Tabule ZŠ

11. -15. 2.Jarní prázdniny

25. 2. Bystrouška-Peří....(3.ročník)

26. Plavecké závody(vybraní žáci)

 

Tabule MŠ

19. 2. od 16,30h- Edukativně stim. skup.

20. 2. Divadlo Barborka

25. 2. Karneval v MŠ

 

 

Kontakty

ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
ZŠ - ředitelství:
+420 733 537 658
ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Příspěvky učitelů

Příspěvky žáků a učitelů » Příspěvky učitelů

ÚNOR 2019

Pololetí máme za sebou a naši prvňáčci si radostně odnesli domů své první vysvědčení se spoustou jedniček. Pěkné známky určitě potěší a to nejen děti, ale i rodiče a zaslouží si pochvalu. Je však třeba si připomenout, že pro život je rovněž velmi důležitá snaha, vytrvalost a vůle se učit a na sobě pracovat. Jedním z našich úkolů ve škole je, tyto vlastnosti u dětí rozvíjet.

Krom klasické výuky připravujeme pro děti různé projekty. Ti starší rozvíjí své jazykové schopnosti v hodinách konverzace s rodilým mluvčím. Technickou zdatnost podporujeme v technických dílnách v Lince. Mladší žáci mají možnost získávat nové podněty a zkušenosti jak při projektových dnech, tak i v rámci individuální přípravy s vyučujícími, kteří se jim věnují i v odpoledních hodinách. Pro podporu soutěživosti a hravosti nabízíme všem dětem účast v různých soutěžích. Druhé pololetí ve škole začínáme celoškolní soutěží v recitaci. Žáci vyšších ročníků budou moci porovnat své fyzické schopnosti s vrstevníky z brněnských škol při plavecké soutěži a ti, kteří raději přemýšlí, než sportují se mohou zúčastnit matematické olympiády a vědomostních soutěží. Pro malé umělce máme připraveno hned několik soutěží ve tvoření. Koncem jara čekají všechny naše žáky Scio testy pro čtenáře a porovnání úrovně praktických zkušeností pro život.

Ve školní družině si všichni žáčci užili odpoledne s deskovými hrami. Měli k dispozici jak školní hry, tak i ty, které si mohli přinést z domu.  Rozdělili se do několika stanovišť a během odpoledne si všechna stanoviště prostřídali.

Zatím se zima stále drží své vlády, a tak užíváme chladných dnů a někdy i sněhu. Už teď se ale začínáme těšit na jaro. Po delší odmlce si budeme moci užít i našeho nového školního hřiště. Přejeme všem čtenářům krásné dny a pohodové jaro.

                                                                                                                                                                                                                                           Mgr. Ivana Kašparová ředitelka ZŠ a MŠ TroubskO

 

 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Po povánoční době a oslavě svátku Tří králů jsme se již plně věnovali zimnímu období, které často provází i různá nachlazení a nemoci. 10. ledna nás navštívilo Divadlo Úsměv s poučným představením "Jak se pejsek rozstonal". Děti se dozvěděly, jak předcházet nachlazení a jak správně užívat léky, pokud je to nutné.

V dalším týdnu jsme se zúčastnili výukového programu ve VIDA! science centru. Děti byly rozděleny do tří skupin podle věku. Nejmladší skupinka se zapojila do příběhu včeliček, se kterými sbírala a vyráběla med a následně svíčky z vosku. Starší děti získaly spoustu informací o kamenech a nejstarší děti se ponořily do světa velryb. Společně jsme si po svačince prošli expozici a následovala Vědecká show o vzduchu.

Díky sněhové nadílce v první polovině měsíce jsme se vyřádili během zimních radovánek.  Na školní zahradě vyrostl sněhulák velký jako děti.

