Tabule ZŠ

27. 6. Železný Empík

 

29. 6. Vydání vysvědčení- ve třídách v budově ZŠ

 

3. 9. Zahájení nového školního roku v KD. Sraz v 7,45h před ZŠ.

 

24.9. Zahradní slavnost (vystoupení dětí ZŠ a MŠ, divadlo KORÁB ( hry, soutěže...). V 16,30h před Sokolovnou ( při dešti v KD).

 

 

Tabule MŠ

Provoz MŠ do 13. 7. 2018.

 

Od 16.7. do 31. 8. MŠ uzavřena.

 

3. 9. provoz od 6,45h do 16, 15h.

 

24.9. Zahradní slavnost (vystoupení dětí ZŠ a MŠ, divadlo KORÁB ( hry, soutěže...). V 16,30h před Sokolovnou ( při dešti v KD).

Kontakty

ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
ZŠ - ředitelství:
+420 733 537 658
ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Vzdělávací a výukové programy

Školní rok 2017/2018 » Vzdělávací a výukové programy

V letošním školním  roce navážeme na úspěšnou spolupráci s centry, jejichž programy jsou plně v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Jejich prostřednictvím seznamujeme naše žáky s poznatky nejen z různých vědních oborů, ale i z praktického života. Tato,,výuka v terénu,, se nám v předešlém roce velmi osvědčila. Žáci měli možnost si své poznatky totiž rovnou vyzkoušet v praktických cvičeních a pokusech.

Mohou se tedy těšit na programy v Lipce, Rozmarýnku, Lužánkách a Lince.  Samozřejmostí budou návštěvy knihovny, divadla a besedy jak v centrech, tak i přímo u nás ve škole.

Neopomeneme ani připomenutí našich tradic (Podzimní tvoření, Mikulášská nadílka, Vánoční jarmark, Valikonční dílny, Čarodějnice....).

ZÁŘÍ

- Brno válečné

- Nouzová olonie Písečník

- galerie Skleněnka

ŘÍJEN

- knihovna

- Jezírko - Na kameni kámen

- Technické muzeum- řemesla

LISTOPAD

-Sokolníci

-Lipka- Jak roste chléb

-Vida!  - centrum vědy a pokusů

-divadelní púředstavení - Bylo nás pět

PROSINEC

-Vánoční dílny- Linka

-Koncert v kostele

LEDEN

-Betlémy

- CVČ- Linka

-Linka- Krmítko

-Anglické divadlo

-Etiketa