Tabule ZŠ

25.10. Tech. muz. (1.-5.r.)

25. 10. Kino Lucerna

 

Tabule MŠ

24.10. Informativní schůzka pro rodiče předškoláků

25.10. Podzimní pohádka O drakovi

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
ZŠ - ředitelství:
+420 733 537 658
ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Příspěvky učitelů

Léto a s ním i prázdniny se pomalu chýlí ke svému konci. A tak nejprve se do školy a do školky vrátí zaměstnanci a posléze i děti. I letos se na obou budovách pracovalo. Chodby základní školy se rozzářily nejen novými barvami, ale i novými svítidly a na okna byly nainstalovány nové žaluzie. Třídy si učitelé a asistenti vyzdobili v duchu českých pohádek. Pro děti je tedy připravena nejen spousta nových informací a poznatků, ale již tradiční celoroční hra. Jejím cílem je mimo jiné i utvářet a posilovat přátelské vztahy se spolužáky, kladně děti motivovat k učení a dbát na rozvoj morálních a sociálních dovedností. Také nové učební materiály, nástěnné mapy a učebnice ve všech hlavních předmětech jistě ocení děti i rodiče.

V mateřské škole se začalo s rekonstrukcemi hned po uzavření provozu v půli července. Ve vnitřních prostorách se rekonstrukce týkala původních malých místnůstek, které se již pro svoje rozměry nedaly efektivně využívat. Nyní jsou navzájem propojeny, takže vzniklý prostor bude sloužit jako kabinet, prostor na lůžkoviny a zázemí pro zaměstnance se šatnou.  Venkovní práce jsou zaměřeny na modernizaci odpadů z budovy školky a kuchyně.

I zde si paní učitelky pro děti připravily zajímavé tematické dny, divadelní představení i programy vedoucí děti k seznámení a utvrzení našich lidových tradic.

Závěrem bych ráda čtenáře pozvala na naši Retro výstavu- procházka školou našich babiček a exkurze do školy moderní. Proběhne 16. září u příležitosti výročí obce Troubsko v budově ZŠ na ulici Školní 11 od 9,00 do 17,00h. V přízemí si budete moci prohlédnout fotografie z historie školy, staré dokumenty i předměty, bez kterých se dřívější školáci neobešli. Ve vyšších patrech pro změnu uvidíte, jakými změnami naše škola prošla a jaké jsou současné moderní trendy ve výuce dětí. Rovněž zveme na odpolední vystoupení dětí, které začíná v 15 hodin u Sokolovny. Připomeneme vám ledacos z historie obce a jejich obyvatel.

Těší se na Vás zaměstnanci ZŠ a MŠ Troubsko

                                                                                              Mgr. Ivana Kašparová- ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

Nastal nám krásný letní čas. Děti se těší na prázdniny a my dospělí na krásně prožité dny u vody, v lese, na kole nebo třeba u moře.  Než se děti rozeběhnou ze školních lavic, tak vám připomeneme pár zajímavých okamžiků z našeho školního i mimoškolního dění.

 

V březnu naše škola pořádala den otevřených dveří. Ve středu 22. 3. od rána tedy panoval ve všech patrech školy čilý ruch.  Díky velké podpoře a výborné spolupráci se zřizovatelem školy Obcí Troubsko, máme co zajímavého nabídnout. Změny, kterými škola za poslední roky prošla, jsou opravdu výrazné.  Naše úsilí se projevuje nejen v oblasti modernizace prostředí, pořizování didaktických učebních materiálů a používání nejnovějších technologií pro rozvoj názornosti a tvořivosti dětí, ale i v tom, že sledujeme současné trendy ve výuce.  Paralelně ovšem pracujeme s osvědčenými výukovými metodami.  Individuální přístup k dětem i rodičům je pro nás na prvním místě. S dětmi pracujeme nejen přímo ve výuce, ale i ve volnočasových aktivitách.  Přitom máme dostatek času a podmínek k tomu, aby si naše škola udržela charakter školy rodinného typu. Samozřejmostí je, že se učitelé dále vzdělávají a seznamují s nejnovějšími poznatky nejen ve svém oboru, ale i v pedagogice a psychologii. Kladnou odezvou naší práce je přibývající počet žáků. Za posledních pět let nárůst tvoří více než 100%.

