Úvod

Vážení rodiče,

na zasedání vlády dne 19. 11. 2020 byl schválen návrat žáků třetího až pátého ročníku do škol od pondělí 30. 11. 2020 (pokyn z MŠMT ZDE). Veškeré informace s upřesněním příchodu žáků do školy, organizací dne, obědů a školní družiny Vám budou včas poskytnuty třídními učiteli.

                                                                                                                                                        Mgr. Ivana Kašparová

 

Ve škole jsou striktně dodržována veškerá platná hygienická opatření:

 Organizace provozu a výuky

-vstup žáků do školy je postupný, bez zbytečného shlukování před školou,

-žáci a zaměstnanci školy, rovněž jakékoliv jiné fyzické osoby, se ve společných prostorách školy pohybují s rouškami, využívají

 dezinfekční prostředky na chodbách, ve třídách, toaletách a v jídelně,

-všechny místnosti, včetně chodeb a šaten, jsou pravidelně větrány,

-v pravidelných intervalech jsou dezinfikovány často exponované plochy – kliky, vypínače, klávesnice, myši atd.,

-výuka každé jednotlivé třídy probíhá odděleně na jiném patře,

-pro případ nakažení je vyhrazena izolovaná místnost,

-školní akce jsou prozatím pozastaveny,

-žáci 3.-5. ročníků se vzdělávají distančně -předpokládaný návrat do škol je 30. 11. 2020 (budeme po upřesnění ze strany MŠMT

 zákonné zástupce informovat.

 

Školní jídelna

-ve školní jídelně jsou kromě zvýšené hygieny vydávány příbory, saláty a kelímky na nápoje zaměstnanci školní jídelny,

-obědy se vydávají pro každou třídu odděleně, po každé třídě jsou dezinfikovány stoly a jídelna je vyvětrána.

 

Děkujeme, že i Vy nám pomáháte dodržovat vládní nařízení.

                                                                                                           Mgr. Ivana Kašparová- ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

 

Přehledné informace k rozlišení infekcí naleznete na tomto odkazu:

Covid & chřipka

 

Ministerstvo školství zveřejnilo informační materiály ke koronaviru pro děti 

Leták pro 1. stupeň
Krátká informační videa na webu Déčka
Jak mluvit s dětmi o koronaviru - Ministerstvo školství
Jak mluvit s dětmi o koronaviru - Ministerstvo vnitra
Jak mluvit s dětmi o koronaviru - Ministerstvo zdravotnictví

 

 Seznam určených škol v Jmk pro rodiče vybraných profesí k dostupnému ŠZ.

 

PODÍVEJTE SE S NÁMI DO MŠ ZDE.

PODÍVEJTE SE S NÁMI DO ZŠ ZDE.

PODÍVEJTE SE S NÁMI DO ŠD ZDE.

 

Zásady ochrany osobních údajů ZDE.

Děkujeme všem sponzorům, kteří se rozhodli nám jakoukoliv formou přispět na nákup učebních pomůcek, didaktických materiálů, knížek a dárků pro děti.

Tabule ZŠ
Tabule MŠ

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098