Tabule ZŠ

27. 6. Železný Empík

 

29. 6. Vydání vysvědčení- ve třídách v budově ZŠ

 

3. 9. Zahájení nového školního roku v KD. Sraz v 7,45h před ZŠ.

 

24.9. Zahradní slavnost (vystoupení dětí ZŠ a MŠ, divadlo KORÁB ( hry, soutěže...). V 16,30h před Sokolovnou ( při dešti v KD).

 

 

Tabule MŠ

Provoz MŠ do 13. 7. 2018.

 

Od 16.7. do 31. 8. MŠ uzavřena.

 

3. 9. provoz od 6,45h do 16, 15h.

 

24.9. Zahradní slavnost (vystoupení dětí ZŠ a MŠ, divadlo KORÁB ( hry, soutěže...). V 16,30h před Sokolovnou ( při dešti v KD).

Kontakty

ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
ZŠ - ředitelství:
+420 733 537 658
ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Variabilní symboly

Info o škole » Variabilní symboly

Seznam používaných variabilních symbolů (VS) v naší organizaci v roce 2018:

 

 

  • pro platbu ŠKOLNÉHO a STRAVNÉHO se uvádí Evidenční číslo dítěte, které přidělí ved.ŠJ
  • nový strávník pro první platbu Školného a stravného (do 20.8.) uvede VS 295 a do popisu platby napíše jméno dítěte  

 

U NÍŽE POPSANÝCH VS DO POPISU PLATBY UVEĎTE JMÉNO DÍTĚTE ZA KTERÉ PLATÍTE

(Variabilní symboly pro následující platby jsou platné od ledna 2018 do prosince 2018.)

  • pro platbu do TŘÍDNÍHO FONDU je VS  2018001

 

  • pro poskytnutí SPONZORSKÉHO DARU naší organizaci je        VS 2018005

 

  • pro platbu záloha na ŠKOLU V PŘÍRODĚ je VS 2018009                 

 

  •  - pro platbu na PLAVÁNÍ je VS 2018012        

 

  • - pro platbu na PLAVÁNÍ je VS 2018015

 

 

Platby zasílejte na číslo účtu: 181574256/0300