Pro ty, kteří by se chtěli trošku vrátit do minulosti a porovnat, jak se škola a výuka změnily od dob, kdy sami byli žáky, i pro ty, kteří se těší na to, až do školy budou chodit (popřípadě vodit své děti) připravujeme u příležitosti oslav 780 let výročí založení obce Troubsko na 16. ZÁŘÍ VÝSTAVU.  Na ní si budete moci nejen zavzpomínat nad starými slabikáři či fotografiemi, ale i posoudit, jaké podmínky nabízí moderní školství dětem v současnosti. Těšíme se na vás a srdečně zveme OD 9,00H DO 17,00H  DO BUDOVY ŠKOLY NA ULICI ŠKOLNÍ 11.

 

                                                                                                            Mgr. Ivana Kašparová

                                                                                                                     ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

TROUBSKÝ TYJÁTR

V neděli 21. 5. 2017 proběhl již 5. ročník divadelního festivalu dramatických kroužků Troubský tyjátr. V letošním ročníku vystoupil jako první soubor Vedlejšák (s představením Pruhovaný). Jako druhý vystoupil divadelní soubor naší školy Troubčíci a Troubčátka s napínavým divadelním představením s názvem Děti na mostě. Festival uzavřelo vystoupení dětí z dramatického souboru PŠT Rosice s představením Prázdninové snění učitelky K.

Zajímavá situace nastala při vyhodnocování. Poprvé v historii festivalu se porota, složená ze zástupců všech jmenovaných souborů, shodla na tom, že budou udělena 3 první místa. V kategorii nejlepší herec souboru byl oceněn Šimon Litwora, nejlepší herečka Veronika Sklenářová. Mezi scénáristy a režiséry všech souborů zvítězila naše Mgr. M. Petrová.

Kromě diplomů, poukázek na odměny, klobouků a sladkostí, čekal na všechny děti a jejich vedoucí také úžasný dort. Lákavá byla rovněž After párty po skončení festivalu.

Poděkování patří všem našim sponzorům, kteří náš festival tradičně podporují:  Obec Troubsko, za KD pan P. Chaloupka, fa Ptákoviny, Jaso, hostinci KD, panu Peterkovi za ozvučení

 

OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ

 

V rámci Olympijského víceboje, který jsme již splnili společně s dalšími 145 školami z celé ČR, jsou také různé doplňkové soutěže. Jednou z nich byla soutěž, vymyslet bojový pokřik pro naše reprezentanty v basketbalu na ME, které se letos koná v ČR. V rámci JM kraje jsme zvítězili a v ČR jsme obsadili vynikající druhé místo.

Oceněním za naši snahu a úsilí bylo to, že si Český olympijský výbor ve spolupráci s Českou basketbalovou federací  pro nás připravil na 31. 5. zábavně aktivní dopoledne plně her a sportovních aktivit. Zde si děti mohly zasportovat i položit všetečné otázky Tereze Vorlové a obdivovat její zlatou medaili z Mistrovství světa v basketbalu z roku 2016 v Číně. Získali jsme pro školu 10 nových basketbalových míčů a každý si odnesl drobné dárky, podpisy známých sportovců a spoustu zážitků také díky maskotu Bastymu, který si s dětmi úžasně rozuměl.                 

Kolektiv učitelů ZŠ Troubsko 

 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Léto nám už klepe na dveře a sluníčko ukazuje svoji sílu, kterou předává nejen přírodě, ale také nás nabíjí svou energií. Tedy hlavně děti. S radostí vítají každý okamžik, který mohou strávit s kamarády venku. Proto se snažíme, co nejvíce času trávit na školní zahradě, či procházkách na dětské nebo štěrkové hřiště. Během jarních měsíců jsme podnikli dvě výpravy do divadla, navštívili místní knihovnu, mysliveckou výstavu a výstavu "Den fascinace rostlinami".

Před Velikonocemi se našeho pořadu "Maminko, tatínku, babičko, dědečku přečti nám pohádku" zúčastnila paní starostka. Dětem přečetla pohádku a popovídala si s nimi o daném příběhu. Děti ji poté zahrály krátké divadlo, nakreslily obrázek a zazpívaly písničku, za což je paní starostka odměnila malou sladkostí. Bylo to velmi milé setkání pro všechny a my děkujeme paní starostce za příjemné dopoledne.

