Tabule ZŠ

23.12 .- 2.1. 2018 Vánoční prázdniny ( výuka začíná 3. 1. 2018)

 

Tabule MŠ

14.12. Vánoční besídka pro rodiče

23.12. - 1.1.2018 MŠ uzavřena ( provoz od 2.1.2018)

 

Kontakty

ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
ZŠ - ředitelství:
+420 733 537 658
ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Příspěvky učitelů

ZIMA 2017

Nastává advent- období, kdy se děti těší na Vánoce a my dospělí se snažíme vše připravit tak, abychom i my mohli ke štědrovečernímu stolu zasednout s pocitem klidu a pohody.

Děti mají za sebou již více než čtvrtinu nového školního rok, přivykly pravidelné školní přípravě a dovádění na hřišti či v bazénu je již pro mnohé vzdálenou vzpomínkou. I my ve škole se jim ale snažíme školní dny obohatit, rozšířit jim obzory a zdravě je otužovat a vést ke sportování, i když nám počasí leckdy nepřeje.

 

Bruslení s Kometou II

V pondělí 23. 10. se naši žáci vydali zabruslit do haly DRFG. Paní Hofírková z Komety Brno tak splnila slib, daný na jaře p. učiteli Zemachovi, že naši školu bude preferovat při výběru zájemců o akci Bruslení s Kometou. Na celém kluzišti bruslili pouze naši žáci. Dvanácti dětem se věnovali čtyři trenéři, z čehož dvě byly profesionální trenérky krasobruslení. Po asi pětiminutovém rozbruslení se dětí ujali a dokonce nad rámec smlouvy se nám věnovali opravdu naplno 65 minut. Jedna z trenérek se celou dobu starala na bruslích o naše začátečnice, a po hodinové práci se jí podařilo děti rozbruslit. Ostatní tři trenéři pracovali se zbytkem třídy a zcela jinými metodami rozvíjeli u dětí bruslařské dovednosti. Přenášení váhy na jednu nohu a základům tzv. překladu, jízdy vzad, koordinace paží a nohou a sbírání tenisových míčků z ledu, vhození do koše atp.

Tento intenzivní trénink dal dětem opravdu hodně. Štěstí nám přálo, protože v následujících týdnech si mohly děti tuto fyzicky náročnou akci ještě jednou zopakovat.

 

Výuka v terénu

Mimo sportovních akcí také umožňujeme dětem takzvanou „výuku v terénu“. Od září měli starší žáci možnost navštívit Antropos, Planetárium, knihovnu či Nouzovou kolonii. V Technickém muzeu jsme se poutavou formou dozvěděli mnohé o životě našich babiček, ale i o nejnovějších technologiích. Mnohé si žáci mohli přímo ověřit v Experimentáriu, kde se seznámili se základy fyziky mechaniky atd.. O potřebě vnímat přírodu, respektovat ji a chránit se dozvídáme ve vzdělávacích programech v centru Linka či Lipka. Samozřejmě, programy pro děti jsou vybrány v souladu se Školním vzdělávacím programem, takže se liší podle ročníků.

Naši prvňáčci například v listopadu navštívili vědecko- zábavní park VIDA!. Zúčastnili se výukového programu s názvem Alchymista, kde si vyzkoušeli různé pokusy. Poté si mohli zařádit na atrakcích jako například: simulaci silného větru či zemětřesení, na chvíli se z nich stali moderátoři počasí nebo řidiči větrného kola.

                                                          

                                                                                                                                                                                            Kolektiv základní školy

Zprávičky z naší školičky

Podzim utíká jako voda, a my s dětmi se snažíme nezahálet. Rozvíjíme jejich znalosti co se týče slušného chování a denního života. K tomu nám bylo nápomocno divadlo Šikulka, které zahrálo dětem pohádku O poslušnosti. Divadlo Úsměv zase seznámilo děti s podzimními radovánkami a povyprávělo jim příběh o drakovi, kterému vrána ukradla ocas.

