Tabule ZŠ

27. 6. Železný Empík

 

29. 6. Vydání vysvědčení- ve třídách v budově ZŠ

 

3. 9. Zahájení nového školního roku v KD. Sraz v 7,45h před ZŠ.

 

24.9. Zahradní slavnost (vystoupení dětí ZŠ a MŠ, divadlo KORÁB ( hry, soutěže...). V 16,30h před Sokolovnou ( při dešti v KD).

 

 

Tabule MŠ

Provoz MŠ do 13. 7. 2018.

 

Od 16.7. do 31. 8. MŠ uzavřena.

 

3. 9. provoz od 6,45h do 16, 15h.

 

24.9. Zahradní slavnost (vystoupení dětí ZŠ a MŠ, divadlo KORÁB ( hry, soutěže...). V 16,30h před Sokolovnou ( při dešti v KD).

Kontakty

ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
ZŠ - ředitelství:
+420 733 537 658
ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

informace k zápisu

Mateřská škola » informace k zápisu

Zápis k předškolnímu vzdělávání v obci Troubsko proběhne ve dnech

  2. 5. 2018 od 10:00 do 12:00 h a od 14:30 do 16:30 h. 

Příhlášku si můžete stáhnout v elektronické podobě na internetových stránkách školy www.zs-troubsko.cz v sekci DOKUMENTY nebo vyzvednout osobně v mateřské škole u vedoucí školní jídelny ve dnech 23. a 24. 4. 2018 od 7:00 do 9:00 h.

K zápisu si přineste:

  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rodný list dítěte
  • vyplněnou příhlášku včetně potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte

Místo trvalého bydliště dětí bude ověřeno hromadně mateřskou školou ve spolupráci se zřizovatelem.

 

Mateřská škola v Troubsku se zaměřuje na přirozený vývoj dítěte, a proto

Kdo si hraje, nezlobí aneb školka hrou
Děti v naší mateřské škole připravujeme na vstup do základní školy hravou formou. Pomocí nejrůznějších herních prvků rozvíjíme hrubou i jemnou motoriku, matematické i prostorové představy, předčtenářské dovednosti a komunikační schopnosti. Dbáme na individuální přístup k dítěti.
 


Mluvím, mluvíš, mluvíme, aneb logopedická intervence v MŠ
Dětem, v jejichž výslovnosti nejsou stále vyvozené určité hlásky, poskytujeme logopedickou péči. Jedenkrát týdně je zájemcům věnována individuální nebo skupinová terapie.