V květnu se děti při výukovém programu "Buďme kamarádi" dozvěděly, proč někteří kamarádi musí jezdit na ortopedickém vozíku, chodit s bílou holí nebo si povídat pomocí znakového jazyka. Vše si mohly vyzkoušet na "vlastní kůži". Velice je tento pořad s panenkou Anežkou zaujal a věříme, že jim pomohl zorientovat se v chování k osobám se zdravotním postižením.

Společně s žáky ze základní školy jsme se zúčastnili interaktivní výstavy "Svět ve 3D". Děti se seznámily nejen s 3D animací, ale také s různými optickými efekty.

Další velký zážitek nám poskytli hasiči z hasičského sboru ze Střelic. Předvedli dětem, jak se pomáhá raněným při požáru, jak se hasí oheň a děti si vyzkoušely nejen přilbu a vesty, ale také mohly zasednout do hasičského auta.

Samozřejmě jsme nezapomněli ani na maminky a jejich svátek jsme řádně oslavili. Děti přichystaly maminkám kavárničku, ve které se ke kávě a nealkoholickému mojitu podával dort Pohádka z kuchyně paní učitelky Hanky. Program děti zpříjemnily krátkým vystoupením a tanečkem s maminkami.

V červnu se už těšíme na prázdniny, a tak všechny naše akce probíhají ve westernovém duchu. Mezinárodní den děti jsme oslavili Dnem plným kovbojů. Pomocí soutěží a za doprovodu písní skupiny Greenhorns jsme na zahradě mateřské školy prověřili odvahu a šikovnost malých kovbojů. Všichni obstáli na jedničku, a tak nalezli poklad a domů si kromě medaile a diplomu odnesli také malou odměnu.

Do prázdnin také ještě stihneme navštívit westernové městečko v Boskovicích a užijeme si dopoledne s divadelním představením "Indiánský příběh pro planetu Zemi". Také se chystáme na delší procházku do cukrárny do Popůvek a kratší výlet na brněnskou přehradu.

Předškoláci se již těší mezi velké děti na základní školu a tak se s nimi rádi rozloučíme na slavnostní party u Sokolovny. Velice děkujeme zřizovateli nejen za knížky, trička a stužky pro děti na rozloučenou s mateřskou školou, ale také za nové zastíněné pískoviště, z kterého máme velikou radost. Staré stromy bylo nutné z bezpečnostních důvodů vykácet, a tak stříška nad pískovištěm plní svoji funkci na sto procent.

V červenci bude naše mateřská škola v provozu do 14. 7. Od 17. 7. do 3. 9. bude budova uzavřena a bude zde provedena rekonstrukce toalet a odpadů (v minulosti proběhla rekonstrukce pouze dětských koupelen).

Na děti se budeme těšit opět 4. Září.

                                                                                              Kolektiv mateřské školy

 

 

 

Přejeme našim dětem, rodičům, prarodičům a všem občanům Troubska příjemné prožití letních dnů, úsměv na tváři a sluníčko nejen na nebi, ale i v srdíčku.

                                            

   Zaměstnanci ZŠ a MŠ Troubsko

Den Země 
 
Žáci naší základní školy si 24. dubna prožili netradiční výuku mimo lavice i zdi školy k příležitosti oslavy Dne Země. Nové vědomosti čerpali na čtyřech stanovištích v okolí školy, kde na ně čekali s připraveným programem a zajímavostmi ze světa přírody ochotní obyvatelé Troubska. Žáci se tak díky nim ocitli v oáze klidu, kterou skýtala rozkvetlá zahrada místní fary, dále pak v tajuplném skleníku v zahradnictví pana Chaloupky plném různě barevných a voňavých květů či bylin, nebo na malebném dvorku s kozami a nedávno narozenými kůzlaty. V neposlední řadě žáci mohli pátrat také ve světě myslivosti po stopách roztodivné zvěře. Právě u myslivců bylo pro všechny největším zážitkem setkání s živým puštíkem. Načerpali zde ovšem i nové znalosti o lesní zvěři a stromech. Obecně v průběhu celého dne se žáci dozvěděli spoustu informací o zvířatech, květinách, keřích a jejich plodech a zároveň si tyto nově nabyté znalosti mohli umocnit skrze přímé setkání s přírodou.  
Pátým stanovištěm byla dočasná ornitologická stanice ve školní multimediální učebně. Děti se zde seznámily s 12 druhy ptáků naší krajiny, a to z hlediska jejich velikosti, zabarvení, způsobem hnízdění, složením stravy a také tím, jak loví. Došlo i na zajímavosti z ptačí říše: zde zřejmě nejvíce zaujal přísně chráněný dudek chocholatý, jehož způsob obrany proti nepřátelům vám pozorní posluchači a diváci jistě rádi prozradí.
                                                                                                                                                  Mgr. Dagmar Vašíková a Mgr. Romana Kamínková

