Tabule ZŠ

24. 9. Bruslení (4..a 5.roč.)

24.9. Zahradní slavnost (vystoupení dětí ZŠ a MŠ, divadlo KORÁB ( hry, soutěže...).

V 16,30h před Sokolovnou ( při dešti v KD).

25.9. Adaptační program (1.-5.ročník)

27.9. Evropský týden sportu

 

 

Tabule MŠ

20. 9. Pohádka Tři prasátky

24.9. Zahradní slavnost (vystoupení dětí ZŠ a MŠ, divadlo KORÁB ( hry, soutěže...). V 16,30h před Sokolovnou ( při dešti v KD).

Kontakty

ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
ZŠ - ředitelství:
+420 733 537 658
ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Příspěvky učitelů

Příspěvky
žáků
a učitelů
 » Příspěvky učitelů

LÉTO 2018

Léto se blíží mílovými kroky a pro děti je stále obtížnější vydržet soustředně v lavicích a věnovat se výuce. Zvláště, když slunečné dny lákají tolika možnostmi, jak trávit čas. Přesto je ještě do konce června třeba zatnout síly a věnovat se výuce i opakování toho, co jsme za celý rok zvládli naučit. Příjemným zpestřením těchto dnů jsou výukové programy a každoroční školy v přírodě. Žáci čtvrtého a pátého ročníku se těší do Hálova mlýna na klání Templářů. Ti mladší žáci, kteří navštěvují  1.-3.ročník,  vyráží do pohádkového světa Alenky v říši divů do  Křižanova.

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V polovině dubna ve škole proběhl zápis k základnímu vzdělávání a paní učitelky se nezastavily. Děti se na chvíli ocitly ve světě Indiánů a za splněné úkoly obdržely peříčka do své čelenky. Měly možnost si zacvičit, předvést, co se naučily ve školce a obdarovány pamětním dárečkem odcházely s úsměvem na rtech. K zápisu do prvního ročníku se dostavil dosud nejvyšší počet žadatelů o přijetí. Z celkového počtu 28 troubských a omických dětí sice ještě odečteme ty, jejichž rodiče žádají o odklad, ale i tak nebude v 1. třídě nouze o kamarády.

                                                                                  Mgr. Ivana Kašparová – ředitelka ZŠ a MŠ

VÝLET ZA ZÁBAVOU

V pondělí 7. května jsme navštívili Zábavní park v Brně, kde pro nás lektoři měli připravený program Alchymisté. Během programu jsme zjistili, jak je možné nafouknout balónek třemi různými způsoby, jak udělat sopku z oleje a vody. Užili jsme si pokusy, které si ve škole nevyzkoušíme. Před odchodem jsme objevili obchůdek, kde jsme si mohli zakoupit zajímavé věci z vědy, techniky a upomínkové předměty. Následoval přesun do Jump parku. Hned po příchodu jsme byli poučeni o dodržování pravidel ve skákacím parku. V průběhu našich sportovních výkonů si s námi zaskákal i známý youtuber. Osobnosti z YouTube kanálu, které hýbou světem mladých. Po společné fotce vytvořil úsměv na rtech všech dětí. My máme zřejmě zážitek na zbytek života.

NA OBRAZOVKÁCH ČESKÉ TELEVIZE

Ve čtvrtek 10. května 2018 jsme navštívili Českou televizi v Brně. Po dlouhé cestě autobusem a tramvají jsme dorazili na místo akce. Po důkladné kontrole si pro nás přišla na recepci paní průvodkyně. Odložili jsme si věci v šatně a exkurze mohla začít. Hned zezačátku jsme čelili náročné zkoušce. Byli jsme prověřeni, co všechno známe a víme o televizi a jejich pořadech. Test znalostí jsme zvládli. Úvodem zaznělo pár slov a obecné představení pobočky. My už ale byli netrpěliví, co se skrývá za modrými dveřmi. Po vstupu nás ozářily světla reflektorů, zabraly kamery a my zjistili, že se nacházíme ve studiu Dobré ráno.  Dále jsme během pobytu v televizi navštívili šatnu, maskérnu, studia, zvukovou místnost, režii a sklad rekvizit. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. Zjistili jsme, jak probíhá celý proces příprav na vysílání, kolik lidí se na výrobě podílí a že se v brněnské televizi vyrábí známé pořady – Dobré ráno, Sama doma, AZ kvíz, Hýbánky a další. Odjíždíme, plní dojmů a nových postřehů. Těšíme se na další společné akce.

                                                                                              Marek Řeháček- učitel III. ročníku

 

ČTENÍ VE ŠKOLE

„Haló, haló knihomolů není málo“

 Hlásí se náš školní čtenářský klub.

Díky projektu financovanému Evropskou unií jsme v naší škole zahájili v tomto školním roce činnost čtenářského klubu. Do realizace jsme vstoupili s přesvědčením, že děti potřebují v čtenářství podpořit. Cílem bylo vytvořit volnočasovou aktivitu, kde by děti zažívaly příjemné a radostné chvilky a kde by poznaly, že čas strávený s knížkou může být velmi zábavný.

Postupně se přihlásilo a v docházce vytrvalo až do tohoto času 12 dětí. V pohodlí různých poloh, s polštáři a knihami, jsme společně, ale i každý sám, četli a povídali si o knihách a autorech. Navzájem jsme se inspirovali, sdíleli své prožitky a doporučovali si přečtené knižní tituly. K tomu jsme využívali postupně budovanou klubovou knihovnu.

Vzájemně jsme sdíleli i zážitky z kin, divadel, muzeí, koncertů a naslouchali jeden druhému. Hráli jsme hry a občas i výtvarně tvořili. Také jsme si čas v klubu zpříjemňovali občerstvením, kterým nás pravidelně zásobovala maminka Kristýnky Vališové. Děkujeme.