Závěr měsíce se nesl v duchu muzikoterapie pod vedením paní Hradecké. Během projektového dne v MŠ se děti hravou formou seznámily s netradičními etnickými hudebními nástroji z celého světa. Příběh byl koncipován komorně a děti byly do něj plně zapojeny – tancovaly, hrály na nástroje a zpívaly, učily se relaxovat. V programu byl kladen důraz na rozvoj představivosti jako kompenzace současného vlivu moderních technologií na děti. Skrze tento společný prožitek dochází též k upevnění pozitivních vztahů ve skupině.

Nezapomněli jsme ani na zkoumání vody a provedli jsme různé pokusy.

Nyní se pomalu přesouváme do světa pohádek, o kterém Vám budeme vyprávět zase příště.

Za kolektiv mateřské školy

                                               Mgr. Kateřina Kamenická – zástupce ředitele pro MŠ

 

 

 

PROSINEC 2018

Přestože počasí venku se nestihlo rozloučit s krásnými slunečnými dny, barevné listy ze stromů téměř opadaly a připomněly nám blížící se zimní období. Krátké dny a prodlužující se večery nás připravují na nejkrásnější čas v roce - dobu adventní. Děti si mezi sebou začínají šeptat vánoční přání a my je vedeme k vzájemné lásce a přátelství, které by však mělo vytrvat po celý rok. Povídání o Sv. Martinovi a s tím spojenými pranostikami navodilo mírně sváteční atmosféru a povzbudilo nás k zahájení nácviku divadelního představení, tanečků a koled, které děti z MŠ předvedou na vánoční besídce. Ta bude spojená také s prodejní výstavou dětských výrobků. Část našeho vystoupení můžete zhlédnout na vánočním Jarmarku.

Školáci vás pro změnu pozvou 2. prosince do školy. Ve svátečně vyzdobených třídách si budete moci nejen zavzpomínat na své mládí, shlédnout výstavu betlémů, ale i koupit vánoční dekorace, sladkosti, drobné dárečky a upéci Troubské sušenky.

Těšíme se na období, které nás zavede zpátky do dětských let, a my se spolu s dětmi budeme moci radovat z nadcházejících svátků. Pojďte se těšit s námi! Zapomeňte na shon, úklid a nákupy a užijte si dobu adventní i vánoční se svými blízkými.

Přejeme pokojné a radostné prožití svátků vánočních v kruhu rodinném a v roce 2019 kromě zdraví a lásky přejeme sluníčko nejen na obloze, ale také v srdcích nás všech.

Děti, pedagogové a provozní pracovníci ZŠ a MŠ Troubsko

 

První měsíc nového školního roku uběhl, jako mávnutím čarovného proutku. Všichni jsme již přivykli pracovnímu režimu s pravidelnou výukou a domácí přípravou. Mnozí si pochvalují přesný řád, který nám školní docházka ukládá, a ani si neuvědomí, že každý rok se ledacos změní a zmodernizuje. A tím nemyslím jen to hmatatelné a materiální (o tom Vás pravidelně informujeme). Vlastně už ani nevnímáme, co vše se za posledních šest let změnilo jak ve stylu výuky, tak i v celkovém přístupu ke vzdělání a výchově na naší škole. Tak Vám, milí čtenáři, nabízím alespoň malé ohlédnutí za změnami, které jsou pro naše žáky a jejich správný rozvoj rovněž velice důležité.

Jistě se shodneme, že klima školy tvoří především kvalitní a empatičtí pedagogové. Jsme rádi, že v posledních letech se daří náš pedagogický sbor stabilizovat a splňujeme požadavky MŠMT na 100% kvalifikovanost. Z důvodu nárůstu počtu žáků jsme se na ZŠ posunuli z původních 6 pedagogických pracovníků na současných 12.

