Olympijské klání z českého jazyka u třeťáků

Ve středu 4. 3. 2020 si žáci třetí poměřily své síly v miniolympiádě z českého jazyka. Byly ověřovány nejen nabyté vědomosti gramatických jevů a pravidel, ale především čtenářská gramotnost, globální porozumění a orientace v textu, a v neposlední řadě i bystrý úsudek.

Žáci se museli popasovat s textovým úryvkem, ze kterého vycházely otázky zaměřené na porozumění a interpretaci přečteného textu, dále s gramatickým cvičením ve formě doplňovačky či s popletenými větami.

Po vyhodnocení výsledků jsme vyhlásili tři nejlepší „olympioniky“, kteří byli oceněni diplomem a tematickou odměnou. Na prvním místě se minimálními bodovými ztrátami umístil Jan Adámek, na druhém místě Šimon Bauer a vítěznou trojici doplnil na třetím místě Radek Lichka.

Všem zúčastěným bych chtěla poděkovat za jejich snahu a píli. Sláva vítězům, čest zúčastěným!

 

Tabule ZŠ

 23.2. Lipka - Cesta do Ekvádoru 5.ročník

 

 

 

Tabule MŠ

 ·       21. 2. 5. Lekce plaveckého výcviku

 

·       26. 2. Divadlo Úsměv “Bába chřipka”

 

·       26. 2. 15:30 – 16:15 h  Edukativně stimulační skupiny 

 

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098