Školní stravování

Práce vedoucích jídelen a kuchařek není jen obyčejné vaření, kterému „rozumí každý, kdo se umí najíst“. Příprava stravy ve školní jídelně vyžaduje znalost mnoha předpisů, dodržování přísných zásad hygieny, správné výrobní praxe a zdravé výživy. Tato fyzicky namáhavá práce představuje také velkou psychickou zátěž způsobenou jak kontaktem s dětmi, potažmo rodiči, učiteli, ale také kontrolami.

Každá školní jídelna musí mít vypracovaný systém velmi náročných hygienických a výrobních postupů v souladu s českými i evropskými předpisy.

Dozorem nad činností zařízení školního stravování jsou pověřeny orgány České školní inspekce.
Kontrola ČŠI naší školní jídelny proběhla v prosinci roku 2022. Výsledek hodnocení byl bez závad, splnili jsme požadavky dané zákonem i kvalita a chutnost jídel byla velmi chválená.

Dohledem nad dodržováním hygienických požadavků a zásad správné výrobní praxe se zabývají orgány hygienické služby, která i hodnotí pestrost a kvalitu podávaných pokrmů.
V tomto hodnocení naše školní jídelna byla řazena mezi nejlepší v okrese Brno – venkov.

Školní stravování se řídí základními předpisy, které jsou obsaženy ve Školském zákoně 561/2004 Sb., Vyhlášce o školním stravování 107/2005 Sb., hygienických předpisech, a řadou dalších předpisů jako jsou bezpečnost práce atp.
Naše školní jídelna se řídí Směrnicí o školním stravování č. 16/2023 a Řádem školní jídelny.
Tyto dokumenty naleznete na webových stránkách školy.

Často kladené dotazy na školní jídelnu:

Jak sestavujeme jídelníček?

Jídelní lístky sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s vedoucí kuchařkou tak, aby odpovídaly nejen zásadám zdravé výživy, ale také technickým a personálním možnostem daného zařízení. Musí splňovat dle daných předpisů výživové hodnoty (což je pestrost a kvalita podávaných potravin), spotřební koš (množství podávaných potravin pro jednotlivé kategorie strávníků).

Jaká je kvalita používaných surovin na vaření?

Potraviny nakupujeme od ověřených dodavatelů, snažíme se upřednostnit české firmy, např. maso a vejce z českých chovů, mléčné výrobky z farem, pečivo od rodinné pekárny atd. Nepoužíváme žádná umělá dochucovadla. Zařazujeme doporučované superpotraviny (bulgur, quinoa, melí melo, kuskus, jáhly, pohanka atd.) K vaření, mimo jiné, běžně používáme máslo, smetanu, olivový olej, kvalitní sýry.

Jak je zabezpečen pitný režim během stravování?

V základní škole mají strávníci možnost výběru, a to vodu, mléko, ochucené mléko, čaj nebo šťávu (s min. 50% podílem ovoce, nebo bylinné sirupy).

V mateřské škole mají děti celodenní možnost se napít z výše uvedených nápojů.

Co znamená změna jídelníčku vyhrazena?

V provozu se nelze vyhnout neočekávaným situacím typu: absence v týmu kuchařek, zpožděná dodávka zboží, selhání přístrojového vybavení kuchyně… V takových případech školní kuchyně upraví jídelníček dle možností.

Proč nelze nabídnou možnost výběru ze dvou jídel?

Vzhledem ke kapacitním možnostem kuchyně, není možné tomuto požadavku vyhovět. Stejné je to i s dietním stravováním, které není v našich možnostech zajistit.

Jak je to s vyzvedáváním obědů?

Dle platné legislativy je možné první den nemoci oběd vyzvednout, a to za dotovanou cenu (což je pouze cena potraviny bez mzdových a provozních nákladů). Další dny nepřítomnosti strávníka ve školním zařízení, je nutné oběd odhlásit do 9 hod. předchozího dne. Pokud tak rodič neučiní je mu účtována plná cena oběda. Podrobné informace jsou na stránkách školy, sekce školní jídelny.

Příprava školního stravování je finančně náročná, proto dbejte na včasné odhlašování na portálu www.strava.cz.

Kdo zajišťuje převoz stravy pro ZŠ?

Převoz zajišťuje Obec Troubsko ve vyhrazeném dopravním prostředku. Jídlo je uloženo do gastronádob k tomu určených. Ve školní výdejně se udržuje v ohřívacích pultech, doba výdeje je od 11,30 do 13,30 hod. Samozřejmě každý dovoz stravy má částečný vliv na kvalitu, což bohužel nelze ovlivnit.

Jaká jsou nejvíce oblíbená jídla?

Dle našich dlouholetých zkušeností se chutě a požadavky strávníků mění, v posledních letech nejvíce děti milují těstoviny v jakékoli formě, omáčky smetanové, špagety.

Máte na jídelníčku i jídla, která děti nevyhledávají?

Ano, týká se to hlavně ryb či luštěnin – v těchto případech se snažíme pokrm uvařit v co nejstravitelnější formě pro dítě, a v případě, že se pokrm neosvědčí, jej upravíme. Je ale také vidět, že na některá jídla děti nejsou zvyklé, například od nich slyšíme ,,ten zelený květák mi nedávejte, bez masa, bez zeleniny…“

Na závěr

O školním stravování se dají vést nekonečné diskuze. Naši práci odvádíme s nejlepším přesvědčením, že pro děti děláme maximum dle našich možností, a staráme se o to, aby naše školní jídelna vařila kvalitní a zdravé jídlo.

Jakékoliv další dotazy vám ráda osobně zodpovím

Vedoucí školního stravování Svatava Tomanová

Tabule ZŠ

18.6. Tř. schůzky - budoucí 1.roč. v 16,30h v ZŠ

19.6. Výlet papírna Želetice - ŠD

21.6. Zvířátka na hlídce - 2A

24.6. Obora Holedná - 1.roč.

25.6. Stezka pohádkou - 1.roč.

26.6. Dopravní den Bystrc - 1.roč.

27.6. Vida Space Mission - 1.roč.

 

 

Tabule MŠ

 

 

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098