BŘEZEN 2017

Přišlo jaro, a to nás láká do přírody a k pohybu na čerstvém vzduchu. Naše škola se již delší dobu orientuje na podporu pohybových aktivit u našich dětí a tak alespoň malé ohlédnutí za našimi sportováními. Rovněž Vám připomeneme, co našim dětem nabízíme pro rozšíření vědomostí a všeobecného přehledu.

Hodina tělocviku navíc!

Od počátku nového roku 2017 pravidelně jednou týdně navštěvujeme se školní družinou Sokolovnu. Učíme se pravidla vybíjené a trénujeme hru. Soutěžíme v běžeckých disciplínách. Šplháme na tyči, cvičíme na kruzích. „Kdo si hraje, nezlobí“ Snažíme se dětem nabídnout maximální sportovní vyžití v rámci školní družiny.

                                                          Marek Řeháček – vychovatel ve ŠD

 

Školní sportování

Také v letošním školním roce jsme se zúčastnili plaveckých závodů, které se tradičně konají na ZŠ Labská. Tentokrát se nám sice nepodařilo dostat na stupně vítězů, jak bylo zvykem v předcházejících ročnících, ale v nabité konkurenci – většina dětí z jiných škol plave závodně – jsme se rozhodně neztratili. Například Adélce Vávrové na stupně vítězů chyběla pouhá jedna vteřina. Ostatní závodníci Matěj Křivánek, Natálie Drapelová, Dominik Paszkowski, Hana Zůbková a Lukáš Kamenický se umístili uprostřed startovního pole ve svých kategoriích.

 

Žáci naší školy se po mistrovství ČR v horolezectví zúčastnili také nominačních závodů Československého poháru. Pro nemoc jsme nemohli závodit v plné sestavě, takže nakonec se dostavili pouze dva z osmi  - Natálie Drapelová a ilip Sobola. Pro Natálku to byly vůbec první závody. ilip zúročil již předchozí zkušenost a skončil těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě se ztrátou pouhých 0,5 vteřiny. Vzhledem k tomu, že lezení na rychlost trénujeme jen okrajově, považuji výsledky obou závodníků za úspěch.

 

                                                                                       Mgr. Pavel Zemach

 

Exkurze

Dne 2. 3. 2017 proběhla exkurze žáků 4. a 5. ročníku do pracoviště LINKA ve Starém Lískovci. Přednáška byla na téma „Město podle našich přestav“. Město totiž nejsou jen ulice a domy, ale hlavně lidé, kteří mají své sny a přání.

Celý program byl zaměřen zejména na to, aby se žáci zamysleli nad fungováním města jako celku a zkusili navrhnout vlastní model města. Vyzkoušeli si práci s různým materiálem (dřevo, papír, textil). Jedním z důležitých cílů bylo zamyslet se, jaký je (nebo může být) prostor, v němž žijeme. Žáci museli při výrobě vlastního města projevit i svou zručnost a kreativitu. Zamýšleli se nad tím, co je městu ku prospěchu a co ne. Jednotlivé části pak skládali dohromady a rozestavěli dle toho, kam by bylo vhodné je umístit (např. pekařství, přístav, zoologická zahrada, drogerie, autoopravna, nádraží atd.).