V příštím školním roce bychom chtěli náplň klubu obohatit o nové činnosti, např. pravidelnými návštěvami nově opravené knihovny v Brně – Bystrci, kde jsou paní knihovnice velmi vstřícné a spolupráci již přislíbily.

Nezbývá než všem popřát krásné léto. A třeba naplněné i pěknými čtenářskými zážitky.

                                                                       Mgr. Romana Kamínková- učitelka IV. Ročníku

ČESKO SPORTUJE

V tomto školním roce jsme se opět zapojili do soutěže Česko sportuje. Konkrétně žáci od 1. do 5. třídy plnili podmínky soutěže Sazka olympijský diplom – k dnešnímu dni mají všechny třídy splněno na 100% a žáci 4. a 5. třídy se zapojili do soutěže o Odznak všestrannosti a také tady je již splněno na 100%. Poslední disciplínu jsme byli nuceni plnit ve Střelicích, protože v obci Troubsko se nenachází hřiště s doskočištěm, na kterém lze bezpečně nacvičit a předvést skok do dálky.

V současné době plní Odznak všestrannosti také ostatní třídy, které to nemají povinné, ale vzhledem k dostatečnému časovému prostoru jsem se rozhodl, že se o to pokusíme.

Tak především našim nejmenším držte palce

                                       Mgr. Pavel Zemach – učitel TV

 


HRY BEZ HRANIC VE ŠD

 

Krásné počasí nám již umožňuje využívat venkovní prostory a my se jich snažíme co nejvíce užívat. Kromě všední náplně družiny a individuální hry, se pro děti snažíme organizovat i zábavná odpoledne, která jsou určena pro oddělení školní družiny. V rámci zábavného sportovního dne, byla pro děti připravena soutěž "HRY BEZ HRANIC". Děti byly rozděleny do týmů, ve kterých musely prokázat své dovednosti v nejrůznějších disciplínách a umění spolupracovat s ostatními žáky z týmu. Odpoledne se neslo v příjemném duchu a patřičně jsme si ho všichni užili. Další společnou aktivitou pro školní oddělení družiny bude zábavný vědomostní kvíz, který se uskuteční v měsíci květnu. Už teď se na něj všichni těšíme! :)

 

 

Bc. Veronika Trepešová-vychovatelka ŠD

 

                                                                     

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Konečně nastalo tak dlouho očekávané jaro, na které jsme se všichni moc těšili. Zelený den v mateřské škole byl proto plný zábavy a her. Připomenutím si světového Dne vody jsme přivítali jaro povídáním o otvírání studánek, vodě a jaru. Zajeli jsme si do brněnského divadla Polárka na trochu netradiční představení Od maličkých  k velikým, které se dětem velmi líbilo.                                                                                                                                                Začátek jara jsme ukončili velikonočním tvořením v mateřské škole, při kterém si děti vyrobily pěkné dekorační ozdoby.

Celý měsíc duben byl zaměřen na pozorování přírody a jejích jarních proměn. Navštívili jsme  malou ovčí farmu u pana Kunovského, kde si děti prohlédly malá jehňátka. S paními učitelkami se pustily do úklidu školní zahrady a zahradního domečku. Některé děti se rovněž  společně  s rodiči zapojily do akce Ukliďme Česko a přispěly tak k vylepšení prostředí naší obce. Oslavili jsme světový Den Země, kdy jsme si v rámci projektu vytvořili planetu Zemi, Slunce, noční  oblohu a připomněli si, jak důležitá je péče o čistotu naší planety. A potom se již děti těšily na výukový program s názvem Čarodějný výlet, při kterém si upevňovaly pravidla  letového / silničního / provozu. Následující čarodějnický rej byl ve znamení krásných masek čarodějů a čarodějnic, při kterém si děti vyzkoušely létání na koštěti, veselý tanec, čarování a plnění různých čarodějnických úkolů. Dopoledne plné legrace jsme ukončili hrami na školní zahradě. Rozkvetlý květen jsme přivítali Květinovým dnem, který prozářilo oblečení dětí plné kytiček, tvoření, zpívání, povídání a tancování.

Na návštěvu k nám do mateřské školy přijelo divadlo Šikulka se svými loutkovými pohádkami  Pohádka o lese a zemi a O princezně Zlatušce a závistivém Kazimírovi. Pravidelně také probíhá plavecký výcvik přihlášených dětí v bazénu v Kohoutovicích a příprava předškoláků na vstup do první třídy v edukativně - stimulačních skupinách pod vedením p. učitelky Martiny Dufkové.                                 

S menší skupinkou  dětí jsme krátkým pásmem veršů a písniček přivítali nově narozené občánky. Nyní se již pilně připravujeme na besídku pro maminky a těšíme se na další akce, které nás ještě do prázdnin čekají. 

                                                                                                Za kolektiv MŠ Hana Kroupová

 

Krásné léto plné sluníčka a pohody přejí všem čtenářům zaměstnanci ZŠ a MŠ Troubsko.

 

JARO 2018

Přichází jaro a s ním i spousta nových zážitků a informací. To důležité, co se odehrává v naší škole a školce, si nyní alespoň ve zkratce připomeneme.

 

VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ V PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ

Moderní vybavení školy nám umožňuje využívat interaktivní tabuli při výuce. Používáme ji především k upevnění probraného učiva formou her. Na tabuli si pouštíme videa či audio, používáme digitální učební materiály nebo interaktivní programy.  To znamená, že dítě nejen vidí, ale může se i aktivně do výuky zapojovat. Jde vlastně o velkou interaktivní plochu, k níž je připojen počítač a datový projektor.

