Dokumenty ŠPP

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

Mgr. Dagmar Šťastná – výchovný poradce

Členové školního poradenského pracoviště:

Mgr. Iva Dobšíková – školní metodik prevence

Mgr. Romana Kamínková– školní speciální pedagog

 

Hlavním cílem práce je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům a jejich rodičům v těchto oblastech:

  1. výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
  2. péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem
  3. problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
  4. poradenství rodičům při přestupu žáka na druhý stupeň ZŠ, gymnázium
  5. prevence rizikových forem chování žáků
  6. spolupráce s rodiči a žáky současných a budoucích 1. tříd

Pro letošní školní rok jsme si stanovili tyto priority:

  • Diferenciace výuky žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
  • Zlepšení klimatu tříd                                                  

Průběžně:

  • Aktuální informace na webových stránkách            

 

Tabule ZŠ

29.11. Vánoční focení

15.12. Vánoční koncert v kostele pro žáky ZŠ a MŠ

Tabule MŠ

28. 11. Edukativně-stimulační skupinky

 

15.12. Vánoční koncert v kostele pro žáky ZŠ a MŠ

 

28. 11. - Skanzen Strážnice – vánoční program "Veselme se, radujme se"

 

 1. 12. Divadlo Kejkle s Mikulášskou nadílkou

 

5. 12. Andílci a čerti – tematický den v MŠ

 

12. 12. Agentura Jana – Ježkova dobrodružství – taneční pohádka

 

14. 12. Vánoční besídka – od 16:00 h

 

15. 12. Vánoční koncert v kostele

 

21. 12. Vánoční program s divadelním představením u firmy Kunovský

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098