Tabule ZŠ

ŠKOLNÍ ROK BUDE UKONČEN 28. 6. 2019.

Nový školní rok začne 2. 9. 2019

 

Tabule MŠ
Provoz  MŠ do 12. 7. 2019.
Od 15. 7. do 1. 9. MŠ uzavřena.
Provoz  MŠ začíná 2. 9. 2019.

 

 

 

Kontakty

ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
datová schránka  ID y7iz55
ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní družina:
797 971 790
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Příspěvky žáků a učitelů

První měsíc nového školního roku uběhl, jako mávnutím čarovného proutku. Všichni jsme již přivykli pracovnímu režimu s pravidelnou výukou a domácí přípravou. Mnozí si pochvalují přesný řád, který nám školní docházka ukládá, a ani si neuvědomí, že každý rok se ledacos změní a zmodernizuje. A tím nemyslím jen to hmatatelné a materiální (o tom Vás pravidelně informujeme). Vlastně už ani nevnímáme, co vše se za posledních šest let změnilo jak ve stylu výuky, tak i v celkovém přístupu ke vzdělání a výchově na naší škole. Tak Vám, milí čtenáři, nabízím alespoň malé ohlédnutí za změnami, které jsou pro naše žáky a jejich správný rozvoj rovněž velice důležité.

Jistě se shodneme, že klima školy tvoří především kvalitní a empatičtí pedagogové. Jsme rádi, že v posledních letech se daří náš pedagogický sbor stabilizovat a splňujeme požadavky MŠMT na 100% kvalifikovanost. Z důvodu nárůstu počtu žáků jsme se na ZŠ posunuli z původních 6 pedagogických pracovníků na současných 12.

Samozřejmostí je, že pedagogové musí pracovat podle kvalitního plánu. Takže jsme vytvořili nový školní vzdělávací program a od něj se odvíjí potřeba, aby každý pedagog pravidelně vypracovával tematické plány k jednotlivým předmětům. Jelikož dokonalá znalost cizího jazyka se stává potřebou, zavedli jsme výuku anglického jazyka od první třídy a navýšili jsme, v rámci možností, počet hodin ve vyšších třídách. Rovněž jsme upravili výuku čtení a psaní v 1. ročníku. Přešli jsme od genetické metody  k analyticko-syntetické. S potřebou předávat žákům stále nové aktuální informace jsme provedli kompletní výměnu veškerých výukových materiálů, učebnic i pracovních sešitů. Přímo povinností pedagogů je střídání různých metod a forem práce. Proto často zařazujeme výuku ,,v terénu,,. Zde se děti poutavou formou a za pomoci praktických cvičení seznamují s tématy obtížně pojímatelných jen z učebnice. Aby pedagogové byli pravidelně informováni o nových poznatcích, které budou dětem předávat i o nových možnostech zpestření a posílení výuky, jsou podporováni v účasti na seminářích a školeních. Navíc mají vyčleněný čas na samostudium.

Naše škola se začala zaměřovat na podporu zdravého životního stylu a sportu. O tom svědčí účast žáků v mnoha projektech (Zdravá pětka, Česko sportuje a Hravě žij zdravě). A nejedná se jen o formální účast. Musíme být pyšní na naše žáky, kteří se pravidelně umisťují na prvních stupních při sportovních utkáních jak ve florbalu, tak i v horolezení. Velkým úspěchem bylo loňské první místo v celorepublikovém projektu Olympijský víceboj, kde pravidelně soupeří stovky škol.

Dále jsme našim žákům rozšířili škálu kroužků. Obzvláště nabídka hudebních oborů a sportu je na vysoké úrovni.

Pomoc při řešení výchovných či vzdělávacích problémů v posledních letech nabízí kvalitní výchovný poradce přímo na naší škole. Pro prevenci patologických jevů, předcházení šikaně nebo závislosti na omamných látkách pravidelně zajišťuje náš preventista vzdělávací programy pro děti.

S rozvojem nových IT technologií jsme i my přešli k systému elektronického objednávání stravy a naši žáci a jejich rodiče si zvykají na elektronické žákovské knížky. Funkční a přehledné internetové stránky obsahují jak povinnou dokumentaci, tak i informace o průběhu vzdělávání a akcích školy. Vše v souladu s GDPR. V celorepublikovém srovnání jsme se umístili mezi prvními šesti školami (a to i mezi mateřskými, základními a středními školami).

