Tabule ZŠ

Od 11.3. ZŠ uzavřena -do odvolání

 

Tabule MŠ
Od 16. 3. MŠ do odvolání uzavřena
 
 


 
Kontakty

ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
datová schránka  ID y7iz55
ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní družina:
797 971 790
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Olympiáda 4. ročník

Olympiáda v českém jazyce ve 4. a 5. třídě

Cílem olympiády bylo umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními žáky ve své třídě a získat tím motivaci k dalšímu růstu. Olympiáda byla zaměřena nejen na znalost gramatických pravidel, ale i na čtenářskou gramotnost, orientaci v textu i logické uvažování. Na žáky čekaly i různé druhy křížovek a rébusů zaměřené na znalost češtinářských pojmů i na obsáhlost slovní zásoby. Některé úkoly byly provázány s orientací v dopravní výchově, technice nebo běžném životě. Na prvních třech příčkách se ve 4. třídě umístili: Tomáš Korbička, Antonín Mahn a Eliška Paterová. V páté třídě jsme gratulovali k úžasným výsledkům žákům: Šimon Mikauš, Viktorie Petrenková a David Lehký.