Olympiáda 5. ročník

Třídní miniolympiáda z matematiky

V prvním březnovém týdnu řešili žáci pátého ročníku v pěti desetiminutových testech krátké úlohy, ve kterých museli prokázat svoji pohotovost a bystrost. Po sečtení získaných bodů si na konci testu mohli přečíst hodnocení své práce.

 

Olympiáda v českém jazyce ve 4. a 5. třídě

Cílem olympiády bylo umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními žáky ve své třídě a získat tím motivaci k dalšímu růstu. Olympiáda byla zaměřena nejen na znalost gramatických pravidel, ale i na čtenářskou gramotnost, orientaci v textu i logické uvažování. Na žáky čekaly i různé druhy křížovek a rébusů zaměřené na znalost češtinářských pojmů i na obsáhlost slovní zásoby. Některé úkoly byly provázány s orientací v dopravní výchově, technice nebo běžném životě. Na prvních třech příčkách se ve 4. třídě umístili: Tomáš Korbička, Antonín Mahn a Eliška Paterová. V páté třídě jsme gratulovali k úžasným výsledkům žákům: Šimon Mikauš, Viktorie Petrenková a David Lehký.

 

 

Tabule ZŠ

 23.2. Lipka - Cesta do Ekvádoru 5.ročník

 

 

 

Tabule MŠ

 ·       21. 2. 5. Lekce plaveckého výcviku

 

·       26. 2. Divadlo Úsměv “Bába chřipka”

 

·       26. 2. 15:30 – 16:15 h  Edukativně stimulační skupiny 

 

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098