždy s měkkým i (o moři - stejně jako: o nebi, o poli,  se stavením - stejně jako: s nádvořím)

       učebnice s. 110, cv. 1 a cv. 2 (pouze za a) )

M - kontrola DÚ: pracovní sešit s. 28, cv. 17
      učebnice s. 64 - poučka (násobení čísly 10, 100 a nově i 1000, 10 000 a 100 000)
      učebnice s. 64, cv. 1 (tužkou do učebnice), 2, 3 a 4 (ústně)

VL - seznámení se s učebnicí (jednotlivé kapitoly) a čtení v mapě
        přečtení a zápis z učebnice ze stran 4 a 5
 

Zápis: Česká republika

-        -Vnitrozemský stát (nemá moře), je ve střední Evropě

-        -Sousední státy: Německo, Polsko, Slovensko, Rakousko

-        -ČR dělíme na: Čechy, Moravu a Slezsko

-        -Hlavní státní symboly: vlajka, velký a malý státní znak, státní hymna


        

Obsah výuky 28.1.

Domácí úkoly 28.1: 
M – pracovní sešit – s. 28, cv. 17
M – pracovní sešit – s. 48, cv. 1, 2 a 4 (geometrie)

 

M  - kontrola DÚ ze středy (prac. seš. s. 29, cv. 19)
       pracovní sešit s. 28, cv. 12, 14, 15 a 16
       úloha na prostorovou představivost - názorné řešení pomocí kostek

ČJ - kontrola DÚ - (učebnice s. 109, cv. 8)
      opakování - vzory rodu středního
      učebnice s. 109, cv. 11

ČJ - vyvození nového učiva a zápis - vzory rodu ženského (žena, růže, píseň, kost)
      stylistická úprava textu, doplnění popisu místnosti
      učebnice s. 130, cv. 5

      

 

Obsah výuky 27.1.

Domácí úkol 27.1.:
ČJ - učebnice s. 108, cv. 8 (jen první odstavec – urči rod, číslo a VZOR) 


ČJ – opakování: určování rodu, určování vzoru u pod. jm. rodu středního
        soutěž: vymysli slova rodu středního, které končí na e nebo ě (zapsání do sešitu (minimálně 5 slov)  a určení jejich vzorů)
        učebnice s. 108, cv. 7 (do sešitu)

 

M –   učebnice s. 63, cv. 1, 2 a 6
               opakování: písemné odčítání
               vymýšlení vlastní otázky ve slovní úloze – možné alternativy
              
 Geometrie – pracovní sešit s 46 a 47 (celá)
               opakování: obvod trojúhelníku a čtverce, převod jednotek     

 

Domácí úkol 26.1.:
M – pracovní sešit s. 29, cv. 19, 20 a 21

Domácí úkol 25.1.
Zopakovat vyjmenovaná slova (s. 71) – procvičit skolakov.eu

Zopakujte – určování rodu, čísla a pádu

 

Obsah výuky 25.1.

ČJ - kontrola domácího úkolu - učebnice s. 104, cv. 3 - zopakování přiřazování slov ke vzorům (podle koncovky v 1, případně v 1. a 2. pádu čísla jednotného)
       soutěž - vymysli co nejvíce slov, která se. skloňují podle vzoru město/ skloňují podle vzoru stavení a označují nějakou aktivitu

VL - závěrečná písemná práce
M - slovní úlohy - se zápisem do školního sešitu  - Učebnice s 60, cv. 3, s. 61 cv. 3 a 5
    - doplnění slovních úloh a dalšího kontextu (co může pořadatelům závodů přinést zisk? Kde jsou Jizerské hory? Proč na závody přišlo méně lidí?

Obsah výuky 22.1.

Domácí úkol (z pondělka) - připomenutí

Vlastivěda - pracovní sešit s. 28-29, cv.1, 2, 3, 4 a 5 


M – pololetní písemná práce (na písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení)

VL – opakování na pondělní pololetní práci
        shrnutí nejdůležitějších pojmů a dat

Pravěk
Jak rozdělujeme pravěk na čtyři období?
Dochovaly se z doby kamenné nějaké písemné památky?
Jak si lidé obstarávali potravu ve starší době kamenné?
V mladší době kamenné se naučili lidé nový způsob obstarávání potravy. Jaký?
V době železné byli na našem území postupně dva kmeny. Byli to G______ a K_____

