Tabule ZŠ

22. 3. Labyrint- Jeden svět 5.roč.

27. 3. Měsíc knihy ŠD

29. 3. Labyrint- jeden svět 4.roč.

 

 

Tabule MŠ
22. 3. Světový den vody
25. 3. Zdravá pětka
26. 3. Edukativně stimulační skupinky
 

 

 

 

Kontakty

ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
ZŠ - ředitelství:
+420 733 537 658
ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní družina:
797 971 790
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Zaměstnanci školní jídelny

Zaměstnanci školy » Zaměstnanci školní jídelny

Svatava Tomanová - vedoucí ŠJ

Romana Krejčí - vedoucí kuchařka

Monika Kroupová - kuchařka

Eva Mezuláníková- kuchařka