Zápis do MŠ

Zápis dětí na školní rok 2024/2025

do Mateřské školy Troubsko

 

 

   Kdy:   15. 5. 2024 od 9:00 do 16:00 h

   Kde:   v kanceláři mateřské školy

S sebou si přineste:

      občanský průkaz zákonného zástupce

      rodný list dítěte

      vyplněnou Žádost včetně potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte

 

 

Formulář Žádost o přijetí je ke stažení na stránkách školy www.zs-troubsko.cz

v okně ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 v sekci FORMULÁŘE K ZÁPISU.

Na stránkách školy také vyplňte elektronickou přihlášku a zarezervujte si dobu zápisu.

 

Místo trvalého bydliště dětí bude ověřeno hromadně mateřskou školou

ve spolupráci se zřizovatelem.

 

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

 

Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno pod registračním číslem na webových stránkách školy – hlavní stránka, na brance do MŠ a ve vývěsní skříňce nejpozději  .14. června 2024.

Registrační číslo je nutno, aby si zákonní zástupci zapamatovali.

O termínu, kdy si budou moci zákonní zástupci vyzvednout písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Troubsko, budete informováni.

Tabule ZŠ

27.5. SVČ Lužánky Stolařina - 3.roč.

29.5. SVČ Lužánky Stolařina č.2 - 4.roč.

29.5. Den fascinace rostlinami 2024 - 1.,2.,3.,5.ročník

31.5. Koncert v sále JAMU 1.-5.roč.

Tabule MŠ

20. 5. Fotografování tříd + dětí odcházejících do základní školy na tablo

 

22. 5. Divadlo Šikulka v MŠ

 

28. 5. Výlet do Strážnice - Abeceda řemesel 

 

29. 5. Den fascinace rostlinami v místním výzkumném ústavu

 

7. 6. Školní výlet do Permonia

 

13. 6. od 16 h Rozloučení s předškoláky

 

 

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098