Celý program byl skvěle zorganizovaný, žákům byli k ruce zaměstnanci LINKY, kteří jim vše ochotně vysvětlili i poradili. Jako bonus si žáci své město mohli pojmenovat – POTŘEBLOST. Název vznikl podle toho, že zde bylo vše, co potřebují lidé ke svému životu (a dokonce i něco navíc). Kdo chtěl, mohl si svůj výrobek odnést domů. Všichni žáci se do programu aktivně zapojovali a některé jejich výrobky byly skutečně vyvedené.

            

                                                                                   Mgr. Alena Pešavová

Keramická dílna ve školní družině 28.2.2017

V naší školní družině proběhla opět keramická dílna. V první části dílny  děti vyráběly překvapení pro naše budoucí prvňáčky.  Děti s přípravou pomáhaly velmi ochotně. Právem si zaslouží velké poděkování.

Následovala druhá část dílny, která byla určena nadcházejícím jarním svátkům. Pod odborným vedením velmi ochotné paní keramičky, která s naší školou spolupracuje již čtvrtým rokem, děti vytvořily pěkný velikonoční motiv, který jistě dokreslí  příjemnou atmosféru svátků jara.

Musím pochválit pracovní nadšení účastnících se žáků. Keramické dílny zcela jistě patří mezi oblíbené činnosti ve školní družině. Ovšem ve vážné většině je doménou děvčat. Bohužel tentokráte se vzhledem k nemocnosti účastnilo méně dětí.

Další keramickou dílnu předběžně plánujeme na konec měsíce dubna.

 

                                                Za kolektiv ŠD při ZŠ a MŠ Troubsko, D. Vlachová

 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY - POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od 1. září 2017 povinné předškolní vzdělávání.

Povinné předškolní vzdělávání v následujícím školním roce se vztahuje na všechny děti, které dosáhnou pěti let do 1. září 2017 a je bezplatné.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu. Je možné přihlásit dítě i do jiné než spádové mateřské školy, pokud má škola volnou kapacitu. Ředitel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí řediteli spádové mateřské školy.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to nejméně 4 hodiny denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku.

Ve školním řádu mateřské školy budou stanoveny podmínky uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání absencí včetně dokládání jejich důvodů.

 

Ze školních lavic:

 

Hlášení školního rozhlasu ... my třeťáci umíme vzít za práci !

Jsme parta 16 kluků a děvčat, kteří plnou parou vyrazili do neprobádaných vod třetí třídy. Držíme kormidlo pevně rukou společnou a míříme za poznáním. Též utužujeme v posádce přátelský duch. Ani jsme se nenadáli a máme za sebou první čtvrtinu plavby tohoto školního roku. Radujeme se ze zdolaných nástrah násobilky, lámeme si hlavu se slovními úlohami a za rýsování už nás kapitán i chválí. Pustili jsme se s vervou do čtení. Místo klasické hodiny jsme v naší kajutě prožili čtenářský dýchánek - s vlastní knížkou, s voňavým čajem oslazeným medem troubských včel, s polštářkem a plyšákem, v poloze, kterou obvykle ve třídě zaujmout ani nelze. Pokud jste k nám v tuto chvíli vstoupili, viděli jste spoustu zaujatých knihomolů. Na příští knižní setkání přislíbili účast i rodinní příslušníci. Moc se těšíme. A třeba nás překvapí pod vánočním stromkem nějaká správně dobrodružná, napínavá, veselá knížka, kterou budeme moci společně sdílet.

Všem přejeme nerušené a klidné plutí časem adventním.

Námořníci z 3. ročníku a kapitánem Romanou Kamínkovou

 

 

Otevřená škola – děti „vaří“ rodičům…

Sešli jsme se v podvečer ve škole.  Po přípravě mobilního ubytování v našem hvězdném hotelu, se děti rozdělily do dvou skupin. První skupinka se věnovala výrobě keramiky – plácání, které má na naší škole mezi dětmi velkou oblibu. Druhá skupinka si zahrála na Master Cheff, připravovala: CH, RP,VP, ČP, JK. (Vysvětlivky níže.)

Po výměně skupinek a večeři, proběhl vědomostní kvíz s vánoční tematikou. Následovalo hledání pokladu, který děti našly ještě dříve, než jsme začali. Poklad obsahoval didaktické hry od společnosti Nova Dida – který získalo pouze 20 škol v republice.