Samozřejmostí je, že pedagogové musí pracovat podle kvalitního plánu. Takže jsme vytvořili nový školní vzdělávací program a od něj se odvíjí potřeba, aby každý pedagog pravidelně vypracovával tematické plány k jednotlivým předmětům. Jelikož dokonalá znalost cizího jazyka se stává potřebou, zavedli jsme výuku anglického jazyka od první třídy a navýšili jsme, v rámci možností, počet hodin ve vyšších třídách. Rovněž jsme upravili výuku čtení a psaní v 1. ročníku. Přešli jsme od genetické metody  k analyticko-syntetické. S potřebou předávat žákům stále nové aktuální informace jsme provedli kompletní výměnu veškerých výukových materiálů, učebnic i pracovních sešitů. Přímo povinností pedagogů je střídání různých metod a forem práce. Proto často zařazujeme výuku ,,v terénu,,. Zde se děti poutavou formou a za pomoci praktických cvičení seznamují s tématy obtížně pojímatelných jen z učebnice. Aby pedagogové byli pravidelně informováni o nových poznatcích, které budou dětem předávat i o nových možnostech zpestření a posílení výuky, jsou podporováni v účasti na seminářích a školeních. Navíc mají vyčleněný čas na samostudium.

Naše škola se začala zaměřovat na podporu zdravého životního stylu a sportu. O tom svědčí účast žáků v mnoha projektech (Zdravá pětka, Česko sportuje a Hravě žij zdravě). A nejedná se jen o formální účast. Musíme být pyšní na naše žáky, kteří se pravidelně umisťují na prvních stupních při sportovních utkáních jak ve florbalu, tak i v horolezení. Velkým úspěchem bylo loňské první místo v celorepublikovém projektu Olympijský víceboj, kde pravidelně soupeří stovky škol.

Dále jsme našim žákům rozšířili škálu kroužků. Obzvláště nabídka hudebních oborů a sportu je na vysoké úrovni.

Pomoc při řešení výchovných či vzdělávacích problémů v posledních letech nabízí kvalitní výchovný poradce přímo na naší škole. Pro prevenci patologických jevů, předcházení šikaně nebo závislosti na omamných látkách pravidelně zajišťuje náš preventista vzdělávací programy pro děti.

S rozvojem nových IT technologií jsme i my přešli k systému elektronického objednávání stravy a naši žáci a jejich rodiče si zvykají na elektronické žákovské knížky. Funkční a přehledné internetové stránky obsahují jak povinnou dokumentaci, tak i informace o průběhu vzdělávání a akcích školy. Vše v souladu s GDPR. V celorepublikovém srovnání jsme se umístili mezi prvními šesti školami (a to i mezi mateřskými, základními a středními školami).

Celý průběh výchovy, vzdělávání i chodu celé organizace je zaštítěn povinnými směrnicemi a řády, které se pravidelně aktualizují.

I přes tyto obšírné změny si zakládáme na statusu školy rodinného typu, kde individuální a empatický přístup k dětem, který propojen s úzkou spoluprací s rodiči je pro nás prioritou.

                                                          

Mgr. Ivana Kašparová-ředitelka ZŠ a MŠ

 

 

PRVŇÁČCI 2018

 

Letošní datum 3. září bylo dlouho očekávaným dnem pro všechny děti, ze kterých se stali školáci - prvňáci. Nejinak tomu bylo i pro děti z Troubska a Omic.

      Ráno vypadalo v každé rodině podobně. Rodiče si vzali na tento slavnostní den dovolenou, děti nemohly dospat, slavnostní oblečení, aktovka na záda a jde se /nebo jede se/. 

      Před školou se sešli rodiče, děti i paní učitelky. Všichni se společně odebrali do Katolického domu, kde 20 prvňáčků oficiálně přivítala paní ředitelka, paní starostka a pan farář. Děti dostaly knížku, která jim tento slavnostní den bude připomínat a od třídních učitelek na krk "medaili" Mise 1. třída začíná.

      Následovala společná cesta do školy, první vyučovací hodina ve třídě 1. anebo 1. B, hodinka hraní ve školní družině /rodiče měli v této době první třídní schůzku/  a pak už plni dojmů hurá domů všechno rodičům, babičkám i dědečkům povykládat, jaké to v té velké škole bylo.