Středověk
Při stěhování národů k nám přišel v 5.-6. století kmen, který se jmenoval: S______
Slovany podle pověsti vedl. P______ Č___
Tento muž sjednotil Slovany proti útočícím Avarům. Po jejich porážce založil svou říši, která ale trvala pouze za jeho života a pak se rozpadla. Jak se jmenoval tento člověk? k____ S___. Říse se jmenovala: S_____ ř___
Začátkem 9. a poté v 10. století vznikl první skutečný stát. Vlád v něm rod Mojmírovců.
V kterém roce se k nám přišli bratři věrozvěsti, kteří přinesli křesťanství? Jak se jmenovali?  – 863 –K_________ a M______
V 10. století vznikl Český stát. Jaký rod mu vládl? P__________
První kníže, o kterém máme písemné zmínky se jmenoval: B______
V roce 935 byl zabit kníže V_____, kterého nechal zabít jeho bratr B_______
V roce 995 byl vyvražděn rod S_________
Románský sloh – silné zdi, malá okna, klenba podepřena sloupy
Co se stalo 1212? – Zlatá bula sicilská – zajišťovala dědičný titul
Co znamená „vymřít po meči“?
Po Přemyslovcích nastupují na trůn L__________
Komu se říká „Otec vlasti“? K____ IV.
Jaké jsou znaky Gotických staveb?
Kdo byl Jan Hus?
Kdo byl Jan Žižka?
Jediný panovník, který byl vybrán ze šlechty (nebyl z královského rodu) se jmenoval: J___ z P_______
Jako další rod po J. z P. nastoupil polský rod J________
Rod J________ vystřídal rod, jehož nástupem začíná v našich zemích Novověk. Byli to H__________

 

Obsah výuky 21.1.

Domácí úkol 21.1.:

M- pracovní sešit s. 28, cv.13 + písemné dělení (opite do sešitu a vypočítejte)

3 079 : 6 =                           Zk.:
521 : 8 =                              Zk.:
1 000 : 9 =                           Zk.
634 : 7 =                              Zk:

 

M - kontrola DÚ
     opakování písemného sčítání, odčítání 
     učebnice s. 59, cv. 1 a 2
     logický úkol: s. 59, cv. 7 - úkol za jedničku (kdo našel všechny 4 řešení)

ČJ - poučky na pro skloňování  podstatných jmen rodu středního
      učebnice s, 107 - hledání slov středního rodu a určení jejich vzoru
    Zápis do sešitu:

Slova, která mají vzor město píšeme v 7. pádě čísla množného s tvrdým y (s městy – s letadly, se stehny, s čísly)

Slova, která mají vzor moře a stavení skloňujeme vždy s měkkým i.

(stavení – ježdění, krákání            v moři – v poli, v nebi)
(se stavením – s uhlím, s dřívím, se sportováním)

ČJ - pracovní sešit s. 32, cv. 3 - určení vzorů a odvození i/y podle nové poučky
      učebnice s. 128 - práce s tabulkou a grafem

 

Obsah výuky 20.1.

Domácí úkol 20.1. :

DÚ: ČJ – s. 104, cv.3 (do sešitu - najdi podstatná jména rodu středního, převeď je do 1. pádu a zapiš do sešitu. Vypsaná slova pak přiřaď ke vzorům - město, moře, kuře nebo stavení) 

 

DÚ: M - Učebnice s. 61, cv. 2 (zapiš pod sebe a vypočítej do sešitu) 

 

ČJ - zopakování vzorů a jak je určíme (podle koncovky slova v 1. pádu. U koncovky -e si řekneme ještě druhý pád a určíme, jestli je to podle            vzoru moře-2.p. bez moře, nebo  kuře - 2.p. bez kuřete)
       určování vzorů pro střední rod (město, moře, kuře, stavení)
       učebnice s. 104, cv. 2 - do sešitu školního
       pracovní sešit s.32, cv. 1 a 2, 

M - kontrola domácího úkolu (pracovní sešit s. 26 a 27, cv. 6 a 7
      opakování písemného odčítání a jeho aplikace na čísla větší než 10 000
      opakování písemného násobení
      učebnice s. 61 cv. 1 a cv. 6 (do sešitu školního)

Geometrie - obvod trojúhelníku, čtverce a obdélníku
                    grafický součet úseček
                    Učebnice s. 125 a 126 (případně 127 a 128) - grafický součet do sešitu
                    pracovní sešit s. 45, cv. 1

