Tabule ZŠ

15., 22.12. Plavání 1.-3.roč.
15.12. Vánoční dílna (9-12h) 4.-5.roč., neplavci

19.12.  Vánoční dílničky a divadlo v ZŠ pro MŠ, odpoledne divadlo pro ZŠ
22.12. Vánoční besídka ( poslední lekce plavání) 1.-5.roč

Tabule MŠ

14. 12. v 16 h Vánoční besídka
19. 12. v 9 h Divadlo v ZŠ Troubsko

      

Kontakty

ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
ZŠ - ředitelství:
+420 733 537 658
ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Úvod

Děkujeme všem, kteří se rozhodli nám jakoukoliv formou přispět na nákup dárků pro děti nebo na pořízení didaktických materiálů, učebních pomůcek nebo na rozvoj aktivit pořádaných školou či školkou. Pokud ještě zvažujete možnost finančního příspěvku naší škole, můžete tak učinit převodem nebo v hotovosti na účet školy. Vždy Vám bude vystavena darovací smlouva pro možnou slevu na dani z příjmu.

Děkujeme.

 

 

 

PLÁNOVANÉ AKCE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA


15.,22.12.             Plavání 1.-3.roč.

15.12.                  Vánoční dílna (9-12h) 4.-5.roč., neplavci

19.12.                  Vánoční dílničky a divadlo v ZŠ pro MŠ,

                           odpoledne divadlo pro ZŠ
22.12.                  Vánoční besídka ( poslední lekce plavání) 1.-5.roč

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

14. 12.         v 16 h Vánoční besídka
19. 12.         v 9 h Divadlo v ZŠ Troubsko

     

 

PROBĚHLÉ AKCE

Konverzační soutěž z anglického jazyka

Dne 30. listopadu 2016 proběhla na ZŠ Labská konverzační soutěž z anglického jazyka, které se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníku. Cílem byl zájem o rozvoj studia anglického jazyka, posílení motivace a schopnost použít anglický jazyk v běžné konverzaci.

Ze 4. ročníku se přihlásili žáci: Martin Král, Veronika Lichková, Sofie Peterková, Veronika Sklenářová a Laura Drobiličová; z 5. ročníku: Tereza Bednářová, Natálie Drapelová, Eduard Valeš, Filip Sobola a Daniel Petřík.

Soutěž proběhla ve dvou kategoriích a obsahovala dvě části – písemnou část, kde byl poslech s porozuměním a čtený text; ústní část, která obsahovala krátký úvod o sobě samém, zodpovězení základních otázek a následně konverzace na vybrané téma (např. Animals, School, Family and house, Food and drink aj). Hodnocena byla zejména jazyková pohotovost, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.

Chtěla bych všechny žáky pochválit za jejich odhodlání a odvahu. Přestože nemohl zvítězit každý, všem patří velká chvála již z toho důvodu, že vyhráli sami nad sebou, překonali svůj strach a trému. Chválím zejména Veroniku Lichkovou, která obsadila krásné 5. místo a samozřejmě nesmíme opomenout ani na výherce celé kategorie za žáky 4. ročníku – Martina Krále, který anglickou soutěž zvládl bravurně. Kategorie žáků 5. ročníku byla náročnější, i přesto se naši žáci umístili mezi těmi lepšími. Šikulky!

Pevně věřím, že příští rok bude soutěž stejně úspěšná. Anglický jazyk je sice náročný, ale velmi důležitý, jelikož se jím dorozumíte prakticky všude.

So, again next year :-)

 

Mikulášské dny v MŠ

Články o slavení Mikuláše v mateřské škole naleznete v aktualitách MŠ. Fotografie ze dne Andílků a čertů ZDE a z Mikulášského představení ZDE.

 

Mikuláš na Baťově kanále

 

V úterý 6. 12. se žáci naší školy vydali na dobrodružnou plavbu s Mikulášem. Během plavby si zazpívali koledy a měli možnost si od Mikuláše vysloužit nadílku.  V závěru plavby ještě dostali perníkovou kotvu od čertů, kteří během plavby děti škádlili.

Žáci 3.-5.ročníku navíc zhlédli výstavu vánočních stromků ve Slavkově a ti z 1. a 2. ročníku zase starobylá řemesla a vánoční zvyky ve skanzenu Rochus. Komentovaná prohlídka dětem rozšířila povědomí o tom, jak se dříve žilo na vesnici a jak si lidé vydělávali na živobytí.

Fotografie z Mikulášské plavby naleznete ZDE.

 

Skanzen Strážnice, pořad Veselme se, radujme se

V aktualitách mateřské školy naleznete článek o našem výletu do Strážnice. Fotografie ZDE.

 

Vánoční jarmark

V neděli 26. 11. 2016 jsme, jako již tradičně, v Katolickém domě přivítali počátek adventu Vánočním jarmarkem. Děti ze základní školy a z mateřské školy si připravily pásmo písniček, koled, básniček a tanečků se zimní tématikou. Celý program započal krátkým koncertem manželů Kavanových a jejich dcerky Anežky. Po skončení vystoupení si návštěvníci jarmarku mohli vybrat ze široké nabídky výrobků, které děti, rodiče i paní učitelky v průběhu listopadu vytvořili. Všem, kteří nám přinesli vyrobené dekorace k prodeji, a tím podpořili naší školu a školku, děkujeme.Výtěžek bude věnován na pořízení dárků pod stromeček pro děti ze školky a ze školy.

  Fotografie   ZDE.

 

Fotky ze ZV , listopad, ve školní družině ZDE

Fotky a videa ze ZV, prosinec, ve školní družině ZDE

Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2016/2017 ZDE

 

Info o školce.