A abychom si o zvířátkách jenom nepovídali a nehráli divadelní představení, pozvali jsme si Duo Eden s vystoupením opiček, pejsků a hadů. a místní sokolníky, kteří dětem  předvedli své dravce. Děti si tak mohly zblízka prohlédnout puštíka obecného, orla jestřábího, raroha velkého nebo káně lesní. Společně jsme si o těchto dravcích pověděli spoustu zajímavých informací, děti si vyzkoušely rukavice pro sokolníky a odvážlivci také pohladili puštíka obecného. Manželům Urbánkovým velice děkujeme!

Barvičky s dětmi procvičujeme neustále, ale během tématického dne se vždy soustředíme pouze na dvě barvy. Tak jsme si zopakovali barvy modrou a červenou, oranžovou a hnědou. Společně jsme se zamysleli, co můžeme v těchto barvách vidět v přírodě, nebo v našem okolí.

Oranžová barva také rozzářila naši zahradu díky vyřezaným dýním. Rodiče s dětmi se sešli jedno říjnové odpoledne na školní zahradě a během příjemně stráveného času vydlabali a vyřezali krásné svítilny.

V současné době se už začínáme chystat na dobu předvánoční, přípravy na jarmark vrcholí a my jsme se zajeli podívat na vánoční výstavu betlémů a stromečků na zámku Slavkov. Cesta byla krátká a zpříjemněná pohádkami o Krtečkovi. Na zámku nás mile přivítala paní průvodkyně, která nám nejprve ukázala výstavu betlémů pocházejících nejen z české republiky. Mohli jsme si prohlédnout také betlémy z Mexika, Španělska, Itálie, Německa... a nádherně ozdobené vánoční stromečky. Poté nás její kolegyně zavedla do zámeckých komnat, kde děti pomohly nalézt ztracenou korunku. Při dobrodružném putování zámkem si prohlédly salonky dámský, lovecký, taneční sál, knihovnu.... Odměnou za splněné úkoly a nalezenou korunku jim byla pokladnice plná bonbónů. Spokojeni jsme si odpočinuli u obědového balíčku a plni energie vyběhli do zámeckého parku. Zpáteční cesta byla okořeněna povídáním dětí, které si s sebou domů vezly spoustu zážitků.

                                                                                                                                                                                      Kolektiv mateřské školy

Vánoce se tedy rychlým krokem blíží a my Vám ze srdce přejeme pohodové přípravy na nejkrásnější svátky v roce, jejich pokojné prožití a v roce 2018 samé usměvavé a sluníčkem zalité dny.

 

Za všechny děti, paní učitelky, paní vychovatelky, asistentky i provozní pracovnice

                                                                                                                                                                                               Mgr. Ivana Kašparová

 

 

PODZIM 2017

Nový školní rok jsme zahájili zvesela. Hned v sobotu 16. 9. totiž probíhaly oslavy k 780 výročí první písemné zmínky o obci Troubsko.

Naše škola se pro tento den otevřela těm, kteří si chtěli zavzpomínat, jak se ve škole učilo dříve, i těm, které zajímalo, jak se učí nyní. V prostorách školní jídelny jsme připravili výstavu. Její organizací byla pověřena paní Zdeňka Králová, která shromáždila i spoustu exponátů a informací o historii obce. Navíc napekla perníčky pro návštěvníky. Na zdárném průběhu výstavy se ale větší či menší měrou podíleli takřka všichni zaměstnanci.

V první části jsme vystavili dochované exponáty z výroční výstavy v roce 1962. Tehdejší ředitelka školy Kristýna Krejsová totiž připravila zajímavý soupis důležitých informací o škole, obci i o výjimečných situacích v dějinách našeho národa.

V prostorách školní jídelny jste mohli zhlédnout takřka 400 exponátů. Nejstarší byla kniha Zpěvník a Modlitby pro katolickou mládež na školách národních a občanských z roku 1876. Mnozí návštěvníci si zavzpomínali na staré časy nad učebnicemi, pomůckami, dobovými plakáty, novinami či u předmětů denní potřeby. Vystavili jsme rovněž jediné zachované třídní knihy a třídní výkazy, které se ve škole dochovaly. Někteří poznali své rodiče či prarodiče na dobových fotografiích, které nám poskytla paní Hana Kroupová z rodinného alba. Ty novější fotografie pochází z rodinného archivu paní Marie Koutné. Nejvíce exponátů připravily: Martina Dufková, Kateřina Kamenická, Ivana Kašparová, Monika Kroupová a Zdeňka Přikrylová. Ale nebylo snad jediného zaměstnance, který by alespoň něčím nepřispěl.