S dětmi navštěvujeme i počítačovou učebnu. Zde využíváme především výukový program k vyjmenovaným slovům. Samozřejmě, že děti mohou pracovat přímo při hodině i s internetem, například si vyhledat jim neznámý pojem. Vyučování je mnohem názornější a žáky víc baví.

                                                                                                                             Marek Řeháček

 

BACHA V SÍTI

 

byl název interaktivní besedy pro žáky pátého ročníku. Páťáci se střídali na třech stanovištích - podívali se na krátký film, odpovídali na otázky, jak by se zachovali v různých situacích a seznámili se s pojmy kyberstalking, spam, hoax a fake news.

Musím říci, že teoreticky vybaveni byli všichni, věděli o nebezpečích a nástrahách, co si mohou a nemohou dovolit v kyberprostoru a dokonce, jak si ukládat případné výhrůžky. Otázkou je, zda se tím řídí a opravdu si dávají pozor na to, co na síti dělají.

Myslím, že i my dospělí bychom se měli zamyslet nad tím, co umisťujeme do tohoto všem přístupného prostoru.

Doporučuji tedy všem nejen starost o své potomky, ale občas připomenout i sobě zásady bezpečnosti a proto BACHA V SÍTI!

Odkaz na dobré stránky: www.e-bezpeci.cz   

                                                                                                                                     Mgr. Iva Dobšíková

 

DĚTSKÁ SCÉNA - RECITACE

Konec zimy se na ZŠ Troubsko nesl ve znamení recitační soutěže. Vše začalo třídními koly, která probíhala od prvního až do pátého ročníku. Třídní učitelé měli za úkol vybrat dva nejlepší recitátory z řad chlapců a dvě nejlepší děvčata. Výherci postoupili do kola školního. Toto kolo bylo první zatěžkávající zkouškou pro vítěze, kteří ve školním kole uspěli a dále reprezentovali naši školu v kole okresním. Byli to: Jan Adámek (1. třída), Radek Lichka (1. třída), Milada Bartoňková (2. třída), Patrik Boháč (2. třída), Kristýna Vališová (4. třída) a Veronika Lichková (5. třída). Okresní kolo soutěže se konalo 13. 3. v Ivančicích a těšilo se hojné účasti žáků základních škol z okresu Brno – venkov. Přestože byla konkurence opravdu velká, Jeník Adámek ve své kategorii obsadil krásné 2. místo a za to mu patří obrovská gratulace. 

                                                                                                                                             Mgr. Lucie Langová

 

 

FLORBALOVÝ TURNAJ TUŘANY


Protože se pro mladší žáky, kteří nejsou organizováni v klasických klubech, pořádá velmi málo soutěží, rozhodl jsem se, že takový turnaj uspořádám. Po počátečních nezdarech se podařilo sehnat prostory, oslovil jsem paní starostku Irenu Kinclovou, která převzala záštitu nad celým podnikem a dokonce ze své vlastní kapsy zaplatila poháry pro vítězná družstva. Domluvil jsem se se svým bývalým žákem panem Kmoníčkem na spolupráci, společně jsme sehnali sponzory a bylo zaděláno na I. ročník turnaje. A tak konečně 13. ledna 2018 se po slavnostním vhození míčku paní starostkou Irenou Kinclovou a pod rozhodcovskou píšťalkou pana učitele Řeháčka turnaj rozběhl.
Přestávky zpříjemňovala vystoupení děvčat z naší školy K. Čundové a V. Lichkové, kde pod vedením paní učitelky I. Dobšíkové předváděla své skokanské umění přes švihadla a lana. Ráno se utkali ti nejmenší, žáci 1. a 2. tříd, kde jsme obsadili 2. místo, a od 10. hodin pak proběhl turnaj starších žáků, kde jsme zvítězili. Kromě zlatých medailí jsme získali pohár pro nejlepšího střelce - Kristian Čech a pohár pro objev turnaje - Lukáš Pýcha.  Žáci dostali hodnotné věcné dary a všichni balíčky s občerstvením.
Poděkování patří rovněž rodičům za podporu a panu Mahnovi za zapůjčení a dovoz dresů.

 

OLYMPIJSKÝ PĚTIBOJ POD ZÁŠTITOU ŠÁRKY KAŠPÁRKOVÉ

 

Vzhledem k vynikajícím výsledkům v loňském roce jsme byli také letos pozváni na soutěž "Olympijského pětiboje". Soutěž je určena především pro žáky 6. -9. tříd. Naše děti tak patřily k těm nejmladším účastníkům. Letos jsme sice tak výrazné výsledky nezaznamenali, přesto Adéla Sobolová stála na stupních vítězů a získala stříbrnou medaili. Ostatní závodníci se také nemají za co stydět, protože se pohybovali uprostřed konečných výsledků, ačkoli po 3 disciplínách např. Daniel Kraval figuroval na skvělém 5. místě, následován Jonášem Šveigerem. Žáci měli možnost se setkat s našimi úspěšnými sportovci, čehož patřičně využili společnými fotografiemi a podpisy na trička s logem OVOV, které všichni účastníci dostali-

Myslím si, že je důležité, aby se děti takových klání účastnily, dokázaly se porovnávat s ostatními, byť většinou žáky sportovních škol, získávaly důležité zkušenosti a nasály atmosféru velkých soutěží.

Jedině to je může posunout dál, a o to se na naší škole snažíme.

Poděkování patří rodičům za aktivní přístup a dopravu dětí na sportoviště.

 

                                        Mgr. Pavel Zemach

 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

 

Pomalu nám končí zima a vrací se oblíbené jaro.