       
                  

 

Obsah výuky 19.1.
Domácí úkol:  M – učebnice s. 58, cv.5 (tužkou do učebnice)
                        M – pracovní sešit s. 26, cv. 6, s. 27, cv. 7

 

ČJ –    učebnice s. 101, cv. 1 – ptaní se na slova pomocí pádových otázek
            učebnice s.102-103: vyvození nového učiva – vzory středního rodu
 Zápis do sešitu:

Skloňování podstatných jmen rodu středního

-        pro slova rodu středního máme 4 vzory

-        vzor určíme podle koncovky v 1. pádě (případně i 2. pádě)

Slova, která končí v 1. pádu na:

-o         přiřazujeme k vzoru město (kolo, místo)

          přiřazujeme k vzoru stavení (nádraží, podnebí)

-e         přiřazujeme k vzoru moře (a ve 2. pádu končí na -e,
1.p. = pole, 2.p. = pole)

-e         přiřazujeme k vzoru kuře (a ve 2. pádu končí na -ete,
1.p. zvíře, 2.p. = zvířete)

 

M –   opakování písemného násobení (pod sebou) a písemného dělení do sešitu (248x3, 175x6, 1 239x7, 6784:9)
            učebnice s. 58, cv. 1 a 2
            učebnice s. 58, cv. 3 – odhad a následné sčítání (zaokrouhlení na stotisíce, sečtení a následné porovnání s výsledkem).
DÚ:   učebnice s. 58, cv.5 (tužkou do učebnice)
            pracovní sešit s. 26, cv. 6, s. 27, cv. 7

 

AJ –   kontrola DÚ (pracovní sešit s. 30, cv.2)
            učebnice s. 26, cv. 1 – poslech, čtení a překlad říkanky
            tvorba komparativů a vytváření vět na porovnávání (tall-taller, short-shorter, old-older, young-younger, fat-fatter, thin-thinner)
            Porovnávání postaviček na s. 26 (zápis věty do sešitu školního)
            Pracovní sešit s. 32, cv. 1 – poslech
            DÚ na příští úterý: pracovní sešit s. 33, cv. 3

 

Obsah výuky 18.1.
Domácí úkol: Vlastivěda – pracovní sešit s. 28, cv. 1,2,3,4 a 5 (na příští pondělí – v rámci opakování na test)

 

ČJ –   mluvní cvičení: shrnutí zážitků z víkendu
               opakování pádových otázek
               Pracovní sešit s. 31, cv. 6 a 7

VL –   opakování a dočtení s.43 v učebnici
                Přečtení stran 44-45 – renesance a vynálezy
               Hra a její kontrola na souhrnné opakování s. 26-27

 

M –   opakování písemného sčítání (a vyvození sčítání statisíců)
               Učebnice s. 57, cv. 1, 2, 3, 4 a 5
               Pracovní sešit s. 26, cv. 1 a 4

 

Obsah výuky 15.1.

AJ - test na zvířata ze ZOO a určování času

ČJ - opakování pádových otázek, určování rodu a čísla
      pracovní sešit s. 30, cv. 5 
      práce se slohovým cvičení - s. 96, cv.3

M - opakování zaokrouhlování na desetitisíce a statisíce, násobení a dělení 10, 100 a 1000
     počítání příkladů do sešitu 
     

Obsah výuky 14.1.

Domácí úkol 14.1.: ČJ -  Pracovní sešit s. 30, cv. 3 

M –  kontrola DÚ (písemné dělení)
          slovní úlohy s čísly nad 10 000, dělení 10,100 a 1000, zaokrouhlování na statisíce
          Učebnice s. 56, cv. 2, 4 a 5

ČJ –   pád  podstatných jmen
          zopakování pádových otázek
          Pracovní sešit s. 30, cv. 4

 

ČJ –   příběh o šikaně: Petřino trápení
         dokončení příběhu (napsat do sešitu svůj konec)
         učebnice s.95, cv.1
          učebnice s. 96, cv. 2


 

Obsah výuky 13.1.

