Tabule ZŠ

26.5.    1.-5-roč.   Třídní schůzky v 16,30h
27.-28.5.  5.roč.   Třídní výlet

1.6.Den dětí na fotbalovém hřišti

13.6.2016 - Beseda se záchranáři-teorie a praktická ukázka ošetření úrazů -

                     3.- 4.roč.

13.6. Rozloučení s páťáky, pasování předškoláků- na fotbalovém hřišti od 16,30h

  taneční vystoupení, pohádka, ukázka kinballu

20.-24.6. Škola v přírodě 3.-5.ročník

27.-29. Výlet  1.-2.ročník

30.6. Vysvědčení

 

 

Tabule MŠ

25.5., 8:30 - 9:30     I. a II. tř.   Div. B. Polívky - Dobrodružství hastrmana Tatrmana
26.5., 9:00-9:45       I. a II. tř.   Plavání

1.6. Den dětí - hledání pokladu

6.6. Výlet ( v MŠ nebude náhradní provoz)

13.6. Pasování předškoláků, rozloučení s páťáky na fotbalovém hřišti-

od 16,30h,  taneční vystoupení, pohádka, ukázka kinballu

posléze opékání špekáčků a spaní ve školce ( předškoláci)

30.6. MŠ uzavřena

Kontakty

ZŠ - sborovna:
+420 547 227 051
ZŠ - ředitelství:
+420 547 357 295
ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
Mateřská škola:
+420 547 227 507
Školní jídelna:
+420 547 227 507
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Úvod

Školní dužina

Upozorňujeme rodiče, že v době od 20.-29.6.2016 bude omezen provoz školní družiny z důvodu konání ŠVP 3.-5. ročníku následně výletu 1.-2. ročníku.

Ranní ŠD bude od 7,00 hod, odpolední provoz pouze do 15,30 hod. Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

Informace o škole.

Informace o školce.