Mrazivé měsíce jsme trávili nejen hrátkami na sněhu, ale také povídáním, tvořením, objevováním a seznamováním se se světem kolem nás.

Navštívili jsme Vida science centrum a zapojili se do zajímavých výukových programů. Po společné a poutavé Science show (představení se zábavnými pokusy) se mladší děti proměnily ve včelky. Jejich průvodkyní byla včelí královna, která potřebovala pomoci. Děti si postavily úl, naučily se opylovat, sbírat nektar, ale i zastrašit nepřítele. V závěru jsme si vyrobili svíčky ze včelího vosku. Starší děti se zaposlouchaly do zvuků kamenného xylofonu. Zjistily,  jak různě mohou kameny vypadat, zažily chůzi po kamenné cestě, postavily věž a zkusily si relaxaci s teplými kameny. Každý si domů odnesl vlastní barevný kamínek pro štěstí.

V únoru jsme byli pozváni na dopravní hřiště, kde nás přivítala paní policistka. Prostřednictvím známého pohádkového příběhu, v kombinaci s použitím originálních říkadel, byly děti seznámeny s pravidly pohybu na pozemních komunikacích s důrazem na zásady bezpečné chůze, přecházení vozovky apod. Děti byly do děje průběžně zapojovány a prakticky se zúčastňovaly řešení různých situací. Současně s tím byly děti vedeny k tomu, aby o prožitých situacích hovořily, správně je vyhodnocovaly, poučily se z nich a uměly je aplikovat na každodenní všední život, například při cestě do školky, na výletech, při hrách apod. Děti rovněž byly seznámeny s retroreflexními prvky a jejich významem v dopravě dle zásady "být viděn".

Přednášky o zdraví dětem ukázaly, které potraviny jsou pro jejich tělo a zoubky dobré, a které naopak spíše škodlivé.

Nezapomněli jsme ani na tradici masopustu a uspořádali pro děti karneval. Atmosféru masek a pohádek v následujícím týdnu dotvořilo divadlo Kejkle s veselou pohádkou "O neposlušných kůzlátkách".

Nyní se už všichni těšíme nejen na výše zmiňované jaro, ale také na velikonoční svátky a přejeme Vám jejich pokojné a veselé prožití!

 

                                                   Mgr. Kateřina Kamenická

                                         zástupce ředitele pro MŠ Troubsko

 

 

 

ZIMA 2018

Není to tak dlouho, co jsme se rozloučili se starým rokem a tak si alespoň ve zkratce z něj připomeňme některé důležité chvíle.

Vánoční Jarmark

První prosincovou neděli se konal v Katolickém domě vánoční jarmark. Jako vždy zde žáci základní i mateřské školy nesměli chybět a obohatit jarmark vystoupením. V mateřské škole děti nacvičily zpěv koled, recitaci básní a roztomilé tance, které vykouzlily úsměv na tváři nejednoho návštěvníka. Žáci základní školy se pečlivě učili známé i méně známé koledy, kterými za klavírního a smyčcového doprovodu manželů Kavanových navodili vánoční atmosféru. Také přednesli několik básní, kterými volali zimu a sdělovali těšení se na Vánoce a zimní prázdniny. Návštěvníci měli i možnost zakoupit si výrobky dětí z mateřské a základní školy a přispět tak na nákup pomůcek pro žáky.

                                                                       Mgr. Dagmar Vašíková, učitelka II. třídy

 

Vánoční dílničky na Lince

      V období adventu se žáci ZŠ Troubsko vypravili do střediska volného času Linka. Zde byl pro nás připravený program s předvánoční tématikou.

     Nejprve si každý musel poradit s perníkovým těstem, které si sám vyválel, vykrájel nejrůznější tvary a dal péct do trouby. Perníčky se všem povedly, a tak některé „nepřežily“ ani cestu domů – byly hned snězené.

     Poté přišla na řadu výroba vánoční dekorace v podobě papírovo-dřevěného stromečku. Žáci museli projevit velkou dávku zručnosti při řezání dřeva, ale nakonec i ti nejmladší odcházeli s krásným výrobkem. Již teď se těšíme na další akce na Lince.

                                                                       Mgr. Lucie Škurková, učitelka I.třídy

 

Adopce panenky

Žáci III. ročníku si společně adoptovali panenku, která nese jméno Michal, podle svého autora.                                                                                                                                  Každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích naočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám. Tvůrci panenky jsme zaslali zprávu, aby věděl, že jeho panenka našla svoji adoptivní rodinu. Každý žák napsal sám za sebe Michalovi, který žije v dětském domově, dopis. Děti se představily, poděkovaly a autora panenky se zeptaly na pár otázek. Zatím čekáme na Michalovu odpověď. Jsme rádi, že takový jednoduchým a pro nás zajímavým způsobem můžeme podpořit děti, které naši pomoc potřebují.

                                                                       Marek Řeháček, učitel III. ročníku

 

Doplňková soutěž "Česko sportuje"

Také letos jsme se zapojili (po velmi úspěšném vstupu v loňské sezóně, kde jsme vyhráli basketbalovou show s naší  reprezentací a olympioniky) do doplňkové soutěže "Česko sportuje". V tomto ročníku jsme měli za úkol ztvárnit  naše olympioniky.
Dívky vytvořily scénku nazvanou "Izabeliny sny" o Martině Sáblíkové, Ester Ledecké a Kateřině Neumanové.
Chlapci k tomu vytvořili pomocí papíru, lepící pásky a směsi laku s dětským zásypem sošky těchto významných osobností.
Scénku jsme  nahráli na video a sošky  ještě nafotily. Vše jsme odeslali  hodnotící komisi Olympijského výboru.