Domácí úkol 13.1. 
M –  učebnice s. 55, cv. 6 (do sešitu, včetně zkoušky)

 

ČJ –   Kontrola DÚ – prac. seš. s. 29, cv. 2
          Zápis do sešitu školního (rod podstatných jmen – k nalezení v poznámkovém bloku)
          Učebnice s. 92, cv. 5 a 1     

M –   pamětné odčítání čísel nad10 000
          opakování: pamětné dělení se zbytkem
          slovní úlohy: pracovní sešit s. 25, cv. 19 + s. 26, cv. 3
          Učebnice s. 55, cv. 1, 2, 3 (se zápisem do sešitu školního) a 4
          Domácí úkol: učebnice s.55, cv. 6

 

Geo – opakování konstrukce čtverce a obdélníku (do sešitu školního)
          zápis do sešitu – kružnice a kruh, jejich geometrický zápis
          učebnice s. 124 – poučka, cvičení 1
           Pracovní sešit s. 44, cv. 2

 

 

Obsah výuky 12.1.

Domácí úkol 12.1. 
ČJ  - Pracovní sešit s. 29, cv. 2 
AJ - pracovní sešit s. 30, cv. 2 (na úterý) 

 

ČJ –   Zápis do sešitu školního – číslo podstatných jmen
          Učebnice s. 87, cv. 1 a 2
          Učebnice s. 90, cv. 2
          Pracovní sešit s. 29, cv. 2 (za DÚ dodělat)

M –   počítání s čísly nad 10 000
          kontrola DÚ
          Učebnice s. 54 – všechna cvičení
          logická úloha

AJ –   zvířata v ZOO
           přídavná jména: thin (hubený, úzký), tall (vysoký)
           Učebnice s. 25 – poslech a zodpovězení otázek
           Pracovní sešit s. 30, cv. 1 (poslech a vyznačení trasy)
           Pracovní sešit s. 30, cv. 2 (za DÚ dodělat na úterý)
           Zápis do slovníčku (thin, tall, frog, penguin, girafe, lion, elephant, snake, parrot, monkey, hippo)

 

Obsah výuky 11.1.

ČJ –  Opakování: podstatná jména
          učebnice s. 78, cv. 16 – práce s textem
          pracovní sešit 26 cv. 1

M –   opakování zaokrouhlení na desetitisíce a statisíce (do sešitu školního)
          Pracovní sešit s. 25, cv. 14 a cv. 16
          Učebnice s. 53, cv. 1,2 a 3

 

VL –  zopakování období středověku
               učebnice s. 41, 42 a 43
               pracovní sešit s. cv.
               práce s videem: https://www.youtube.com/watch?v=9JQCOpNVHpY&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=51

Obsah výuky 8.1.

Domácí úkol: AJ - Pracovní sešit: page 29, exercise 2

VL – test na Lucemburky, Husity a období po Husitské válce
Videa k tématu: https://www.youtube.com/watch?v=ONrMJnrkBvk&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=43

M – zaokrouhlování (na statisíce, desetitisíce, tisíce, stovky a desítky)
pracovní sešit s. 24, cv. 11 a 14

AJ – určování času, vazba: They are/They aren’t

ČJ – slovní druhy
pracovní sešit s. 28, cv. 13

 

 

Obsah výuky 7.1.

Domácí úkol: M – pracovní seěit: s. 25, cv. 11 (zaokrouhli na desetitisíce)

M – test na písemné násobení
        pracovní sešit s. 24, cv. 7, učebnice s. 51 – poučka, cv. 2

ČJ – bajka. Čtení bajek, charakteristika bajky a vyvození ponaučení

ČJ – slovní druhy – opakování

pracovní sešit s. 27, cv. 7 a 8 + s. 28, cv. 11 a 12

 

Obsah výuky 6.1.

Domácí úkol:
M – písemné dělení včetně zkoušky (741:9, 321:6, 874:5, 876:8)

ČJ  – test na vyjmenovaná slova po S, M, P a V
          Opakování: zájmena.  Učebnice s. 74, cv. 6, prac. seš. s. 27, cv.9

Geometrie – rýsování čtverce a obdélníku, obvod čtverce, obdélníku
                    Učebnice s. 122 (nebo 124)

M – opakování písemného dělení (578:6 a 613:7),
      čísla nad 10 000 (čtení čísel, rozvinutý zápis čísla, písemné sčítání, porovnávání čísel)
      Učebnice s. 49, cv. 2, 5 a 6 + s. 50, cv. 1, 3 a 5

 

Obsah výuky 5.1.

