Tabule ZŠ
Tabule MŠ
Kontakty

ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
datová schránka  ID rbimii3
ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní družina:
797 971 790
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Třídní nástěnka

Stránky tříd » 4. ročník » Třídní nástěnka

VÍTEJTE VE ŠKOLE ČAR A KOUZEL!

 

Probrané učivo ve dnech 2.3. - 6.3.

Český jazyk:

 • učebnice:  str. 125. Dokážeme v textu vyhledat podstatné jméno a určit jeho pád, číslo, rod a vzor.
 • pracovní sešit:  str. 34,cv. 3 - kontrolujte prosím s dětmi pracovní sešity, někdy je třeba udělat opravu či některé cvičení dokončit. Pokud je stránka zcela hotova, objeví se v jejím dolním rohu tečka.
 • malý žlutý pracovní sešit - str. 13, doma kontrolujte, zda jsou všude doplněné opravy.
 • Harry Potter a Kámen mudrců: str. 271 - Ve škole probíhají tzv. kontrolní otázky ze čteného textu. Pokud víte, že má Vaše dítě problém se čtením s porozuměním, klidně mu zadaný text ještě jednou přečtěte nebo si o příběhu povídejte. Lépe si zapamatuje obsah čteného textu. 

Anglický jazyk:

V uplynulém týdnu měly děti jednu hodinu s rodilým mluvčím - povídaly si o Vánocích, zimních sportech a oblečením. Do cvičného sešitu jsme si napsali přehled slovesa TO BE - kladný tvar, bez zkráceného tvaru. Proběhlo jedno opravovací cvičení na chyby, které se objevily v pracovních sešitech. Hráli jsme několik her na procvičení a upevňování slovní zásoby. 

 • učebnice: strana 25 - poslech, čtení a odpovídání na otázky
 • pracovní sešit: strana 30/2 ; 32/2 

 

Matematika:

V uplynulém týdnu jsme začali probírat nové učivo - čísla větší než 10 000 až do 1 000 000. Ve skupinkách děti přemýšlely, kde se s těmito čísly mohou setkat v běžném životě. Učili jsme se číst čísla, určovat na číselné ose. Průběžně jsme procvičovali násobení pod sebou, odčítání přes desítku.

GEOMETRIE - procvičovali jsme rýsování trojúhelníku,čtverce a obdálníku. Nově jsme se učili počítat obvod těchto tří geometrických útvarů. V pracovním sešitě jsme udělali tato cvičení: str. 46/1,2a,b,c

 • učebnice: strana 47/1,2,4 ; 49/1,2,5
 • pracovní sešit: strana 24 všechna cvičení kromě 9,10. 

 

Přírodověda:

 • učebnice: Rostliny a bvyliny na louce str. 68,69
 • pracovní sešit : 37/3, 38/6
 • Domácí úkol: 37/2

 

Vlastivěda:

 • učebnice: Zemský povrch po str.20 včetně
 • prac. sešit : vše po str. 6
 • projekt: 24.3. na dané téma- A4, obrázky, z paměti

 

Třídní a školní akce:

 • 19.3. Rodilý mluvčí
 • 20.3. Matematický Klokan
 • 25.3. Jezírko - environmentální program "Jak roste les". Sraz ve škole v 7:30. S sebou jednu celodenní jízdenku platnou do všech zón (47 Kč) - budeme cestovat po celém Brně. wink Děti s sebou budou mít obědové balíčky, pokud o ně nemáte zájem, odhlašte oběd a vybavte děti velkou svačinou. Na sebe sportovní oblečení a obuv. Návrat ve 14 hodin. Pokud nechodí vaše dítě do družiny, bude potřebovat propustku na 14 hodinu.
 • 1.4. Velikonoční dílny - SVČ Linka, s sebou dvě jízdenky na dvě zóny, svačina, pití. Do batohu se musí vejít i školní přezuvky.

 

 

 

Seznam používaných variabilních symbolů (VS) v naší organizaci v roce 2020:

VS pro platbu školného a stravného se uvádí evidenční číslo dítěte, které přidělí ved.ŠJ

Platbu provést do 20 v měsíci a nově vyúčtování proběhne až po ukončení docházky dítěte do naší školy nebo na vyžádání rodiče ( kontrola bude možná v nově nastaveném systému rodičem kdykoliv).

U NÁSLEDUJÍCÍCH VS NEZAPOMEŃTE DO POPISU PLATBY UVÉST JMÉNO DÍTĚTE ZA KTERÉ PLATBU PROVÁDÍTE

 

 • pro platbu záloha na ŠVP je VS 2020009  (platby od ledna 2020 – prosinec 2020)
 • pro platbu do třídního fondu je VS  2020001   (platby od ledna 2020 – prosinec 2020)

 

 • pro poskytnutí sponzorského daru naší organizaci je  VS  2020005     (platby od ledna 2020 – prosince 2020)

 

 • pro platbu záloha na plavání ZŠ  VS 2020015    (platby od ledna 2020 – prosinec 2020)                                                                               

 

Platby zasílejte na číslo účtu: 181574256/0300