P.S.: Dne 9.1.2018 přišel telefonát z výběrové komise Olympijského výboru se zprávou, že naše škola v celorepublikové doplňkové soutěži zvítězila, a to znamená, že všichni žáci naší školy se dostanou do Olympijského parku zcela zdarma. Termín a přistavení autobusů nám bude oznámen v polovině ledna, včetně olympioniků, kteří budou v parku dostupní. Děkujeme žákům 5. třídy, kteří se o tento úspěch zasloužili.

                                                                                                  Mgr. Pavel Zemach

 

Komenský a my“

V měsíci lednu se někteří žáci naší školy aktivně zapojili do výtvarné soutěže „Komenský a my.“ Letošní návrh tématu vychází z díla J. A. Komenského, který již sám ve svém díle zdůrazňoval důležitost výtvarných činností zejména s ohledem na rozvoj jemné motoriky. Zároveň se zmiňoval o spontánních tvořivých aktivitách, které jsou pro dítě přirozeným vyjádřením sama sebe. Děti je akceptují jako formu hry i zábavy.

Cílem výtvarného ztvárnění byl strom. Jeho význam pro člověka, přírodu, jeho barevnosti, rozmanitosti… Děti při realizaci mohli využít fantazii, cit, přirozenost. Prostřednictvím výtvarného vyjádření se pokusily předat myšlenku.

Všem úspěšným výtvarníkům školního kola budeme držet palce při reprezentaci naší školy v celostátní soutěži.

Za kolektiv ZŠ Dana Vlachová

Desatero výživy dětí

1. Dopřejte dětem pestrou a rozmanitou stravu, bohatou na ovoce a zeleninu, vlákninu, mléčné výrobky, ryby a drůbež. 2. Nenechte děti se přejídat, ale ani hladovět – jíst by měly pravidelně 5-6x denně; velikost porce přizpůsobte jejich růstu, hmotnosti a pohybové aktivitě. 3. Dodávejte dětem pravidelně kvalitní zdroje bílkovin (drůbeží a rybí maso, luštěniny, cereálie, i nové druhy např. Quinoa). 4. Několikrát denně dětem podávejte mléčné výrobky, přednostně polotučné. 5. Učte děti střídmosti v konzumaci cukru, sladkostí a slazených nápojů. Sacharidy by děti měly přijímat hlavně z cereálií, ovoce a zeleniny. 6. Nedosolujte již hotové pokrmy; sůl a solené potraviny dětem nabízejte jen výjimečně. 7. Naučte děti správnému pitnému režimu.

8. Učte děti zdravému způsobu života svým vlastním příkladem a aktivně se snažte dětem vysvětlit jak důležité pro jejich zdravý vývoj je strava.

9. Pravidelně konzultujte zdravotní stav dítěte (hladinu cholesterolu, krevních tuků, krevního tlaku, nadváhu aj.) s jeho praktickým lékařem.

Učte děti přemýšlet o jejich výživě a o tom, jak ji správně ovlivňovat. Mají-li děti možnost si vybírat, ať je to raději čerstvé ovoce a zelenina a omezení smažených pokrmů, konzerv a uzenin, přesolených či naopak přeslazených pochutin.

V naší kuchyni používáme:

Quinoa (merlík čilský) je rostlina pocházející z Jižní Ameriky. Její semena se tradičně používala jako obilnina – mlela se z nich mouka nebo sloužila k přípravě kaší a zahuštění polévek. Zaslouží si vaši zvýšenou pozornost.

- Zvyšuje pohyblivost střev, čímž se zrychluje spalování tuků a podporuje vstřebávání výživných látek.

- Vláknina obsažená v quinoe je nerozpustná, takže předchází vzniku žlučových kamenů a pomáhá z těla vylučovat toxiny.

- Bílkoviny obsažené v quinoe jsou vyváženou kompozicí všech esenciálních aminokyselin, které tělo potřebuje.

- Kombinace hořčíku a vápníku pomáhá lepšímu spánku. Pro snadnější usnutí zkuste místo skleničky teplého mléka svým dětem dopřát večerní menu s quinoou.

- Upravuje hladinu cukru v krvi, je ideální pro diabetiky.

- Vitamin E je antioxidant, který chrání před volnými radikály.

                                               Za školní stravování vedoucí školní jídelny Svtva Tomanová

 

Zprávičky z naší školičky

Jsou za námi jedny z nejkrásnějších svátků v roce. I přesto, že přípravy na tyto svátky patří k těm nejvypjatějším, patří čas adventní pro většinu z nás k těm nejočekávanějším, kdy se alespoň na chvíli zastavíme v dnešní uspěchané době a většina z nás poté ocení chvíle strávené se svými nejbližšími, které zůstanou v našich srdcích a vzpomínkách po zbytek života. 

I my s dětmi v naší MŠ jsme strávili měsíc prosinec intenzivně, ale přesto velice pohodově. Advent jsme odstartovali tradičním vánočním Jarmarkem v místním Katolickém domě, který zahájila starostka Troubska paní Kynclová.
Zde postupně vystoupily děti z místní  MŠ a ZŠ s připraveným pásmem vánočních písní a básní, jejichž výkony byly umocněny krásnými tematickými kostýmy. Odměnou za jejich příkladnou přípravu a píli jim byl nadšený potlesk publika a dojaté tváře rodičů a následně také rozsvícení vánočního stromu.

První týden v prosinci jsme s dětmi zhlédli Mikulášské představení, které bylo spojeno i s vtipnou nadílkou Mikuláše a jeho pomocníka popleteného čerta, se kterým si děti zacvičily i zazpívaly.