Domácí úkol: ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov (po M, P, S a V) 

Jít na skolakov.eu a procvičit si vyjmenovaná slova po M, P, S a V 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida

Domácí úkol: M – vypočítat do sešitu příklad (i se zkouškou): 580 : 6 = 

 

ČJ - ústní opakování vyjmenovaných slov po M, P, S a V

       opakování slov příbuzných (sýr, mýt, myslet)

M - kontrola DŮ (uč. s. 49, cv.7)

     - procvičování písemného dělení do sešitu

          (příklady: 221:2,  356:7,   153:2,   468:8)

     - učebnice s. 48, cv. 1, 2 a 3,    s. 49 cv. 1

     - pracovní sešit cv. 4, 5 a 6

AJ - opakování a procvičování určování hodin (do sešitu školního)

     - učebnice: čtení a poslech s. 24, cv. 1

     - pracovní sešit: cvičení 1 - poslouchej a zakroužkuj

Dostupný na: http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD1_Track_36.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

 

     - slovíčka do slovníčku:

      dangerous = nebezpečný,   funny = vtipný,    friendly = přátelský

   

Obsah výuky 4.1.

DŮ: M – Učebnice str. 49, cv. 7 (opsat do sešitu) 

ČJ - shrnutí zážitků z prázdnin, mluvní cvičení na zadané téma

M - vyvození nového učiva (čísla nad 10 000) a operace s nimi

    učebnice s. 47 cv. 1, 2, 3 a 4 (slovní úloha včetně zápisu do sešitu)

    pracovní sešit s. 24 cv. 1,2 a 3

VL - učebnice s. 38 a 39

     pracovní sešit s. 24 (celá strana)

 

 

 

Výuka 30. 11.-4. 12.

 

Český jazyk:

Učebnice: str. 62, 63, 70

Sloh: psaní dobrodružného příběhu

PS: str. 20/2, str. 21, 22, 23, 24

Literatura: čtení

 

Matematika:

Učebnice: str. 42/1, str. 43/1, 6, str 44/3

PS: str. 21, 22
 

Angličtina:
 
Učebnice: str 18, 21, 22
 
PS: 25, 26, 27, 28

 

Vlastivěda: opakování

 

Přírodověda: opakování kapitol probraných v době distanční výuky, test.

 

 

 

Výuka 25.11.

Domácí úkol 25.11.: 

 

M – Pracovní sešit s. 20, cv. 8 + s. 21 cv. 9 a 10 – jen výpočet a odpověď do pracovního sešitu

 

Český jazyk
Kontrola DÚ: pracovní sešit s. 19, cv. 2 a 4
Zopakování vyjmenovaných slov po V
               Video: https://www.youtube.com/watch?v=EDam7-BwvNs
Učebnice s. 61: cv. 2 a 4
Učebnice s. 71 – zopakování vyjmenovaných slov (pokud někdo ještě nějakou řadu neovládá, procvičuje si doma)

 

Geometrie
Zopakování geometrického zápisu: rovnoběžnost, kolmost, trojúhelník
               bod – značíme velkými tiskacími písmeny, přímka – malé tiskací písmo
Rysování rovnoběžek a kolmic – postup
Pracovní sešit: s. 40, cv. 1 a 2

 

Matematika:
Opakování: písemné dělení jednociferným číslem se zbytkem – společné počítání příkladů, opětovné opakování postupu
Učebnice s.40: cv. 2 a 3 – slovní úlohy včetně zápisu do sešitu školního


Výuka 24.11.

Domácí úkol:
ČJ – Pracovní sešit s. 19, cv. 2 a 4 (cv. 4 opsat do sešitu)

Český jazyk:
Píseň na zopakování vyjmenovaných slov po S: https://www.youtube.com/watch?v=LmU00wTlpVg
Pracovní sešit: s. 19, cv. 3
Učebnice s. 61, cv. 3

 

Matematika:
Kontrola DÚ: učebnice s. 41, cv. 1
Učebnice s. 41: cv. 2 a 3
Pracovní sešit: s. 20, cv. 2, 3 a 4

 

Angličtina:
Učebnice s. 17 – He’s got / He hasn’t got
Učebnice s. 18 – poslech a čtení http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_2_new_CD1_Track_28.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
Pracovní sešit: s. 21

 

Výuka 23.11.

Český jazyk
Shrnutí zážitků z víkendu
Zopakování řady vyjmenovaných slov po S
Učebnice s. 59, cv. 4
Práce s videem: https://www.youtube.com/watch?v=_-7xFETdiFg

 

Matematika

Domácí úkol: Učebnice s. 41, cv. 1 ­– písemné dělení se zbytkem.

