Olympiáda 1. ročník

Vědomostní  miniolympiáda

Dne  4. 3. 2020 na naší škole proběhla ve všech třídách Vědomostní miniolympiáda . Děti z prvních tříd měly možnost si mezi sebou hravou formou ověřit a porovnat své vědomosti. Na čtyřech stanovištích plnily ve skupinkách úkoly z Českého jazyka (skládaly slova z písmenek, pomocí kolíčků určovaly pořadí písmen ve slovech), Matematiky (porovnávaly čísla a počítaly příklady na + a – v oboru do 10) a Prvouky (vyhledávaly jehličnaté a listnaté stromy).  Závěrem si všichni procvičily logické myšlení s oblíbenou hrou Logico. Každý olympionik si za své nadšení při plnění úkolů odnesl zasloužený diplom.

 

 
Tabule ZŠ

18.6. Tř. schůzky - budoucí 1.roč. v 16,30h v ZŠ

19.6. Výlet papírna Želetice - ŠD

21.6. Zvířátka na hlídce - 2A

24.6. Obora Holedná - 1.roč.

25.6. Stezka pohádkou - 1.roč.

26.6. Dopravní den Bystrc - 1.roč.

27.6. Vida Space Mission - 1.roč.

 

 

Tabule MŠ

 

 

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098