Celý průběh výchovy, vzdělávání i chodu celé organizace je zaštítěn povinnými směrnicemi a řády, které se pravidelně aktualizují.

I přes tyto obšírné změny si zakládáme na statusu školy rodinného typu, kde individuální a empatický přístup k dětem, který propojen s úzkou spoluprací s rodiči je pro nás prioritou.

                                                          

Mgr. Ivana Kašparová-ředitelka ZŠ a MŠ

 

 

PRVŇÁČCI

 

Letošní datum 3. září bylo dlouho očekávaným dnem pro všechny děti, ze kterých se stali školáci - prvňáci. Nejinak tomu bylo i pro děti z Troubska a Omic.

      Ráno vypadalo v každé rodině podobně. Rodiče si vzali na tento slavnostní den dovolenou, děti nemohly dospat, slavnostní oblečení, aktovka na záda a jde se /nebo jede se/. 

      Před školou se sešli rodiče, děti i paní učitelky. Všichni se společně odebrali do Katolického domu, kde 20 prvňáčků oficiálně přivítala paní ředitelka, paní starostka a pan farář. Děti dostaly knížku, která jim tento slavnostní den bude připomínat a od třídních učitelek na krk "medaili" Mise 1. třída začíná.

      Následovala společná cesta do školy, první vyučovací hodina ve třídě 1. anebo 1. B, hodinka hraní ve školní družině /rodiče měli v této době první třídní schůzku/  a pak už plni dojmů hurá domů všechno rodičům, babičkám i dědečkům povykládat, jaké to v té velké škole bylo.

      Přejeme všem dětem z prvních tříd, aby se jim ve škole líbilo, aby se toho hodně naučily a jednou na tu "Misi 1. třída" v dobrém vzpomínaly.

                                              

Mgr. Eliška Krejčová - učitelka třídy 1.B

 

NAJÍT SI ČAS SPORTOVAT

 

- to je motto letošního čtvrtého ročníku Evropského týdne sportu, do kterého se už podruhé zapojí naše škola. V prvním ročníku jsme soutěžili ve skákání přes švihadlo, letos si zahrajeme kuličky, které patří mezi nejstarší sporty v historii lidstva. Hrávali je svého času i Caesar či Romulus Augustus. Novodobá historie kuliček v České republice se začíná psát v roce 1999, kdy byl založen Český kuličkový svaz a jsou pravidelně pořádány turnaje ve hraní kuliček.

27. září 2018 se tedy zapojíme do Evropského týdne sportu a vyzkoušíme si, jak dobře si umíme zacvrnkat.

                                                    Mgr. Iva Dobšíková - - učitelka třídy 1.a, 4.roč., preventista

 

 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Měsíc září je každoročně, a to nejen pro nově přijaté děti, měsícem plným nových dojmů, přátelství, ale někdy i slziček. Děti se seznamují s novými kamarády, hledají si své místo v kolektivu. V novém prostředí mají největší radost z poznávání nových hraček. V tu chvíli se většinou zapomene i na smutek po mamince a tatínkovi. Letos se děti velice těšily na chvíli, kdy budou moci vyběhnout na zahradu a vydovádět se na nově vybudovaných 3D prolézačkách. V polovině září nám nově zasazená tráva dovolila zahájit hry na školní zahradě i na těchto prvcích. 20. září zavítalo do naší mateřské školy divadlo Koráb s představením „Pohádka pro 3+1 prasátka“. Všechny děti jsme museli pochválit za vzorné chování během divadla. Veselí se střídalo s napětím a prasátka i vlk si získali právem u dětí velký potlesk.                                                                Divadlo Koráb nás také provedlo naší Zahradní párty, která se vzhledem k nepříznivému počasí konala v sále Katolického domu. Děti z mateřské i základní školy se ale nenechaly odradit a s nadšením předvedly tanečky a písničky, které se již naučily. Nechyběly zde ani soutěže v tanci, či s balonky a bublinová show.                                                                                          V následujících dnech a týdnech nás čeká spousta dalších zážitků, o které se s vámi rádi podělíme zase příště.

                                                                                  Hana Kroupová- učitelka MŠ