Následovala večerní hygiena (vyzubení apod.), uložení do hají – bucí postýlek. Některé děti byly čiperné, jiné spinkaly velmi brzy.

Ráno si některá děvčata přivstala, aby pomohla při přípravě snídaně nejen pro spolužáky, ale i pro rodiče. Ostatní děti se věnovaly balení a úklidu mobilního hotýlku. Velká pochvala patří starším dětem, které se ochotně ujaly mladších spolužáků a také našim šikovným kuchařinkám ze 4. ročníku.

Rodičům, kteří si přišli pro děti, byla nabídnuta ochutnávka našich dobrůtek. Bylo to velmi ochutnávkové ráno!

Vysvětlivky: CH – chleba, RP – rybí pom., VP – vajíčková pom., ČP – česneková pom., JK – jablečný koláč, pom. = pomazánka

Dana Vlachová, Mgr. Iva Dobšíková

 

 

 

 

Soutěže v základní škole:

 

V každém školním roce se žáci účastní různých soutěží. Letos jsme se opět zapojili do několika projektů : Česko sportuje, Hravě žij zdravě, Bobřík informatiky. Samozřejmě budou následovat další.

Žáci 5. ročníku splnili podmínky soutěže Bobřík informatiky mimo jiné i závěrečným soutěžním testem:

Otázky se liší svojí náročností, zaměřením a způsobem řešení. Tematicky je možné je rozdělit do oblastí: porozumění informacím, řešení problémů (hledání strategií, logika), digitální gramotnost (informační technologie). Test byl poměrně náročný a každý se ho zhostil podle svých možností. Nyní jsou žáci 5. ročníku zapojeni do soutěže Hravě žij zdravě. Zde plní úkoly týkající se zdravého životního stylu. Tak jim popřejme hodně štěstí ke zdárnému ukončení i této soutěže.

                                                                                                                             Mgr. Iva Dobšíková

 

                                              

Kroužky:

 

Také v letošním školním roce fungují na naší škole kroužky horolezectví, florbalu, sportovní a míčové hry, tanečky, dramaťáček, angličtina a kroužek základů práce na počítači.

Já osobně vedu kroužek horolezectví a florbalu, proto se o nich více rozepíšu.

Přestože oproti loňsku máme několik nováčků v obou kroužcích, děláme značné pokroky. Kluci ve florbalu jsou velmi šikovní. Zvykli si na využití a pokrytí celé plochy hřiště, přesné a včasné přihrávky, a když je třeba, dokáží se prosadit také individuálně. Pochopili také nutnost pravidelného protažení na začátku i na konci tréninku a je to na nich znát.

Také v horolezeckém kroužku děláme pokroky. Děti lezou čím dál větší obtížnosti a některé již zvládly samojištění. Začaly s přípravou na MČR v rychlolezení, které se uskuteční 17. 12. 2016 na horolezecké stěně Duro Salewa v Brně.

Držte jim palce, protože to bude křest ohněm pro všechny. Takových závodů se ještě nikdy neúčastnily.

                                                                            Mgr. Pavel Zemach

 

 

 

Zprávičky z naší školičky

 

Od posledních zpráviček uplynuly dva měsíce a my jsme v mateřské škole v pilné práci. Všechny děti si již zvykly na pravidelný režim, naučily se pěkné

písničky, básničky, tanečky a našly si nové kamarády. V září za námi do školky přijelo Medouškovo divadélko s pohádkou ,,Třikrát medvěd".

                Naším zvykem je zařazovat do činností jednou za měsíc tematické dny. Tím prvním byl ,,Světový den zvířat", děti si přinesly svá oblíbená plyšová zvířátka, povídaly si nejen o nich, ale i o těch skutečných, malovaly je a s těmi plyšovými si také zatančily.

Druhý tematický den pod názvem ,,Podzimní kompot" nás přenesl do nastávajícího ročního období. Děti přišly oblečené v barvách podzimu a 

z přírodnin, které nasbíraly se svými rodiči vytvořily do sklenic barevný kompot. Také si povídaly o podzimu, jeho krásných barvách v přírodě a o všem,

co k němu patří.

