Tabule ZŠ

ŠKOLNÍ ROK BUDE UKONČEN 28. 6. 2019.

Nový školní rok začne 2. 9. 2019

 

Tabule MŠ
Provoz  MŠ do 12. 7. 2019.
Od 15. 7. do 1. 9. MŠ uzavřena.
Provoz  MŠ začíná 2. 9. 2019.

 

 

 

Kontakty

ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
datová schránka  ID y7iz55
ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní družina:
797 971 790
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Info pro rodiče

Mateřská škola » Info pro rodiče

Organizace dne:

Celodenní provoz mateřské školy probíhá v době od 6:45 hod – 16:15 hod

Děti se schází od 6:45h v první třídě Koťátek, 7:15 - 7:45 h rozdělení do tříd.

Příchod dětí je stanoven do 8:15 hod, kdy se objekt mateřské školy zamyká (pozdější příchod např. z důvodu návštěvy lékaře se řeší osobní domluvou s učitelkou ve třídě nebo zápisem do sešitu v šatnách jednotlivých tříd)

7:15 – 8:45 h Dopolední blok č. 1

(spontánní hry, výtvarné a pracovní činnnosti, cílené vzdělávací činnosti k danému tématu - individuální práce, pohybové aktivity)

8:45 – 9:15 h Příprava na svačinu, dopolední svačina

9:15 – 11:45h Dopolední blok č. 2

(komunitní kruh, didakticky zacílené činnosti - záměrné, spontánní učení, smyslové hry, prožitkové učení, pobyt venku - zpravidla 2 hodiny dle počasí a dalších vnějších vlivů)

11:45 – 12:30 h Příprava na oběd, oběd, příprava na odpočinek

12:30 – 14:15 h Odpočinek, individuální činnosti a aktivity pro nespící děti

14:15 – 14:45 h Hygiena, odpolední svačina, spontánní hry a zájmové činnosti

14:45 - 15:45 h Odpolední blok

(pokračování didakticky cílených činností, spontánní hry, společenské hry, individuální práce s dětmi ..., za příznivého počasí - hry a činnosti na školní zahradě)

15:45 – 16:15h Hry v 1. třídě Koťátek až do odchodu domů

Děti se v době od 15:15 do 15:45 hod scházejí v první třídě popř. na školní zahradě, z níž si rodiče děti vyzvedávají

Odchod dětí domů po obědě je stanoven na dobu od 12:10 - 12:30 h

Odchod dětí odpoledne domů je stanoven na dobu od 15:00 hod. (po dohodě s pedagogy kdykoliv) Rodič je povinen vyzvednout si své dítě nejpozději v 16:15 hod, kdy končí provozní doba. V případě porušení tohoto ustanovení bude sepsán záznam. Po třech opakujících se záznamech jde již o vážné porušování školního řádu, které je důvodem k vyloučení dítěte z docházky do mateřské školy.

 

Vzájemná komunikace

Vážení rodiče,

v zájmu zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu předškolního vzdělávání Vašich dětí se na Vás obracíme s žádostí o dodržování níže popsaného postupu komunikace mezi pedagogy a rodiči.

  • běžné záležitosti ohledně pobytu a vzdělávání Vašeho dítěte v mateřské škole je nejefektivnější řešit přímo s paní učitelkou kmenové třídy, ta Vaše dítě velmi dobře zná, protože s ním tráví spoustu času. Zná také jeho chování i reakce při různých aktivitách jak individuálních tak skupinových
  • pokud byste řešili vážnější problém, můžete kontaktovat paní zástupkyni ředitelky
  • v případě závažných problémů, kontaktujte prosím paní ředitelku
  • dále bychom z důvodu nenarušování programu pro děti rádi apelovali na dodržování  komunikace pomocí SMS zpráv, kterými můžete vyřizovat všechny běžné požadavky (omlouvání dítěte, odhlašování obědů, pozdější příchody či dřívější odchody). V případě nezbytného telefonického kontaktu, prosíme o využívání doby mezi 7 a 8 hodinou ranní, popřípadě po odpočinku dětí tj. od 14:30 hodin.

Děkujeme za pochopení