Tabule ZŠ

24. 9. Bruslení (4..a 5.roč.)

24.9. Zahradní slavnost (vystoupení dětí ZŠ a MŠ, divadlo KORÁB ( hry, soutěže...).

V 16,30h před Sokolovnou ( při dešti v KD).

25.9. Adaptační program (1.-5.ročník)

27.9. Evropský týden sportu

 

 

Tabule MŠ

20. 9. Pohádka Tři prasátky

24.9. Zahradní slavnost (vystoupení dětí ZŠ a MŠ, divadlo KORÁB ( hry, soutěže...). V 16,30h před Sokolovnou ( při dešti v KD).

Kontakty

ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
ZŠ - ředitelství:
+420 733 537 658
ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Třídní nástěnka

Stránky tříd » 5. ročník » Třídní nástěnka

 

 

 

  VESMÍRNÉ  

                     PUTOVÁNÍ      5. třídou zahájeno ...                                                                                                                                                        Výsledek obrázku pro astronaut

 

Deník proběhlých událostí ve školním roce 2018/2019 :

 

Učivo v týdnu od  10.9. -  do  14.9. 2018

 

Český jazyk :  Opakujeme učivo 4. roč.

                           Učebnice str. 7- 8, str. 10/17 a), b), str.12 a)

                           napsán 1. diktát - opakovací

                           Sloh - str.18 "Vzpomínáme na prázdniny". Vyprávění - příběh, zážitek písemně do sešitu slohu

                           Čtení - zahájena spol. četba - Druhé housle (I.Fišerová) - přečteno 6 kapitol, v sešitě čtení úvodní strana - báseň "Září" (Z.Svěrák)

Matematika :  Aktivizujeme učivo 4. roč.

                        Učebnice str.6-8

                           PS str.3 a 4

Vlastivěda :    Opakování učiva 4. ročníku - dějepisná část. Opak.témata rozdělena do dvojic - prezentace

Přírodověda : Opakování učiva 4. roč. Učeb. str.6-7 - téma : Člověk a jeho vliv na přírodu, Podmínky života. - doplňování do textu - viz sešit

Informatika :   Historie počítačů

(vyučuje p. uč. Mgr. Škurková)

Výtvarná výchova a pracovní činnosti :  Vzpomínky na prázdniny - kombinovaná technika (prašné křídy + fix)

                                                                             Vesmírné obaly na sešity - kresba, stříhání, lepení

Hudební výchova : píseň Raketou na Mars

(vyučuje p. uč. Mgr. Vašíková)

 

Učebnice, sešity a KD prosím obalte ! Omluvný list si vložte do KD.

Zapsat na lísteček a odevzdat p. uč. Zemachovi výšku a váhu dítěte ( Česko sportuje - Sazka olympijský víceboj - celoroční testování žáků v 8 disciplínách).

Prázdninové deníky - představování - dobrovolně.

 

INFO :

- v měsíci září  škol. roku 2018/19  se vybírají tyto potřeby :

 •    2x  papírové kapesníky v krabičce "tahací"
 •    1 balík papírových kapesníků - 10ks v balíku
 •    4 role toaletního papíru
 •    1 balík papírů na kopírování

- děti si odnesly na prázdniny vodové a temperové barvy, aby si je obnovily. V průběhu 1.školního týdne si nanosí tyto výtvarné potřeby:

 • temperové barvy
 • vodové barvy
 • tuhé lepidlo
 • tekuté lepidlo Herkules 130g
 • 1 sada barevných papírů
 • černá tuš
 • progresso pastelky
 • náhradní nůžky do krabice ve třídě
 • 750 Kč do TF

Nezapomeňte na tvorbu herbáře. Termín odevzdání do 24.9. 2018.

Akce, kt. nás čekají :

17.9. a  24.9. 2018 - bruslení s Kometou

24.9. 2018 - Zahradní slavnost ( 16:30 u Sokolovny, v případě nepříznivého počasí se bude konat v Katolickém domě, za drobné občerstvení, které ev. přinesete, budeme rádi)

25.9. 2018 - ZOO na Sv. Kopečku u Olomouce + historické centrum Olomouce - výlet

27.9. 2018 - Cvrnkni si - hraní kuliček v odpoledních hodinách pro všechny v rámci Evropského týdne sportu

 

Poděkování patří ...

 

PROJEKTY VE KTERÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENA:

 • Ovoce do škol - 1x týdně dostávají děti 1-2 kousky ovoce
 • Mléko do škol - 1x týdně neslazené mléko
 • Moudrý učitel, spokojený žák - dotační program EU, podpora vzdělanosti

Poštovní adresa: Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno-venkov, Školní 11, Troubsko, 664 41

číslo bankovního účtu: 181574256/0300

VS pro platbu školného a stravného se uvádí evidenční číslo dítěte, které přidělí ved.ŠJ

Platbu provést do 20. dne v měsíci a nově vyúčtování proběhne až po ukončení docházky dítěte do naší školy nebo na vyžádání rodiče ( kontrola bude možná v nově nastaveném systému rodičem kdykoliv).

U NÁSLEDUJÍCÍCH VS NEZAPOMEŃTE DO POPISU PLATBY UVÉST JMÉNO DÍTĚTE ZA KTERÉ PLATBU PROVÁDÍTE.

 •  pro platbu do třídního fondu je VS  2018001       
 •  pro poskytnutí sponzorského daru naší organizaci je VS  2018005