Třídní nástěnka

Probrané učivo od 18.10. - 22.10.

 

pondělí 18.10.

ČJ

- opakování psaí velkých písmen

UČ str. 36/5 napsat do sešitu

PS str. 10/1,2

+ čtení

 

M

- opakování dělení se zbytkem

UČ str. 23/4 - dva sloupečky zpaměti, dva do sešitu

PS str. 10/15, 16

 

úterý 19.10.

ČJ

UČ str. 37

 

M

- opakování dělení se zbytkem

- práce s kalkulačkou (instruktáž)

UČ str. 24,25 a 26 - práce s kalkulačkou

PS str. 1016

 

VL 

UČ str. 17 - dějiny udatného národa - Sámova říše (video)

PS str. 11

 

Zápis do sešitu: PRVNÍ SJEDNOCENÍ SLOVANŮ
- v 7. stol. byli Slované napadeni Avary => spojení Slovanů
- slovanské kmeny sjednotil a vedl kupec Sámo
- dočasné spojení kmenů = Sámův kmenový svaz (Sámova říše)
- po Sámově smrti se říše rozpadá a zaniká
 

středa 20.10.

ČJ

- opakování psaní velkých písmen

UČ str. 38 a 39 - přečíst

UČ str. 40 práce se slovníkem

 

PS str. 12/6

+ čtení

 

M

UČ str. 26/3,5 práce s kalkulačkou

UČ str. 27,18

PS str. 11/1-7

 

test Živočichové
UČ str. 18

 

čtvrtek 21.10.

ČJ

UČ str. 41 poučka

UČ str. 42/2 do sešitu

 

M

UČ str. 28/9 - do sešitu rozklad čísel podle vzoru

UČ str 29/1,2,3

 

- opakování neživá příroda 

 

Zápis: NEŽIVÁ PŘÍRODA
Tvoří:
1) voda
2) vzduch
3) minerály (nerosty) a horniny
4) půda
5) teplo a světlo ze Slunce
 
VODA
- kapalná látka - kapalina
- mění podobu v závislosti na teplotě
ZAHŘÁTÍ nad 100 stupňů C = pára
OCHLAZENÍ pod 0 stupňů C = sníh a led
 
Dvě zákl. skupiny:
1) Oceánská voda (oceány a moře)
2) Pevninská voda (řeky, rybníky apod.)
a) povrchová - řeky, potoky
b) podpovrchová - prosákne do země
c) voda v ledovcích
 
KOLOBĚH VODY: nechat volnou půl stránky na nalepení obrázku
 
 
VZDUCH
- plynná látka
- skládá se z kyslíku, dusíku a ostatních plynů
- je všude kolem nás

 

VL

- opakování

Staré pověsti české - přečíst pověst - Praotec Čech, O Libuši

- seznámeni s knihou staré pověsti české

 

pátek 22.10.

ČJ

. diktát na velká písmena

UČ str. 42/1 - podoby jmen

Hra - jméno, město, zvíře, věc - pozor na psaní velkých písmen

+ čtení

 

M

UČ str. 29/4 - ústně

UČ str. 29/5 

UČ str. 29/6

 

UČ str. 30

 

Vítejte ve ŠKOLE ČAR A KOUZEL!

 

V letošním školním roce žáci nastoupí do neobyčejné školy. Čeká nás plno zábavných hodin, úkolů a dobrodružství. V jednotlivých kolejích budou mezi sebou žáci soutěžit o školní pohár. Která kolej si povede nejlépe?

Seznam používaných variabilních symbolů (VS) v naší organizaci v roce 2021:

VS pro platbu školného a stravného se uvádí evidenční číslo dítěte, které přidělí ved.ŠJ

Platbu provést do 20 v měsíci a nově vyúčtování proběhne až po ukončení docházky dítěte do naší školy nebo na vyžádání rodiče ( kontrola bude možná v nově nastaveném systému rodičem kdykoliv).

U NÁSLEDUJÍCÍCH VS NEZAPOMEŃTE DO POPISU PLATBY UVÉST JMÉNO DÍTĚTE ZA KTERÉ PLATBU PROVÁDÍTE

 

  • pro platbu záloha na ŠVP je VS 2021009  (platby od ledna 2021 – prosinec 2021)

 

  • pro platbu do třídního fondu je VS  2021001   (platby od ledna 2021 – prosinec 2021)

 

  • pro poskytnutí sponzorského daru naší organizaci je  VS  2021005     (platby od ledna 2021 – prosince 2021)

 

  • pro platbu záloha na plavání ZŠ  VS 2021015    (platby od ledna 2021 – prosinec 2021)                                                                               

 

Platby zasílejte na číslo účtu: 181574256/0300

 

 

 

 

Tabule ZŠ

24.5.  Vida! Science  centrum - 4.ročník

27.5.  Jungle park 2B

31.5.  Focení tříd

7.6.    Třídní schůzky

12.6.  Vítání občánků na OÚ

13.-17.6. - škola v přírodě

20.6.  Koncert žáků HŠ J. Babáka -14,15h pro žáky školy, 16,00h pro rodiče

22.6. Divadlo - 4.ročník

30.6. Ukončení školního roku

Od 18.7.-31.8. přerušen provoz školní družiny

 

Tabule MŠ
16. 5.  16:00 – 17:00 Edukativně stimulační skupiny
17. 5.  Screening zraku
18. 5.  Den fascinace rostlinami
23. 5.  16:00 – 17:00 Edukativně stimulační skupiny
30. 5.  16:00 – 17:00 Edukativně stimulační skupiny

  

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098