Třídní nástěnka

           

            Vítejte v říší pohádek! 

 

                              

       Letos se s prvňáčky vydáme do pohádkového království. 

       Na cestě nás budou provázet pohádkové postavy z českých pohádek. 

       Abychom cestu úspěšně zvládli musíme po cestě splnit řádu úkolů, hádanek a otázek.

       V naší cestě nám pomůžou pohádková pravidla – rytířské ctnosti 

       Držte nám palce v putování z pohádky do pohádky!

 

 

 

VARIABILNÍ SYMBOLY:                                                                                                                                                                                                             

Seznam používaných variabilních symbolů (VS) v naší organizaci v roce 2024:                            

VS pro platbu školného a stravného se uvádí evidenční číslo dítěte, které přidělí ved.ŠJ.

Platbu provést do 20. dne v měsíci a nově vyúčtování proběhne až po ukončení docházky dítěte do naší školy nebo na vyžádání rodiče (kontrola bude možná v nově nastaveném systému rodičem kdykoliv).

 

U NÁSLEDUJÍCÍCH VS NEZAPOMEŇTE DO POPISU PLATBY UVÉST JMÉNO DÍTĚTE ZA KTERÉ PLATBU PROVÁDÍTE

·         pro platbu do třídního fondu je VS  2024001 (platby od ledna 2024–prosinec 2024)

·         pro poskytnutí sponzorského daru naší organizaci je VS  2024005 (platby od ledna 2024 – prosince 2024)

·         pro platbu záloha na ŠVP je      VS 2024009 (platby od ledna 2024–prosinec 2024)

·         pro platbu záloha na plavání MŠ VS 2024012 (platby od ledna 2024–prosinec 2024)

·         pro platbu záloha na plavání ZŠ VS 2024015 (platby od ledna 2024–prosinec 2024)

·         Platby zasílejte na číslo účtu: 181574256/0300 

 
Tabule ZŠ

 23.2. Lipka - Cesta do Ekvádoru 5.ročník

 

 

 

Tabule MŠ

 ·       21. 2. 5. Lekce plaveckého výcviku

 

·       26. 2. Divadlo Úsměv “Bába chřipka”

 

·       26. 2. 15:30 – 16:15 h  Edukativně stimulační skupiny 

 

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098