Tabule ZŠ

ŠKOLNÍ ROK BUDE UKONČEN 28. 6. 2019.

Nový školní rok začne 2. 9. 2019

 

Tabule MŠ
Provoz  MŠ do 12. 7. 2019.
Od 15. 7. do 1. 9. MŠ uzavřena.
Provoz  MŠ začíná 2. 9. 2019.

 

 

 

Kontakty

ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
datová schránka  ID y7iz55
ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní družina:
797 971 790
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

informace k zápisu

Mateřská škola » informace k zápisu

Zápis do mateřské školy na školní rok 2019/2020

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání v obci Troubsko proběhne ve dnech

  2. 5. 2019 od 10:00 do 12:00 h

a od 14:30 do 16:30 h

Příhlášku si můžete stáhnout v elektronické podobě na internetových stránkách školy

www.zs-troubsko.cz v sekci DOKUMENTY nebo vyzvednout osobně v mateřské škole

u vedoucí školní jídelny ve dnech

23. a 24. 4. 2019 od 7:00 do 9:00 h.

K zápisu si přineste:

  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rodný list dítěte
  • vyplněnou příhlášku včetně potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte

Místo trvalého bydliště dětí bude ověřeno hromadně mateřskou školou ve spolupráci se zřizovatelem.