Tabule ZŠ

21.11. Knihovna-Vesmír.3.roč.

22. 11. Knihovna-čten.klub

23.11. Focení1.-5.roč.

27.11. Radost-4.a 5.roč.

 

 

Tabule MŠ

26. 11. od 10:30    "Divadlo Bolka Polívky
Káťa a Škubánek"
        

 

Kontakty

ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
ZŠ - ředitelství:
+420 733 537 658
ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Třídní nástěnka

Stránky tříd » 5. ročník » Třídní nástěnka

 

 

 

  VESMÍRNÉ  

                     PUTOVÁNÍ      5. třídou zahájeno ...                                                                                                                                                        Výsledek obrázku pro astronaut

 

Deník proběhlých událostí ve školním roce 2018/2019 :

 

17.9. a 24.9. 2018 - 2x 2 hodiny výcviku s odborným trenérem - bruslení s Kometou

24.9. 2018 - Zahradní slavnost - konalo se pro nepřízeň počasí v KD

25.9. 2018 - výlet do zoo na Sv. Kopečku u Olomouce  a návštěva historického centra města Olomouce

3.10. 2018 - dravci  s p. Urbánkem - ukázka chovu a výcviku

23.10. 2018 - mobilní planetárium - pořad "Vesmír neznámý" s odborným výkladem

26.10. 2018 - sázení stromů k 100. výročí vzniku republiky

31.10. 2018 - anglické divadlo s rodilými mluvčími ( v KD proběhlo)

2.11. 2018 - CVČ Linka - práce se dřevem - výroba stolní hry

15.11. 2018 - Lipka - vlněná dílna

 

 

Učivo v týdnu od 12.11. -  do 16.11. 2018

 

Anglický jazyk: 25.10.2018  Učebnice po str. 16/1 a PS po str.13/2.  DÚ - vypsat a naučit slovíčka lekce 2/A.

Tento týden jsme začali písničkově - naučili jsme se píseň "My Bonnie..." a také jsme si zazpívali píseň "Head and shoulders", která nám nejen pomohla zopakovat si anglicky části těla ale také nám rozproudila krev v těle :-).

V rámci hlavní náplně týdne jsme se pak věnovali nepravidelnému množnému číslu podstatných jmen (child - children a pod.) a záludnostem množného čísla celkově. Tady musím velmi pochválit Ondřeje, který opravdu zabojoval, dostal pěknou jedničku na psaný (!) test z této látky a je tak skokanem týdne a  možná i měsíce :-).

Příští týden máme hned ve středu na programu anglické představení divadla The Bear Educational Theatre (http://www.thebeartheatre.com/cs), které kvůli nám přijede až z Prahy, tak doufám, že děti po prázdninách přijdou v plném počtu a potěší se pohádkou i pěknou výslovností rodilých mluvčí.

p. uč. Přikrylová byla v tomto týdnu nemocná

 

Český jazyk : 

                     Psaní předpon s-, z-, a vz-    -  učivo nám dává zabrat, opakujeme, procvičujeme

                     Předpony od-, nad-, pod-, před-

                     Předpony bez-, roz-, vz-

                     Psaní ú po předponě - např. účelný - bezúčelný

                     Skupiny slov bě/bje, vě/vje, pě

                     Skupiny mě/mně

                     Přípona -ský

                     Učebnice - str. 41 - 42, 42 / 1 a 2 , str.46 / 4a)

                     PS str. 13 / 18

                     Napsán diktát č.7

                     Sloh - pokračování ke knize Druhé housle v rozsahu asi 10 - 15 vět - termín odevzdání již proběhl, stále ještě někdo neodevzdal

                    Čítanka - str. 23 - Píseň, co mě učil listopad, str. 24-25 Z dějin naší země, str.26-27 Církevní pojetí vzniku světa - zápis do sešitu čtení

                    Čtení - spol. četba - máme za sebou první tři kapitoly knihy "Bratři Lví srdce" od Astrid Lindgrenové 

                    Čtení - poslechová četba - (Ne)obyčejný kluk autorky R.J.Palaciové - čteme každý den asi 15 min.

Čeká nás čtvrtletní písemná  práce v příštím týdnu.

Čtenářské deníky odevzdány ke kontrole - ne všichni tak učinili ! zapisujeme i knihy nedočtené, časopisy, kulturní akce ( muzea, divadla, koncerty, filmová představení ...).

Představování knih - Ondra P. - Anča a Pepík - nestihli jsme, v příštím týdnu napravíme

 

Matematika :  Čísla větší než milion - porovnávání a zaokrouhlování

                           PS po str.17 včetně - doplnění si pohlídají zvláště ti, kteří nebyli přítomni ve škole

                           Hry Na horolezce, Kuželky - pilujeme pamětné počítání

                           Počtářské chvilky č.XVII.

