Výsledky přijmacího řízení do 1. roč. ZŠ pro školní rok 2017/2018

registrační číslo rozhodnutí    

 

 

1 přijat      
2 přijat      
3 přijat      
4 přijat      
5 přijat      
6 přijat      
7 přijat      
8 přijat      
9 přijat      
10 přijat      
11 přijat      
12 přijat      
13 přijat      
14 přijat      
15 přijat      
16 přijat      
17 přijat      
18 přijat      
19 přijat      
20 přijat      
21 přijat      
22 přijat      
23 přijat      
24 přijat      
25 přijat      

 

Tabule ZŠ

18.6. Tř. schůzky - budoucí 1.roč. v 16,30h v ZŠ

19.6. Výlet papírna Želetice - ŠD

21.6. Zvířátka na hlídce - 2A

24.6. Obora Holedná - 1.roč.

25.6. Stezka pohádkou - 1.roč.

26.6. Dopravní den Bystrc - 1.roč.

27.6. Vida Space Mission - 1.roč.

 

 

Tabule MŠ

 

 

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098