Tabule ZŠ

ŠKOLNÍ ROK BUDE UKONČEN 28. 6. 2019.

Nový školní rok začne 2. 9. 2019

 

Tabule MŠ
Provoz  MŠ do 12. 7. 2019.
Od 15. 7. do 1. 9. MŠ uzavřena.
Provoz  MŠ začíná 2. 9. 2019.

 

 

 

Kontakty

ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
datová schránka  ID y7iz55
ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní družina:
797 971 790
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Variabilní symboly

Základní škola » Variabilní symboly

Seznam používaných variabilních symbolů (VS) v naší organizaci v roce 2019:

 

. VS pro platbu školného a stravného se uvádí evidenční číslo dítěte, které přidělí ved.ŠJ

Platbu provést do 20 v měsíci a nově vyúčtování proběhne až po ukončení docházky dítěte do naší školy nebo na vyžádání rodiče ( kontrola bude možná v nově nastaveném systému rodičem kdykoliv).

 

U NÁSLEDUJÍCÍCH VS NEZAPOMEŃTE DO POPISU PLATBY UVÉST JMÉNO DÍTĚTE ZA KTERÉ PLATBU PROVÁDÍTE

 

  • pro platbu do třídního fondu je VS  2019001                                (platby od ledna 2019 – prosinec 2019)

 

  • pro poskytnutí sponzorského daru naší organizaci je         VS  2019005                                    (platby od ledna 2019 – prosince 2019)

 

  • pro platbu záloha na ŠVP je      VS 2019009                               (platby od ledna 2019 – prosinec 2019)

 

  • pro platbu záloha na plavání MŠ VS 2019012                    (platby od ledna  2019– prosinec 2019)
  •  
  • pro platbu záloha na plavání ZŠ  VS 2019015                    (platby od ledna 2019 – prosine 2019)                                                                                   
  • Platby zasílejte na číslo účtu: 181574256/0300