Tabule ZŠ

25.10. Tech. muz. (1.-5.r.)

25. 10. Kino Lucerna

 

Tabule MŠ

24.10. Informativní schůzka pro rodiče předškoláků

25.10. Podzimní pohádka O drakovi

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
ZŠ - ředitelství:
+420 733 537 658
ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Školská rada

Info o škole » Školská rada

Školskou radu (dle § 167 Školského zákona) zřizuje zřizovatel a stanoví počet jejích členů. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je 3 roky.

Školská rada (§ 168 Školského zákona)

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
i) podává návrh na odvolání ředitele,
j) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Kompletní znění § 167 a § 168 Školského zákona najdete v dokumentu Skolska-rada.doc

25.10.2005 byla v Troubsku nejdříve zvolena a jmenována 3členná Školská rada. Dne 13.6.2007 zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nový volební řád k volbám do Škol. rady a zvýšilo počet jejích členů na 6.

Dne 4. 12. 2014 byli zvoleni 4 noví členové školské rady, a to 2 zástupci zákonných zást. žáků a 2 zástupci pedagogických pracovníků. Dále  byli 15. 1. 2014 na jednání ZO Troubsko zvoleni 2 zástupci zřizovatele. Dne 2.3. byl zvolen předseda školské rady Ing. Radim Sobola.

Složení školské rady

První zasedání školské rady proběhlo 2.3.2015 v 16.30.

 

Markéta Vališová, zástupce obce, marketa.valisova@seznam.cz

Pavel Chaloupka, zástupce obce, pavelmz@seznam.cz

Radim Sobola, zástupce zákonných zástupců, mr.s@volny.cz , předseda školské rady

Eva Lichková, zástupce zákonných zástupců, evalich@centrum.cz

Iva Dobšíková, zástupce pedagogických pracovníků, ivadobsikova@email.cz

Pavel Zemach, zástupce pedagogických pracovníků, pavel.zemach@email.cz

 

Poznámka: funkční období této školské rady končí 15.12. 2017 .

JménoVelikostDatum
icoVolebni-rad-SR-ZS-Troubsko.doc

Volební řád ŠR ZŠ Troubsko

39.50 KB2014-05-22 13:12
icoVolebni-rad-SR-ZS-Troubsko[1].doc

Volební řád ŠR ZŠ Troubsko

39.50 KB2014-05-22 13:12
icoVysledek_voleb_ped.pracovnici-2011.doc

Výsledky voleb ped. pracovníci 2011

26.00 KB2014-05-22 13:12
icoVysledek_voleb_zak-zastupci-2011.doc

Výsledky voleb zák. zástupci 2011

26.50 KB2014-05-22 13:12
icoZapis-z-SR-ZS-Troubsko-30.11.2011.doc

Zápis ze školské rady 30.11.2011

33.00 KB2014-05-22 13:14
icoZapis_SR_04-10-2012.pdf

Zápis ze školské rady 4.10.2012

74.14 KB2014-05-22 13:14
icoZápis-ze-SR-2.2.2012.doc

Zápis ze školské rady 2.2.2012

27.00 KB2014-05-22 13:14
icoskolska-rada.doc

Školská rada

32.00 KB2014-05-22 13:12
icozapis-25-9-07.doc

Zápis ze školské rady 25.9.2007

24.00 KB2014-05-22 13:14
icozapis-z-sr-zs-troubsko_26_5_09_1.doc

Zápis ze školské rady 26.5.2009

30.00 KB2014-05-22 13:14
icozapis-z-sr-zs-troubsko_30_11_10_0.doc

Zápis ze školské rady 30.11.2010

31.50 KB2014-05-22 13:14
icozapis_12-1-09.doc

Zápis ze školské rady 12.1.2009

33.50 KB2014-05-22 13:14