Olympiáda ve druhém ročníku

Žáci ze druhé třídy mohli mezi sebou poměřit síly v olympiádě z českého jazyka. Úkoly, které dostali k vypracování byly založeny z velké části na porozumění textu tzn., že si žáci museli přečíst úryvek a následně odpovídat na otázky, doplňovat do textu, nebo řadit věty z příběhu ve správném pořadí tak, aby vznikl souvislý text. Žáci se taktéž mohli setkat s tím, že museli rozluštit zašifrovaná zvířata, seřadit slova podle abecedy, nebo opravovat chyby ve slovech. Celý pracovní list završila křížovka, ve které žáci měli za úkol rozluštit tajenku a vyluštěné slovo doplnit do věty.

Nejlepší řešitelkou olympiády se stala Alžběta Lehká, která z maximálního počtu 58 bodů, získala 57 a tak zaslouženě obsadila první místo. V těsném závěsu s počtem bodu 56, se o druhé místo podělili Šimon Kundrata s Tomášem Balabánem. Třetí stupínek na pomyslné bedně obsadili s počtem 55 bodů Sofie Chaloupková společně s Ondřejem Chaloupkou. Všem vítězům i ostatním zúčastněním gratuluji.

 

Jméno: ________________                                       Datum:_______________

 

Olympiáda v českém jazyce

Prázdniny končí

Prázdniny pomalu končí. Jeřabiny na stromech podél cesty jsou už úplně červené a Dorka Nová si prohlíží krabici plnou zážitků, které o prázdninách nasbírala. Sedí na koberci ve svém pokoji, kde je kromě její postele i postel brášky Tomíka. Tomíkovi jsou tři roky a brzy půjde do školky. O čtyři roky starší Dorka po prázdninách nastoupí do druhé třídy.

Dorka s Tomem, maminkou a tatínkem žijí v malém rodinném domku v městečku Sadská. V sousedním domě se zahradou žije babička Věrka a děda Pepík. Rodiče od maminky, babička Vlasta a děda Miloš, bydlí až na Moravě. Děda Miloš chová na svém statku spoust zvířat a Dorka tam moc ráda jezdí.

Dorka by ráda všechny nasbírané vstupenky, fotky, mapy a spoustu dalších vzpomínek na prázdniny ukázala Fíkovi, ale nikde ho nevidí Střapatý Fík se jako štěňátko zatoulal do rodiny Nových v den, kdy se Dorka narodila, a už tam zůstal. Jenže teď Dorka Fíka volá zbytečně – nikde není.

„Tati“, Fík se ztratil,“ zavolá Dorka na tatínka nešťastně. Společně však zjistí, co se stalo. Fík našel díru v plotě a proběhl na zahradu k babičce Věrce, která teď spokojeného Fíka drbe za uchem. Dorka si s úlevou přisedne k nim a se svou krabicí prázdninových zážitků se pochlubí nejen Fíkovi, ale i babičce a dědečkovi.

 

Přečti si text a odpověz na otázky.

  1. Jakou barvu mají jeřabiny na stromech podél cesty? _________________
  2. Kolik let je Dorce? _____________________________________________
  3. Kdo je Fík? ___________________________________________________
  4. Jak se jmenují rodiče od maminky? ______________________________

 

Spoj pohádkové dvojice.

Křemílek                              Šebestová

Lotrando                              Rumcajs

Manka                                  Vochomůrka

Mach                                    Zubejda

 

Narozeniny

Všichni jsme se těšili na dnešní den. Je neděle a maminka má narozeniny. Připravili jsme pro ni spoustu překvapení. Nejvíce se jí líbil obrázek, který jsme já a můj bráška namalovali. Tatínek dal mamince krásně zabalený malý dáreček. Byli jsme zvědaví, co je v tak malé krabičce chováno. Když ji maminka rozdělala, byla moc překvapená. Blýskal se v ní krásný prstýnek s modrým kamínkem. A protože má moc ráda kytky, tak jsme ji dali ještě velkou kytici.

 

  1. Doplň chybějící slova z textu.

Je ____________________a _________________ má narozeniny.

Já a můj ______________________ jsme namalovali ______________ .

Od tatínka dostala __________________s _______________kamínkem.

Také dostala ____________ kytici.

 

Očísluj věty tak, jak by měly jít za sebou.

____ Najednou je tma a děti neví kudy domů.

____ Ježibaba je zavřela do chlívku, krmí je perníkem a chce je upéct.

____ Jeníček a Mařenka jdou do lesa na jahody.

____ Přišli k chaloupce celé z perníku.

____ Jeníček vylezl na strom a uviděl světýlko.

____ Dětem se podařilo utéct a najít cestu domů.

 

Jak se pohádka jmenuje? ____________________________________

Rozlušti zašifrovaná zvířata – přesmyčky

erbza –                                             dolkroký -                                       nosl -

fažira –                                             tgry -                                                 chodleno -                                                                

Očísluj slova podle abecedy a napiš k nim slovo nadřazené.

rýže, paprika, maso, brambory, špagety, okurek, kuře, hrášek

Slovo nadřazené: ___________________________________

 

 
 

Oprav ve slovech chyby a napiš je správně.

kočyčka –                                                    richlé -

hodyny –                                                     žyto -

budýk –                                                       tigr -

 

 

Vylušti křížovku a zjištěné slovo doplň do věty.

Tabule ZŠ

18.6. Tř. schůzky - budoucí 1.roč. v 16,30h v ZŠ

19.6. Výlet papírna Želetice - ŠD

21.6. Zvířátka na hlídce - 2A

24.6. Obora Holedná - 1.roč.

25.6. Stezka pohádkou - 1.roč.

26.6. Dopravní den Bystrc - 1.roč.

27.6. Vida Space Mission - 1.roč.

 

 

Tabule MŠ

 

 

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098