Olympijské klání z českého jazyka u třeťáků

Ve středu 4. 3. 2020 si žáci třetí poměřily své síly v miniolympiádě z českého jazyka. Byly ověřovány nejen nabyté vědomosti gramatických jevů a pravidel, ale především čtenářská gramotnost, globální porozumění a orientace v textu, a v neposlední řadě i bystrý úsudek.

Žáci se museli popasovat s textovým úryvkem, ze kterého vycházely otázky zaměřené na porozumění a interpretaci přečteného textu, dále s gramatickým cvičením ve formě doplňovačky či s popletenými větami.

Po vyhodnocení výsledků jsme vyhlásili tři nejlepší „olympioniky“, kteří byli oceněni diplomem a tematickou odměnou. Na prvním místě se minimálními bodovými ztrátami umístil Jan Adámek, na druhém místě Šimon Bauer a vítěznou trojici doplnil na třetím místě Radek Lichka.

Všem zúčastěným bych chtěla poděkovat za jejich snahu a píli. Sláva vítězům, čest zúčastěným!

 

Tabule ZŠ

27.5. SVČ Lužánky Stolařina - 3.roč.

29.5. SVČ Lužánky Stolařina č.2 - 4.roč.

29.5. Den fascinace rostlinami 2024 - 1.,2.,3.,5.ročník

31.5. Koncert v sále JAMU 1.-5.roč.

Tabule MŠ

20. 5. Fotografování tříd + dětí odcházejících do základní školy na tablo

 

22. 5. Divadlo Šikulka v MŠ

 

28. 5. Výlet do Strážnice - Abeceda řemesel 

 

29. 5. Den fascinace rostlinami v místním výzkumném ústavu

 

7. 6. Školní výlet do Permonia

 

13. 6. od 16 h Rozloučení s předškoláky

 

 

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098