Třídní nástěnka

Sparťanská výzva

Ujít alespoň 5 kilometrů za 1 vycházku.                                 Ušel jsem: _____

 

Uběhnout 100 m a změřit čas.                                              Čas: __________

1 týden budu každý den dělat 10 dřepů a 10 kliků                  Udělal jsem: ____ kliků a ____ dřepů

Vydržet chvíli pod studenou sprchou.                                    Vydržel jsem: _____

Zkusit vydržet co nejdéle v pozici „plank“ (prkno)                  Vydržel jsem: _____

Každý den být alespoň 30 minut venku.                                Počet dní: ______

Pomoci rodičům s domácími pracemi (např. uklidit, vysát, zamést, vytřít, umýt nádobí, utřít prach, vyhrnout sníh, přinést nákup, atd.)                                        

Pomohl jsem s: ____________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Zapiš každý den, co jsi udělal za tělesnou aktivitu (po dobu jednoho týdne).

1. ________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________________________

6. ________________________________________________________________________________

 

7. ________________________________________________________________________________

 

Seznam používaných variabilních symbolů (VS) v naší organizaci v roce 2021:

VS pro platbu školného a stravného se uvádí evidenční číslo dítěte, které přidělí ved.ŠJ

Platbu provést do 20 v měsíci a nově vyúčtování proběhne až po ukončení docházky dítěte do naší školy nebo na vyžádání rodiče ( kontrola bude možná v nově nastaveném systému rodičem kdykoliv).

U NÁSLEDUJÍCÍCH VS NEZAPOMEŃTE DO POPISU PLATBY UVÉST JMÉNO DÍTĚTE ZA KTERÉ PLATBU PROVÁDÍTE

 

  • pro platbu záloha na ŠVP je VS 2021009  (platby od ledna 2021 – prosinec 2021)

 

  • pro platbu do třídního fondu je VS  2021001   (platby od ledna 2021 – prosinec 2021)

 

  • pro poskytnutí sponzorského daru naší organizaci je  VS  2021005     (platby od ledna 2021 – prosince 2021)

 

  • pro platbu záloha na plavání ZŠ  VS 2021015    (platby od ledna 2021 – prosinec 2021)                                                                               

 

Platby zasílejte na číslo účtu: 181574256/0300

 

 

 

 

Tabule ZŠ

Testujeme pouze v pondělí.

Prezenční výuka žáků 3., 4.a 5. ročníku - lichý týden

Prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku - sudý týden

 

 

Tabule MŠ

7. 5. MŠ uzavřena

Testujeme pouze v pondělí..

MŠ navštěvují děti s povinným předškolním vzděláváním (t.j. poslední rok před nástupem do ZŠ)

a dále děti řazené do ,,skupiny,, Z.

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098