Pamětníci rádi usedli k dobovým kronikám obce Troubsko a se zájmem hledali původní podobu svého domu na fotografiích.

I milovníci klasického promítání filmu z celuloidového pásku si přišli na své. Pan Pavel Doležal ve škole vystavil staré promítací přístroje z vlastní sbírky. Jistě nemusím připomínat, že právě jeho jméno je spojeno s dlouholetým promítáním nejen pro děti ve školce a ve škole, ale i v letním kině v Areálu D, v sokolovně i v Katolickém domě.

Ve všech třídách jsme vystavili novodobé učebnice a pomůcky. Dětští návštěvníci si mohli vyzkoušet práci na interaktivní tabuli a rodiče, bývalí žáci naší školy, zavzpomínat na časy strávené u nás. Všem návštěvníkům školy byli k dispozici naši zaměstnanci, aby zodpověděli případné dotazy.

Všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu celé výstavy, ještě jednou děkujeme.

 

 

 

Vystoupení dětí v Katolickém domě

Na odpoledne si děti z mateřské a základní školy Troubsko připravily pásmo o tom, jak se v naší obci dříve žilo, jaké byly zvyky a obyčeje.

Děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky Hany Kroupové nacvičily několik tanečků doprovázených zpěvem. Krásné kroje připravila paní Pavla Turková a zástěrky paní Martina Sedláková. Oběma moc děkujeme.

Děti ze základní školy hostům představily pásmo scének připomínajících důležité momenty z historie naší obce. Dialogy i písně děti předvedly v místním nářečí. Za scénář a režii děkujeme paní učitelce Dagmar Vašíkové. Za krásný hudební doprovod manželům Kavanovým. Velice si ceníme a děkujeme za podporu ze strany rodičů, kteří obětavě sháněli kostýmy, rekvizity a rovněž pomáhali s nácvikem obtížných textů. 

Mgr. Ivana Kašparová-ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

 

Červený truck před Sokolovnou?

 

Možná se někteří z vás podivili. Vysvětlení je prosté. Žáci ze školy měli možnost prohlédnout si truck a ještě si zahrát na agenty, kteří zachraňují planetu Zemi před plýtváním energiemi. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací o využitelných zdrojích energie, jak energií šetřit a prakticky si vše vyzkoušeli. Program pokračoval ve škole, kde mělo velký úspěch elektro – bludiště a složili agentský test znalostí. Za výborně složené zkoušky získali tašku s důležitým agentským vybavením. Soutěžit mohou i z domova na stránkách EON Mise + a vyhrát další ceny. Program nás určitě donutil k zamyšlení, jestli opravdu neplýtváme, třeba jen tím, že máme dlouhé závěsy přes topení nebo nevhodné žárovky v různých částech domu. Ekologie a úspory by určitě měly zajímat všechny obyvatele Země.

Soutěže se můžete zúčastnit na www.miseplus.cz

 

                                                                                                                                                                                                 Mgr. Iva Dobšíková

 

Bruslení v DRFG aréně

 

Po počátečních potížích a díky ochotě manažerky Komety Brno paní Hofírkové, se nám přece jen podařilo zajistit termín a patřičný počet míst na „Bruslení s Kometou“.

