Tabule ZŠ

23.12 .- 2.1. 2018 Vánoční prázdniny ( výuka začíná 3. 1. 2018)

 

Tabule MŠ

14.12. Vánoční besídka pro rodiče

23.12. - 1.1.2018 MŠ uzavřena ( provoz od 2.1.2018)

 

Kontakty

ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
ZŠ - ředitelství:
+420 733 537 658
ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Vzdělávací a výukové programy

Školní rok 2017/2018 » Vzdělávací a výukové programy

V letošním školním  roce navážeme na úspěšnou spolupráci s centry, jejichž programy jsou plně v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Jejich prostřednictvím seznamujeme naše žáky s poznatky nejen z různých vědních oborů, ale i z praktického života. Tato,,výuka v terénu,, se nám v předešlém roce velmi osvědčila. Žáci měli možnost si své poznatky totiž rovnou vyzkoušet v praktických cvičeních a pokusech.

Mohou se tedy těšit na programy v Lipce, Rozmarýnku, Lužánkách a Lince.  Samozřejmostí budou návštěvy knihovny, divadla a besedy jak v centrech, tak i přímo u nás ve škole.

Neopomeneme ani připomenutí našich tradic (Podzimní tvoření, Mikulášská nadílka, Vánoční jarmark, Valikonční dílny, Čarodějnice....).

ZÁŘÍ

- Brno válečné

- Nouzová olonie Písečník

- galerie Skleněnka

ŘÍJEN

- knihovna

- Jezírko - Na kameni kámen

- Technické muzeum- řemesla

LISTOPAD

-Sokolníci

-Lipka- Jak roste chléb

-Vida!  - centrum vědy a pokusů

-divadelní púředstavení - Bylo nás pět