Informace

 1. Přihlašování do kroužků bude probíhat od 5. 9. do 12. 9. 2022.
 2. O začátku kroužků budou rodiče informováni mailem.
 3. Přihlašování pouze mailem:

  Keramika /v rámci ŠD pondělí 14,00-15,00-16,00 hod, dvě skupiny max 10 žáků/ dana.vlachova@zs-troubsko.cz

  Výtvarná výchova /v rámci ŠD, úterý 14,45-16,15 hod/ pavlina.prochazkova@zs-troubsko.cz, max 15

  Gymnastika /v rámci ŠD, úterý 13,15-14,00; 14,15-15,00 hod; dvě skupiny, vede p. Blažková, přihlašování na dana.vlachova@zs-troubsko.cz, max 10 ve skupině

  Sportovní hry/ v rámci ŠD, čtvrtek 14,00-14,45 hod; 15,00-15,45 hod/druzina@zs-troubsko.cz, dvě skupiny, vede p. Bém, max 12 ve skupině

  Florbal / v rámci www.krouzky.cz- přihlašování prostřednictvím dříve uvedených stránek; pondělí, 8 až 14 žáků,

  Informatika /v rámci ZŠ, čtvrtek 13,15-14,00 hod jan.janus@zs-troubsko.cz, vhodné pro žáky 4.- 5. ročníku, max 12 žáků – KAPACITA NAPLNĚNA

  Hudební škola p. Babáka /bude svolána informativní schůzka, rodiče budou informováni prostřednictvím webových stránek školy, výuka v pondělí 13,30 – 17,30 hod

  Deskové hry /středa 15,00-16,00, 3.-5. ročník, max 12 žáků, vyplnit přihlášku odevzdat p. vych. Bémovi/
 4. Pokud bude kapacita kroužku naplněna před samotným ukončením přihlašování, rodiče budou informováni prostřednictvím webových stránek.
 5. Žáci jsou vždy poučeni o bezpečnosti a chování. Chování žáků ve výše uvedených aktivitách se řídí Řádem školy.
 6. V době konání kroužků zodpovídá za žáka lektor.
Tabule ZŠ

27.5. SVČ Lužánky Stolařina - 3.roč.

29.5. SVČ Lužánky Stolařina č.2 - 4.roč.

29.5. Den fascinace rostlinami 2024 - 1.,2.,3.,5.ročník

31.5. Koncert v sále JAMU 1.-5.roč.

Tabule MŠ

20. 5. Fotografování tříd + dětí odcházejících do základní školy na tablo

 

22. 5. Divadlo Šikulka v MŠ

 

28. 5. Výlet do Strážnice - Abeceda řemesel 

 

29. 5. Den fascinace rostlinami v místním výzkumném ústavu

 

7. 6. Školní výlet do Permonia

 

13. 6. od 16 h Rozloučení s předškoláky

 

 

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098