Nové učivo: pokud při písemném dělení je první číslice menší než dělitel (např. 152 : 3) zatrhneme číslice dvě (152 : 3. Dělíme tedy 15:2= 7 zbytek 1)Vlastivěda
Opakování a zápis ­do sešitu – Románský sloh

Nové učivo: Přemyslovští králové – učebnice s. 27-28
Videa pro zopakování (Dějiny udatného národa českého):

 

Kosmas
https://www.youtube.com/watch?v=6zMDU5gD-yI&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=14

Vyvraždění Slavníkovců 995

https://www.youtube.com/watch?v=m4UDLM5goyU&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=21

 

Zápis do sešitu:

Románský sloh

-       Silné neomítnuté zdi

-       Malá okna, horní část okna má tvar oblouku – uvnitř málo světla

-       Časté jsou nástěnné malby

 

-       Mohutné klenby podepřené silnými sloupy

 

Výuka 20.11. 

Domácí úkol: M – učebnice s. 40, cv. 4

 

Vlastivěda
Opakování probraného učiva – přemyslovská knížata (učebnice s. 22-23)
Románský sloh – znaky (s. 24)
Pracovní sešit: s. 14 celá strana, s.15 cv. 8

 

Matematika
Opakování – písemné násobení a písemné dělení s přechodem přes 10
Pracovní sešit s. 20, cv. 1 a 6
Učebnice s. 40, cv. 6

 

Výuka 19.11. 

Český jazyk
Učebnice: s. 59 a 60, cv. 1, 2, 3 a 5
https://www.youtube.com/watch?v=-LSefceV-jM https://www.youtube.com/watch?v=dE7zCGgnZZU

 

Matematika
Nové učivo: písemné dělení jednociferným číslem
Učebnice: s. 40 a 41, cv. 1

 

 

Vlastivěda
Přemyslovská knížata
Zápis ze stran učebnice 21-23

 

Výuka 18.11.

Domácí úkol: s. 19, cv. 18 a 21

Matematika
Učebnice s. 39, cv. 2,3, 5 a 6
Nové učivo: postup při písemném dělení jednociferným číslem

 

 

Český jazyk
Učebnice s. 58, cv. 4, 5 a 6
Opakování vyjmenovaných slov po P
https://www.youtube.com/watch?v=bgcprQx7zjc

Geometrie:
Opakování geometrických znaků – náleží/nenáleží, úsečka, přímka, kolmice, rovnběžka
Učebnice s. 117 (některé učebnice to mají na s. 119), cv. 3,4 a 5
                s. 118 – vyvození pojmu pravý úhel, značení trojúhelníku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam používaných variabilních symbolů (VS) v naší organizaci v roce 2020:

VS pro platbu školného a stravného se uvádí evidenční číslo dítěte, které přidělí ved.ŠJ

Platbu provést do 20 v měsíci a nově vyúčtování proběhne až po ukončení docházky dítěte do naší školy nebo na vyžádání rodiče ( kontrola bude možná v nově nastaveném systému rodičem kdykoliv).

U NÁSLEDUJÍCÍCH VS NEZAPOMEŃTE DO POPISU PLATBY UVÉST JMÉNO DÍTĚTE ZA KTERÉ PLATBU PROVÁDÍTE

 

  • pro platbu záloha na ŠVP je VS 2020009  (platby od ledna 2020 – prosinec 2020)
  • pro platbu do třídního fondu je VS  2020001   (platby od ledna 2020 – prosinec 2020)

 

  • pro poskytnutí sponzorského daru naší organizaci je  VS  2020005     (platby od ledna 2020 – prosince 2020)

 

  • pro platbu záloha na plavání ZŠ  VS 2020015    (platby od ledna 2020 – prosinec 2020)                                                                               

 

Platby zasílejte na číslo účtu: 181574256/0300

 

Tabule ZŠ

Od 4. 1. 2021 - žáci 1. a 2.ročníku- prezenční výuka dle stálého rozvrhu

                       žáci 3. - 5.ročníku distanční výuka dle rozvrhu (totožný jako na podzim 2020)

22.2.-26.2. jarní prázdniny

 

Tabule MŠ

22.2.-26.2. jarní prázdniny - omezený provoz

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098