Tabule ZŠ

22.3.        I. - V.     Třídní schůzky
23.3.    8:00 - 12:00    IV.    Jeden svět
28.3.    8:30 - 12:30    IV.    Linka - velikonoční dílna
březen            Keramická dílna

 

Tabule MŠ

22. 3. dopoledne        Slavíme světový den vody a vítáme jaro
27. 3.  od 9:30         Divadlo Polárka "Od maličkých k velikým"
26. a 28. 3 dopoledne        Velikonoční tvoření

 

Kontakty

ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
ZŠ - ředitelství:
+420 733 537 658
ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

informace k zápisu

Mateřská škola » informace k zápisu

Zápis k předškolnímu vzdělávání v obci Troubsko proběhne ve dnech

  3. 5. 2017 od 10:00 do 12:00 h

a 4. 5. 2017 od 14:30 do 16:30 h

Příhlášku si můžete stáhnout v elektronické podobě na internetových stránkách školy www.zs-troubsko.cz v sekci DOKUMENTY nebo vyzvednout osobně v mateřské škole u provozní pracovnice ve dnech 24. a 25. 4. 2017 od 7:00 do 10:00 h.

K zápisu si přineste:

  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rodný list dítěte
  • vyplněnou příhlášku včetně potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte

Místo trvalého bydliště dětí bude ověřeno hromadně mateřskou školou ve spolupráci se zřizovatelem.

 

Mateřská škola v Troubsku se zaměřuje na přirozený vývoj dítěte, a proto

Kdo si hraje, nezlobí aneb školka hrou
Děti v naší mateřské škole připravujeme na vstup do základní školy hravou formou. Pomocí nejrůznějších herních prvků rozvíjíme hrubou i jemnou motoriku, matematické i prostorové představy, předčtenářské dovednosti a komunikační schopnosti. Dbáme na individuální přístup k dítěti.
 


Mluvím, mluvíš, mluvíme, aneb logopedická intervence v MŠ
Dětem, v jejichž výslovnosti nejsou stále vyvozené určité hlásky, poskytujeme logopedickou péči. Jedenkrát týdně je zájemcům věnována individuální nebo skupinová terapie.