Výsledky přijímacího řízení do Mateřské školy Troubsko pro školní rok 2021/2022

registrační číslorozhodnutíregistrační číslorozhodnutí
1 nepřijat 21 nepřijat
2 přijat 22 nepřijat
3 nepřijat 23 přijat
4 nepřijat 24 přijat
5 nepřijat 25 nepřijat
6 nepřijat 26 nepřijat
7 nepřijat 27 nepřijat
8 nepřijat 28 přijat
9 přijat 29 nepřijat
10 přijat 30 nepřijat
11 přijat 31 přijat
12 nepřijat 32 nepřijat
13 nepřijat 33 nepřijat
14 přijat 34 nepřijat
15 nepřijat 35 přijat
16 nepřijat 36 nepřijat
17 přijat 37 přijat
18 nepřijat 38 nepřijat
19 nepřijat 39 přijat
20 nepřijat 40 nepřijat

Tabule ZŠ

18.6. Tř. schůzky - budoucí 1.roč. v 16,30h v ZŠ

19.6. Výlet papírna Želetice - ŠD

21.6. Zvířátka na hlídce - 2A

24.6. Obora Holedná - 1.roč.

25.6. Stezka pohádkou - 1.roč.

26.6. Dopravní den Bystrc - 1.roč.

27.6. Vida Space Mission - 1.roč.

 

 

Tabule MŠ

 

 

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098