Tabule ZŠ

27. 6. Železný Empík

 

29. 6. Vydání vysvědčení- ve třídách v budově ZŠ

 

3. 9. Zahájení nového školního roku v KD. Sraz v 7,45h před ZŠ.

 

24.9. Zahradní slavnost (vystoupení dětí ZŠ a MŠ, divadlo KORÁB ( hry, soutěže...). V 16,30h před Sokolovnou ( při dešti v KD).

 

 

Tabule MŠ

Provoz MŠ do 13. 7. 2018.

 

Od 16.7. do 31. 8. MŠ uzavřena.

 

3. 9. provoz od 6,45h do 16, 15h.

 

24.9. Zahradní slavnost (vystoupení dětí ZŠ a MŠ, divadlo KORÁB ( hry, soutěže...). V 16,30h před Sokolovnou ( při dešti v KD).

Kontakty

ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
ZŠ - ředitelství:
+420 733 537 658
ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Úvod

Kroužky v ZŠ a MŠ Troubsko školní rok 2018/2019. Ceny jsou uvedeny orientačně. Přihlašování bude probíhat od 25.6. do 31.7.2018

Přihlašování do kroužků MŠ ZDE.

Přihlašování do kroužků ZŠ ZDE.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA  dne 29. 6. 2018 pouze do 15:00 hod. Žáci odcházející bez doprovodu musí mít omluvenku s datem a časem odchodu. Děkujeme.

 

POZOR

od nového školního roku 2018/19 změna v přihlašování a odhlašování obědů  a ve výši zálohových plateb.

Bližší informace v sekci ŠKOLNÍ JÍDELNA - INFO KE STRAVOVÁNÍ

 

Vážení rodiče,

k zájmovému vzdělávání - ŠKOLNÍ DRUŽINĚ pro školní rok 2018/2019  využijte prosím přihlašovací formulář ZDE.   /Týká se budoucích žáků 1. ročníku a stávajících žáků ZŠ Troubsko/.

Přihlášky prosím zasílejte do 22.6.2018

na e-mail: dana.vlachova@zs-troubsko.cz. Následně bude přihlašování uzavřeno. Později doručené přihlášky nemusí být z organizačních důvodů akceptovány. Děkujeme za pochopení.

 

VÝSLEDKOVÁ  LISTINA  SBĚRU  PAPÍRU  -  ČERVEN  2018 - ZDE

 

ZIMNÍ LYŽAŘSKÝ VÝCVIK - informace k přihlášení ZDE.

 

 

PLÁNOVANÉ AKCE

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA

27. 6. Železný Empík

29. 6 Vydání vysvědčení- ve třídách v budově ZŠ

 

Fotogalerie bude v provozu do 15. 7. 2018. Po tomto datu budou veškeré dosavadní fotografie nevratně odstraněny.

 

ROZLOUČENÍ S PÁŤÁKY A PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ, fotografie ZDE.

VÝLET MŠ DO CENTRA EDEN - článek naleznete v aktualitách, fotografie ZDE.

PIRÁTSKÝ DEN V MŠ - fotografie ZDE.

DIVADLA v květnu v MŠ, článek naleznete v aktualitách, foto ve fotogalerii.

 

Děkujeme Lékárně Troubsko - CoPharm  za štědrý sponzorský dar, který věnovala dětem ze ZŠ a MŠ Troubsko, formou léčiv a zdravotnického materiálu do našich lékárniček.

 

Děkujeme všem sponzorům, kteří se rozhodli nám jakoukoliv formou přispět na nákup učebních pomůcek, didaktických materiálů, knížek a dárků pro děti.

 

Info o školce.