      Přejeme všem dětem z prvních tříd, aby se jim ve škole líbilo, aby se toho hodně naučily a jednou na tu "Misi 1. třída" v dobrém vzpomínaly.

                                              

Mgr. Eliška Krejčová - učitelka třídy 1.B

 

NAJÍT SI ČAS SPORTOVAT

 

- to je motto letošního čtvrtého ročníku Evropského týdne sportu, do kterého se už podruhé zapojí naše škola. V prvním ročníku jsme soutěžili ve skákání přes švihadlo, letos si zahrajeme kuličky, které patří mezi nejstarší sporty v historii lidstva. Hrávali je svého času i Caesar či Romulus Augustus. Novodobá historie kuliček v České republice se začíná psát v roce 1999, kdy byl založen Český kuličkový svaz a jsou pravidelně pořádány turnaje ve hraní kuliček.

27. září 2018 se tedy zapojíme do Evropského týdne sportu a vyzkoušíme si, jak dobře si umíme zacvrnkat.

                                                    Mgr. Iva Dobšíková - - učitelka třídy 1.a, 4.roč., preventista

 

 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Měsíc září je každoročně, a to nejen pro nově přijaté děti, měsícem plným nových dojmů, přátelství, ale někdy i slziček. Děti se seznamují s novými kamarády, hledají si své místo v kolektivu. V novém prostředí mají největší radost z poznávání nových hraček. V tu chvíli se většinou zapomene i na smutek po mamince a tatínkovi. Letos se děti velice těšily na chvíli, kdy budou moci vyběhnout na zahradu a vydovádět se na nově vybudovaných 3D prolézačkách. V polovině září nám nově zasazená tráva dovolila zahájit hry na školní zahradě i na těchto prvcích. 20. září zavítalo do naší mateřské školy divadlo Koráb s představením „Pohádka pro 3+1 prasátka“. Všechny děti jsme museli pochválit za vzorné chování během divadla. Veselí se střídalo s napětím a prasátka i vlk si získali právem u dětí velký potlesk.                                                                Divadlo Koráb nás také provedlo naší Zahradní párty, která se vzhledem k nepříznivému počasí konala v sále Katolického domu. Děti z mateřské i základní školy se ale nenechaly odradit a s nadšením předvedly tanečky a písničky, které se již naučily. Nechyběly zde ani soutěže v tanci, či s balonky a bublinová show.                                                                                          V následujících dnech a týdnech nás čeká spousta dalších zážitků, o které se s vámi rádi podělíme zase příště.

                                                                                  Hana Kroupová- učitelka MŠ

 

LÉTO 2018

Léto se blíží mílovými kroky a pro děti je stále obtížnější vydržet soustředně v lavicích a věnovat se výuce. Zvláště, když slunečné dny lákají tolika možnostmi, jak trávit čas. Přesto je ještě do konce června třeba zatnout síly a věnovat se výuce i opakování toho, co jsme za celý rok zvládli naučit. Příjemným zpestřením těchto dnů jsou výukové programy a každoroční školy v přírodě. Žáci čtvrtého a pátého ročníku se těší do Hálova mlýna na klání Templářů. Ti mladší žáci, kteří navštěvují  1.-3.ročník,  vyráží do pohádkového světa Alenky v říši divů do  Křižanova.

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V polovině dubna ve škole proběhl zápis k základnímu vzdělávání a paní učitelky se nezastavily. Děti se na chvíli ocitly ve světě Indiánů a za splněné úkoly obdržely peříčka do své čelenky. Měly možnost si zacvičit, předvést, co se naučily ve školce a obdarovány pamětním dárečkem odcházely s úsměvem na rtech. K zápisu do prvního ročníku se dostavil dosud nejvyšší počet žadatelů o přijetí. Z celkového počtu 28 troubských a omických dětí sice ještě odečteme ty, jejichž rodiče žádají o odklad, ale i tak nebude v 1. třídě nouze o kamarády.

                                                                                  Mgr. Ivana Kašparová – ředitelka ZŠ a MŠ

 

 

Komentáře