Velice rádi jsme přijali pozvání od místního podnikatele pana Kunovského, který pro nás v areálu jeho společnosti připravil kouzelnické vystoupení a také drobné občerstvení. Na závěr si každé „dítko“ odneslo nafukovací balonek. Tímto panu Kunovskému děkujeme za velmi příjemně strávené dopoledne.

Velikým zážitkem pro děti byl nepochybně i vánoční koncert v místním kostele, kam za námi zavítali muzikanti z Blanska, kteří nám převyprávěli celý příběh narození  Ježíška doplněný krásnými ilustracemi a především tradičními vánočními koledami.

Poslední týden před odchodem na vánoční prázdniny přišel do naší MŠ i Ježíšek. Děti si pod rozsvíceným vánočním stromečkem rozbalily dárky, přičemž radost a nadšení z nadílky nebralo konce. Při takovém zakončení roku plného úsměvů a jiskřících oček se pak společně všem zaměstnancům s radostí odcházelo trávit volné chvíle ke svým rodinám.

Na závěr nesmíme opomenout a vyjádřit tak svoje obrovské poděkování těm rodičům, kteří dobrovolně přispěli finanční částkou na nákup dárků pod naše krásné vánoční stromky, které věnoval pan Absolín a bez kterých by u nás nemohly zavládnout ty pravé Vánoce…

Do roku 2018 přejeme zdraví, úspěch a v neposlední řadě spoustu nezapomenutelných chvil strávených s vašimi malými „Neposedy“.

Nyní se už těšíme na teplejší dny a chvíle trávené na zrekonstruované části zahrady. Velice děkujeme zřizovateli za tyto úpravy a nově vybudovaný ovál ze zámkové dlažby.

 

                                                                                              za kolektiv mateřské školy

                                                                                              paní  učitelka Monika Fillová

 

 

ZIMA 2017

Nastává advent- období, kdy se děti těší na Vánoce a my dospělí se snažíme vše připravit tak, abychom i my mohli ke štědrovečernímu stolu zasednout s pocitem klidu a pohody.

Děti mají za sebou již více než čtvrtinu nového školního rok, přivykly pravidelné školní přípravě a dovádění na hřišti či v bazénu je již pro mnohé vzdálenou vzpomínkou. I my ve škole se jim ale snažíme školní dny obohatit, rozšířit jim obzory a zdravě je otužovat a vést ke sportování, i když nám počasí leckdy nepřeje.

 

Bruslení s Kometou II

V pondělí 23. 10. se naši žáci vydali zabruslit do haly DRFG. Paní Hofírková z Komety Brno tak splnila slib, daný na jaře p. učiteli Zemachovi, že naši školu bude preferovat při výběru zájemců o akci Bruslení s Kometou. Na celém kluzišti bruslili pouze naši žáci. Dvanácti dětem se věnovali čtyři trenéři, z čehož dvě byly profesionální trenérky krasobruslení. Po asi pětiminutovém rozbruslení se dětí ujali a dokonce nad rámec smlouvy se nám věnovali opravdu naplno 65 minut. Jedna z trenérek se celou dobu starala na bruslích o naše začátečnice, a po hodinové práci se jí podařilo děti rozbruslit. Ostatní tři trenéři pracovali se zbytkem třídy a zcela jinými metodami rozvíjeli u dětí bruslařské dovednosti. Přenášení váhy na jednu nohu a základům tzv. překladu, jízdy vzad, koordinace paží a nohou a sbírání tenisových míčků z ledu, vhození do koše atp.

Tento intenzivní trénink dal dětem opravdu hodně. Štěstí nám přálo, protože v následujících týdnech si mohly děti tuto fyzicky náročnou akci ještě jednou zopakovat.

 

Výuka v terénu

Mimo sportovních akcí také umožňujeme dětem takzvanou „výuku v terénu“. Od září měli starší žáci možnost navštívit Antropos, Planetárium, knihovnu či Nouzovou kolonii. V Technickém muzeu jsme se poutavou formou dozvěděli mnohé o životě našich babiček, ale i o nejnovějších technologiích. Mnohé si žáci mohli přímo ověřit v Experimentáriu, kde se seznámili se základy fyziky mechaniky atd.. O potřebě vnímat přírodu, respektovat ji a chránit se dozvídáme ve vzdělávacích programech v centru Linka či Lipka. Samozřejmě, programy pro děti jsou vybrány v souladu se Školním vzdělávacím programem, takže se liší podle ročníků.

Naši prvňáčci například v listopadu navštívili vědecko- zábavní park VIDA!. Zúčastnili se výukového programu s názvem Alchymista, kde si vyzkoušeli různé pokusy. Poté si mohli zařádit na atrakcích jako například: simulaci silného větru či zemětřesení, na chvíli se z nich stali moderátoři počasí nebo řidiči větrného kola.

                                                          

                                                                                                                                                                                            Kolektiv základní školy

Zprávičky z naší školičky

Podzim utíká jako voda, a my s dětmi se snažíme nezahálet. Rozvíjíme jejich znalosti co se týče slušného chování a denního života. K tomu nám bylo nápomocno divadlo Šikulka, které zahrálo dětem pohádku O poslušnosti. Divadlo Úsměv zase seznámilo děti s podzimními radovánkami a povyprávělo jim příběh o drakovi, kterému vrána ukradla ocas.

A abychom si o zvířátkách jenom nepovídali a nehráli divadelní představení, pozvali jsme si Duo Eden s vystoupením opiček, pejsků a hadů. a místní sokolníky, kteří dětem  předvedli své dravce. Děti si tak mohly zblízka prohlédnout puštíka obecného, orla jestřábího, raroha velkého nebo káně lesní. Společně jsme si o těchto dravcích pověděli spoustu zajímavých informací, děti si vyzkoušely rukavice pro sokolníky a odvážlivci také pohladili puštíka obecného. Manželům Urbánkovým velice děkujeme!