                           Učebnice po str.35 - ústně, písemně, práce ve dvojicích

Napsána čtvrtletní písemná práce.

 

Vlastivěda :   

Přichází 2.polovina 19.století, povstání v roce 1848, končí robota, roste tovární výroba, benzinové motory a elektřina, rozvoj měst, nejdéle vládnoucí Habsburk, změna názvu říše, T.G.Masaryk - opakujeme

1.světová válka

                          Učeb. str.22- 24

                          PS - vše po str. 18  včetně

                          Ústní zkoušení

Přírodověda :  Vesmír  - hvězdy na noční obloze, hvězda Slunce

                            Učebnice str.19 - 20

                            Ústní zkoušení, představování zpracovaných témat

                            Představování herbářů - stále pokračujeme v této činnosti

                           

Zadáno ke zpracování :

Slunce - Luky P. +  Ondra - vráceno k dopracování

Merkur - Lucie

Venuše - Kristián

Mars - Adélka S. + Elen

Jupiter - Anežka

Saturn - Kristýnka + Adélka V.

Uran - Tomáš Ř.

Neptun - Jarda

Měsíc - Luky K.

Pluto - Kristián

komety - Adrianka

Jurij Gagarin - 1. člověk ve vesmíru - Nikolka

zvířata ve vesmíru - Tomáš J.

                       

Informatika :   Uživatelský účet, přihlášení, odhlášení

(vyučuje p. uč. Mgr. Škurková)

 

Výtvarná výchova a pracovní činnosti :  vánoční přání - výrobek určený na náš školní jarmark  

                                                                             

                                                    INFO :

- nezapomínejte zapisovat omluvení absence svých dětí do omluvných listů

 

Akce, kt. nás čekají :

20.11. - 26.11. 2018 - sběr papíru

22.11. 2018 - akce členů čtenářského klubu - návštěva knihovny v Bystrci

23.11. 2018 - vánoční focení

27.11. 2018 - Divadlo Radost - představení Pipi Dlouhá punčocha

30.11.2018 - dílna s lektorkou - výroba vánoční hvězdy - cena 50,- Kč - úhrada do 23.11.2018

2.12.2018 - jarmark - v prostorách naší školy - 10:00 - 14:00 hodin, po té v 15:30 vystoupení žáků ZŠ v Katolickém domě, před námi vystupuje MŠ

5.12. 2018 - výlet do skanzenu Strážnice - 8:00 - 13:30 přibližně, obědové balíčky

3.6. - 7.6.2019 - škola v přírodě - Velké Losiny - hotel Losinka, celková cena 2700,- Kč, úhrada zálohy do konce ledna ve výši 1500,- Kč

 

Poděkování patří ...

p. Vališové, Vávrové, Janečkové, Říhové a babičce Hovězákové za oživení našich okenních parapetů pěknými pokojovými květinami...

p. Pýchové za obr dýni k dekoraci, kterou se pokusíme dotvořit...

p. Vališové za dýňový svícen, čerstvé květiny do vázy

p. Kutalové za kupu makových buchet, po kterých se ve třídě jen zaprášilo

p. Paračkové za úžasné, na jazyku se rozplývající, rohlíčky s jablkovou náplní, které nám upekla k slavnostní příležitosti 100. výročí vzniku republiky spojené se  sázením stromků v naší obci

p. Sobolové s Adélkou - za skvělou halloweenskou bábovku s hromadou lentilek

 

PROJEKTY VE KTERÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENA:

  • Ovoce do škol - 1x týdně dostávají děti 1-2 kousky ovoce
  • Mléko do škol - 1x týdně neslazené mléko
  • Moudrý učitel, spokojený žák - dotační program EU, podpora vzdělanosti

Poštovní adresa: Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno-venkov, Školní 11, Troubsko, 664 41

číslo bankovního účtu: 181574256/0300

VS pro platbu školného a stravného se uvádí evidenční číslo dítěte, které přidělí ved.ŠJ

Platbu provést do 20. dne v měsíci a nově vyúčtování proběhne až po ukončení docházky dítěte do naší školy nebo na vyžádání rodiče ( kontrola bude možná v nově nastaveném systému rodičem kdykoliv).

U NÁSLEDUJÍCÍCH VS NEZAPOMEŃTE DO POPISU PLATBY UVÉST JMÉNO DÍTĚTE ZA KTERÉ PLATBU PROVÁDÍTE.

  •  pro platbu do třídního fondu je VS  2018001       
  •  pro poskytnutí sponzorského daru naší organizaci je VS  2018005