Tabule ZŠ

Od 11.3. ZŠ uzavřena -do odvolání

 

Tabule MŠ
Od 16. 3. MŠ do odvolání uzavřena
 
 


 
Kontakty

ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
datová schránka  ID y7iz55
ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní družina:
797 971 790
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Olympijské klání z českého jazyka u třeťáků

Ve středu 4. 3. 2020 si žáci třetí poměřily své síly v miniolympiádě z českého jazyka. Byly ověřovány nejen nabyté vědomosti gramatických jevů a pravidel, ale především čtenářská gramotnost, globální porozumění a orientace v textu, a v neposlední řadě i bystrý úsudek.

Žáci se museli popasovat s textovým úryvkem, ze kterého vycházely otázky zaměřené na porozumění a interpretaci přečteného textu, dále s gramatickým cvičením ve formě doplňovačky či s popletenými větami.

Po vyhodnocení výsledků jsme vyhlásili tři nejlepší „olympioniky“, kteří byli oceněni diplomem a tematickou odměnou. Na prvním místě se minimálními bodovými ztrátami umístil Jan Adámek, na druhém místě Šimon Bauer a vítěznou trojici doplnil na třetím místě Radek Lichka.

Všem zúčastěným bych chtěla poděkovat za jejich snahu a píli. Sláva vítězům, čest zúčastěným!