Rozhodnutí Vlády ČR ze dne 6. 4. 2021

Dle rozhodnutí Vlády ČR ze dne 6. 4. 2021 se v pondělí 12. 4. 2021 do základních škol vracejí žáci

prvního stupně v rotačních cyklech a rovněž děti, které plní povinné předškolní vzdělávání v MŠ.

Jako první se do školních lavic vrátí žáci 3., 4. a 5. ročníku. Žáci 1. a 2. ročníku nastoupí

19. 4. 2021. 

Školní družina pro žáky prezenční výuky od 12. 4. 2021 funguje v obvyklém režimu.

Školní stravování - obědy jsou žákům a dětem s prezenční výukou automaticky nahlášeny. Žáci a děti ze ,,skupny Z,, si musí obědy přihlásit.

Bližší informace k provozu ZŠ a MŠ - testování ZDE.

Videonávod k použití testu Singclean ZDE.

Testujeme se, aby ve škole bylo bezpečno - letáky  ZDE.

Seznam antigenních testů, pro které vydalo MZ ČR výjimku:

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/.

Skupina Z - děti osob uvedených v Mimořádném opatření:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, b) pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola, jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo c) pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, d) zaměstnanci bezpečnostních sborů, e) příslušníci ozbrojených sil, f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky, i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, j) zaměstnanci Finanční správy České republiky

Pozor -,, skupina Z,, v ZŠ !!! dle sobotních (10. 4. 2021) aktualizovaných informací - příchod žáků ZŠ do ,,skupiny Z,, na testování v pondělí 12. 4. 2021 od 6,20 - 6,30h (dodržujte prosím čas - později příchozí budou z organizačních důvodů testováni až po ukončení testování tříd t.j. v 10,00h, nezapomeňte potvrzení o zaměstnání). V netestovacích dnech příchod nejdříve v 6,30h. Provoz každý den do 16,30h.                                                                                                                                                                                                                 Mgr. Ivana Kašparová

 

Tabule ZŠ

18.6. Tř. schůzky - budoucí 1.roč. v 16,30h v ZŠ

19.6. Výlet papírna Želetice - ŠD

21.6. Zvířátka na hlídce - 2A

24.6. Obora Holedná - 1.roč.

25.6. Stezka pohádkou - 1.roč.

26.6. Dopravní den Bystrc - 1.roč.

27.6. Vida Space Mission - 1.roč.

 

 

Tabule MŠ

 

 

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098