Zápis ze zasedání školské rady

Body jednání:

1.      Problematika v MŠ, budou pozvány paní ředitelka Mgr. Kašparová a paní Kadlecová

2.      Problematika v první třídě.

3.      Výroční zpráva

4.      Předběžné hospodaření MŠ a ZŠ.

5.      Plán personálního obsazení pro rok 2016/2017

6.      Plán rozpočtu a investic na příští rok 2016 

Tabule ZŠ

 23.2. Lipka - Cesta do Ekvádoru 5.ročník

 

 

 

Tabule MŠ

 ·       21. 2. 5. Lekce plaveckého výcviku

 

·       26. 2. Divadlo Úsměv “Bába chřipka”

 

·       26. 2. 15:30 – 16:15 h  Edukativně stimulační skupiny 

 

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098