Tabule ZŠ

11. -15. 2.Jarní prázdniny

25. 2. Bystrouška-Peří....(3.ročník)

26. Plavecké závody(vybraní žáci)

 

Tabule MŠ

19. 2. od 16,30h- Edukativně stim. skup.

20. 2. Divadlo Barborka

25. 2. Karneval v MŠ

 

 

Kontakty

ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
ZŠ - ředitelství:
+420 733 537 658
ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Třídní nástěnka

Stránky tříd » 5. ročník » Třídní nástěnka

 

 

 

  VESMÍRNÉ  

                     PUTOVÁNÍ      5. třídou zahájeno ...                                                                                                                                                        Výsledek obrázku pro astronaut

 

Deník proběhlých událostí ve školním roce 2018/2019 :

 

17.9. a 24.9. 2018 - 2x 2 hodiny výcviku s odborným trenérem - bruslení s Kometou

24.9. 2018 - Zahradní slavnost - konalo se pro nepřízeň počasí v KD

25.9. 2018 - výlet do zoo na Sv. Kopečku u Olomouce  a návštěva historického centra města Olomouce

3.10. 2018 - dravci  s p. Urbánkem - ukázka chovu a výcviku

23.10. 2018 - mobilní planetárium - pořad "Vesmír neznámý" s odborným výkladem

26.10. 2018 - sázení stromů k 100. výročí vzniku republiky

31.10. 2018 - anglické divadlo s rodilými mluvčími ( v KD proběhlo)

2.11. 2018 - CVČ Linka - práce se dřevem - výroba stolní hry

15.11. 2018 - Lipka - vlněná dílna

30.11. 2018 - korálková dílna s p. Helenou z Ostopovic - výroba vánoční hvězdy

2.12. 2018 - vstup do adventu - školní jarmark, výstava betlémů, pěvecké vystoupení dětí v KD, rozsvícení vánočního stromu

5.12. 2018 - výlet do skanzenu ve Strážnici - s programem "Radujme se, veselme se...

11.12. 2018 - zvítězili jsme jako třída ve 2. kole sběru papíru - těšíme se z vítězství, děláme si laskominy na odměnu v podobě pizzy

13.12. 2018 - vánoční dílna v CVČ Linka

18.12. 2018 - koledování u p. Benešové, v zahradnictví u p. Chaloupky a trochu neplánovaně i u Sobolů

19.12. 2018 - setkání v kostele s naším panem farářem - zpívali jsme koledy, Adrianka zahrála krásně na flétnu Tichou noc, Elenka a Kristýnka přednesly vánoční verše, poslechly jsme si varhany, shlédli jsme film o narození Ježíše

21.12. 2018 - třídní vánoční besídka - moc jsme si ji společně užili

9.1.2019 - Divadlo Radost - představení Pipi Dlouhá punčocha - skvělé! Dali jsme této akci jednotně 1*

18.1. 2019 - CVČ Linka - práce se dřevem pro pokročilé - řežeme, pilujeme, brousíme...

 

Učivo v týdnu od  28.1. -  do 1.2. 2019

 

Anglický jazyk

 

Od 5.2. 2019 vyučuje AJ pan učitel Vojtěch Klement.

 

Český jazyk : 

                     Psaní předpon s-, z-, a vz-  

                     Předpony od-, nad-, pod-, před-

                     Předpony bez-, roz-, vz-

                     Psaní ú po předponě - např. účelný - bezúčelný

                     Skupiny slov bě/bje, vě/vje, pě

                     Skupiny mě/mně

                     Přípona -ský

                     Vyjmenovaná slova - opakování

                     Slovní druhy - procvičujeme

                     Podstatná jména - opakujeme

                     Učebnice - po str. 97 ústně i písemně

                     ústně :

                     str. 89 - 90 - Skřítci - u podstatných jmen rodu středního určit rod, číslo, pád i vzor

                     str. 90 / 2 a) - c)

                     str. 96 / 2  Lidé a psi + úkoly a) - f)

                     písemné vypracování :

                     učebnice  str. 87/2  do sešitu ČJ 2

                     str. 87/3 a) i b) - výběr 8 vět, 88 / 4, str. 90 / na průsvitku, str. 91 / 4, str. 91 / 5 a) i b) - 10 vět vše do ČJ 2, str. 97 / 4 a) a b)

                     - projít si celá cvičení, zdůvodňovat si, pak výběr 10 vět - přepsat do ČJ 2

                     opakování podstatných jmen, vypracovány pracovní listy ( pro nepřítomné nachystány ve složce)

                     4. 2.2019 - testík opakovací na podstatná jména

                     Začínáme v pondělí učivo o přídavných jménech. Děti dostanou k procvičování malý PS.

