Tabule ZŠ
Tabule MŠ
Kontakty

ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
datová schránka  ID rbimii3
ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní družina:
797 971 790
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Pokyny pro platby školného a stravného

Školní jídelna » Pokyny pro platby školného a stravného

 


 


Školné pro děti MŠ na celý den činí 500.- Kč a školné za družinu pro děti ZŠ je 200.- Kč. Tato částka je pevná, nebere se ohled na absenci dítěte.

V případě přerušení provozu nebo omezení provozu mateřské školy na dobu delší než 5 pracovích dní v měsíci se úplata poměrně sníží /týká se hlavně školních prázdnin/.
 

Školní rok od 1.9.2020 do 31.8.2021

Dítě které dosáhne ve školním roce uvedeného věku platí dle  vyhlášky 107/2015 Sb. :

 

Děti MŠ od 3 do 6 let               

Stravné 798,- Kč + školné 500,- Kč

(ŠKOLNÉ NEPLATÍ PŘEDŠKOLÁCI)

 

Děti MŠ od 7let                

stravné  882,- Kč 

 

 Děti ZŠ od 7 let do 10 let               

stravné   483,- Kč + družina  200,- Kč

 

Děti ZŠ Od 11 let do 14 let             

stravné   588,- Kč  + družina  200,- Kč

 

 VS je evidenční číslo strávníka (přidělí vedoucí ŠJ),  číslo účtu 181574256/0300

 

Strávník ZŠ a MŠ v době přítomnosti a první den neplánované absence má nárok na dotovanou stravu. Tzn. strávník hradí pouze částku za potraviny.

Výdejní doba pro děti MŠ  pro odběr do jídlonosičů       od 11.00 hod. -  11.30 hod.

Výdejní doba pro děti ZŠ pro odběr do jídlonosičů       od 12.00 hod. -  12.30 hod.

Další dny absence, kdy strávník neodhlásí stravu se mu k ceně za potraviny připočítají veškeré věcné náklady.

Plná cena  oběda je dle kalkulačního listu stanovena takto:

Strávník do 6 let                          47,- Kč

Strávník nad 7 let                        50,- Kč

Strávník nad 11 let + zaměst.     55,- Kč

Úhrada stravného a školného

Platba školného a stravného je možná bezhotovostním převodem, nebo složenkou na účet školy. Ve vyjímečných případech lze stravné a školné uhradit hotově v kanceláři ved. ŠJ po předchozí telefonické domluvě. Termín úhrady je do 20.dne předcházejícího měsíce (tzn.platba na měsíc září, musí být připsána na účet školy do 20. srpna). Číslo účtu školy: 181574256/0300 VS: evidenční číslo strávníka (přidělí ved.ŠJ)

Přihlášky stravného

Přihlášky ke stravování se podávají osobně v kanceláři vedoucí stravování, kde vyplní přihlášku ke stravování,  a je možné i zaslat přihlášku mailem, formulář je ke stažení na internetových stránkách školy. Dítě ke stravování je nutné přihlásit den předem do 12 hod.

Odhlášky stravného

Odhlášky na přechodné období nepřítomnosti dítěte se provádí osobně v kanceláři ved.ŠJ, telefonicky vedoucí stravování v době od 7 hod. – 12.00 hod.před prvním dnem nepřítomnosti strávníka.Odhlašování stravy je umožněno každému strávníkovi elektronicky na portálu strava.cz., přihlašovací údaje přiděluje vedoucí ŠJ.  Odhlášení trvalé ze stravování je nutné podat vedoucí školní jídelny písemnou formou. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

Vyúčtování stravného

Vyúčtování stravného se provádí po ukončení docházky dítěte do ZŠ a MŠ Troubsko, nebo po odhlášení ze školního stravování a mimo tyto možnosti na žádost strávníka nebo jeho zákonného zástupce.Vzniklý přeplatek se vrací na bankovní účet, který strávník uvedl v přihlášce, vyjímečně v hotovosti v kanceláři ŠJ po předchozí telefonické domluvě s vedoucí ŠJ.

Školní jídelna

Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, dle pokynů ředitelky školy.
Úklid školní jídelny zajišťuje provozní pracovník školy, tak aby byly splněny hygienické požadavky pro provoz školní jídelny.

JménoVelikostDatum
icoZdrava-vyziva.doc52.00 KB2014-05-22 13:14