                 Novou akcí, kterou jsme ještě nepořádali, bylo dýňování. Děti si připravily krátké taneční vystoupení a potom již s rodiči dlabali, vyřezávali a zdobili krásná dýňová strašidýlka, která nám večer s rozsvícenými svíčkami rozzářila chodník u mateřské školy.

                 Pro zpestření našich vycházek jsme vyrazili autobusem  na kratší dopolední výlet, který byl původně plánovaný do zoologické zahrady v Brně. Vzhledem k počasí a menšímu počtu dětí jsme náš cíl změnili na procházku oborou Holedná v Kohoutovicích. Děti se prošly podzimním lesem, pozorovaly divoké kachny na jezírku a divočáky v ohradě.

                  Začátkem listopadu proběhla schůzka pro rodiče nastávajících prvňáčků, na které byli seznámeni s tím, co by děti před vstupem do 1. třídy

měly všechno zvládnout a jak dětem i doma s touto přípravou pomocí Čím více budou samostatnější, tím snadnější bude jejich přechod do ZŠ .

                  Zahájili jsme také náš malý projekt: ,,Babičko, dědečku, maminko, tatínku, tetičko, strýčku-přečti nám pohádku!" Vyzvali jsme ochotné spoluobčany, aby přišli dětem do mateřské školy přečíst pohádku. Zatím se přihlásila maminka našich dětí Marie Procházková, která dětem ze své knížky četla před spaním. Velice jí děkujeme a doufáme, že ochotných lidí se najde více.

                  V současné době se  pilně připravujeme na vánoční jarmark, kterým bude zahájeno adventní období, ale o tom zase až příště.

                                                                                                                 Hana Kroupová

 

Školní jídelna Troubsko

 

 

Je tu prosinec a my již čtvrtý měsíc připravujeme stravu v nově zrekonstruované kuchyni. Mohu se tedy s Vámi podělit o první dojmy. Možná jste zaznamenali i vy, že o letních prázdninách kuchyně prošla velkými změnami. Vnitřní prostory byly upraveny tak, aby odpovídaly nejnovějším hygienickým a bezpečnostním požadavkům. Rovněž byly zakoupeny moderní stroje pro přípravu stravy. Paní kuchařky byly na práci s těmito stroji proškoleny tak, aby je dokázali správně a efektivně používat. Nebylo to pro ně jednoduché. Když jste zvyklí pracovat ve známém prostředí s určitým typem zařízení a najednou přijdete do nového, máte pocit, že začínáte zcela od začátku. Mohu ale říci, že paní kuchařky se vcelku rychle zapracovaly a tuto změnu zvládly dobře. Objevují nové možnosti vaření jak v konvektomatu, tak i v multifunkční pánvi.

      Velký úspěch má nově pořízený stroj na výrobu fresh nápojů, což ocenili hlavně

děti, kterým tyto nápoje moc chutnají. I my máme radost, že můžeme dětem každý den poskytnout přísun čerstvého ovoce a zeleniny v různých podobách.

 

      Přeji všem krásné a pohodové dny

 

                                                                     Svatava Tomanová – ved.ŠJ

 

 

 

Dárek z EU

 

Zatímco vrcholí přípravy na Vánoční jarmark, a malí i velcí si lámou hlavu s tím, jak mají své blízké co nejlépe obdarovat, naše škola i školka již jeden krásný dárek v předstihu dostala. Je jím schválení dotačního programu z fondu EU, který jsme začali připravovat již na jaře minulého školního roku. Nese název: ,,Moudrý učitel, spokojené děti,,.  Týká se finanční podpory naší školy v oblasti čtenářské gramotnosti, práce s dětmi, které jsou ohroženy školním neúspěchem a pomoci dětem, které  potřebují v běžné výuce a při činnostech v mateřské škole individuální přístup. Realizace projektu započne v lednu roku 2017 a pomůže nám obohatit a ještě více rozvinout možnosti naší práce s dětmi.

 

Závěrem bych vám všem chtěla popřát krásné prožití adventu i to, abyste vždy našli alespoň chvilku na pozastavení toho rychle prchajícího času. Abyste dokázali vyslechnout své blízké a pomoci a poradit jim tam, kde je třeba. Do nového roku 2017 potom pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenost

 

Za všechny zaměstnance ZŠ a MŠ Troubsko: Mgr. Ivana Kašparová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře