Tabule ZŠ

17. 4. Den Země- výsadba třešní

18.- 22. 4. Velikonoční prázdniny

24. 4. Otevřená zahrada (4.a 5.roč.)

24. 4. Radost - O líné babičce (1.-3. roč.)

26. 4. Praha (3.-5.roč.)

Tabule MŠ
23. 4. Edukat.stim. skup. 16,00-16,45h
24. 4. Lamacentrum
30. 4. Čarodějnice v MŠ- dopoledne

 

 

 

Kontakty

ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
ZŠ - ředitelství:
+420 733 537 658
ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní družina:
797 971 790
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Příspěvky učitelů

Příspěvky žáků a učitelů » Příspěvky učitelů

BŘEZEN 2019

Jarní sluníčko příjemně hřeje a láká do přírody.  Pro děti se zdá být náročnější sedět v lavicích, učit se a psát domácí úkoly. A tak se snažíme jim výuku obohatit a zpestřit. Zde tedy alespoň stručný náčrt naší činnosti.

Přejeme všem čtenářům krásné jarní dny, dobrou náladu a spoustu příjemných zážitků s rodinou a přáteli při jarních vycházkách či sportu.

                                               Za děti a zaměstnance ZŠ a MŠ Troubsko Mgr. Ivana Kašparová

 

 

RECYKLOHRANÍ VE ŠKOLE

 

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

 

V rámci programu žáci z celé školy plní jednotlivé úkoly. Prvňáčci se zapojili do výroby baterkoužroutů, druháci vytvořili reklamu na třídění baterií, pátá třída sepsala krásné příběhy o osudech vysloužilých elektrospotřebičů. Ostatní třídy pilně pracují na splnění dalších úkolů. Do soutěží se zapojujeme i jako celá škola, např. soutěž “Věnuj mobil a pojeď do ZOO“, v rámci, které se nám podařilo nasbírat neuvěřitelných 454 telefonů.

 

Bc. Veronika Trepešová

 

 SPORT

 

     Také v letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu „Česko sportuje“. Děti všech ročníků plní podmínky „Olympijského diplomu“ /celkem 8 disciplín/ a „Olympijského odznaku všestrannosti /celkem 10 disciplín/.

     Zatím jsme v každém roce održeli „Zlatý certifikát“ a spoustu zlatých, stříbrných i bronzových odznaků, což svědčí o dobré úrovni pohybových dovedností dětí.

     Nedávno jsme se zúčastnili celoměstského finále v plavání, kde náš žák Kryštof Mikauš získal hned 2 zlaté medaile, ale ani ostatní se ve velmi těžké konkurenci neztratili, o čemž svědčí 3 čtvrtá místa.

     V dubnu a květnu nás čekají dva turnaje ve florbalu, na kterých obhajujeme 1. resp. 2. místo. Věřím, že se medailově prosadíme také na „Bosonožském běhu“, kde je každým rokem větší a větší konkurence.

     Tak nám držte palce.

 

Mgr. Pavel Zemach

 

 

DĚTSKÁ SCÉNA 2019 – RECITAČNÍ SOUTĚŽ V KNIHOVNĚ JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ

Ve čtvrtek 14. března 2019 se 6 vybraných dětí ZŠ Troubsko zúčastnilo recitační soutěže Dětská scéna 2019 v knihovně Jiřího Mahena na Kobližné v Brně.  Tyto děti byly vybrány ve školním kole recitační soutěže. Zúčastnila se: Sofie Chaloupková a Eliška Navrátilová z 1. třídy, Jan Adámek a Radek Lichka ze 2. třídy, Tereza Valešová ze 4. třídy a Adriana Kamenická z 5. třídy ZŠ Troubsko.  Ocenění si přivezla Eliška Navrátilová za výběr textu a přirozený projev.

                                                                                                           Miroslava Jelínková

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ A MŠ TROUBSKO

Školní družina jako součást školy poskytuje zájmové vzdělávání žákům podle vlastního vzdělávacího programu, který jim umožňuje výrazně se profilovat podle zájmů a potřeb žáků.  Školní družina slouží výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti žáků v době mimo vyučování. Je přednostně určena nejmladším žákům. Podílí se na rozvoji a upevňování kompetencí významných pro další uplatnění žáků v životě.

V naší školní družině se o žáky ve třech oddělení starají kvalifikované vychovatelky, některé s dlouholetou praxí. Zájmové vzdělávání, jak již bylo uvedeno výše probíhá podle školního vzdělávacího programu a měsíčních plánů. V letošním školním roce se podařilo čerpat dotace z fondu EU. Slouží především k projektovým dnům ve i mimo školní družinu. Jako takové se musí shodovat s poměrně striktně nastavenými pravidly.

Pro příklad uvádíme „Projektový den v Moravském krasu a Strážnici“. Další projektové dny v rámci ŠD jsou plánovány na měsíc duben, květen i červen.  Projektové dny, které již proběhly byly „Přírodniny mezi námi, Hallowenské náměty a hry, Adventní tvoření, Zima kolem nás, Společenské hry, Za tradicí řemesel – keramika“. V měsíci březnu je plánovaný projekt „Den vody“. Další budou průběžně následovat do konce školního roku.

Žáci, kteří se do projektu zapojují pracují s velkým zaujetím a při práci jsou velmi zruční, vnímaví i zvídaví.

Touto cestou bychom také chtěli poděkovat OÚ Troubsko za spolupráci a rodičům za trpělivost vzhledem k organizaci a práci ŠD.

Bc. Dana Vlachová – vedoucí vychovatelka

 

VÍTÁNÍ JARA

Ve čtvrtek 7. března 2019 se děti ze všech oddělení školní družiny Základní školy Troubsko vypravily vynést Moranu a společně přivítaly blížící se jaro. Během týdne se vyráběla Morana z vrbových proutků, ozdobená vyfouknutými vajíčky a barevným oblečením.

Vítání jara vyšlo na den, kdy bylo slunečné počasí. Procházelo se obcí ke kostelu, kde děti řekly básničku, kterou se pro tuto příležitost naučily. Morana se symbolicky hodila dolů z kopce, a nakonec do ohniště.

Děti se tímto rozloučily se zimou a do školy se vracely s dobrou náladou.

Miroslava Jelínková

 

PÁR SLOV ZE ŠJ TROUBSKO

Naší prioritou je poskytnout strávníkům nutričně hodnotnou, vyváženou a pestrou stravu.  K tomu nám pomáhá spotřební koš, kde sledujeme podávané množství jednotlivých surovin jako je např. mléko, mléč. výrobky, ovoce, zelenina, maso, luštěniny, ale také cukry a tuky, kde je naší snahou používat je v menším množství. Důležitou roli v sestavování jídelníčku tvoří i pestrost podávané stravy. Zařazujeme i netradiční suroviny jako bulgur, kuskus, meli-melo, quinoa, černou a červenou čočku, pohanku, jáhly, špaldu. Omezujeme množství použité soli při přípravě jídel, k dochucování máme raději bylinky, zahušťujeme luštěninovými moukami. Základ polévek a omáček je z čerstvé zeleniny, pečeme buchty a vyrábíme dezerty, vaříme knedlíky, nepoužíváme polotovary vše připravují naše paní kuchařky.   Důležitý je i pitný režim dítěte, ačkoliv voda nepatří mezi živiny, její dostatečný přísun je pro správné fungování těla nezbytný. Děti mají k dispozici dostatek pitné vody, kvalitní ovocný či bylinný čaj a mléko a dle finančních možností také Fresh nápoje, které děláme samy, máme „frešovač“. V teplých dnech se podává sirup s 50 % nebo 100% obsahem ovoce.   Jsme rádi, že vedení Obce Troubsko nás i nadále v tomto trendu podporuje. V nejbližších dnech přibyde do naší kuchyně nový robot na zpracování zeleniny a ovoce.

Vedeoucí školní jídelny- Svatava Tomanová

 

                                                                                                                   

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

 

Měsíc únor se nesl v duchu pohádek a masopustu. Povídali jsme si o dětských knížkách českých i zahraničních autorů, hráli jsme tematické hry, dramatizovali jednoduché pohádky, vyrobili si vlastní pexeso, pomocí kterého jsme rozvíjeli zrakové vnímání a krátkodobou paměť. Navštívilo nás divadlo Barborka s představením Kouzelný kolotoč pohádek, při kterém si děti zazpívaly známé písničky a prožily několik krátkých příběhů. Toto kouzelné období jsme zakončili karnevalem. Společně jsme strávili dopoledne plné soutěží, tance a legrace. Masky byly nádherné a děti si tento den velice užily. Domů si odnesly kromě zážitků, také malou odměnu.

Nezapomněli jsme však ani na zdraví životní styl a během projektového dne Zkus To Zdravě zavítali do říše zvířátek a seznámili se s příběhem Zdravíka a Jedlíka. Děti se dozvěděly, co je pro naše tělo dobré a zdravé, a které věci nám naopak škodí.

Díky projektu Evropské unie se zapojujeme do sítě technických školek. Děti ze třídy Medvíďat se zúčastnily workshopu a pod vedením lektorů si vyrobily krásnou plachetnici z balsy. Tvoření nebylo jednoduché, ale všechny děti samostatně obkreslovaly, řezaly, lepily i vrtaly. Byly moc šikovné.

Pomalu se hlásí jaro a my se už těšíme, jak vyběhneme ven a budeme si hrát na prolézačkách, pískovišti, jezdit na koloběžkách a odrážedlech. Naše řidičské schopnosti jsme si začátkem měsíce března prověřili na dopravním hřišti, kde jsme si zopakovali základní pravidla silničního provozu a vše si vyzkoušeli také v praxi.

Chtěli bychom moc poděkovat firmě pana Petra Bednáře za dodání a výměnu atestovaného písku do našeho pískoviště.

Sluníčko začíná čím dál víc hřát, a tak přejeme všem prozářené a veselé jarní dny.

 

 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 v obci Troubsko proběhne dne

2. 5. 2019 od 10:00 do 12:00 h a od 14:30 do 16:30 h.

Přihlášku si můžete stáhnout v elektronické podobě na internetových stránkách školy www.zs-troubsko.cz nebo vyzvednout osobně v mateřské škole u vedoucí školní jídelny ve dnech 22. a 23. 4. 2019 od 7:00 do 9:00 h.

K zápisu si přineste:

  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rodný list dítěte
  • vyplněnou přihlášku včetně potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte

Místo trvalého bydliště dětí bude ověřeno hromadně mateřskou školou ve spolupráci se zřizovatelem.

Bližší informace ohledně zápisu do mateřské školy naleznete na internetových stránkách školy v průběhu měsíce dubna.

 

Mgr. Kateřina Kamenická

                                                                                                                                                           

 

 

 

ÚNOR 2019

Pololetí máme za sebou a naši prvňáčci si radostně odnesli domů své první vysvědčení se spoustou jedniček. Pěkné známky určitě potěší a to nejen děti, ale i rodiče a zaslouží si pochvalu. Je však třeba si připomenout, že pro život je rovněž velmi důležitá snaha, vytrvalost a vůle se učit a na sobě pracovat. Jedním z našich úkolů ve škole je, tyto vlastnosti u dětí rozvíjet.

Krom klasické výuky připravujeme pro děti různé projekty. Ti starší rozvíjí své jazykové schopnosti v hodinách konverzace s rodilým mluvčím. Technickou zdatnost podporujeme v technických dílnách v Lince. Mladší žáci mají možnost získávat nové podněty a zkušenosti jak při projektových dnech, tak i v rámci individuální přípravy s vyučujícími, kteří se jim věnují i v odpoledních hodinách. Pro podporu soutěživosti a hravosti nabízíme všem dětem účast v různých soutěžích. Druhé pololetí ve škole začínáme celoškolní soutěží v recitaci. Žáci vyšších ročníků budou moci porovnat své fyzické schopnosti s vrstevníky z brněnských škol při plavecké soutěži a ti, kteří raději přemýšlí, než sportují se mohou zúčastnit matematické olympiády a vědomostních soutěží. Pro malé umělce máme připraveno hned několik soutěží ve tvoření. Koncem jara čekají všechny naše žáky Scio testy pro čtenáře a porovnání úrovně praktických zkušeností pro život.

Ve školní družině si všichni žáčci užili odpoledne s deskovými hrami. Měli k dispozici jak školní hry, tak i ty, které si mohli přinést z domu.  Rozdělili se do několika stanovišť a během odpoledne si všechna stanoviště prostřídali.

Zatím se zima stále drží své vlády, a tak užíváme chladných dnů a někdy i sněhu. Už teď se ale začínáme těšit na jaro. Po delší odmlce si budeme moci užít i našeho nového školního hřiště. Přejeme všem čtenářům krásné dny a pohodové jaro.

                                                                                                                                                                                                                                           Mgr. Ivana Kašparová ředitelka ZŠ a MŠ TroubskO

 

 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Po povánoční době a oslavě svátku Tří králů jsme se již plně věnovali zimnímu období, které často provází i různá nachlazení a nemoci. 10. ledna nás navštívilo Divadlo Úsměv s poučným představením "Jak se pejsek rozstonal". Děti se dozvěděly, jak předcházet nachlazení a jak správně užívat léky, pokud je to nutné.

V dalším týdnu jsme se zúčastnili výukového programu ve VIDA! science centru. Děti byly rozděleny do tří skupin podle věku. Nejmladší skupinka se zapojila do příběhu včeliček, se kterými sbírala a vyráběla med a následně svíčky z vosku. Starší děti získaly spoustu informací o kamenech a nejstarší děti se ponořily do světa velryb. Společně jsme si po svačince prošli expozici a následovala Vědecká show o vzduchu.

Díky sněhové nadílce v první polovině měsíce jsme se vyřádili během zimních radovánek.  Na školní zahradě vyrostl sněhulák velký jako děti.

Závěr měsíce se nesl v duchu muzikoterapie pod vedením paní Hradecké. Během projektového dne v MŠ se děti hravou formou seznámily s netradičními etnickými hudebními nástroji z celého světa. Příběh byl koncipován komorně a děti byly do něj plně zapojeny – tancovaly, hrály na nástroje a zpívaly, učily se relaxovat. V programu byl kladen důraz na rozvoj představivosti jako kompenzace současného vlivu moderních technologií na děti. Skrze tento společný prožitek dochází též k upevnění pozitivních vztahů ve skupině.

Nezapomněli jsme ani na zkoumání vody a provedli jsme různé pokusy.

Nyní se pomalu přesouváme do světa pohádek, o kterém Vám budeme vyprávět zase příště.

Za kolektiv mateřské školy

                                               Mgr. Kateřina Kamenická – zástupce ředitele pro MŠ

 

 

 

PROSINEC 2018

Přestože počasí venku se nestihlo rozloučit s krásnými slunečnými dny, barevné listy ze stromů téměř opadaly a připomněly nám blížící se zimní období. Krátké dny a prodlužující se večery nás připravují na nejkrásnější čas v roce - dobu adventní. Děti si mezi sebou začínají šeptat vánoční přání a my je vedeme k vzájemné lásce a přátelství, které by však mělo vytrvat po celý rok. Povídání o Sv. Martinovi a s tím spojenými pranostikami navodilo mírně sváteční atmosféru a povzbudilo nás k zahájení nácviku divadelního představení, tanečků a koled, které děti z MŠ předvedou na vánoční besídce. Ta bude spojená také s prodejní výstavou dětských výrobků. Část našeho vystoupení můžete zhlédnout na vánočním Jarmarku.

Školáci vás pro změnu pozvou 2. prosince do školy. Ve svátečně vyzdobených třídách si budete moci nejen zavzpomínat na své mládí, shlédnout výstavu betlémů, ale i koupit vánoční dekorace, sladkosti, drobné dárečky a upéci Troubské sušenky.

Těšíme se na období, které nás zavede zpátky do dětských let, a my se spolu s dětmi budeme moci radovat z nadcházejících svátků. Pojďte se těšit s námi! Zapomeňte na shon, úklid a nákupy a užijte si dobu adventní i vánoční se svými blízkými.

Přejeme pokojné a radostné prožití svátků vánočních v kruhu rodinném a v roce 2019 kromě zdraví a lásky přejeme sluníčko nejen na obloze, ale také v srdcích nás všech.

Děti, pedagogové a provozní pracovníci ZŠ a MŠ Troubsko

 

První měsíc nového školního roku uběhl, jako mávnutím čarovného proutku. Všichni jsme již přivykli pracovnímu režimu s pravidelnou výukou a domácí přípravou. Mnozí si pochvalují přesný řád, který nám školní docházka ukládá, a ani si neuvědomí, že každý rok se ledacos změní a zmodernizuje. A tím nemyslím jen to hmatatelné a materiální (o tom Vás pravidelně informujeme). Vlastně už ani nevnímáme, co vše se za posledních šest let změnilo jak ve stylu výuky, tak i v celkovém přístupu ke vzdělání a výchově na naší škole. Tak Vám, milí čtenáři, nabízím alespoň malé ohlédnutí za změnami, které jsou pro naše žáky a jejich správný rozvoj rovněž velice důležité.

Jistě se shodneme, že klima školy tvoří především kvalitní a empatičtí pedagogové. Jsme rádi, že v posledních letech se daří náš pedagogický sbor stabilizovat a splňujeme požadavky MŠMT na 100% kvalifikovanost. Z důvodu nárůstu počtu žáků jsme se na ZŠ posunuli z původních 6 pedagogických pracovníků na současných 12.

Samozřejmostí je, že pedagogové musí pracovat podle kvalitního plánu. Takže jsme vytvořili nový školní vzdělávací program a od něj se odvíjí potřeba, aby každý pedagog pravidelně vypracovával tematické plány k jednotlivým předmětům. Jelikož dokonalá znalost cizího jazyka se stává potřebou, zavedli jsme výuku anglického jazyka od první třídy a navýšili jsme, v rámci možností, počet hodin ve vyšších třídách. Rovněž jsme upravili výuku čtení a psaní v 1. ročníku. Přešli jsme od genetické metody  k analyticko-syntetické. S potřebou předávat žákům stále nové aktuální informace jsme provedli kompletní výměnu veškerých výukových materiálů, učebnic i pracovních sešitů. Přímo povinností pedagogů je střídání různých metod a forem práce. Proto často zařazujeme výuku ,,v terénu,,. Zde se děti poutavou formou a za pomoci praktických cvičení seznamují s tématy obtížně pojímatelných jen z učebnice. Aby pedagogové byli pravidelně informováni o nových poznatcích, které budou dětem předávat i o nových možnostech zpestření a posílení výuky, jsou podporováni v účasti na seminářích a školeních. Navíc mají vyčleněný čas na samostudium.

Naše škola se začala zaměřovat na podporu zdravého životního stylu a sportu. O tom svědčí účast žáků v mnoha projektech (Zdravá pětka, Česko sportuje a Hravě žij zdravě). A nejedná se jen o formální účast. Musíme být pyšní na naše žáky, kteří se pravidelně umisťují na prvních stupních při sportovních utkáních jak ve florbalu, tak i v horolezení. Velkým úspěchem bylo loňské první místo v celorepublikovém projektu Olympijský víceboj, kde pravidelně soupeří stovky škol.

Dále jsme našim žákům rozšířili škálu kroužků. Obzvláště nabídka hudebních oborů a sportu je na vysoké úrovni.

Pomoc při řešení výchovných či vzdělávacích problémů v posledních letech nabízí kvalitní výchovný poradce přímo na naší škole. Pro prevenci patologických jevů, předcházení šikaně nebo závislosti na omamných látkách pravidelně zajišťuje náš preventista vzdělávací programy pro děti.

S rozvojem nových IT technologií jsme i my přešli k systému elektronického objednávání stravy a naši žáci a jejich rodiče si zvykají na elektronické žákovské knížky. Funkční a přehledné internetové stránky obsahují jak povinnou dokumentaci, tak i informace o průběhu vzdělávání a akcích školy. Vše v souladu s GDPR. V celorepublikovém srovnání jsme se umístili mezi prvními šesti školami (a to i mezi mateřskými, základními a středními školami).

Celý průběh výchovy, vzdělávání i chodu celé organizace je zaštítěn povinnými směrnicemi a řády, které se pravidelně aktualizují.

I přes tyto obšírné změny si zakládáme na statusu školy rodinného typu, kde individuální a empatický přístup k dětem, který propojen s úzkou spoluprací s rodiči je pro nás prioritou.

                                                          

Mgr. Ivana Kašparová-ředitelka ZŠ a MŠ

 

 

PRVŇÁČCI 2018

 

Letošní datum 3. září bylo dlouho očekávaným dnem pro všechny děti, ze kterých se stali školáci - prvňáci. Nejinak tomu bylo i pro děti z Troubska a Omic.

      Ráno vypadalo v každé rodině podobně. Rodiče si vzali na tento slavnostní den dovolenou, děti nemohly dospat, slavnostní oblečení, aktovka na záda a jde se /nebo jede se/. 

      Před školou se sešli rodiče, děti i paní učitelky. Všichni se společně odebrali do Katolického domu, kde 20 prvňáčků oficiálně přivítala paní ředitelka, paní starostka a pan farář. Děti dostaly knížku, která jim tento slavnostní den bude připomínat a od třídních učitelek na krk "medaili" Mise 1. třída začíná.

      Následovala společná cesta do školy, první vyučovací hodina ve třídě 1. anebo 1. B, hodinka hraní ve školní družině /rodiče měli v této době první třídní schůzku/  a pak už plni dojmů hurá domů všechno rodičům, babičkám i dědečkům povykládat, jaké to v té velké škole bylo.

      Přejeme všem dětem z prvních tříd, aby se jim ve škole líbilo, aby se toho hodně naučily a jednou na tu "Misi 1. třída" v dobrém vzpomínaly.

                                              

Mgr. Eliška Krejčová - učitelka třídy 1.B

 

NAJÍT SI ČAS SPORTOVAT

 

- to je motto letošního čtvrtého ročníku Evropského týdne sportu, do kterého se už podruhé zapojí naše škola. V prvním ročníku jsme soutěžili ve skákání přes švihadlo, letos si zahrajeme kuličky, které patří mezi nejstarší sporty v historii lidstva. Hrávali je svého času i Caesar či Romulus Augustus. Novodobá historie kuliček v České republice se začíná psát v roce 1999, kdy byl založen Český kuličkový svaz a jsou pravidelně pořádány turnaje ve hraní kuliček.

27. září 2018 se tedy zapojíme do Evropského týdne sportu a vyzkoušíme si, jak dobře si umíme zacvrnkat.

                                                    Mgr. Iva Dobšíková - - učitelka třídy 1.a, 4.roč., preventista

 

 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Měsíc září je každoročně, a to nejen pro nově přijaté děti, měsícem plným nových dojmů, přátelství, ale někdy i slziček. Děti se seznamují s novými kamarády, hledají si své místo v kolektivu. V novém prostředí mají největší radost z poznávání nových hraček. V tu chvíli se většinou zapomene i na smutek po mamince a tatínkovi. Letos se děti velice těšily na chvíli, kdy budou moci vyběhnout na zahradu a vydovádět se na nově vybudovaných 3D prolézačkách. V polovině září nám nově zasazená tráva dovolila zahájit hry na školní zahradě i na těchto prvcích. 20. září zavítalo do naší mateřské školy divadlo Koráb s představením „Pohádka pro 3+1 prasátka“. Všechny děti jsme museli pochválit za vzorné chování během divadla. Veselí se střídalo s napětím a prasátka i vlk si získali právem u dětí velký potlesk.                                                                Divadlo Koráb nás také provedlo naší Zahradní párty, která se vzhledem k nepříznivému počasí konala v sále Katolického domu. Děti z mateřské i základní školy se ale nenechaly odradit a s nadšením předvedly tanečky a písničky, které se již naučily. Nechyběly zde ani soutěže v tanci, či s balonky a bublinová show.                                                                                          V následujících dnech a týdnech nás čeká spousta dalších zážitků, o které se s vámi rádi podělíme zase příště.

                                                                                  Hana Kroupová- učitelka MŠ

 

LÉTO 2018

Léto se blíží mílovými kroky a pro děti je stále obtížnější vydržet soustředně v lavicích a věnovat se výuce. Zvláště, když slunečné dny lákají tolika možnostmi, jak trávit čas. Přesto je ještě do konce června třeba zatnout síly a věnovat se výuce i opakování toho, co jsme za celý rok zvládli naučit. Příjemným zpestřením těchto dnů jsou výukové programy a každoroční školy v přírodě. Žáci čtvrtého a pátého ročníku se těší do Hálova mlýna na klání Templářů. Ti mladší žáci, kteří navštěvují  1.-3.ročník,  vyráží do pohádkového světa Alenky v říši divů do  Křižanova.

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V polovině dubna ve škole proběhl zápis k základnímu vzdělávání a paní učitelky se nezastavily. Děti se na chvíli ocitly ve světě Indiánů a za splněné úkoly obdržely peříčka do své čelenky. Měly možnost si zacvičit, předvést, co se naučily ve školce a obdarovány pamětním dárečkem odcházely s úsměvem na rtech. K zápisu do prvního ročníku se dostavil dosud nejvyšší počet žadatelů o přijetí. Z celkového počtu 28 troubských a omických dětí sice ještě odečteme ty, jejichž rodiče žádají o odklad, ale i tak nebude v 1. třídě nouze o kamarády.

                                                                                  Mgr. Ivana Kašparová – ředitelka ZŠ a MŠ

 

 

Komentáře