V pondělí 18. září se žáci 2. - 5. ročníku nalodili do objednaného autobusu a vyrazili do Brna směr hala Rondo. Tam již na nás čekala paní Hofírková a trenéři bruslení, kteří děti uvedli do šatny. A pak se šlo na věc. Po řádném rozbruslení – někteří stáli na bruslích poprvé – si sportovce přebrali trenéři komeťáků a rozdělili je do družstev podle úrovně udržení se na bruslích. S dětmi pracovali od židličkové metody pro začátečníky, až po cviky s přenášením váhy na jednu nohu, slalomy mezi kužely, přeskakování překážek... Pro zahřátí byl připraven horký čaj (využil jej hlavně zmrzlý pedagogický dozor) a tak 60 minut vyhrazených pro pobyt na ledě dětem utekl velice rychle a ty odmítaly opustit ledovou plochu. Myslím, že spokojeni byli všichni a se slibem paní Hofírkové, že nás bude informovat o dalším volném termínu, jsme odjeli plni zážitků zpět do školy.

 

 

                                                                                                                                                                                                Mgr. Pavel Zemach

 

Zprávičky z naší školičky

Po letních dovolených a relaxaci se všechny učitelky a provozní pracovnice sešly koncem srpna na přípravném týdnu před zahájením dalšího školního roku. Uvítaly nás krásně zrekonstruované šatny, záchody a sprchový kout zaměstnanců a skladové prostory. Za tyto úpravy velice děkujeme zřizovateli, díky kterému se také v současné době dokončuje rekonstrukce zahrady. Zde dětem na naši prosbu zřizovatel vybuduje malé hřiště s chodníčkem ve tvaru oválu. Ten bude dětem sloužit jako malé dopravní hřiště. Děti se zde budou moci zdokonalovat v jízdě na odrážedlech a koloběžkách. V případě podmáčeného travnatého podkladu bude tento oválek sloužit k proběhnutí dětí na čerstvém vzduchu. Jelikož v našem ročním plánu myslíme na výchovu ke zdravému životnímu stylu, snažíme se dětem nabízet a rozvíjet u nich různé pohybové aktivity.

Samozřejmě v našem školním vzdělávacím programu jsou zakotveny dílčí vzdělávací cíle, které směřují k rozvoji celé osobnosti dítěte. V tomto školním roce jsme školní vzdělávací program doplnily v ročním plánu tedy nejen o výchovu ke zdraví, ale také o vedení dětí k morálním zásadám, na základě kterých naučíme děti pravidlům slušného chování v různých životních situacích. Jako pomůcku jsme si zvolily knihu "Dědečku, vyprávěj".

Tento článek vzniká koncem září, a tak můžeme pomalu hodnotit začátek školního roku. Naše řady pedagogů doplnila paní učitelka Monika Fillová, paní školní asistentka Dagmara Kráčmarová, které jsme vřele přivítaly společně s novou paní uklízečkou Jitkou Putnovou. Děti, které se do mateřské školy vrátily 4. září společně s dětmi nově přijatými, se po prázdninách bez problémů zadaptovaly a v současné době si už převážně zvesela užívají radovánek s kamarády.

16. září se skupinka děvčat a chlapců zapojila pod vedením paní učitelky Hanky Kroupové do oslav založení obce a v krojích předvedla krásné tanečky a hry našich babiček a dědečků. V následujícím týdnu k nám zavítalo divadlo Úsměv s pohádkou "O kamarádství", která dětem připomněla jak se chovat ke kamarádům nejen ve školce.

A co nás čeká dále? Vždy se zavčas dozvíte v aktualitách mateřské školy na našich webových stránkách nebo na nástěnce v MŠ. Prozradíme jen, že se na všechny akce společně s dětmi moc těšíme!

                                                                                                                 Za kolektiv mateřské školy Mgr. Kateřina Kamenická

 

 

LÉTO 2017

Léto a s ním i prázdniny se pomalu chýlí ke svému konci. A tak nejprve se do školy a do školky vrátí zaměstnanci a posléze i děti. I letos se na obou budovách pracovalo. Chodby základní školy se rozzářily nejen novými barvami, ale i novými svítidly a na okna byly nainstalovány nové žaluzie. Třídy si učitelé a asistenti vyzdobili v duchu českých pohádek. Pro děti je tedy připravena nejen spousta nových informací a poznatků, ale již tradiční celoroční hra. Jejím cílem je mimo jiné i utvářet a posilovat přátelské vztahy se spolužáky, kladně děti motivovat k učení a dbát na rozvoj morálních a sociálních dovedností. Také nové učební materiály, nástěnné mapy a učebnice ve všech hlavních předmětech jistě ocení děti i rodiče.