                    PS po str. 23  - prolistujte sešit zpětně, doplňte opravy, pohlídejte si chybějící cvičení z doby absence - Adrianka, Tomáš, Jarda...

                          Napsán diktát č.12 - koncovky podstatných jmen + shoda přísudku s podmětem + vlastní jména

                   Čtení - spol. četba - "Bratři Lví srdce" od Astrid Lindgrenové dočteno, čeká nás do 4. 2. 2019 

                   zápis do čtenářského deníku, společné zhodnocení

                  V pondělí začínáme novou četbu - (vánoční titul) Jirkův vesmírný lov pokladů od Lucy a Stephen Howkinggových - kdo si ještě nepřinesl z domu - nezapomenout si knihu přibalit do aktovky !

                  Čítanka str. 72 - 80 - pohádky (finská, argentinská, romská...), hl. znaky pohádky, pohádky lidové a autorské

                                bajka - charakteristika tohoto literárního útvaru, čítanka str. 82 - 83, četba Ezopových bajek

                  Čtení - poslechová četba - (Ne)obyčejný kluk autorky R.J.Palaciové - čteme každý den asi 15 min., blížíme se závěru

                 Čtenářské deníky -  zapisujeme i knihy nedočtené, časopisy, kulturní akce ( muzea, divadla, koncerty, filmová představení ...)

                Představování knih - chystá se Adélka S. a Tomáš Ř.

 

5. 2. 2019 třídní kolo recitační soutěže, následuje 7. 2. 2019 školní kolo - pilujte, zkoušejte, dbejte na pěkný přednes !

 

Matematika : 

                          Čísla větší než milion - písemné sčítání a odčítání, pamětné a písemné násobení a dělení

                          Římské číslice

                          Písemné násobení trojciferným činitelem

                          učebnice str. 61 - ústně - 12 a 13, písemně 60 / 2 , 61 / 10 (pyramidy)

                          PS po str. 29 / 1 - 3,  str. 30 / 5, 7, okraj stránky, str. 31 / 13 - magické čtverce

                          Hry Na horolezce, Kuželky - pilujeme pamětné počítání

                          Počtářské chvilky po č. XXVI. - doplní si chybějící chvilky ti, kteří je pro absenci nemají udělané (pokud nemají sešit u sebe, vyzvednou si jej u mne )

                          Ve středu 6. 2. 2019 písemná práce - sčítání a odčítání písemné,písemné  násobení 1- ciferným - 3- ciferným činitelem, slovní úloha, zaokrouhlování...

                      

Vlastivěda :   

Doba  po sametové revoluci

                          Učeb. str. 40 - 41

                          PS -  po str. 30 včetně

                          Čeká nás společné opakování

Přírodověda : 

Vesmír - opakování

Počasí a podnebí - učeb. str. 30

- projít si opakování na str. 31 v učebnici

Rozmanitost přírody - podnebné pásy - učeb. str. 32 - 35

Tropický (teplý) pás - tropický deštný les

                                  savana

                                  poušť

Zadáno ke zpracování : krátký popis, zajímavosti, na A4, obrázek, zpaměti, vlastními slovy, lze i jako prezentaci

                                     - není zadáno druhové jméno

tropické deštné lesy - gorila - Luky P. ,  krokodýl - Tom J., jaguár - Nikola, tukan - Kristýnka a Adélka V., kávovník - Nikolka

savany - žirafa - Elen, hyena a sup - Anežka, slon - Lucie a Adélka S., lev - Tom Ř., gepard - Lukáš K., nosorožec - Tom J.

poušť - velbloud - Elen, štír - Jarda, surikata - Ondřej, fenek - Adrianka, kaktusy - Áďa S. a Lucie

 - proběhne 5. 2. 2019

 

Výtvarná výchova a pracovní činnosti :  ptáci u nás zimující - kombinovaná technika ( anilinové barvy + kresba )

                                                                        

INFO :

- nezapomínejte zapisovat omluvení absence svých dětí do omluvných listů

- oceňuji práci služby ve třídě - tabule : Tomík Ř. a Luki K., rozdávání sešitů a pomůcek : Kristýnka V. a Adélka V.

- pochvala pro Jarouška za obohacení vánoční besídky vlastní hrou na kytaru, pochvala pro Adrianku Kamenickou za hru na flétnu v kostele při společném vánočním setkání

- pochvala pro děvčata Adélku S., Elenku a Lucii za pomoc v době vánočního jarmarku v prostorách školy - moc si toho vážíme

 

Akce, kt. nás čekají :

5. 2. 2019 třídní kolo recitační soutěže, 7. 2. 2019 školní kolo

leden - platba zálohy na školu v přírodě - ve výši 1700,- Kč, třídní fond 500,- Kč na 2.pol. - do popisu platby nezapomeňte napsat jméno dítěte

2. pololetí - vybírá se 1 l  tekutého mýdla a 4 role toaletního papíru

8. 2. 2019 - náhradní termín programu Dobrodružná cesta - mapování vztahů ve třídě, komunikace, schopnost spolupráce - vede odborník z pedagogicko-psychologické poradny ( proběhne ve škole)

11. 2. - 15. 2. 2019 - jarní prázdniny

22. 3. 2019 - filmový festival Jeden svět v Labyrintu

26. duben 2019 - celodenní výlet do Prahy

3.6. - 7.6. 2019 - škola v přírodě - Velké Losiny - hotel Losinka, celková cena 2700,- Kč, úhrada zálohy do konce ledna ve výši 1700,- Kč

 

Poděkování patří ...

rodičům Adélky Vávrové - obohacení našeho knižního fondu ve čtenářském klubu

p. Vališové, Vávrové, Janečkové, Říhové a babičce Hovězákové za oživení našich okenních parapetů pěknými pokojovými květinami...

p. Pýchové za obr dýni k dekoraci, kterou se pokusíme dotvořit...

p. Vališové za dýňový svícen, čerstvé květiny do vázy, adventní svícen z perníku

p. Kutalové za kupu makových buchet, po kterých se ve třídě jen zaprášilo

p. Paračkové za úžasné, na jazyku se rozplývající rohlíčky s jablkovou náplní, které nám upekla k slavnostní příležitosti 100. výročí vzniku republiky spojené se  sázením stromků v naší obci

p. Sobolové s Adélkou - za skvělou halloweenskou bábovku s hromadou lentilek

 

PROJEKTY VE KTERÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENA:

  • Ovoce do škol - 1x týdně dostávají děti 1-2 kousky ovoce
  • Mléko do škol - 1x týdně neslazené mléko
  • Moudrý učitel, spokojený žák - dotační program EU, podpora vzdělanosti

Poštovní adresa: Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno-venkov, Školní 11, Troubsko, 664 41

číslo bankovního účtu: 181574256/0300

VS pro platbu školného a stravného se uvádí evidenční číslo dítěte, které přidělí ved.ŠJ

Platbu provést do 20. dne v měsíci a nově vyúčtování proběhne až po ukončení docházky dítěte do naší školy nebo na vyžádání rodiče ( kontrola bude možná v nově nastaveném systému rodičem kdykoliv).

U NÁSLEDUJÍCÍCH VS NEZAPOMEŃTE DO POPISU PLATBY UVÉST JMÉNO DÍTĚTE ZA KTERÉ PLATBU PROVÁDÍTE.

  •  pro platbu do třídního fondu je VS  2019001 -  500,- Kč na 2. pololetí   
  •  pro poskytnutí sponzorského daru naší organizaci je VS  2019005   
  •  platba školy v přírodě VS 2019009 + do popisu platby jméno dítěte - záloha 1700,- Kč do 31.1. 2019