Tabule ZŠ

17. 5. Výlet ŠD

19. 5. Florbal. turnaj

28. 5. Den fascinace rostlinami- I.

30. 5. Zdravá pětka I.-II.

31. 5. Zdravá pětka III.-V.

Tabule MŠ
21.-23.5. Třídenní výlet
28. 5. Den fascinace rostlinami - dopoledne
28. 5. ESS - odpoledne

 

 

 

Kontakty

ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
ZŠ - ředitelství:
+420 733 537 658
ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní družina:
797 971 790
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Logoped

Zaměstnanci školy » Logoped

Úroveň řečových dovedností velmi úzce souvisí se školní úspěšností. Nedostatečné zvládnutí mateřského jazyka se projevuje nejen v jeho vnější podobě - řeči mluvené, ale i v rozumění řeči, v jeho psané podobě  - tedy i čtení a psaní, což ovlivňuje celý proces učení.

Logopedická péče bude věnována žákům s narušenou komunikační schopností a v rámci této péče budeme procvičovat motoriku, oromotoriku (artikulaci), zrakovou a sluchovou percepci, gramatickou stránku řeči a její plynulost.

Mgr. Lucie Škurková : lucie.skurkova@zs-troubsko.cz

Mgr. Dagmar Vašíková : dagmar.vasikova@zs-troubsko.cz

Mgr. Kateřina Kamenická : skolkatroubsko@seznam.cz