Tabule ZŠ

Těšíme se na vás 1.9. nejpozději v 8,00h před školou.

8.9. třídní schůzky v 16,30h ve škole

 

 

 

Tabule MŠ

27.6. -31.8. MŠ uzavřena

Těšíme se na vás 1.9. od 6,45h ve školce. Provoz MŠ  bude jako vždy do 16,15h.

7.9. třídní schůzky v budově MŠ od 16,30h.

Kontakty

ZŠ - sborovna:
+420 547 227 051
ZŠ - ředitelství:
+420 547 357 295
ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
Mateřská škola:
+420 547 227 507
Školní jídelna:
+420 547 227 507
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Úvod

 

LÉTO PLNÉ POHODY A SLUNÍČKA PŘEJÍ DĚTI A ZAMĚSTNANCI ZŠ A MŠ TROUBSKO

 

Fotografie ze slavnostního ukončení školního roku naleznete zde.

Těšíme se na všechny odpočaté a usměvavé 1.září 2016.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Školáci mají sraz nejpozději v 8,00h před budovou základní školy. Bude následovat slavnostní zahájení. Vzhledem k rekonstrukci podia v KD, bude upřesněno, jak a kde bude slavnostní zahájení probíhat. Rodiče, příbuzní, prarodiče, přátelé jsou vítáni. Předpokládané ukončení v 9,30h ve škole. Tento den nebude školní družina v provozu.

Od 2.9. školní družina v provozu od 6,45h do 16,15h. Výuka v 1.a ve 2.ročníku bude do 11,00h. Následuje oběd a můžete si děti vyzvednout.

Výuka ve 3.- 5.ročníku bude do 11,45h. Následuje oběd. Můžete si děti vyzvednout.

Od 5.9. výuka dle rozvrhu.

Ve čtvrtek 8.9. prběhnou třídní schůzky s rodiči v budově ZŠ od 16,30h. Na programu bude zápis do kroužků, podzimní plavání, info o programech ZŠ, akcích, projektech. Nutno aktualizovat dokumentaci ( Vaše podpisy...). Těšíme se na Vás.

 

Potřeby pro školáky pro rok 2016/2017 najdete v sekci stránky tříd -třídní nástěnka-již v aktuálním ročníku.

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

 

Na školkáčky se těší paní učitelky ve školce také 1.září od 6,45h do 16,15h. 

Třídní schůzky proběhnou v budově mateřské školy 7.9. od 16,30h. Na programu je mimo jiné i zápis do kroužků, nahlášení zájemců o jarní plavání, info o programech MŠ, akcích, projektech. Nutno aktualizovat dokumentaci (Vaše podpisy...). Těšíme se na Vás.

Potřeby pro školkové děti si můžete připomenout v sekci mateřské školy - info pro rodiče.

 

 

Rodiče pozor ! 

NEZAPOMEŇTE ZAPLATIT V SRPNU ZÁLOHU NA STRAVNÉ A ŠKOLNÉ MĚSÍCE ZÁŘÍ 2016 !

Školní rok od 1.9.2016 do 31.8.2017

Dítě které dosáhne ve školním roce uvedeného věku platí dle  vyhlášky 107/2015 Sb. :

 

Děti MŠ od 3 do 6 let               

Stravné 735,- + školné 500,-    

(ŠKOLNÉ NEPLATÍ PŘEDŠKOLÁCI, DĚTI CO MAJÍ ODKLAD DOCHÁZKY ŠKOLNÉ PLATÍ)

 

Děti MŠ od 7let                

stravné  798,-  + školné 500,-   

(ŠKOLNÉ NEPLATÍ PŘEDŠKOLÁCI, DĚTI CO MAJÍ ODKLAD DOCHÁZKY ŠKOLNÉ PLATÍ)

 

Děti ZŠ od 7 let do 10 let               

stravné   462,- + družina  200,-

Děti ZŠ Od 11 let do 14 let             

stravné   546,-  + družina  200,-

 

VS RČ dítěte, číslo účtu 181574256/0300

 

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

 

V pátek 24.6. začala avizovaná rekonstrukce školní kuchyně. Nejprve jsme postupně vyklidili vybavení kuchyně a přilehlých místností. Prozatím tak, aby provoz školky mohl nerušeně probíhat. Výrazněji se pracovalo v pondělí. Přidaly se bourací práce a doslova během pár minut se takřka celé přízemí zahalilo do jemného prachu. Po vybourání příček ve druhém patře již nebylo před prachem úniku. Dočasně byl odpojen internet a některé úseky elektrického vedení. Stěny je třeba zbavit starých obkladů i omítky. Rekonstrukce se dotkne všech přípojek i prostor v přízemí a také třídy ve druhém patře, kde souběžně probíhá rekonstrukce výdejny.

Fotografie zde.

 

17.7. 2016- práce na rekonstrukci školní kuchyně pokračují. Výdejny jsou omítnuté, ale na varné plochy si ještě počkáme. Fotografie zde.

 

27.7. 2016- ....a pořád se pracuje....., hurá- už se začalo obkládat. Fotografie zde.

 

9.8. 2016- tak už se nám to rýsuje. Obě výdejny, sociální zázemí i velká část kuchyně již mají nové obložení. Nerezové vybavení včetně sporáku je připraveno k nastěhování a zapojení. Ještě dokončit rekonstrukci přívodu elektřiny, zaspárovat a vymalovat. Potom už jen  nastěhovat vše zpátky a uklízet a uklízet a ......Fotografie zde.

 

17.8.2016- rekonstrukce kuchyně se pomalu chýlí k závěru. Nové vybavení je již umístěno na svých místech a čeká na připojení. Zatím je převážně skryto pod ochrannými foliemi, ale i tak je vidět moderní ráz kuchyně. Třídy ještě nejsou plně vyklizeny, ale vše se postupně vrací na svá místa. Příští týden všichni zaměstnanci nastoupí pomoci s úklidem tak, aby 1. 9. bylo pro naše školkáčky krásně uklizeno.

Fotografie zde.

 

 

REKONSTRUKCE  OPLOCENÍ

 

V pondělí 4.7.2016 začaly práce na rekonstrukci oplocení. Naplánováno je zmodernizovat ploty jak kolem mateřské školy, tak i kolem základní školy. Zvýšit je a tím zamezit možnosti přelézání. Stávající branky budou rovněž nahrazeny novými s možností elektronického vrátného. V místě  sběrného místa směrem ke kuchyni bude nainstalována nová brána. Všechny tyto prvky zvýší bezpečnost našich dětí, pomohou nám ochránit vybavení zahrad  a znesnadní vstup na pozemek  nezvaným osobám. Začíná se samozřejmě bouráním.

Fotografie zde.

 

17.7. 2016 -mateřská škola již má nové moderní oplocení. Výška je cca 2m. Brána i branka přesně splňují naše požadavky. Bráně zbývá ještě přidat motor a areál bude zabezpečen.

V základní škole je rovněž oplocení takřka kompletní. Jeho výška činí cca 3m. Zde nám schází jen vstupní branka.

Provedení obého je precizní a velmi estetické. Kování Cais má výbornou kvalitu.

Fotografie zde.

Rekonstrukce oplocení je ukončena. Obě naše budovy mají kompletní nové oplocení se vstupními brankami s elektronickým zvonkem. Do obou areálů jsou namontovány pojezdové brány z důvodu usnadnění vstupu a pozemek při dovozu potřebného nákladu většívh rozměrů.