V mateřské škole se začalo s rekonstrukcemi hned po uzavření provozu v půli července. Ve vnitřních prostorách se rekonstrukce týkala původních malých místnůstek, které se již pro svoje rozměry nedaly efektivně využívat. Nyní jsou navzájem propojeny, takže vzniklý prostor bude sloužit jako kabinet, prostor na lůžkoviny a zázemí pro zaměstnance se šatnou.  Venkovní práce jsou zaměřeny na modernizaci odpadů z budovy školky a kuchyně.

I zde si paní učitelky pro děti připravily zajímavé tematické dny, divadelní představení i programy vedoucí děti k seznámení a utvrzení našich lidových tradic.

Závěrem bych ráda čtenáře pozvala na naši Retro výstavu- procházka školou našich babiček a exkurze do školy moderní. Proběhne 16. září u příležitosti výročí obce Troubsko v budově ZŠ na ulici Školní 11 od 9,00 do 17,00h. V přízemí si budete moci prohlédnout fotografie z historie školy, staré dokumenty i předměty, bez kterých se dřívější školáci neobešli. Ve vyšších patrech pro změnu uvidíte, jakými změnami naše škola prošla a jaké jsou současné moderní trendy ve výuce dětí. Rovněž zveme na odpolední vystoupení dětí, které začíná v 15 hodin u Sokolovny. Připomeneme vám ledacos z historie obce a jejich obyvatel.

Těší se na Vás zaměstnanci ZŠ a MŠ Troubsko

                                                                                              Mgr. Ivana Kašparová- ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

Nastal nám krásný letní čas. Děti se těší na prázdniny a my dospělí na krásně prožité dny u vody, v lese, na kole nebo třeba u moře.  Než se děti rozeběhnou ze školních lavic, tak vám připomeneme pár zajímavých okamžiků z našeho školního i mimoškolního dění.

 

V březnu naše škola pořádala den otevřených dveří. Ve středu 22. 3. od rána tedy panoval ve všech patrech školy čilý ruch.  Díky velké podpoře a výborné spolupráci se zřizovatelem školy Obcí Troubsko, máme co zajímavého nabídnout. Změny, kterými škola za poslední roky prošla, jsou opravdu výrazné.  Naše úsilí se projevuje nejen v oblasti modernizace prostředí, pořizování didaktických učebních materiálů a používání nejnovějších technologií pro rozvoj názornosti a tvořivosti dětí, ale i v tom, že sledujeme současné trendy ve výuce.  Paralelně ovšem pracujeme s osvědčenými výukovými metodami.  Individuální přístup k dětem i rodičům je pro nás na prvním místě. S dětmi pracujeme nejen přímo ve výuce, ale i ve volnočasových aktivitách.  Přitom máme dostatek času a podmínek k tomu, aby si naše škola udržela charakter školy rodinného typu. Samozřejmostí je, že se učitelé dále vzdělávají a seznamují s nejnovějšími poznatky nejen ve svém oboru, ale i v pedagogice a psychologii. Kladnou odezvou naší práce je přibývající počet žáků. Za posledních pět let nárůst tvoří více než 100%.

Pro ty, kteří by se chtěli trošku vrátit do minulosti a porovnat, jak se škola a výuka změnily od dob, kdy sami byli žáky, i pro ty, kteří se těší na to, až do školy budou chodit (popřípadě vodit své děti) připravujeme u příležitosti oslav 780 let výročí založení obce Troubsko na 16. ZÁŘÍ VÝSTAVU.  Na ní si budete moci nejen zavzpomínat nad starými slabikáři či fotografiemi, ale i posoudit, jaké podmínky nabízí moderní školství dětem v současnosti. Těšíme se na vás a srdečně zveme OD 9,00H DO 17,00H  DO BUDOVY ŠKOLY NA ULICI ŠKOLNÍ 11.

 

                                                                                                            Mgr. Ivana Kašparová

                                                                                                                     ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

 

 

Komentáře