Dokumenty ŠPP

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

Mgr. Lucie Minaříková – výchovný poradce

Členové školního poradenského pracoviště:

Mgr. Veronika Trepešová – školní metodik prevence

Mgr. Romana Kamínková– školní speciální pedagog

 

Hlavním cílem práce je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům a jejich rodičům v těchto oblastech:

  1. výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
  2. péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem
  3. problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
  4. poradenství rodičům při přestupu žáka na druhý stupeň ZŠ, gymnázium
  5. prevence rizikových forem chování žáků
  6. spolupráce s rodiči a žáky současných a budoucích 1. tříd

Pro letošní školní rok jsme si stanovili tyto priority:

  • Diferenciace výuky žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
  • Zlepšení klimatu tříd                                                  

Průběžně:

  • Aktuální informace na webových stránkách            

 

Tabule ZŠ

 5.12. Bystrouška – vánoční dílny

         5.roč.

7.12. Bacha v síti 5.roč.

8.12. Bystrouška – vánoční dílny

         3.roč.

12.12. Bystrouška – vánoční dílny

         4.roč.

15.12. Bystrouška – vánoční dílny

          1.roč.

21.12. Bystrouška – vánoční dílny

           2.roč.

 

 

 

Tabule MŠ

4. 12. Výlet na zámek Valtice – prohlídka s Mikulášskou nadílkou

5. 12. Andílci a čerti  – tematický den v MŠ

14. 12. Vánoční besídka od 16:30 h

18. 12. Divadlo u firmy Kunovsky

 

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098