Zápis do MŠ

Zápis dětí na školní rok 2023/2024

do Mateřské školy Troubsko

 

 

   Kdy:   2. 5. 2023 od 10:00 do 16:30 h

   Kde:   v kanceláři mateřské školy

S sebou si přineste:

      občanský průkaz zákonného zástupce

      rodný list dítěte

      vyplněnou Žádost včetně potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte

 

 

Formulář Žádost o přijetí je ke stažení na stránkách školy www.zs-troubsko.cz

v okně ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 v sekci FORMULÁŘE K ZÁPISU.

Na stránkách školy také vyplňte elektronickou přihlášku a zarezervujte si dobu zápisu.

 

Místo trvalého bydliště dětí bude ověřeno hromadně mateřskou školou

ve spolupráci se zřizovatelem.

 

 

Děti, které v době zápisu nedosáhnou věku 4 let, doporučujeme paralelně také zapsat do spádové Mateřské školy Pomněnky.

V přijímacím řízení budeme postupovat dle daných kritérií.

 

Zápis dětí na školní rok 2023/2024

do Mateřské školy Pomněnky

3. a 4. května 2023 doručite přihlášku do MŠ těmito možnými způsoby:

1. do datové schránky: ID schránky 622gagd

2. naskenovanou přihlášku s elektronickým podpisem a přílohami odešlete emailem:

    mspomnenky@volny.cz

3. poštou

4. vhozením přímo do poštovní schránky školy na oranžové budově 3. a 4. 5. do 16:00 h

5. osobně: 4. května 2023 v době od 8.00 do 16.00 hodin do ředitelny MŠ – využijte

    rezervační systém

 

Přihlášku si vyplňte a vytisknete na stránce www.zapisdoms.brno.cz.

 

Nutno doložit take čestné prohlášení o trvalém bydlišti nespádového dítěte

http://www.mspomnenky.cz/. Zde naleznete také podrobné informace k zápisu do MŠ Pomněnky.

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

 

Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno pod registračním číslem na webových stránkách školy – hlavní stránka, na brance do MŠ a ve vývěsní skříňce nejpozději  2. června 2023.

Registrační číslo je nutno, aby si zákonní zástupci zapamatovali.

O termínu, kdy si budou moci zákonní zástupci vyzvednout písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Troubsko, budete informováni.

Tabule ZŠ

 5.12. Bystrouška – vánoční dílny

         5.roč.

7.12. Bacha v síti 5.roč.

8.12. Bystrouška – vánoční dílny

         3.roč.

12.12. Bystrouška – vánoční dílny

         4.roč.

15.12. Bystrouška – vánoční dílny

          1.roč.

21.12. Bystrouška – vánoční dílny

           2.roč.

 

 

 

Tabule MŠ

4. 12. Výlet na zámek Valtice – prohlídka s Mikulášskou nadílkou

5. 12. Andílci a čerti  – tematický den v MŠ

14. 12. Vánoční besídka od 16:30 h

18. 12. Divadlo u firmy Kunovsky

 

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098