Barvičky s dětmi procvičujeme neustále, ale během tématického dne se vždy soustředíme pouze na dvě barvy. Tak jsme si zopakovali barvy modrou a červenou, oranžovou a hnědou. Společně jsme se zamysleli, co můžeme v těchto barvách vidět v přírodě, nebo v našem okolí.

Oranžová barva také rozzářila naši zahradu díky vyřezaným dýním. Rodiče s dětmi se sešli jedno říjnové odpoledne na školní zahradě a během příjemně stráveného času vydlabali a vyřezali krásné svítilny.

V současné době se už začínáme chystat na dobu předvánoční, přípravy na jarmark vrcholí a my jsme se zajeli podívat na vánoční výstavu betlémů a stromečků na zámku Slavkov. Cesta byla krátká a zpříjemněná pohádkami o Krtečkovi. Na zámku nás mile přivítala paní průvodkyně, která nám nejprve ukázala výstavu betlémů pocházejících nejen z české republiky. Mohli jsme si prohlédnout také betlémy z Mexika, Španělska, Itálie, Německa... a nádherně ozdobené vánoční stromečky. Poté nás její kolegyně zavedla do zámeckých komnat, kde děti pomohly nalézt ztracenou korunku. Při dobrodružném putování zámkem si prohlédly salonky dámský, lovecký, taneční sál, knihovnu.... Odměnou za splněné úkoly a nalezenou korunku jim byla pokladnice plná bonbónů. Spokojeni jsme si odpočinuli u obědového balíčku a plni energie vyběhli do zámeckého parku. Zpáteční cesta byla okořeněna povídáním dětí, které si s sebou domů vezly spoustu zážitků.

                                                                                                                                                                                      Kolektiv mateřské školy

Vánoce se tedy rychlým krokem blíží a my Vám ze srdce přejeme pohodové přípravy na nejkrásnější svátky v roce, jejich pokojné prožití a v roce 2018 samé usměvavé a sluníčkem zalité dny.

 

Za všechny děti, paní učitelky, paní vychovatelky, asistentky i provozní pracovnice

                                                                                                                                                                                               Mgr. Ivana Kašparová

 

 

PODZIM 2017

Nový školní rok jsme zahájili zvesela. Hned v sobotu 16. 9. totiž probíhaly oslavy k 780 výročí první písemné zmínky o obci Troubsko.

Naše škola se pro tento den otevřela těm, kteří si chtěli zavzpomínat, jak se ve škole učilo dříve, i těm, které zajímalo, jak se učí nyní. V prostorách školní jídelny jsme připravili výstavu. Její organizací byla pověřena paní Zdeňka Králová, která shromáždila i spoustu exponátů a informací o historii obce. Navíc napekla perníčky pro návštěvníky. Na zdárném průběhu výstavy se ale větší či menší měrou podíleli takřka všichni zaměstnanci.

V první části jsme vystavili dochované exponáty z výroční výstavy v roce 1962. Tehdejší ředitelka školy Kristýna Krejsová totiž připravila zajímavý soupis důležitých informací o škole, obci i o výjimečných situacích v dějinách našeho národa.

V prostorách školní jídelny jste mohli zhlédnout takřka 400 exponátů. Nejstarší byla kniha Zpěvník a Modlitby pro katolickou mládež na školách národních a občanských z roku 1876. Mnozí návštěvníci si zavzpomínali na staré časy nad učebnicemi, pomůckami, dobovými plakáty, novinami či u předmětů denní potřeby. Vystavili jsme rovněž jediné zachované třídní knihy a třídní výkazy, které se ve škole dochovaly. Někteří poznali své rodiče či prarodiče na dobových fotografiích, které nám poskytla paní Hana Kroupová z rodinného alba. Ty novější fotografie pochází z rodinného archivu paní Marie Koutné. Nejvíce exponátů připravily: Martina Dufková, Kateřina Kamenická, Ivana Kašparová, Monika Kroupová a Zdeňka Přikrylová. Ale nebylo snad jediného zaměstnance, který by alespoň něčím nepřispěl.

Pamětníci rádi usedli k dobovým kronikám obce Troubsko a se zájmem hledali původní podobu svého domu na fotografiích.

I milovníci klasického promítání filmu z celuloidového pásku si přišli na své. Pan Pavel Doležal ve škole vystavil staré promítací přístroje z vlastní sbírky. Jistě nemusím připomínat, že právě jeho jméno je spojeno s dlouholetým promítáním nejen pro děti ve školce a ve škole, ale i v letním kině v Areálu D, v sokolovně i v Katolickém domě.

Ve všech třídách jsme vystavili novodobé učebnice a pomůcky. Dětští návštěvníci si mohli vyzkoušet práci na interaktivní tabuli a rodiče, bývalí žáci naší školy, zavzpomínat na časy strávené u nás. Všem návštěvníkům školy byli k dispozici naši zaměstnanci, aby zodpověděli případné dotazy.

Všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu celé výstavy, ještě jednou děkujeme.

 

 

 

Vystoupení dětí v Katolickém domě

Na odpoledne si děti z mateřské a základní školy Troubsko připravily pásmo o tom, jak se v naší obci dříve žilo, jaké byly zvyky a obyčeje.

Děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky Hany Kroupové nacvičily několik tanečků doprovázených zpěvem. Krásné kroje připravila paní Pavla Turková a zástěrky paní Martina Sedláková. Oběma moc děkujeme.

