Zápis do MŠ

Zápis dětí na školní rok 2021/2022

do Mateřské školy Troubsko

 

Zápis bude probíhat touto formou: 

Ve dnech 3. – 11. 5. 2021 doručte Žádost o přijetí dítěte (potvrzenou lékařem) jedním z níže uvedených způsobů:

 

1. Datová schránka (elektronický podpis být nemusí), 

2. elektronicky se zaručeným el. podpisem

3. poštou

4. vhozením do schránky umístěné před budovou mateřské školy označenou nápisem ZÁPIS     (střeženo kamerovým systémem)  ve dnech 4. 5., 6. 5. a 11. 5. 2021

 

Formulář Žádost o přijetí je ke stažení na stránkách školy www.zs-troubsko.cz

v okně ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 v sekci FORMULÁŘE K ZÁPISU

 

Místo trvalého bydliště dětí bude ověřeno hromadně mateřskou školou

ve spolupráci se zřizovatelem.

 

Vyplňte, prosím, aktuální telefonický kontakt. Veškeré doručené žádosti budou telefonicky potvrzeny a bude Vám sděleno registrační číslo. V případě, že by se tak nestalo, kontaktujte nás na tel. čísle 733 534 813

Rodné listy a občanské průkazy budou kontrolovány při předávání Rozhodnutí o přijetí.

 

Děti, které v době zápisu nedosáhnou věku 4 let, doporučujeme paralelně také zapsat do spádové Mateřské školy Pomněnky.

V přijímacím řízení budeme postupovat dle daných kritérií.

 

Zápis dětí na školní rok 2021/2022

do Mateřské školy Pomněnky

3. a 4. května 2021 doručite přihlášku do MŠ těmito možnými způsoby:

1. do datové schránky: ID schránky 622gagd

2. naskenovanou přihlášku s elektronickým podpisem a přílohami odešlete emailem:

    mspomnenky@volny.cz

3. poštou

4. vhozením přímo do poštovní schránky školy na oranžové budově 3. a 4. 5. do 16:30 h

5. osobně: 4.května 2021 v době od 8.00 do 12.00 hodin do ředitelny

 

Přihlášku si vyplňte a vytisknete na stránce www.zapisdoms.brno.cz.

 

Nutno doložit take čestné prohlášení o trvalém bydlišti nespádového dítěte

http://www.mspomnenky.cz/

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

 

Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno pod registračním číslem na webových stránkách školy – hlavní stránka. Seznamy registračních čísel přijatých dětí budou zveřejněny také na brance do MŠ a ve vývěsní skříňce nejpozději  29. května 2021.

Registrační číslo je nutno, aby si zákonní zástupci zapamatovali.

O termínu, kdy si budou moci zákonní zástupci vyzvednout písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Troubsko, budete informováni.

Tabule ZŠ

Testujeme pouze v pondělí.

Prezenční výuka žáků 3., 4.a 5. ročníku - lichý týden

Prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku - sudý týden

 

 

Tabule MŠ

7. 5. MŠ uzavřena

Testujeme pouze v pondělí..

MŠ navštěvují děti s povinným předškolním vzděláváním (t.j. poslední rok před nástupem do ZŠ)

a dále děti řazené do ,,skupiny,, Z.

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098