Děti ze základní školy hostům představily pásmo scének připomínajících důležité momenty z historie naší obce. Dialogy i písně děti předvedly v místním nářečí. Za scénář a režii děkujeme paní učitelce Dagmar Vašíkové. Za krásný hudební doprovod manželům Kavanovým. Velice si ceníme a děkujeme za podporu ze strany rodičů, kteří obětavě sháněli kostýmy, rekvizity a rovněž pomáhali s nácvikem obtížných textů. 

Mgr. Ivana Kašparová-ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

 

Červený truck před Sokolovnou?

 

Možná se někteří z vás podivili. Vysvětlení je prosté. Žáci ze školy měli možnost prohlédnout si truck a ještě si zahrát na agenty, kteří zachraňují planetu Zemi před plýtváním energiemi. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací o využitelných zdrojích energie, jak energií šetřit a prakticky si vše vyzkoušeli. Program pokračoval ve škole, kde mělo velký úspěch elektro – bludiště a složili agentský test znalostí. Za výborně složené zkoušky získali tašku s důležitým agentským vybavením. Soutěžit mohou i z domova na stránkách EON Mise + a vyhrát další ceny. Program nás určitě donutil k zamyšlení, jestli opravdu neplýtváme, třeba jen tím, že máme dlouhé závěsy přes topení nebo nevhodné žárovky v různých částech domu. Ekologie a úspory by určitě měly zajímat všechny obyvatele Země.

Soutěže se můžete zúčastnit na www.miseplus.cz

 

                                                                                                                                                                                                 Mgr. Iva Dobšíková

 

Bruslení v DRFG aréně

 

Po počátečních potížích a díky ochotě manažerky Komety Brno paní Hofírkové, se nám přece jen podařilo zajistit termín a patřičný počet míst na „Bruslení s Kometou“.

V pondělí 18. září se žáci 2. - 5. ročníku nalodili do objednaného autobusu a vyrazili do Brna směr hala Rondo. Tam již na nás čekala paní Hofírková a trenéři bruslení, kteří děti uvedli do šatny. A pak se šlo na věc. Po řádném rozbruslení – někteří stáli na bruslích poprvé – si sportovce přebrali trenéři komeťáků a rozdělili je do družstev podle úrovně udržení se na bruslích. S dětmi pracovali od židličkové metody pro začátečníky, až po cviky s přenášením váhy na jednu nohu, slalomy mezi kužely, přeskakování překážek... Pro zahřátí byl připraven horký čaj (využil jej hlavně zmrzlý pedagogický dozor) a tak 60 minut vyhrazených pro pobyt na ledě dětem utekl velice rychle a ty odmítaly opustit ledovou plochu. Myslím, že spokojeni byli všichni a se slibem paní Hofírkové, že nás bude informovat o dalším volném termínu, jsme odjeli plni zážitků zpět do školy.

 

 

                                                                                                                                                                                                Mgr. Pavel Zemach

 

Zprávičky z naší školičky

Po letních dovolených a relaxaci se všechny učitelky a provozní pracovnice sešly koncem srpna na přípravném týdnu před zahájením dalšího školního roku. Uvítaly nás krásně zrekonstruované šatny, záchody a sprchový kout zaměstnanců a skladové prostory. Za tyto úpravy velice děkujeme zřizovateli, díky kterému se také v současné době dokončuje rekonstrukce zahrady. Zde dětem na naši prosbu zřizovatel vybuduje malé hřiště s chodníčkem ve tvaru oválu. Ten bude dětem sloužit jako malé dopravní hřiště. Děti se zde budou moci zdokonalovat v jízdě na odrážedlech a koloběžkách. V případě podmáčeného travnatého podkladu bude tento oválek sloužit k proběhnutí dětí na čerstvém vzduchu. Jelikož v našem ročním plánu myslíme na výchovu ke zdravému životnímu stylu, snažíme se dětem nabízet a rozvíjet u nich různé pohybové aktivity.

Samozřejmě v našem školním vzdělávacím programu jsou zakotveny dílčí vzdělávací cíle, které směřují k rozvoji celé osobnosti dítěte. V tomto školním roce jsme školní vzdělávací program doplnily v ročním plánu tedy nejen o výchovu ke zdraví, ale také o vedení dětí k morálním zásadám, na základě kterých naučíme děti pravidlům slušného chování v různých životních situacích. Jako pomůcku jsme si zvolily knihu "Dědečku, vyprávěj".

Tento článek vzniká koncem září, a tak můžeme pomalu hodnotit začátek školního roku. Naše řady pedagogů doplnila paní učitelka Monika Fillová, paní školní asistentka Dagmara Kráčmarová, které jsme vřele přivítaly společně s novou paní uklízečkou Jitkou Putnovou. Děti, které se do mateřské školy vrátily 4. září společně s dětmi nově přijatými, se po prázdninách bez problémů zadaptovaly a v současné době si už převážně zvesela užívají radovánek s kamarády.

16. září se skupinka děvčat a chlapců zapojila pod vedením paní učitelky Hanky Kroupové do oslav založení obce a v krojích předvedla krásné tanečky a hry našich babiček a dědečků. V následujícím týdnu k nám zavítalo divadlo Úsměv s pohádkou "O kamarádství", která dětem připomněla jak se chovat ke kamarádům nejen ve školce.

A co nás čeká dále? Vždy se zavčas dozvíte v aktualitách mateřské školy na našich webových stránkách nebo na nástěnce v MŠ. Prozradíme jen, že se na všechny akce společně s dětmi moc těšíme!

                                                                                                                 Za kolektiv mateřské školy Mgr. Kateřina Kamenická

 

 

 

 

Komentáře